Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Jansson, Märit "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 34.

Research article

Wales, Mark and Mårtensson, Fredrika and Hoff, Eva and Jansson, Märit (2022). Elevating the Role of the Outdoor Environment for Adolescent Wellbeing in Everyday Life. Frontiers in Psychology. 13 , 774592
[Research article]

Klobucar, Blaz and Östberg, Johan and Wiström, Björn and Jansson, Märit (2021). Residential urban trees – socio-ecological factors affecting tree and shrub abundance in the city of Malmö, Sweden. Urban Forestry & Urban Greening. 62 , 127118
[Research article]

Randrup, Thomas and Svännel, Jessica and Sunding, Anna and Jansson, Märit and Ode Sang, Åsa (2021). Urban open space management in the Nordic countries. Identification of current challenges based on managers' perceptions. Cities. 115 , 103225
[Research article]

Wales, Mark and Mårtensson, Fredrika and Jansson, Märit (2021). ‘You can be outside a lot': independent mobility and agency among children in a suburban community in Sweden. Children's Geographies. 19 , 184-196
[Research article]

Jansson, Märit and Zalar, Alva and Pritzel Sundevall, Elin and Randrup, Thomas B. (2020). Governing for Child-Friendliness? Perspectives on Children as Users Among Swedish and Danish Urban Open Space Managers. Frontiers in Sustainable Cities. 2 , 565418
[Research article]

Pritzel Sundevall, Elin and Jansson, Märit (2020). Inclusive Parks across Ages: Multifunction and Urban Open Space Management for Children, Adolescents, and the Elderly. International journal of environmental research and public health. 17 , 9357
[Research article]

Jansson, Märit and Abdulah, Maroa and Eriksson, Andrea (2018). Secondary school students' perspectives and use of three school grounds of varying size, content and design. Urban forestry & urban greening. 30 , 115-123
[Research article]

Jansson, Märit and Sundevall, Elin and Wales, Mark (2016). The role of green spaces and their management in a child-friendly urban village. Urban forestry & urban greening. 18 , 228-236
[Research article]

Jansson, Märit (2014). Green space in compact cities: the benefits and values of urban ecosystem services in planning. The Nordic Journal of Architectural Research. 26 :2 , 139-160
[Research article]

Jansson, Märit and Ramberg, Ulf (2012). Implementation and effects of user participation in playground management: a comparative study of two Swedish municipalities. Managing Leisure. 17 :1 , 1-13
[Research article]

Jansson, Märit (2008). Children's perspectives on public playgrounds in two Swedish communities. Children, youth and environments. 18 :2 , 88-109
[Research article]

Article Review/Survey

Jansson, Märit and Herbert, Emma and Zalar, Alva and Johansson, Maria (2022). Child-Friendly Environments—What, How and by Whom? Sustainability. 14 :8 , 4852
[Article Review/Survey]

Klobucar, Blaz and Östberg, Johan and Jansson, Märit and Randrup, Thomas B. (2020). Long-Term Validation and Governance Role in Contemporary Urban Tree Monitoring: A Review. Sustainability. 12 , 5589
[Article Review/Survey]

Jansson, Märit and Fors, Hanna and Lindgren, Therese and Wiström, Björn (2013). Perceived personal safety in relation to urban woodland vegetation – A review. Urban forestry & urban greening. 12 :2 , 127-133
[Article Review/Survey]

Book Chapter

Jansson, Märit and Lerstrup, Inger (2020). Children's perspectives on green space management in Sweden and Denmark. I/In: Place, Pedagogy and Play : participation, design and research with children. Sid./p. 194-208. Routledge
ISBN 978-0-367-08636-7
[Book Chapter]

Fors, Hanna and Ambrose-Oji, Bianca and Konijnendijk van den Bosch, Cecil and Mellqvist, Helena and Jansson, Märit (2020). Participation in urban open space governance and management. I/In: Urban open space governance and management. Sid./p. 112-128. Taylor and Francis Group
ISBN 9780367173029
[Book Chapter]

