Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Delshammar, Tim"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 17.

Research article

Delshammar, Tim (2014). Urban greening strategies for compact areas. The Nordic Journal of Architectural Research. 26 :2 , 161-177
[Research article]

Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Wiström, Björn and Busse Nielsen, Anders (2013). Grading of parameters for urban tree inventories by city officials, arborists and academics using the Delphi method. Environmental management. 51 :3 , 694-708
[Research article]

Report

Persson, Bengt and Lindholst, Andrej Christian and Sunding, Anna and Kristoffersson, Anders and Delshammar, Tim and Fälth, Erik and Randrup, Thomas (2017). Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:2
[Report]

Delshammar, Tim (2015). Ecosystem services in municipal spatial planning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:23
[Report]

Delshammar, Tim and Averdal, Rebecca and Berglund, Ulla (2015). Utvärdering av projekt Planteringar utan gränser i Helsingborg. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:27
[Report]

Fälth, Erik and Delshammar, Tim and Johansson, Maria and Alvares Ferreira, Ines (2015). En walkshop i Lindängen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:26
[Report]

Jansson, Märit and Niklewski, Elin and Högstöm Dahl, Agnes and Delshammar, Tim and Harmark, Klara and Gyllner, Maria and Lindemann, Linnea and Carlsson, Lottie and Eklöf, Miriam and Nordström, David Simon and Eriksson, Lovisa and Sommardal, Anna and Javanshiri, Kian and Vinrot, Johanna and Svensson, Klara and Saarela, Linnea and Jensen, Kim and Ekman, Richard and Andersson, Martina and Wellander, Åsa and Fälth, Erik (2015). Tillbaka till den hållbara staden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:19
[Report]

Delshammar, Tim and Falck, Mona (2014). Grönytefaktorn i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:21
[Report]

Delshammar, Tim and Alexandersson, Erik and Qviström, Mattias and Jansson, Märit and Palsdottir, Anna Maria and Gunnarsson, Allan and Rännbäck, Linda-Marie and Rämert, Birgitta (2013). Stadsodling – reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:31
[Report]

Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Busse Nielsen, Anders (2012). Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2011). Examensarbeten i forskningsprojekt - genomförande och examination. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:25
[Report]

Persson, Jesper and Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Nord, Jenny and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:24
[Report]

Delshammar, Tim (2011). Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:
[Report]

Delshammar, Tim and Lindkvist, Elisabeth (2011). Rätt och fel på bostadsgården. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:23
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2010). Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Factsheet

Delshammar, Tim (2010). Hållbar förvaltning av bostadsgårdar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:2
[Factsheet]

Doctoral thesis

Delshammar, Tim (2005). Kommunal parkverksamhet med brukarmedverkan. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:118
ISBN 91-576-6917-1
[Doctoral thesis]

This list was generated on Mon Aug 8 01:25:34 2022 CEST.