Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Johnsson, Holger"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 20.

Research article

Mårtensson, Kristina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2023). Estimated nutrient leakage from arable land in different bioeconomy scenarios for two areas in central Sweden, determined using a leaching coefficient method. CATENA. 226 , 107102
[Research article]

Report

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Andrist Rangel, Ylva and Blombäck, Karin (2023). Läckage av näringsämnen från svensk åkermark - Beräkningar av normalläckage av kväve och fosfor för 2019. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 178
[Report]

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin (2022). NLeCCS - a system for calculating nutrient leakage from arable land. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 177
[Report]

Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin and Johnsson, Holger (2021). Beräkning av effekten av ett eventuellt förbud mot växtskyddsmedlet glyfosat på läckaget av växtnäring från åkermark i Sverige. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 173
[Report]

Mårtensson, Kristina and Johnsson, Holger and Collentine, Dennis and Kyllmar, Katarina and Persson, Kristian and Djodjic, Faruk and Lindsjö, Anders (2020). Åtgärdsscenarier för minskat näringsläckage från åkermark : beräkningar för ett urval av delavinningsområden inom LEVA-områden. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 169
[Report]

Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Johnsson, Holger and Wesström, Ingrid (2019). Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 160
[Report]

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin (2019). NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 159
[Report]

Aronsson, Helena and Johnsson, Holger (2017). Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 145
[Report]

Mårtensson, Kristina and Johnsson, Holger and Blombäck, Karin (2010). Läckage av kväve från svensk åkermark för år 2007 och 2008 beräknat med PLC5-metodik. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 138
[Report]

Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2006). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2004/2005. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 92
[Report]

Kyllmar, Katarina and Carlsson, Catarina and Johnsson, Holger (2005). Typområden på jordbruksmark i Skåne. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 89
[Report]

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2005). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 86
[Report]

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2004). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2002/2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 80
[Report]

Ulén, Barbro and Johansson, Göran and Gustafson, Arne and Johnsson, Holger (2001). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 60
[Report]

Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (1999). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 49
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1998). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 98:6
[Report]

Johnsson, Holger and Hoffmann, Markus (1996). Normalutlakning av kväve från svensk åkermark 1985 och 1994. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 39
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1996). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 96:1
[Report]

Eckersten, Henrik and Jansson, Per-Erik and Johnsson, Holger (1994). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 94:4
[Report]

Jansson, Per-Erik and Eckersten, Henrik and Johnsson, Holger (1991). SOILN model. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik ; 91:6
[Report]

This list was generated on Tue Jun 6 03:34:03 2023 CEST.