Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ö
Number of items at this level: 195.

A

Aballay, Erwin (2012). Rhizobacteria associated to Vitis vinifera and their effect on the control of Xiphinema index, Meloidogyne ethiopica and Vitis growth. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:78
ISBN 978-91-576-7725-9
[Doctoral thesis]

Ahrland, Åsa (2005). Den osynliga handen. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:54
ISBN 91-576-6953-8
[Doctoral thesis]

Albertsson, Johannes and Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora (2010). Subsoiling starch potato. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:40
[Report]

Ali, Liaqat (2012). Pre-harvest factors affecting quality and shelf-life in raspberries and blackberries (Rubus spp. L.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:58
ISBN 978-91-576-7705-1
[Doctoral thesis]

Alsanius, Beatrix W. and Jansson, Magdalena and Wachtmeister, Christer and Waechter, Andreas and Grudén, Maria and Lindqvist, Hans and Manduric, Sanja (2014). Terroir Bjäre. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:20
[Report]

Andersson, Allan and Rahbek Pedersen, Thorsten and Carlsson, Gustav (2011). Höst- och vårputsning i frövallar av timotej och ängssvingel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:28
[Factsheet]

Ascard, Johan and Löfkvist, Klara and Mie, Axel and Wivstad, Maria (2017). Växtskyddsmedel i ekologisk produktion. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Asp, Håkan and Svensson, Birgitta and Caspersen, Siri and Khalil, Sammar and Olsson, Marie and Gustavsson, Karl-Erik (2017). Slutrapport SLU-Ekoforsk projekt. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

B

Barrlund, Malin (2015). Ekologisk sortprovning av korn och havre 2014. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:2
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2016). Ekologisk sortprovning av korn och havre 2015. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2017). Ekologisk sortprovning av korn och havre 2016. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2017:2
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2018). Ekologisk sortprovning av korn och havre 2017. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2018:3
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2015). Sortprovning 2014 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:1
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2015). Sortprovning 2014 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:3
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2016). Sortprovning 2015 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 1
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2016). Sortprovning 2015 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:3
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2017). Sortprovning 2016 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2017:1
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2017). Sortprovning 2016 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2017:3
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2018). Sortprovning 2017 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2018:2
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2018). Sortprovning 2017 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2018:4
[Factsheet]

Bergkvist, Göran (2014). Vad krävs för att få 15 ton höstvete per hektar? Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet, 15:1-15:6 (67). Alnarp: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Report chapter]

Bergstrand, Karl-Johan (2015). Modern växthusbelysning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:20
[Report]

Bergstrand, Karl-Johan and Asp, Håkan and Schüssler, Hartmut K. (2014). Nya möjligheter att kontrollera tillväxten hos utplanteringsväxter med hjälp av ljuset. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:20
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Caspersen, Siri and Syrén, Bengt (2017). Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017: 13
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Löfkvist, Klara and Asp, Håkan (2019). Näringsfrisättning från organiska gödselmedel i ekologisk odling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:10
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K. (2012). Nya tekniker inom växthusbelysning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:26
[Factsheet]

Berndtsson, Emilia (2019). Dietary fibre and phenolic compounds in broccoli (Brassica oleracea Italica group) and kale (Brassica oleracea Sabellica group). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science ; 2019:1
[Report]

Bernes, Gun and Gustavsson, Anne-Maj (2016). Odling av vårrybs i Norr- och Västerbotten - fältstudie och odlingsråd. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2016:3
[Report]

Bernes, Gun and Gustavsson, Anne-Maj (2016). Vårrybs - en intressant gröda i norr. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2016:5
[Factsheet]

Bernes, Gun and Höjer, Annika and Gustavsson, Anne-Maj (2017). Innehåll av fytoöstrogen i olika rödklöversorter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2017:1
[Report]

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2014). Betesblandning för får - undvik rörsvingel. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 1
[Factsheet]

