Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Nilsson, Jerker"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 139.

Research article

Nilsson, Jerker (2022). Agricultural cooperative development and institutional change. Swedish examples from 1990 to 2020. International Journal on Food System Dynamics. 13 :2 , 115-127
[Research article]

Yu, Liyan and Nilsson, Jerker (2021). Farmers' Assessments of Their Cooperatives in Economic, Social, and Environmental Terms: An Investigation in Fujian, China. Frontiers in Environmental Science. 9 , 668361
[Research article]

Morfi, Chrysoula and Nilsson, Jerker and Hakelius, Karin and Karantininis, Konstantinos (2021). Social networks and member participation in cooperative governance. Agribusiness : An International Journal. 37 , 264–285
[Research article]

Nilsson, Jerker (2021). Sortegenskaper mindre viktiga när lantbrukare väljer utsäde. Lantbrukets affärer :4 , 31-31
[Research article]

Nilsson, Jerker and Helgesson, Matilda and Rommel, Jens and Svensson, Ellinor (2020). Forest-owner support for their cooperative's provision of public goods. Forest Policy and Economics. 115 , 102156
[Research article]

Hakelius, Karin and Nilsson, Jerker (2020). The Logic behind the Internal Governance of Sweden's Largest Agricultural Cooperatives. Sustainability. 12 , 9073
[Research article]

Nilsson, Jerker (2018). Governance costs and the problems of large traditional co-operatives. Outlook on Agriculture. 47 , 87 - 92
[Research article]

Nilsson, Jerker and Golovina, Svetlana and Hess, Sebastian and Wolz, Axel (2016). Governance of production co-operatives in Russian agriculture. Annals of public and cooperative economics. 87 :4 , 541-562
[Research article]

Nilsson, Jerker (2016). Konsumenten definierar lokalproducerat. Lantbrukets affärer. 2016 :10 , 36
[Research article]

Feng, Li and Friis, Anna and Nilsson, Jerker (2016). Social Capital Among Members in Grain Marketing Cooperatives of Different Sizes. Agribusiness. 32 :1 , 113-126
[Research article]

Nilsson, Jerker and Rydberg, Charlotta (2015). Factors behind the Fonterra shareholders’ rejection of the board’s capital restructuring plan of 2007. Journal of cooperatives. 30 , 1-27
[Research article]

Nilsson, Jerker and Westerlund Lind, Lena (2015). Institutional changes in the Swedish meat industry. British Food Journal. 117 :10 , 2501-2514
[Research article]

Ollila, Petri and Nilsson, Jerker and Hess, Sebastian (2014). Farmers' reactions to the internationalisation of cooperatives. Agricultural and Food Science. 23 :4 , 291-306
[Research article]

Golovina, Svetlana and Hess, Sebastian and Nilsson, Jerker and Wolz, Axel (2014). Social capital in Russian agricultural production co-operatives. Post-Communist Economies. 26 :4 , 522-536
[Research article]

Nilsson, Jerker and Liljenstolpe, Carolina and Westerlund Lind, Lena and Liang, Se (2014). A farmer-controlled business from a farmer perspective. Journal on chain and network science. 14 :3 , 201-211
[Research article]

Golovina, Svetlana and Nilsson, Jerker and Wolz, Axel (2012). The development of agricultural production cooperatives in russia. Journal of Rural Cooperation. 40 :1 , 43-58
[Research article]

Article Review/Survey

Wolz, Axel and Golovina, Svetlana and Nilsson, Jerker and Hess, Sebastian (2016). Reviewing changing institutional conditions for private farming in Russia. Outlook on Agriculture. 45 :2 , 111-116
[Article Review/Survey]

Book (author)

Nilsson, Jerker and Björklund, Thomas (2003). Kan kooperationen klara konkurrensen? Uppsala: Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book (author)]

Brazda, Johann and Nilsson, Jerker and Schediwy, Robert (1995). Nedgång, fall och sedan-? Dokumentation, rapport, debatt (20). Stockholm: Kooperativa institutet
[Book (author)]

