Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 110.

Research article

Asplund, Linnéa and Bergkvist, Göran and Leino, Matti W. and Westerbergh, Anna and Weih, Martin (2013). Swedish spring wheat varieties with the rare high grain protein allele of NAM-B1 differ in leaf senescence and grain mineral content. PloS one. 8 :3 , 1-11
[Research article]

Båth, Birgitta and Otabbong, Erasmus (2013). Availability of phosphorus in greenhouse cropping systems with tomatoes - influence of soil and citric acid. Acta agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and plant science. 63 :6 , 483-488
[Research article]

Wang, Jiehua and Gunnerås, Sara and Gaboreanu, Ioana and Tucker, M. and Zheng, Bo and Lesniewska, Joanna and Mellerowicz, Ewa and Laux, Thomas and Sandberg, Göran and Jones, Brian (2011). Reduced expression of the SHORT-ROOT gene increases the rates of growth and development in hybrid poplar and arabidopsis. PloS one. 6 :12 , 1-9
[Research article]

Östberg, Johan and Martinsson, Max and Stål, Örjan and Fransson, Ann-Mari (2012). Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban forestry & urban greening. 2012:1 , 65-71
[Research article]

Article Review/Survey

Weih, Martin and Asplund, Linnéa and Bergkvist, Göran (2011). Assessment of nutrient use in annual and perennial crops: a functional concept for analyzing nitrogen use efficiency. Plant and soil. 339 :1-2 , 513-520
[Article Review/Survey]

Report

Martinsson, Kjell and Ericson, Lars and Nilsson, Bo, eds. (1992). 7:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 17-18 mars 1992, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1992:12
[Report]

Wik, Martin and Martinsson , Kjell and Ericson, Lars and Nilsson, Bo, eds. (1994). 8:e regionala lantbrukskonferensen för norra Sverige den 27-28 september 1994, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1994:8
[Report]

Andersson, Sven, ed. (1993). Lantbruksväxternas övervintring, teorier och testmetoder. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1993:11
[Report]

Albertsson, Johannes and Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora (2010). Subsoiling starch potato. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:40
[Report]

Berg Lejon, Solveig (2003). Studie av mätmetoder vid Riksskogstaxeringens årsringsmätning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 110
[Report]

Brunet, Jörg and Wieslander, Hans (2009). Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 41
[Report]

Dal, Bruno (1990). Svampodling på nordliga breddgrader. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1990:9
[Report]

Johansson, Tord (2014). Stem and merchantable volume equations for hybrid aspen growing on farmland in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 075
[Report]

Lomakka, Lennart and Johansson, Waldemar (1993). Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet samt sortförsök i rörflen(Phaláris arundinacea L.)till biobränsle och fiberråvara 1991/92-1992/93. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1993:13
[Report]

Mukamuhirwa, Alphonsine (2015). Drought responses of rice (Oryza sativa) under various drought severity levels and durations in biotron and field. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science ; 2015:1
[Report]

Mukamuhirwa, Alphonsine (2016). Responses of rice (Oryza sativa L.) genotypes to repeated drought stress under contrasting temperatures. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science ; 2016:1
[Report]

Nordmark, Lotta and Olsson, Marie (2013). Odling av basilika på friland i Sverige med sikte mot nya basilikaprodukter. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:7
[Report]

Olsson, Marie and Nordmark, Lotta (2013). Bladkryddor på friland. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:6
[Report]

Olsson, Marie and Nordmark, Lotta and Mogren, Lars and Gustavsson, Karl-Erik and Andersson, Staffan (2014). Salladslök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:9
[Report]

Tahir, Ibrahim (2012). Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:24
[Report]

Wikberg, Eskil (1956). The distribution of watersoluble radioactive substances in plant tissue - some experiments with an autoradiographic method. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 24
[Report]

Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Busse Nielsen, Anders (2012). Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Östberg, Johan and Mladoniczky, Dani (2017). Trädvårdshandbok 2017. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:18
[Report]

Factsheet

Bergstrand, Karl-Johan and Asp, Håkan and Schüssler, Hartmut (2019). Styr tillväxten med ljuset. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2019:3
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Asp, Håkan and Schüssler, Hartmut K. (2014). Nya möjligheter att kontrollera tillväxten hos utplanteringsväxter med hjälp av ljuset. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:20
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Caspersen, Siri and Syrén, Bengt (2017). Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017: 13
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K. (2013). Retardering utan kemikalier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:8
[Factsheet]

Caspersen, Siri and Bergstrand, Karl-Johan (2017). Fosforrestriktion som retarderingsmetod för krukväxter? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:14
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora and Albertsson, Johannes (2010). Djupluckring höjer skörden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:36
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora and Hot, Vehbo (2010). Översvämmad potatis dör inte av syrebrist. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:35
[Factsheet]

Hultberg, Malin and Carlsson, Anders and Gustafsson, Susanne (2013). Mikroalger i växthuset - ett redskap för minskat näringsläckage. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:6
[Factsheet]

Johansson, Eva and Newson, William Roy and Kuktaite, Ramune and Fredlund, Kenneth and Malik, Ali Hafez (2016). Biobaserad utsädespelletering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:4
[Factsheet]

Lindström, Sandra and Lankinen, Åsa and D'Hertefeldt, Tina (2013). Om blommor och bin. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:17
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2014). Fyra nya äpplesorter från Balsgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:22
[Factsheet]