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2014). Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
[Report chapter]

Björkman, Lise-Lotte (2012). Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:8
[Report]

Borgström, Pernilla and Jasarevic, Milena and Wallenhammar, Ann-Charlotte and Anderson, Peter and Friberg, Hanna and Larsson, Mattias and Lundin, Ola (2019). Växtskydd i raps, åkerbönor och ärter. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Buntaran, Harimurti (2019). Assessment of statistical analysis of Swedish cultivar testing. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU), 1654-9406 ; 107
ISBN 978-91-576-9714-1
eISBN 978-91-576-9715-8
[Licentiate thesis]

Byström, Sara and Fernqvist, Fredrik and Isaksson, Ann-Kristin and Jönsson, Martina and Åström, Hanna (2018). Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Båth, Birgitta (2000). Matching the availability of N mineralised from green-manure crops with the N-demand of field vegetables. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 222
ISBN 91-576-5754-8
[Doctoral thesis]

C

Carlson-Nilsson, Ulrika and Reslow, Fredrik (2017). Utvärdering och selektion i donerade potatislinjer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:26
[Factsheet]

Carlsson, Georg (2005). Input of nitrogen from N2 fixation to northern grasslands. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:76
ISBN 91-576-6975-9
[Doctoral thesis]

Carlsson, Georg (2017). Svenska ekologiska linser. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Caspersen, Siri and Bergstrand, Karl-Johan (2017). Fosforrestriktion som retarderingsmetod för krukväxter? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:14
[Factsheet]

Caspersen, Siri and Hanson, Marie (2014). Hur påverkas tomatens smak av sort, ympning och yttre faktorer? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:13
[Factsheet]

Caspersen, Siri and Håkansson, Thilda Hanna Maria and Winter, Christina (2013). Trädgårdsblåbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:10
[Report]

Caspersen, Siri and Nilsson, Elisabet and Idman, Anneli and Rosander, Maria and Holefors, Anna (2014). Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:11
[Factsheet]

D

Dahlin, Iris (2019). Volatile mediated plant-plant communication in cultivar mixtures. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:3
ISBN 978-91-7760-324-5
eISBN 978-91-7760-325-2
[Doctoral thesis]

Dahlin, Sigrun and Ramezanian Bajgiran, Atefeh and Campbell, Colin and Hillier, Stephen and Öborn, Ingrid (2015). Waste recovered by-products can increase growth of grass-clover mixtures in low fertility soils and alter botanical and mineral nutrient composition. Annals of applied biology. 166 :1 , 105-117
[Research article]

Delin, Sofia (2005). Site-specific nitrogen fertilization demand in relation to plant available soil nitrogen and water. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:6
ISBN 91-576-7005-6
[Doctoral thesis]

Delin, Sofia and Engström, Lena and Lundkvist, Anneli (2017). Pelleterad organisk gödsel - mylla och placera nära såraden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2012). Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 10
[Report]

Delshammar, Tim and Alexandersson, Erik and Qviström, Mattias and Jansson, Märit and Palsdottir, Anna Maria and Gunnarsson, Allan and Rännbäck, Linda-Marie and Rämert, Birgitta (2013). Stadsodling – reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:31
[Report]

Do, Thi Xuan (2012). Microbial communities in paddy fields in the Mekong delta of Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:101
ISBN 978-91-576-7748-8
[Doctoral thesis]

Dryler, Kent (2014). Ekologisk sortprovning av korn och havre 2012 och 2013. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 3
[Factsheet]

Dryler, Kent (2014). Sortprovning 2013 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2
[Factsheet]

Dryler, Kent (2014). Sortprovning av vallgräs och vallbaljväxter 2012 och 2013. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 4
[Factsheet]

Duveskog, Deborah (2013). Farmer Field Schools as a transformative learning space in the rural African setting. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:47
ISBN 9789157678331
[Doctoral thesis]

de Toro, Alfredo and Eckersten, Henrik and Nkurunziza, Libère and von Rosen, Dietrich (2015). Effects of extreme weather on yield of major arable crops in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 086
[Report]