Report

Björklund, Thomas and Nilsson, Jerker (2014). Kalkyleringsmodeller i lantbruksföretag. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:1
[Report]

Nilsson, Jerker and Pyykkönen, Perttu and Ollila, Petri and Bäckman, Stefan and Kaurinen, Heli (2012). Support for farmers' cooperatives. Wageningen, the Netherlands: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Nilsson, Jerker (1994). Producentkooperativa principer i pressad konkurrens. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi ; 77
[Report]

Nilsson, Jerker (1991). Värdeandelar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi ; 38
[Report]

Factsheet

Nilsson, Jerker and Björklund, Thomas (2014). Tumregler eller siffror? Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:1
[Factsheet]

Other

Nilsson, Jerker (2016). J. Bijman, R. Muradianand J. Schuurman (eds) Cooperatives, Economic Democratization and Rural Development Edward Elgar Pub. Ltd., Cheltenham, UK, 2016. UNSPECIFIED.

Enander, John and Melin, Andreas and Nilsson, Jerker (2009). Social influences in forest owners' choice between co-operative and investor-owned buyers. Ej utgiven.. (Unpublished)

Magazine article

Nilsson, Jerker (2022). Emissionsinsatser som andel av handel oproblematisk konkurrensfördel. Lantbrukets affärer :3 , 39-39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Ett högt förtroende ger stabila ekonomiska föreningar. Lantbrukets affärer :1 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Klimatkompensation kan öka klimatpåverkan. Lantbrukets affärer :2 , 39-39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Reduktionsplikten en avgift på avstånd. Lantbrukets affärer :4 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Kvalitetssystem måste kommunicera verkliga mervärden. Lantbrukets affärer :5 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Lantbrukare positiva till genediterat ris. Lantbrukets affärer :12 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Politiker har mycket att lära av Föreningssverige. Lantbrukets affärer :11 , 41-41
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Politisk agenda snedvrider opinionsbildningen. Lantbrukets affärer :6 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Sociala nätverk avgörande för förtroendevalda inom lantbruket. Lantbrukets affärer :9 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Till de oföddas försvar. Lantbrukets affärer :3 , 39-39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Unikt stark livsmedelshandel i Sverige. Lantbrukets affärer :10 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Äganderätten under attack. Lantbrukets affärer :7 , 26-26
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Ökande byråkrati en påfrestande kostnad för lantbruket. Lantbrukets affärer :2 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Den ekonomiska politiken diskriminerar landsbygden. Lantbrukets affärer , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Fler medlemmar fördärvligt fokus för LRF. Lantbrukets affärer. 2020 :3 , 40-40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Grupptillhörighet och marknadsandelar påverkar GMO-val. Lantbrukets affärer , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Innovation för högre konkurrenskraft. Lantbrukets affärer , 27-27
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Insatsemissioner ger medlemmar del av det kollektiva kapitalet. Lantbrukets affärer , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Kooperation frånvarande i modern ekonomisk teori. Lantbrukets affärer. 2020 :5 , 30-30
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Politik för minskad klimatångest. Lantbrukets affärer , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Samsyn kring mål och strategi avgörande. Lantbrukets affärer. 2020 :4 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Ökat arealbehov gör ekologisk produktion sämre för klimatet. Lantbrukets affärer , 26-26
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Betala för både råvara och kapital. Lantbrukets affärer. 2019 , 32-32
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Kooperationens framgång svår att mäta. Lantbrukets affärer. 2019 :3 , 42-42
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Nya samarbetsformer för inköp och försäljning. Lantbrukets affärer. 2019 :9 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Oetiskt att inte använda modern genteknik. Lantbrukets affärer. 2019 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Små, äldre och privatägda mejerier mer flexibla. Lantbrukets affärer. 2019 :10 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Starkt stöd för försvar mot inskränkt äganderätt. Lantbrukets affärer. 2019 :6 , 53-53
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Strukturen en avvägning mellan olika former av tillgångar. Lantbrukets affärer. 2019 :1 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Ägande påverkar betalningsviljan. Lantbrukets affärer. 2019 :2 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Den enskilde bondens värderingar avgör. Lantbrukets affärer. 2018 :8 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Digitaliserad livsmedelshandel pressar producenter. Lantbrukets affärer. 2018 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). ”En bonde nära dig” ger högsta mervärdet. Lantbrukets affärer. 2018 , 39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Externt kapital med komplikationer. Lantbrukets affärer. 2018 , 39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Framgångsrik kooperation till sjöss. Lantbrukets affärer. 2018 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Handeln styr prisutvecklingen på livsmedel. Lantbrukets affärer. 2018 , 47-47
