Home About Browse Search
Svenska


Items where Author is "Nyberg, Anna "

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Publication Type | No Grouping
Number of items: 14.

Palsdottir, Anna Maria and Litsmark, Anna and Beil, Rahel and Bellman, Karin and Kilpi, Katriina and Lust, Monika and Maarel, Martin V.D. and Hultin, Linn and Stenmo, Catharina and Landin, Helene and Yttermalm, Rebecca and Andersson, Magnus and Malve-Ahlroth, Sara and Nyberg, Anna and Hjort, Malin and Larsson, Linnea and Mui, Kelvin and Poock, Anna and Stefan, Elisabeth and Dolling, Ann (2019). Nature and public health. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:6
[Factsheet]

Delin, Sofia and Nyberg, Anna and Sarajodin, Jarmohammad (2014). Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 13
[Report]

Delin, Sofia and Stenberg, Bo and Nyberg, Anna and Brohede, Leif (2010). Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 6
[Report]

Roland, Johan and Lundström, Christina and Nyberg, Anna (2009). Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lättlera och styv lera. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2009:3
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008). Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologisk odling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 15
[Report]

Lindén, Börje and Lerenius, Cecilia and Nyberg, Anna and Delin, Sofia and Ferm, Martin and Torstensson, Gunnar and Hedene, Karl-Arne and Gruvaeus, Ingemar and Tunared, Rolf and Roland, Johan (2006). Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Nyberg, Anna and Börjesson, Thomas and Gustavsson, Anne-Maj (2004). Bildanalys för bedömning av klöverandel i vallar. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje and Wetterlind, Johanna and Börjesson, Thomas (2003). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 5
[Report]

Nyberg, Anna and Stenberg, Maria and Börjesson, Thomas and Stenberg, Bo (2003). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 6
[Report]

Börjesson, Thomas and Nyberg, Anna and Stenberg, Maria and Wetterlind, Johanna (2002). Handburen Hydro sensor i vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 2
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2002). Inomfältsvariationer i avkastning och grovfoderkvalitet på ett vallskifte 1999-2001. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 9
[Report]

Nyberg, Anna (2002). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 8
[Report]

Nyberg, Anna and Strömberg, Jeannette and Stenberg, Maria and Stenberg, Bo and Nadeau, Elisabet (2002). Snabbmetoder för bestämning av torrsubstans i grönmassa och ensilage. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 9
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2000). Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i Västra Sverige 1996-98. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 6
[Report]

This list was generated on Wed Sep 28 10:54:35 2022 CEST.