Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Alsanius, Beatrix"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 25.

Journal article

Hartmann, Rahel and Mogren, Lars and Rosberg, Anna Karin and Grudén, Maria and Vågsholm, Ivar and Olsson, Crister and Fricke, A. and Stützel, H. and Alsanius, Beatrix (2017). Impact of the source of organic manure on persistence of E. coli O157:H7 gfp+ in rocket (Diplotaxis tenuifolia) and Swiss chard (Beta vulgaris cicla). Food control. 81, 200-210
[Journal article]

Gharaie, Samareh and Vaas, Lea A. I. and Rosberg, Anna Karin and Windstam, Sofia and Karlsson, Maria and Bergstrand, Karl-Johan and Khalil, Sammar and Wohanka, Walter and Alsanius, Beatrix (2017). Light spectrum modifies the utilization pattern of energy sources in Pseudomonas sp. DR 5-09. PloS one. 12, 1-24
[Journal article]

Boqvist, Sofia and Fernström, Lise-Lotte and Alsanius, Beatrix and Lindqvist, Roland and Lindqvist, R. (2015). Escherichia coli O157:H7 reduction in hamburgers with regard to premature browning of minced beef, colour score and method for determining doneness. International journal of food microbiology. 215, 109-116
[Journal article]

Amha, Yosef and Bohne, Heike and Alsanius, Beatrix (2015). Patterns of fungal and bacterial carbon mineralization across northern european peatlands. Geomicrobiology journal. 32:10, 914-923
[Journal article]

Hultberg, Malin and Holmkvist, Anna and Alsanius, Beatrix (2011). Strategies for administration of biosurfactants-producing pseudomonads in closed hydroponic systems. Crop protection. 30:8, 995-999
[Journal article]

Khalil, Sammar and Alsanius, Beatrix (2010). Ledningstal och mikronäringsämnen kan påverka effekt av biologisk bekämpning. Viola. 2010:12, 30-31
[Journal article]

Book (author)

Dorais, Martine and Alsanius, Beatrix and Voogt, Wim and Pepin, Steeve and Tüzel, Hakki and Tüzel, Yüksel and Möller, Kurt (2016). Impact of water quality and irrigation management on organic greenhouse horticulture. Wageningen: BoiGreenhouse
ISBN 978-94-6257-538-7
[Book (author)]

Book Chapter

Termorshuizen, A.J. and Alsanius, Beatrix (2016). Hygienization aspects of composting. I/In: Handbook for composting and compost use in organic horticulture. Sid./p. 63-69. Wageningen: BioGreenhouse
ISBN 978-94-6257-749-7
[Book Chapter]

Report

Alsanius, Beatrix (2014). Hygien och bevattningsvatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:10
[Report]

Alsanius, Beatrix (2014). Mikrobiologiska faror i grönsakskedjan under primärproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:12
[Report]

Alsanius, Beatrix and Gunnarsson, Anita and Håkansson, Bengt and Sandin, Håkan and Jensén, Paul J. C. and Asp, Håkan (2011). Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:6
[Report]

Factsheet

Alsanius, Beatrix and Jakowlew, Gwidon (2017). Anläggning av bevattningsmagasin. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:37
[Factsheet]

Mogren, Lars and Löfström, Charlotta and Alsanius, Beatrix (2017). Håll bevattningsrören rena. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:35
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Jakowlew, Gwidon (2017). Lagar och regler vid uttag av vatten för bevattning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:34
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Löfström, Charlotta (2017). Vattenrening för ökad hygien vid odling av frilandsgrönsaker och bär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:33
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Gruden, Maria and Olsson, Crister (2016). Antibiotikaresistenta bakterier i bevattningsvatten: förekommer de och kan deras spridning begränsas genom fotokatalytisk behandling? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:15
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Windstam, Sofia and Hartmann, Rahel and Ahrné, Siv and Molin, Göran (2016). E. coli:s dolda liv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:17
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix (2015). Bassiluskan, bassiluskan... Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:22
[Factsheet]

Waechter, Andreas and Nordmark, Lotta and Alsanius, Beatrix (2013). Klorofyllmätare är inte ett tillförlitligt redskap för kvävebestämning i vinblad. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:13
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Alam, Mehboob and Rosberg, Anna Karin and Larsson, Christine and Bergstrand, Karl-Johan (2012). Fotokatalytisk on-line behandling vid bevattningsmaskinen ökar bevattningsvattnets kvalitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:24
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Bergstrand, Karl-Johan and Nordmark, Per (2012). Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:16
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Ljungquist, Johan and Strömblad, Rickard and Olenmark, Mikael and Eriksson, Thomas (2012). Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:2
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Kristensen, Lilly and Gustafsson, Pirjo (2010). Rädd för vatten - ta prover! Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:17
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Burleigh, Stephen and Larsson, Christine and Suvinen, Anneli and Gustafsson, Anna Karin and Hultberg, Malin (2010). EHEC's öde på frilandsodlade grönsaker. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:8
[Factsheet]

Other

Alsanius, Beatrix and Mogren, Lars and Khalil, Sammar and Ekengard, Klara and Asp, Håkan (2008). CO2-neutral odling av grönsaker på friland. Alnarp.

This list was generated on Sat Oct 19 01:24:08 2019 CEST.