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Konsumentens attityd till GMO styrs av det politiska klimatet. Lantbrukets affärer. 2018 :11 , 40-40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Nya villkor ökar kraven på föreningsföretagens styrelser. Lantbrukets affärer. 2018 :7 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Prispolitik för EMV-produkter. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2018 :1 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Snabbt växande kooperation i Kina. Lantbrukets affärer. 9 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Tidningarnas skriverier påverkar. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2018 , 11
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Var finns rättvisan i rättvisemärkt? Lantbrukets affärer. 2018 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Bibehållen Sovjetstruktur i ryskt jordbruk. Lantbrukets affärer. 2017 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Handel med insatser ger starka signaler. Lantbrukets affärer. 7 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Handlingsfrihet och inflytande – anledningen till splitleveranser. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2017 , 32-32
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Hög tillit bland mathantverkare. Lantbrukets affärer. 8 , 36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Kärt besvär förgäves. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2017 :2 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Lantbrukarnas engagemang för föreningarna ökar – men förtroendet minskar. Lantbrukets affärer. 2017 :6 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Lätt att påverka – eftersom bioteknologi är svår att förstå. Lantbrukets affärer. 2017 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Medlemskap är inte ägande. Lantbrukets affärer. 2017 , 37-37
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Mejeriers leveransplikt. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2017 , 20-20
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Nya Zeelands mjölknäring – har global betydelse. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 3 , 23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Smak viktigare än hälsa och miljö. Lantbrukets affärer , 28-28
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Specialisering som skapar inlåsning. Lantbrukets affärer. 9 , 37
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Tysk djurvälfärd binder producenterna till handeln. Lantbrukets affärer. 2017 :12 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Varför kooperativa företag misslyckas. Lantbrukets affärer. 5 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Vildsvin problem med inneboende konflikter. Lantbrukets affärer. 2017 :10 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Ökad riskmedvetenhet hos spannmålsodlare. Lantbrukets affärer. 4 , 35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Affärsmässighet och politik går inte ihop. Lantbrukets affärer. 2016 , 36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Fokusering och sparande gäller för kooperation i kris. Lantbrukets affärer. 2016 :7 , 32-32
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Inlåsning – kan leda förtroendevalda på kollisionskurs med medlemmarna. Lantbrukets affärer. 2016 :1 , 29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Inte riskfritt att lämna sin förening. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2016 , 20
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Kan ett tvåprissystem ge bättre lönsamhet? Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2016 , 40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Kapitalenheter kan ge australiensiska kooperativ finansiella muskler. Lantbrukets affärer. 2016 :9 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Konsumenten avgör värdet i lokalproducerat. Lantbrukets affärer. 2016 :6 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Lantbrukarandan är ur fas med omvärlden. Lantbrukets affärer. 2016 :3 , 41-41
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Många lantbrukare saknar planering inför pensionen. Lantbrukets affärer. 2016 :5 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Politik och ideologi går ut över affären i konsumentkooperationen. Lantbrukets affärer. 2016 , 36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Pseudovetenskapligt motstånd mot modern genteknik. Lantbrukets affärer. 2016 :2 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Påverka politiskt. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2016 , 45
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Rationell marknadsledare. Lantbrukets affärer. 2016 :4 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Risken för riskkapitalister. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2016 , 45
