Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Djodjic, Faruk"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 19.

Research article

Djodjic, Faruk and Bieroza, Magdalena and Bergström, Lars (2021). Land use, geology and soil properties control nutrient concentrations in headwater streams. Science of the Total Environment. 772 , 145108
[Research article]

Sandström, Sara and Futter, Martyn and O'Connell, David W. and Lannergård, Emma and Rakovic, Jelena and Kyllmar, Katarina and Gill, Laurence W. and Djodjic, Faruk (2021). Variability in fluvial suspended and streambed sediment phosphorus fractions among small agricultural streams. Journal of Environmental Quality. 50 , 612-626
[Research article]

Djodjic, Faruk and Geranmayeh, Pia and Markensten, Hampus (2020). Optimizing placement of constructed wetlands at landscape scale in order to reduce phosphorus losses. AMBIO: A Journal of the Human Environment. 49 , 1797-1807
[Research article]

Report

Kyllmar, Katarina and Fölster, Jens and Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Wesström, Ingrid (2020). Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 167
[Report]

Mårtensson, Kristina and Johnsson, Holger and Collentine, Dennis and Kyllmar, Katarina and Persson, Kristian and Djodjic, Faruk and Lindsjö, Anders (2020). Åtgärdsscenarier för minskat näringsläckage från åkermark : beräkningar för ett urval av delavinningsområden inom LEVA-områden. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 169
[Report]

Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Johnsson, Holger and Wesström, Ingrid (2019). Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 160
[Report]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk and Huser, Brian and Moldan, Filip and Sonesten, Lars (2018). Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:10
[Report]

Grandin, Ulf and Djodjic, Faruk and Glimskär, Anders (2018). Prediktion av artförekomster i gräsmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:12
[Report]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk (2016). Underlag till bedömningsgrunder för kväve i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:12
[Report]

Djodjic, Faruk (2015). Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:11
[Report]

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro (2013). Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 137
[Report]

Widén Nilsson, Elin and Hansson, Klas and Wallin, Mats and Djodjic, Faruk and Lindgren, Georg (2012). The FyrisNP model version 3.2. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:9
[Report]

Widén Nilsson, Elin and Hansson, Klas and Wallin, Mats and Djodjic, Faruk and Orback, Caroline (2012). The FyrisNP model version 3.2 – a tool for catchment-scale modelling of source apportioned gross and net transport of nitrogen and phosphorus in rivers. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:8
[Report]

Markensten, Hampus and Djodjic, Faruk and Fölster, Jens and Vrede, Tobias (2012). Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:20
[Report]

Djodjic, Faruk and Wallin, Mats (2011). Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunder för fosfor i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:6
[Report]

Djodjic, Faruk and Kyllmar, Katarina (2011). Spridning av gödselmedel på åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:22
[Report]

Djodjic, Faruk (2008). Identifiering av riskområden for fosforförluster i ett jordbruksdominerat avrinningsområde i Dalarna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:5
[Report]

Djodjic, Faruk (1997). Avrinningsmönster i ett litet åkerområde under 40 år av successiv urbanisering. ["eprint_fieldopt_monograph_type_und_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 97:2
[Report]

Doctoral thesis

Djodjic, Faruk (2001). Displacement of phosphorus in structured soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 283
ISBN 91-576-5826-9
[Doctoral thesis]

This list was generated on Mon Aug 8 01:15:05 2022 CEST.