Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | E | F | H | I | K | L | M | N | O | R | S | T | Y | Z
Number of items at this level: 41.

A

Amentae, Tadesse Kenea (2016). Evaluation of supply chains and post-harvest losses of selected food commodities in Ethiopia. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 088
ISBN 978-91-576-9387-7
eISBN 978-91-576-9388-4
[Licentiate thesis]

Amentae, Tadesse Kenea (2018). Supply chain management approach to reduce food losses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:29
ISBN 978-91-7760-198-2
eISBN 978-91-7760-199-9
[Doctoral thesis]

Axelson, Matilda and Haggren, Berit and Ekelund Axelson, Lena (2014). Internet som medel för marknadsutveckling i plantskoleproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Trädgård ; 16
[Factsheet]

Azar, Goudarz (2013). Managerial perceptions of the cultural distance basis for internationalization decisions by firms. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:13
ISBN 978-91-576-7770-9
[Doctoral thesis]

B

Björklund, Håkan and Cardoso, Marcelo and Gebresenbet, Girma and Gossas, Carina and Hallberg, Ingela and Ljungberg, David and Strömblad, Fredrik (2008). De lokala matproducenterna och dagligvaruhandeln. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Other, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

C

Carlsson, Annelie and Arvidsson Segerkvist, Katarina (2018). Identifikation av faktorer som är viktiga för lammköttets kvalitetsegenskaper. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 47
[Report]

Chaka, Ashenafi (2016). Supply and value chain analyses of warqe food products in relation to post-harvest losses. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 089
ISBN 978-91-576-9389-1
eISBN 978-91-576-9390-7
[Licentiate thesis]

E

Ekelund Axelson, Lena and Hunter, Erik and Röös, Elin and Spendrup, Sara and Tjärnemo, Helene and Schütt, Emma and Södahl, Liv (2015). Klimatmärkt livsmedelsbutik. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:6
[Report]

Ekelund Axelson, Lena and Johnson, Lena and Lundqvist, Susanna and Persson, Bengt and Sandin, Håkan and Schroeder, Håkan and Sunding, Anna and Christensen, Inger and Larsson, Gunnel and Björkman, Lise-Lotte (2012). Branschbeskrivning Trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Ekelund Axelson, Lena and Karlsson , Rebecca and Olofsson , Filippa (2012). Svensk tomat 2013. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 26
[Report]

Ekelund Axelson, Lena and Persson, Katarina (2012). Konsumenter om klimat, mat och klimatmärkning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:29
[Factsheet]

Eriksson, Mattias (2012). Retail food wastage. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 045
ISBN 978-91-576-9107-1
[Licentiate thesis]

Eriksson, Mattias (2015). Supermarket food waste. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:119
ISBN 978-91-576-8436-3
eISBN 978-91-576-8437-0
[Doctoral thesis]

F

Fernqvist, Fredrik (2014). Consumer experiences of tomato quality and the effects of credence. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:65
ISBN 978-91-576-8078-5
eISBN 978-91-576-8079-2
[Doctoral thesis]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om lök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:20
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Ekelund Axelson, Lena and Spendrup, Sara (2014). Potatisens framtid. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:2
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Sara, Spendrup and Caroline, Göransson (2017). Framtidens grönsaksdisk. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:39
[Factsheet]

Franzén, Sophia and Ekelund Axelson, Lena (2014). Ökat värde i svensk prydnadsväxtodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:26
[Factsheet]

H

Håkansson, Fanny and Fernqvist, Fredrik (2016). Attityder och beteende vid konsumenters val av tomat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:7
[Factsheet]

Håkansson, Fanny and Spendrup, Sara (2015). Handlare och konsumenter om svenska tomater. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:31
[Factsheet]

I

Isgren, Ellinor and Hunter, Erik (2012). Alternativa försäljningskanaler för nöt- och lammkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:23
[Report]

K

Kågström, Jonas (2011). Today's perfect - tomorrow's standard. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:33
ISBN 978-91-576-7568-2
[Doctoral thesis]

L

Lind, Lena Westerlund (2011). Market orientation of the Swedish pork sector. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:49
ISBN 978-91-576-7593-4
[Doctoral thesis]

Lindroos, Ola (2004). Sammanställning av småskalig skogsutrustning. Umeå: Dept. of Silviculture, Swedish University of Agricultural Sciences
[Book (author)]

M

Mark-Herbert, Cecilia (2002). Functional foods for added value. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 313
ISBN 91-576-5837-4
[Doctoral thesis]

N

Nilsson, Jerker (2014). Handelns egna varumärken stärker greppet! Lantbrukets affärer. 2014 :12 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Valfriheten minskar med EMV. Lantbrukets affärer mjölk : en oberoende tidning om mjölk och mjölkföretagande (2001-242X). 2014 :3 , 23-23
[Magazine article]

Nordmark, Ingrid (2015). Assessment of local food distribution. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:132
ISBN 978-91-576-8462-2
eISBN 978-91-576-8463-9
[Doctoral thesis]

O

Odhner, Peter and Sernhed, Kerstin and Svensson, Sven-Erik and Juhlin, Mats (2015). Biogödsel i Skåne. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:25
[Report]

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:27
ISBN 978-91-576-8002-0
eISBN 978-91-576-8003-7
[Doctoral thesis]

R

Rashid, A. Z. M. Manzoor and Tunon, Håkan and Khan, Niaz Ahmed and Mukul, Sharif Ahmed (2014). Commercial cultivation by farmers of medicinal plants in Northern Bangladesh. European Journal of Environmental Sciences. 4 :1 , 60-68
[Research article]

Roos, Anders and Hugosson, Mårten and McCluskey, Denise and Stendahl, Matti and Woxblom, Lotta (2012). Strategiska förändringar i svensk träindustri och SLU:s marknadsforskning. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:1
[Factsheet]

Rotter, Julia Patrizia (2014). Responsibility and collaboration. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:91
ISBN 978-91-576-8130-0
eISBN 978-91-576-8131-7
[Doctoral thesis]

S

Spendrup, Sara (2016). Climate mitigating information to consumers by food retailers. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:38
ISBN 978-91-576-8578-0
eISBN 978-91-576-8579-7
[Doctoral thesis]

Spendrup, Sara (2016). Fågelsång ökar männens betalningsvilja för ekologisk morot. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:11
[Factsheet]

Spångberg, Johanna and Eriksson, Mattias (2016). Matsvinn till chutney. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 087
[Report]

Streyffert, Thorsten (1960). Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 33
[Report]

T

Thunström, Per (2017). Traktorernas intåg. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden, 1402-0386 ; 75
ISBN 978-91-576-9504-8
eISBN 978-91-576-9505-5
[Licentiate thesis]

Tjärnemo, Helene (2014). Svenska krukväxter som present. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:28
[Factsheet]

Y

Yano, Yuki and Blandford, David and Surry, Yves (2010). The Impact of Feedstock Supply and Petroleum Price Variability on Domestic Biofuel and Feedstock Markets – The Case of the United States. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2010:3
[Report]

Z

Zeleke, Abenezer (2016). Gasoline and diesel demand elasticities: a consistent estimate across the EU-28. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2016:12
[Report]

This list was generated on Sun Dec 4 16:15:34 2022 CET.