E

Eckersten, Henrik and Djurle, Annika and Albihn, Ann and Båge, Renee and Andersson, Lars and de Toro, Alfredo and Gärdenäs, Annemieke I and Hultgren, Jan and Kvarnheden, Anders and Lewan, Elisabet and Nkurunziza, Libére and Rosén, Klas and Spörndly, Rolf and Vågsholm, Ivar and Von Rosen, Dietrich and Yuen, Jonathan and Magnusson, Ulf (2015). Framtida risker och hot mot svensk spannmåls- respektive mjölkproduktion. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Eckersten, Henrik and Kornher, Alois (2012). Klimatförändringars effekter på jordbrukets växtproduktion i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology, SLU ; 14
[Report]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:39
[Report]

Elmquist, Helena (2005). Environmental systems analysis of arable, meat and milk production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:12
ISBN 91-576-7011-0
[Doctoral thesis]

Engström, Lena and Piikki, Kristin (2016). Skördeprognos med hjälp av YARA N-sensor. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 39
[Report]

Enocksson, Anna and Spendrup, Sara (2017). Bärodling i norra Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:28
[Factsheet]

Eriksson, Torsten and Jansson, Jan and Nilsdotter-Linde, Nilla (2014). Käringtand i vallen förbättrar proteinförsörjningen. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

F

Frankow-Lindberg, Bodil (2014). Samarbete eller konkurrens i vallen? Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

Frankow-Lindberg, Bodil E. (2017). Uppdatering av kvävegödslingsrekommendationer för vall. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 24
[Report]

Franzén, Sophia and Ekelund Axelson, Lena (2014). Ökat värde i svensk prydnadsväxtodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:26
[Factsheet]

G

Gebrehiwot, Mersha (2013). Recent transitions in Ethiopian homegarden agroforestry. Umeå : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik, 1401-0070 ; 21
ISBN 978-91-576-9142-2
eISBN 978-91-576-9143-9
[Licentiate thesis]

Gharaie, Samareh (2017). Light-phyllosphere interactions in greenhouse grown ornamentals. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:19
ISBN 978-91-576-8811-8
eISBN 978-91-576-8812-5
[Doctoral thesis]

Gunnarsson, Anita (2012). Plant-based biogas production for improved nutrient management of beetroot in stockless organic farming. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:83
ISBN 978-91-576-7730-3
[Doctoral thesis]

Gunnarsson, Anita and Larsson Jönsson, Helene (2015). Ny modell för utveckling inom svensk potatisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:11
[Report]

Gunnarsson, Carina and Spörndly, Rolf and Nilsdotter-Linde, Nilla (2014). Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

Gustavsson, Anne-Maj (2014). Hur ska ett vallgräs se ut för att ha ett bra näringsvärde? Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) / Rapport: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

Gustavsson, Anne-Maj (2014). Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 5
[Factsheet]

Gustavsson, Larisa (2008). Genetic Diversity in Fruit and Berry Crops Estimated with Molecular Markers. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2008:4
ISBN 978-91-85913-37-4
[Doctoral thesis]

H

Hagman, Jannie and Halling, Magnus and Dryler, Kent (2015). Stråsäd, trindsäd, oljeväxter, potatis. Uppsala: Institutionen för växtodlingsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9315-0
[Book (author)]

Hagman, Jannie and Halling, Magnus and Larsson, Staffan (2015). Sortval i ekologisk odling 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 20
[Report]

Hagman, Jannie and Halling, Magnus and Larsson, Staffan (2016). Sortval i ekologisk odling 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 21
[Report]

Hagman, Jannie and Halling, Magnus A. and Dryler, Kent (2016). Stråsäd, trindsäd, oljeväxter. Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9411-9
[Book (author)]