Report

Schneider, Julia and Jansson, Märit and Herbert, Emma (2023). Förtätning av välfärdslandskap : En enkätstudie om upplevelse och användning av bostadsnära utemiljöer. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2023:1
[Report]

Schneider, Julia and Jansson, Märit (2023). Lekplatsers kvalitet och kvantitet över tid - Ett projekt inom fortlöpande miljöanalys. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2023:2
[Report]

Jansson, Märit and Schneider, Julia and Mårtensson, Fredrika and Kylin, Maria and Fridell, Linnéa (2021). Rum för skolans utemiljö – Fördjupad analys kring yta för förskolegård och skolgård. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
(LTJ, LTV) > Department of People and Society (from 2021), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2021:4
[Report]

Klobucar, Blaz and Jansson, Märit and Östberg, Johan and Randrup, Thomas (2020). Designing a long-term urban tree monitoring network: an Introductory article. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Jansson, Märit and Vicenzotti, Vera and Diedrich, Lisa Babette (2019). Landscape design based on research. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie ; 2019:10
[Report]

Jansson, Märit and Niklewski, Elin and Högstöm Dahl, Agnes and Delshammar, Tim and Harmark, Klara and Gyllner, Maria and Lindemann, Linnea and Carlsson, Lottie and Eklöf, Miriam and Nordström, David Simon and Eriksson, Lovisa and Sommardal, Anna and Javanshiri, Kian and Vinrot, Johanna and Svensson, Klara and Saarela, Linnea and Jensen, Kim and Ekman, Richard and Andersson, Martina and Wellander, Åsa and Fälth, Erik (2015). Tillbaka till den hållbara staden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:19
[Report]

Jansson, Märit and Bolin, Maria and Urde, Ie and Larsson Lindersköld, Siri and Enquist, Kristoffer and Fehler, Joanna and Laurin, Niklas and Österberg, Tove and Karlsson, Ida and Sjöblom, Jenny and Lemberg, Jolanda and Gren, Sofia (2013). Hållbara städer. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:11
[Report]

Delshammar, Tim and Alexandersson, Erik and Qviström, Mattias and Jansson, Märit and Palsdottir, Anna Maria and Gunnarsson, Allan and Rännbäck, Linda-Marie and Rämert, Birgitta (2013). Stadsodling – reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:31
[Report]

Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:13
[Report]

Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva and Gunnarsson, Allan and Lindgren, Therese and Wiström, Björn and Norlin, Måns (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Jansson, Märit (2008). Kommunala lekplatser i tider av förändring. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:9
[Report]

Factsheet

Jansson, Märit (2021). Barnvänlig parkförvaltning i praktiken. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2021:1
[Factsheet]

Berg, Sofie and Jansson, Märit and Beckman, Mimmi and Litsmark, Anna (2020). Bygglekplatsen : en möjlighet idag. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2020:2
[Factsheet]

Jansson, Märit and Andersson, Caroline (2018). Lekplatsers kvalitet – verktyg för värdering och utveckling. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:3
[Factsheet]

Mårtensson, Fredrika and Jansson, Märit (2014). Skolgårdsförgröning på lekens villkor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:3
[Factsheet]

Jansson, Märit (2013). Utveckla de offentliga lekplatserna. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:5
[Factsheet]

Doctoral thesis

Jansson, Märit (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:46
ISBN 978-91-86195-93-9
[Doctoral thesis]

Other

Jansson, Märit and Sunding, Anna and Randrup, Thomas B. and Persson, Bengt and Fors, Hanna and Pritzel Sundevall, Elin and Vogel, Nina and Kristoffersson, Anders and Deak Sjöman, Johanna (2022). Sammanställning av artikelserien: Utemiljöns förvaltning och governance. UNSPECIFIED.

This list was generated on Tue Jun 6 03:35:18 2023 CEST.