Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Aronsson, Helena"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 34.

Research article

Norberg, Lisbet and Aronsson, Helena (2022). Mitigating phosphorus leaching from a clay loam through structure liming. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil and Plant Science. 72 :1 , 987-996
[Research article]

Pantelopoulos, Athanasios and Aronsson, Helena (2020). Two-stage separation and acidification of pig slurry – Nutrient separation efficiency and agronomical implications. Journal of Environmental Management. 280 , 111653
[Research article]

Aronsson, Helena and Ringselle, Björn and Andersson, Lars and Bergkvist, Göran (2015). Combining mechanical control of couch grass (Elymus repens L.) with reduced tillage in early autumn and cover crops to decrease nitrogen and phosphorus leaching. Nutrient cycling in agroecosystems. 102 :3 , 383-396
[Research article]

Salomon, Eva and Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro (2015). Winter Runoff of Nitrogen and Phosphorus from a Rotational Pen Design with Suckler Cows. Agricultural sciences. 6 , 1248-1261
[Research article]

Liu, Jian and Aronsson, Helena and Ulen, Barbro and Bergström, Lars (2012). Potential phosphorus leaching from sandy topsoils with different fertilizer histories before and after application of pig slurry. Soil use and management. 28 :4 , 457-467
[Research article]

Book Chapter

Bergström, Lars and Kirchmann, Holger and Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Mattsson, Lennart (2008). Use efficiency and leaching of nutrients in organic and conventional cropping systems in Sweden. I/In: Organic crop production : ambitions and limitations. Sid./p. 143-159. Springer, Dordrecht
ISBN 978-1-4020-9315-9
[Book Chapter]

Report

Norberg, Lisbet and Aronsson, Helena and Blomberg, Maria and Ulen, Barbro (2021). Strukturkalkning för minskat fosforläckage – En fältstudie på mellanlera i Halland. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 170
[Report]

Kyllmar, Katarina and Fölster, Jens and Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Wesström, Ingrid (2020). Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 167
[Report]

Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Johnsson, Holger and Wesström, Ingrid (2019). Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 160
[Report]

Rydberg, Ingrid and Albihn, Ann and Aronsson, Helena and Berg, Gunilla and Hidén, Christian and Johansson, Tomas and Stark, Magnus and Wirsén, Hulda and Rydhmer, Lotta (2019). Jordbrukets klimatanpassning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Future Food Reports ; 9
[Report]

Aronsson, Helena and Norberg, Lisbet and Blomberg, Maria and Torstensson, Gunnar (2018). Utlakningsförsök med vintergrön mark 1993-2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 151
[Report]

Aronsson, Helena and Johnsson, Holger (2017). Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 145
[Report]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Kväve- och fosforutlakning efter potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 127
[Report]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Utlakningsförsök med vitsenap och oljerättika som eftersådda fånggrödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 124
[Report]

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 111
[Report]

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från två växtföljder på lerjord med grön- och stubbträda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 113
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2009). Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 114
[Report]

Engström, Lena and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria (2008). Höstraps och ärter i växtföljden. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:5
[Report]

Stenberg, Maria and Etana, Ararso and Bergkvist, Göran and Wetterlind, Johanna and Myrbeck, Åsa and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje (2007). Uthålliga täck- och fånggrödesystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 11
[Report]

Myrbeck, Åsa and Rydberg, Tomas and Stenberg, Maria and Aronsson, Helena (2006). Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 110
[Report]

Lindén, Börje and Aronsson, Helena and Engström, Lena and Torstensson, Gunnar and Rydberg, Tomas (2006). Kvävemineralisering och utlakning av kväve och fosfor på en lerjord vid Lanna i Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 91
[Report]

Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Torstensson, Gunnar and Rydberg, Tomas and Forkman, Johannes (2006). Växtnäringsutlakning från en lerjord med höstveteväxtföljd och vallträda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 93
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2004). Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 78
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2003). Höstgrödor - fånggrödor - utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 75
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Lindén, Börje (2003). Långliggande utlakningsförsök på lätt jord i Halland och Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 74
[Report]

Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Blombäck, Karin (2003). Minirhizotron för att studera rottillväxt och rotbiomassa hos engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) insått i vårvete som fånggröda. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Environmental Physics
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 12
[Report]

Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje and Gustafson, Arne (1999). Inverkan av olika bearbetningstidpunkter på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på kväveutlakningen i odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen ; 29
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena and Aronsson, Helena and Hessel Tjell, Katinka and Gustafson, Arne and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (1999). Kvävemineralisering under olika årstider och utlakning på en mojord i Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 51
[Report]

Hessel Tjell, Katinka and Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (1999). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning i handels/stallgödslade odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 50
[Report]

Hessel, Katinka and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas and Gustafson, Arne (1998). Höstgrödor - fånggrödor - utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 46
[Report]

Stenberg, Maria and Bergkvist, Göran and Aronsson, Helena (1998). Jordbearbetningsstrategi och etableringsteknik till höstraps för att minska risken för kväveläckage. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 95
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Aronsson, Helena and Granstedt, Artur (1993). Ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 34
[Report]

Lindén, Börje and Aronsson, Helena and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar (1993). Fånggrödor, direktsådd och delad kvävegiva. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 33
[Report]

Doctoral thesis

Aronsson, Helena (2000). Nitrogen turnover and leaching in cropping systems with ryegrass catch crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 214
ISBN 91-576-5739-4
[Doctoral thesis]

This list was generated on Thu Dec 1 21:43:40 2022 CET.