Hagström, Gun and Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: blandning och klarning. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Hagström, Gun and Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: fyllning. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Hagström, Gun and Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: krossning. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Hagström, Gun and Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: pastörisering. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Hagström, Gun and Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: pressning. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Hallgren, Karin (2016). En kåhltäppa eij at räkna. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:97
ISBN 978-91-576-8696-1
eISBN 978-91-576-8697-8
[Doctoral thesis]

Halling, Magnus (2014). Optimera skördestrategin i rajgräs. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Report chapter]

Halling, Magnus (2014). Results from Sweden using ridges in maize cultivation.
[Conference abstract]

Halling, Magnus (2014). Uthållighet hos olika vallgräs. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Report chapter]

Halling, Magnus (2012). Vallväxter till slåtter och bete samt grönfoderväxter. Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi
ISBN 978-91-576-9087-6
[Book (author)]

Halling, Magnus and Jansson, J. (2014). Näringskvalitet i olika vallgräs. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) / Rapport: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för växtproduktionsekologi (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Report chapter]

Hamnér, Karin and Kirchmann, Holger and Eriksson, Jan (2012). Mikronäringsämnen i svensk spannmål. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 9
[Report]

Heeb, Anuschka (2005). Organic or mineral fertilization. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:73
ISBN 91-576-6972-4
[Doctoral thesis]

Hoffmann, Holger and Coucheney, Elsa and Eckersten, Henrik and Lewan, Elisabet and Ewert, Frank (2016). Impact of spatial soil and climate input data aggregation on regional yield simulations. PloS one. 11 :4 , 1-14
[Research article]

Hossain, Md Shakhawat and Bergkvist, Göran and Berglund, Kerstin and Glinwood, Robert and Kabouw, Patrick and Mårtensson, Anna and Persson, Paula (2014). Concentration- and time-dependent effects of isothiocyanates produced from Brassicaceae shoot tissues on the pea root rot pathogen Aphanomyces euteiches. Journal of agricultural and food chemistry. 62 :20 , 4584-4591
[Research article]

Hultberg, Malin and Nordström Nilsson, Kajsa and Jonsson, Elin and Persson, Christina (2019). Odling av ostronskivling på restprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:11
[Factsheet]

Höjer, Annika (2012). Phytoestrogens and fatty acids in forage and bovine milk. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:66
ISBN 978-91-576-7713-6
[Doctoral thesis]

Höjer, Annika and Bernes, Gun and Gustavsson, Anne-Maj (2013). Fytoöstrogener i foder och mjölk. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 4
[Factsheet]

J

Johansson, Eva and Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik (2015). Industrihampa för produktion av bioetanol. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:14
[Factsheet]

Johansson, Sheshti (2013). Food or fuel? Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 064
ISBN 978-91-576-9170-5
eISBN 978-91-576-9171-2
[Licentiate thesis]

Johansson Åbonde, Anders (2010). Drömmen om svenskt silke. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-67-4
[Licentiate thesis]

K

Kaensombath, Lampheuy (2012). Taro leaf and stylo forage as protein sources for pigs in Laos. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:95
ISBN 978-91-576-7742-6
[Doctoral thesis]

Khalil, Sammar and Holefors, Anna (2015). Effekt av reningsutrustning på näringsfällning och mikroflora i bioreaktorbaserad in vitro-produktion av växtråvara. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:30
[Factsheet]

Kjellenberg, Lars (2016). Polyacetylenes - in organic and biodynamic carrots. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:109
ISBN 978-91-576-8721-0
eISBN 978-91-576-8722-7
[Doctoral thesis]

Kosiba, Andrea (2005). Effects of irradiation and temperature on shoot growth and development in Blue Holly (Ilex × meserveae). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:41
ISBN 91-576-7040-4
[Doctoral thesis]

L

Larsen, Anna and Ekelund Axelson, Lena (2015). Utveckla produktionsprocesserna i plantskoleföretagen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:10
[Factsheet]

