Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Jeppsson, Knut-Håkan"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 20.

Research article

Jeppsson, Knut-Håkan and Olsson, Anne-Charlotte and Nasirahmadi, Abozar (2021). Increased air velocity in the lying area improves pen hygiene and reduces ammonia emissions from houses with partly slatted pens for growing/finishing pigs. Livestock Science. 251 , 104607
[Research article]

Report

Bernes, Gun and Jeppsson, Knut-Håkan and Palmborg, Cecilia (2019). Djupströbäddar för får - växtnäringsvärde och jämförelse av strömaterial. Umeå: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:5
[Report]

Wachenfelt, Hans von and Vakouli, Vaja and Pachero Diéguez, Alejandro and Gentile, Niko and Jeppsson, Knut-Håkan and Dubois, Marie-Claude (2015). Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:17
[Report]

Wachenfelt, Hans von and Pacheco Diéguez’, Alejandro and Gentile, Niko and Jeppsson, Knut-Håkan and Dubois, Marie-Claude (2015). Kan ny teknik ge mindre elanvändning och mera dagsljus i grisstallar? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:18
[Report]

Bernes, Gun and Jeppsson, Knut-Håkan (2015). Vinterlamning i oisolerade fårstallar. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:2
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Nilsson, Dan E and Wachenfelt, Hans von and Hörndahl, Torsten (2014). Dimensionering av belysningsstyrka i djurstallar med programmet DiaLux och en kvantitativ jämförelse av ljusmiljö i beteshagar och kostallar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:34
[Report]

Botermans, Jos and Gustafsson, Gösta and Jeppsson, Knut-Håkan and Brown, Nils and Rodhe, Lena (2010). Measures to reduce ammonia emissions in pig production. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Meiner, Mie and Thomsson, Annica and Bernes, Gun and Ascárd, Kristina and Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta (2009). Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:3
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Wachenfelt, Hans von and Jeppsson, Knut-Håkan and Svensson, Gunnar and Botermans, Jos and Svendsen, Jørgen and Andersson, Mats (2007). Ekologisk slaktgrisproduktion Del 2, Produktion, djurhälsa, välfärd, funktion och miljö. Technical Report. Alnarp: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 147
[Report]

Johnsson, Sölve and Kumm, Karl-Ivar and Jeppsson, Knut-Håkan and Lidfors, Lena and Lindén, Börje and Pettersson, Bertil and Ramvall, Carl-Johan and Schönbeck, Perola and Törnquist, Mats (2004). Produktionssystem för nötkött : inhysningssystem, arbetsmiljö, djurmiljö, växtnäringscirkulation, utfordring, ekonomi. Skara: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology
(NL, NJ) > Dept. of Economics
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 5
[Report]

Factsheet

Jeppsson, Knut-Håkan and Olsson, Anne-Charlotte and Nasirahmadi, Abozar (2021). Åtgärder för att förbättra boxhygien och reducera ammoniakemission i konventionella slaktgrisboxar. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2021:2
[Factsheet]

Agha, Hussein and Jeppsson, Knut-Håkan (2019). Eurokoders inverkan på bärverk för lantbruksbyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:8
[Factsheet]

Bernes, Gun and Palmborg, Cecilia and Jeppsson, Knut-Håkan (2017). Växtnäringsvärde i djupströgödsel från får. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2017:4
[Factsheet]

Bergström Nilsson, Sara and Asplund, Rebecka and Jeppsson, Knut-Håkan (2015). Effektivare biogasproduktion med självseparerad gödsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:4
[Factsheet]

Bernes, Gun and Jeppsson, Knut-Håkan (2015). Vinterlamning - hur gör man? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 5
[Factsheet]

Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Jeppsson, Knut-Håkan (2014). Energiförbrukningen för att ventilera i slaktgrisstallar kan reduceras genom att använda ventilationskanaler under stallet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:21
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:20
[Factsheet]

Conference abstract

Jeppsson, Knut-Håkan and Olsson, Anne-Charlotte and Nasirahmadi, Abozar (2019). Improved pen hygiene and reduced ammonia emission in a partly slatted fattening pig house during warm thermal conditions.
[Conference abstract]

This list was generated on Fri Jun 2 03:33:21 2023 CEST.