Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Delin, Sofia"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 13.

Research article

Wallman, Magdalena and Delin, Sofia (2022). Nitrogen leaching from tile-drained fields and lysimeters receiving contrasting rates and sources of nitrogen. Soil Use and Management. 38 :1 , 596-610
[Research article]

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2021). Effects on nitrate leaching of the timing of cattle slurry application to leys. Soil Use and Management. 37 , 436-448
[Research article]

Delin, Sofia and Engström, Lena and Lundkvist, Anneli (2018). Optimal Placement of Meat Bone Meal Pellets to Spring Oats. Frontiers in sustainable food systems. 2 , 1-9
[Research article]

Report

Delin, Sofia and Nyberg, Anna and Sarajodin, Jarmohammad (2014). Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 13
[Report]

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2012). Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 10
[Report]

Delin, Sofia and Stenberg, Bo and Nyberg, Anna and Brohede, Leif (2010). Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 6
[Report]

Delin, Sofia and Engström, Lena (2008). Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:1
[Report]

Delin, Sofia (2008). Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:4
[Report]

Lindén, Börje and Lerenius, Cecilia and Nyberg, Anna and Delin, Sofia and Ferm, Martin and Torstensson, Gunnar and Hedene, Karl-Arne and Gruvaeus, Ingemar and Tunared, Rolf and Roland, Johan (2006). Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Lundström, Christina and Delin, Sofia and Nissen, Knud (2001). Precisionsodling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 5
[Report]

Delin, Sofia (2000). Hantering av geografiska data inom ett jordbruksfält. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 4
[Report]

Factsheet

Delin, Sofia and Engström, Lena and Lundkvist, Anneli (2017). Pelleterad organisk gödsel - mylla och placera nära såraden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Doctoral thesis

Delin, Sofia (2005). Site-specific nitrogen fertilization demand in relation to plant available soil nitrogen and water. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:6
ISBN 91-576-7005-6
[Doctoral thesis]

This list was generated on Sun Aug 14 01:18:52 2022 CEST.