Larsen, Anna and Karlén, Helena (2015). Övervintring av plantskoleväxter hos plantskoleföretagarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:8
[Report]

Larsson, Anders and Ekelund Axelson, Lena and Sandin, Håkan and Gottberg, Emil (2016). Marknadsdriven Detaljplanerlagd Hortikulturell och Akvatisk Produktion (MDHAP). SLU Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:1
[Factsheet]

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2010). Sortval i ekologisk odling 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 12
[Report]

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2011). Sortval i ekologisk odling 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 13
[Report]

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2012). Sortval i ekologisk odling 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 15
[Report]

Larsson, Staffan and Hagman, Jannie (2013). Sortval i ekologisk odling 2013. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) ; 16
[Report]

Larsson Jönsson, Helene and Asp, Håkan and Gissén, Charlott (2011). Kadmiuminnehåll i matpotatis. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:32
[Report]

Larsson Jönsson, Helene and Knutsson, Henrik (2016). Kvävegödsling efter nitratinnehåll i bladskaft. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:10
[Factsheet]

Larsson Jönsson, Helene and Rölin, Åsa (2018). Kaliumgödsling i matpotatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:19
[Factsheet]

Lehrman, Anna and Chatzopoulou, Sevasti and Feng, Li and Forabosco, Flavio and Jonas, Elisabeth and Karantininis, Konstantinos and Levander, Fredrik and Nicolia, Alessandro and Rydhmer, Lotta and Röcklinsberg, Helena and Sandin, Per and Sundström, Jens and Zhu, Li-Hua (2014). Framtidens mat. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-981907-0-0
[Book (author)]

Lehrman, Anna and Chatzopoulou, Sevasti Chatzopoulou and Feng, Li and Forabosco, Flavio and Jonas, Elisabeth and Karantininis, Konstantinos and Levander, Fredrik and Nicolia, Alessandro and Rydhmer, Lotta and Röcklinsberg, Helena and Sandin, Per and Sundström, Jens and Zhu, Li-Hua (2014). Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding. Uppsala, Sverige: Mistra Biotech, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book (author)]

Levinsson, Anna (2015). Urban tree establishment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:24
ISBN 978-91-576-8246-8
eISBN 978-91-576-8247-5
[Doctoral thesis]

Lindström, Bodil (2013). Micronutrients in temperate forage crops grown in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:3
ISBN 978-91-576-7760-0
[Doctoral thesis]

Lindström, Sandra A.M. (2017). Insect pollination of oilseed rape. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:18
ISBN 978-91-576-8809-5
eISBN 978-91-576-8810-1
[Doctoral thesis]

Lindén, Julia (2014). Sensorisk profilering av svenskproducerade vita viner och en omvärldsanalys av svensk vinodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:23
[Factsheet]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2018). Växtnäringsförluster från åkermark 2016/2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 156
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2018). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2016/2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 155
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2019). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2017/2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 161
[Report]

Lundström, Christina (2016). Cognition and decision-making in adoption of agricultural decision support systems. Skara : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9433-1
eISBN 978-91-576-9434-8
[Licentiate thesis]

Löfkvist, Klara and Söderlind, Magnus and Bergstrand, Karl-Johan (2017). Ekologisk krukväxtproduktion - substrat en utmaning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

M

Maggioni, Lorenzo (2015). Domestication of Brassica oleracea L. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:74
ISBN 978-91-576-8346-5
eISBN 978-91-576-8347-2
[Doctoral thesis]

Maslak, Katarzyna (2015). Thermal energy use in greenhouses. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9289-4
eISBN 978-91-576-9290-0
[Licentiate thesis]

Mukangango, Marguerite (2019). Potential of Acacia angustissima, Leucaena pallida and Mimosa scabrella in agroforestry systems on a Rwandan Ferralsol. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-402-0
eISBN 978-91-7760-403-7
[Doctoral thesis]