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Riskreducering en viktig del av företagandet. Lantbrukets affärer. 2016 :8 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Allt fler mjölkkor hålls ständigt inne. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2015 :1 , 37-37
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Annat än pengar styr engagemang i Lantmännen. Lantbrukets affärer. 2015 :6 , 25-25
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Arlas strategier. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2015 :3 , 44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Bolagiseringens baksida. Lantbrukets affärer. 2015 :7 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Djurhållning utsatt för konkurrens. Lantbrukets affärer. 2015 :2 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Klimatsmart konsumtion för komplicerad. Lantbrukets affärer. 2015 :1 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Konkurrens mellan kooperativa och icke-kooperativa mejeriföretag: ger högre avräkningspriser. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2015 :4 , 45-45
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Kooperation på kinesiska. Lantbrukets affärer. 2015 :11 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Långsam tillämpning av ny grekisk föreningslag. Lantbrukets affärer. 2015 :9 , 27-27
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Medlemsnytta och förräntning möjligt att förena. Lantbrukets affärer. 2015 :5 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Märkning och konsumtionsstöd bästa vägen till ökad djurvälfärd. Lantbrukets affärer. 2015 :8 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Obligatorisk ursprungsmärkning en kostnadsfälla. Lantbrukets affärer. 2015 :4 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Splittrad syn på oren kooperation. Lantbrukets affärer. 2015 :3 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Svenska mjölkbönder prioriterar djurvälfärd högst. Lantbrukets affärer. 2015 :10 , 42-42
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Välvillig syn på dyrare mjölk från utegående kor. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2015 :2 , 41-41
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Betalningsviljan för djurvälfärd varierar stort. Lantbrukets affärer. 2014 :6 , 50-50
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Det behövs mer investeringskalkylering! Lantbrukets affärer. 2014 :2 , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Föreningsmedlemmar svärmar vidare i bikupekooperativ. Lantbrukets affärer. 2014 :1 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). HK Scans framtid oviss! Lantbrukets affärer. 2014 :7 , 25-25
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Handelns egna varumärken stärker greppet! Lantbrukets affärer. 2014 :12 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Handelsföretagens dominans – ett växande problem. Lantbrukets affärer. 2014 :9 , 30-30
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Hur pass nöjda är Arlas medlemmar? Lantbrukets Affärer Mjölk :1 , 20-20
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Irland – ett mjölkland med kontraster. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande. 2014 :2 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Korruption – ett utbrett problem! Lantbrukets affärer. 2014 :8 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Nobelpristagare sätter monopolen i gungning. Lantbrukets affärer. 2014 :11 , 46-46
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Ny mobilapp avslöjar matens ursprung. Lantbrukets affärer. 2014 :10 , 40-40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Politikernas olika maktknep. Lantbrukets affärer. 2014 :5 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Skilda världar för HK Scans aktieägare. Lantbrukets affärer. 2014 :4 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Skomakare bliv vid din läst! Lantbrukets affärer. 2014 :3 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Valfriheten minskar med EMV. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande (2001-242X). 2014 :3 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Ökad livsmedelssäkerhet i Kina. Lantbrukets affärer. 2014 :4 , 18-18
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Alltför lätt och riskfritt att lura konsumenterna. Lantbrukets affärer :5 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Bolagisering skapar nya krav. Lantbrukets affärer :6-7 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Fördelar och nackdelar - med en VD-lös styrelse. Lantbrukets affärer :12 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Hämmande konkurrens på traktormarknaden. Lantbrukets affärer. 2013 :3 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Konsekvenserna av egna varumärken. Lantbrukets affärer :11 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Lantbruksproduktionen måste vårdas bättre. Lantbrukets affärer. 2013 :10 , 39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Matfusket - en alltför lönsam chansning. Lantbrukets affärer :8 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Mejerifusionen som misslyckades. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande :3 , 45-45
[Magazine article]

Newspaper article

Nilsson, Jerker (2021). Naturlig integration och buffert. Lantbrukets affärer :10 , 6-6
[Newspaper article]

This list was generated on Tue Aug 9 01:25:28 2022 CEST.