Muola, Anne and Weber, Daniela and Malm, Lisa and Egan, Paul and Glinwood, Robert and Parachnowitsch, Amy L. and Stenberg, Johan A. (2017). Direct and pollinator-mediated effects of herbivory on strawberry and the potential for improved resistance. Frontiers in Plant Science. 8 , 1-10
[Research article]

Mussadiq, Zohaib (2012). Performance of forage maize at high latitudes. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:54
ISBN 978-91-576-7701-3
[Doctoral thesis]

Månsson, Stina and Hanson, Marie and Hansson, David (2018). Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:22
[Factsheet]

N

Nadeau, Elisabet and Arnesson, Annika and Hallin, Ola (2014). Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 37
[Report]

Nilsdotter-Linde, Nilla and Halling, Magnus (2016). Vallsorter lämpliga för ekologisk odling i olika geografiska områden i Sverige 2016. Jönköping: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Jordbruksinformation ; 2016:11
[Report]

Nilsdotter-Linde, Nilla and Halling, Magnus and Jansson, Jan (2014). Breddat skördefönster. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

Nilsson, Daniel and Rosenqvist, Håkan and Bernesson, Sven (2015). Profitability of the production of energy grasses on marginal agricultural land in Sweden. Biomass & bioenergy. 83 , 159-168
[Research article]

Nilsson, Ulf and Vilches, Mario Porcel and Swiergiel, Weronika and Wivstad, Maria and Ögren, Elisabeth and Rämnert, Birgitta (2017). Förstärkt växtskydd med blommande växter – i grönsaks- och fruktodling. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Nilsson, Ulla and Nielsen, Jonas Möller and Christensen, Inger and Nimmermark, Sven (2015). Förnybar energi i svensk växthusodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:28
[Report]

Ninkovic, Velemir and Eggers, Sönke and Dahlin, Iris and Glinwood, Robert and Bergkvist, Göran and Ganeteg, Ulrika (2017). Samodla kornsorter - och minska bladlusangreppen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Nkurunziza, Libére and Chongtham, Iman Raj and Watson, Christine and Marstorp, Håkan and Öborn, Ingrid and Bergkvist, Göran and Bengtsson, Jan (2017). Understanding effects of multiple farm management practices on barley performance. European journal of agronomy. 90 , 43-52
[Research article]

Norberg, Lisbet and Linefur, Helena and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2019). Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 162
[Report]

Nordmark, Lotta and Hagström, Gun (2017). Vinodling i kallare klimat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:24
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Andersson, Staffan and Widén, Cecilia and Uggla, Madeleine and Rumpunen, Kimmo (2014). Hos nyponrosorna kommer skönheten inifrån. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:6
[Factsheet]

O

Olausson, Inger (2014). En blomstrande marknad. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:27
ISBN 978-91-576-8002-0
eISBN 978-91-576-8003-7
[Doctoral thesis]

Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Ekelund Axelson, Lena and Larsson, Gunnel (2011). Kvalitet och tillväxt för lökprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:45
[Report]

Olsson, Marie and Eliasson, Lovisa and Löfkvist, Klara (2019). Använd hela växten - nya processade produkter från kålväxter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2019:2
[Report]

Olsson, Marie and Gustavsson, Karl-Erik (2018). Ozon som behandling för att minska lagringsskador på äpple. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:21
[Factsheet]

Olsson, Marie and Gustavsson, Karl-Erik and Mogren, Lars (2018). "Superbroccolin" Beneforte. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:16
[Factsheet]

Olsson, Marie and Gustavsson, Karl-Erik and Tahir, Ibrahim (2019). Mindre förluster, bättre kvalitet i ekologisk äppelodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2019:1
[Report]

Ortiz Rios, Rodomiro Octavio and Alfaro, Daniela (2014). Sustainable Agricultural Intensification. I/In: 4th World Sustainability Forum, 2014-11-01--2014-11-30, Basel, Switzerland.
[Conference Paper]

P

Palmborg, Cecilia (2019). Kol och kväve i mark och grödor i försök med monokulturer och växtföljder. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:2
[Report]

Palmborg, Cecilia (2016). Rörflen. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2016:2
[Report]

Palmborg, Cecilia and Carlsson, Georg and Willberg, Sara and Huss-Danell, Kerstin (2019). Rätt mängd stallgödsel optimerar odling av baljväxtgrönfoder i norra Sverige. Umeå: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:4
[Report]

Palmborg, Cecilia and Lindvall, Eva and Xiong, Shaojun and Gustavsson, Anne-Maj (2011). Odling av rörflen. Umeå, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2
[Report]

Palmer, Sofia and Nilsson, Anna and Roigart, Adam (2008). Dynamic change in rice production systems in the Mekong Delta. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:3
[Report]

Palmqvist, Martin (2017). Nanoparticles. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:105
ISBN 978-91-7760-100-5
eISBN 978-91-7760-101-2
[Doctoral thesis]

Pettersson, CG (2006). Variation in yield and protein content of malting barley. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE), 1653-5375 ; 1
ISBN 91-576-6896-5
[Licentiate thesis]

Pålsson, Joakim (2019). Attract, reward and disrupt: combining habitat manipulation and semiochemicals to enhance pest control in apple orchards. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:48
ISBN 978-91-7760-414-3
eISBN 978-91-7760-415-0
[Doctoral thesis]

R

Rashid, A. Z. M. Manzoor and Tunon, Håkan and Khan, Niaz Ahmed and Mukul, Sharif Ahmed (2014). Commercial cultivation by farmers of medicinal plants in Northern Bangladesh. European Journal of Environmental Sciences. 4 :1 , 60-68
[Research article]

Rosberg, Anna Karin (2014). Dynamics of root microorganisms in closed hydroponic cropping systems. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:51
ISBN 978-91-576-8050-1
eISBN 978-91-576-8051-8
[Doctoral thesis]

Roslon, Ewa (2003). Relay cropping of spring barley and winter wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 427
ISBN 91-576-6464-1
[Doctoral thesis]

Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: enkla analyser. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: märkning. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo (2015). Fakta om musttillverkning: råvara och råvarukvalitet. Balsgård: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Nybom, Hilde and Wendin, Karin (2015). Den skånska äpplemustens terroir. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:12
[Factsheet]

S

Sahilu, Mersha Gebrehiwot (2017). Agroforestry homegardens in Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:58
ISBN 978-91-7760-006-0
eISBN 978-91-7760-007-7
[Doctoral thesis]

Schröder, Michelle L. and Glinwood, Robert and Ignell, Rickard and Krüger, Kerstin (2015). Landing Preference and Reproduction of Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae) in the Laboratory on Three Maize, Potato, and Wheat Cultivars. Journal of Insect Science. 15 , 1-6
[Research article]

Sjögren, Hans (2015). Agroforestry systems with trees for biomass production in western Kenya. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:63
ISBN 978-91-576-8324-3
eISBN 978-91-576-8325-0
[Doctoral thesis]

Sjöman, Henrik (2012). Trees for tough urban sites. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:7
ISBN 978-91-576-7691-7
[Doctoral thesis]

Sjöman, Henrik and Östberg, Johan and Bühler, Oliver (2012). Stadsträd i tio nordiska städer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium fakta ; 2012:1
[Factsheet]

Spendrup, Sara and Persson, Maja (2018). Den svenska plantskolekonsumenten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:20
[Factsheet]

Spörndly, Eva and Salomon, Eva and Adolfsson, Niklas and Nilsdotter-Linde, Nilla (2014). Kamp mot tramp. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

St-Martin, Audrey (2017). Benefits of diverse agriculture on crop yield. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:41
ISBN 978-91-576-8855-2
eISBN 978-91-576-8856-9
[Doctoral thesis]

Stendahl, Fredrik (2005). Seed coating for delayed germination. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Ecology and Crop Production Science, 1404-2347 ; 6
[Licentiate thesis]

Stenius, Tove and Wivstad, Maria and Röös, Elin (2018). Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Strid, Ingrid and Bertilsson, Jan (2010). Svenskodlat proteinfoder till mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2010:2
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2012). Ekologisk odling av hallon och björnbär i tunnel 2008-2011. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:49
[Report]

Svensson, Birgitta and Caspersen, Siri and Asp, Håkan (2017). Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:12
[Factsheet]

Svensson, Birgitta and Rumpunen, Kimmo and Martinsson, Elisabet and Isaksson, Ann-Kristin and Holm, Gunnel and Wallin, Erika (2017). Utveckling av frukt- och bärsortimentet, del 2 Bär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:9
[Factsheet]

Svensson, Birgitta and Rumpunen, Kimmo and Nilsson, Elisabet and Holm, Gunnel and Wallin, Erika and Sidblad, Solveig and Isaksson, Ann-Kristin (2014). Kvalitetssäkring av frukt- och bärväxter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:22
[Report]

Svensson, Birgitta and Tönnberg, Victoria and Becher, Paul G and Manduric, Sanja and Håkansson, Thilda (2017). Guide till fruktflugan Drosophila suzukii. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:4
[Report]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Gustafsson, Anne-Maj and Hetta, Mårten (2011). Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:27
[Factsheet]

Söderström, Mats and Piikki, Kristin and Stenberg, Maria and Stadig, Henrik and Martinsson, Johan (2017). Producing nitrogen (N) uptake maps in winter wheat by combining proximal crop measurements with Sentinel-2 and DMC satellite images in a decision support system for farmers. Acta agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. 67 , 637-650
[Research article]

T

Taab, Alireza (2009). Seed dormancy and germination in Solanum nigrum and S. physalifolium as influenced by temperature conditions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:49
ISBN 978-91-86195-96-0
[Doctoral thesis]

Tahir, Ibrahim (2012). Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter. Alnarp- Sverige: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:24
[Report]

Tahir, Ibrahim (2015). Modern plommonodling i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:36
[Factsheet]

Tahir, Ibrahim (2015). Modernt odlingssystem och lämpliga sorter förbättrar den svenska plommonodlingens produktivitet och lönsamhet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:30
[Report]

Tidåker, Pernilla and Carlsson, Georg and Röös, Elin (2018). Hur kan hållbarhet mätas på gården? Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 101
[Report]

Tuffa, Ashenafi Chaka (2019). Value chain and nutritional analyses of warqe food products in relation to post-harvest losses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:1
ISBN 978-91-7760-278-1
eISBN 978-91-7760-279-8
[Doctoral thesis]

Tönnberg, Victoria and Karlen, Helena and Andersson, Stina (2018). Tillväxt i svensk sparrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2018:1
[Report]

U

Ullven, Karin and Wivstad, Maria (2017). Organic - always the best choice? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

V

Viklund, Evelina (2019). Ekologisk sortprovning av korn och havre 2018. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:3
[Factsheet]

Viklund, Evelina (2019). Sortprovning 2018 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:2
[Factsheet]

W

Wallenhammar, Ann-Charlotte and Nilsdotter-Linde, Nilla and Jansson, Jan and Stoltz, Eva (2014). Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

Wivstad, Maria and Hagström, Eva (2018). Forskning om ekologiskt lantbruk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Woldetsadik, Kebede (2003). Shallot (Allium cepa var. ascolonicum) responses to plant nutrients and soil moisture in a sub-humit tropical climate. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 367
ISBN 91-576-6195-2
[Doctoral thesis]

Ö

Östberg, Johan and Mladoniczky, Dani (2016). Trädvårdshandbok. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2016:3
[Report]

This list was generated on Wed Jun 7 03:06:22 2023 CEST.