Swensson, Christian and Gustafsson, Kjell and Hetta, Mårten and Nadeau, Elisabet (2011). Svensk majsmästare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:33
[Factsheet]

Doctoral thesis

Abrahamsson, Malin (2016). Patterning during embryo development in Pinus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:48
ISBN 978-91-576-8598-8
eISBN 978-91-576-8599-5
[Doctoral thesis]

Abrahamsson, Sara (2011). Genetic dissection of quantitative traits in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:77
ISBN 978-91-576-7621-4
[Doctoral thesis]

Akhter, Shirin (2019). Molecular mechanisms regulating early cone development in Norway spruce Picea abies (Karst). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:12
ISBN 978-91-7760-342-9
eISBN 978-91-7760-343-6
[Doctoral thesis]

Andersson, Staffan (2009). Carotenoids, tocochromanols and chlorophylls in sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides) and Rose Hips (Rosa sp.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:58
ISBN 978-91-576-7405-0
[Doctoral thesis]

Andersson Gunnerås, Sara (2005). Wood formation and transcript analysis with focus on tension wood and ethylene biology. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:15
ISBN 91-576-7014-5
[Doctoral thesis]

Asplund, Linnéa (2014). Nitrogen use efficiency and related functional traits in wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:30
ISBN 978-91-576-8008-2
eISBN 978-91-576-8009-9
[Doctoral thesis]

Baguma, Yona (2004). Regulation of starch synthesis in cassava. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 478
ISBN 91-576-6766-7
[Doctoral thesis]

Berglund, Linda (2004). Disturbance, nutrient availability and plant growth in phenol-rich plant communities. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 327
ISBN 91-576-6711-X
[Doctoral thesis]

Bergstrand, Karl-Johan (2010). Approaches for mitigating the environmental impact of greenhouse horticulture. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:93
ISBN 978-91-576-7538-5
[Doctoral thesis]

Businge, Edward (2014). Regulation of metabolic events during embryo development in Norway spruce (Picea abies L. Karst). Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:72
ISBN 978-91-576-8092-1
eISBN 978-91-576-8093-8
[Doctoral thesis]

Bylin, Anja (2014). Endophytic fungi in meadow fescue and other forage grasses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:46
ISBN 978-91-576-8040-2
eISBN 978-91-576-8041-9
[Doctoral thesis]

Carlsson, Johanna M (2018). Nitrogen uptake and assimilation during Norway spruce somatic embryogenesis. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:43
ISBN 978-91-7760-226-2
eISBN 978-91-7760-227-9
[Doctoral thesis]

Chen, Zhi-qiang (2016). Quantitative genetics of Norway spruce in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:55
ISBN 978-91-576-8612-1
eISBN 978-91-576-8613-8
[Doctoral thesis]

Cierlik, Izabela (2014). Novel insights into the action of SHI/STY transcriptional regulators during plant development. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:13
ISBN 978-91-576-7974-1
eISBN 978-91-576-7975-8
[Doctoral thesis]

Daneshvar, Abolfazl (2015). Improved seed handling techniques for Juniperus polycarpos. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:82
ISBN 978-91-576-8362-5
eISBN 978-91-576-8363-2
[Doctoral thesis]

Egbäck, Samuel (2016). Growth of genetically improved stands of Norway spruce, Scots pine and loblolly pine. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:4
ISBN 978-91-576-8510-0
eISBN 978-91-576-8511-7
[Doctoral thesis]

Gentili, Francesco (2003). Nutrient effects on nodulation and N2 fixation in actinorhizal symbioses. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 392
ISBN 91-576-6444-7
[Doctoral thesis]

Gerber, Lorenz (2012). Cell wall chemotyping for functional genomics. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:59
ISBN 978-91-576-7706-8
[Doctoral thesis]

Gullberg, Jonas (2005). Metabolomics : a tool for studying plant biology. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005: 88
ISBN 91-576-6987-2
[Doctoral thesis]

Gómez, Oscar (2004). Evaluation of Nicaraguan common bean (Phaseolus vulgaris L.) landraces. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 476
ISBN 91-576-6762-4
[Doctoral thesis]

Hayatgheibi, Haleh (2018). Quantitative genetics of lodgepole pine (Pinus contorta) wood quality traits in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:31
ISBN 978-91-7760-202-6
eISBN 978-91-7760-203-3
[Doctoral thesis]

Hellgren, Jenny Maria (2003). Ethylene and auxin in the control of wood formation. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 268
ISBN 91-576-6502-8
[Doctoral thesis]

Israelsson, Maria (2004). Gibberellin homeostasis and biosynthesis in relation to shoot growth in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 307
ISBN 91-576-6541-9
[Doctoral thesis]

Jensen, Anna Monrad (2011). Effects of facilitation and competition on oak seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:58
ISBN 978-91-576-7602-3
[Doctoral thesis]

Jin, Xu (2015). The role of auxin in abscission of organs and tissues. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:54
ISBN 978-91-576-8306-9
eISBN 978-91-576-8307-6
[Doctoral thesis]

Johansson, Annika I. (2013). Metabolomics and wood development. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:92
ISBN 978-91-576-7922-2
eISBN 978-91-576-7923-9
[Doctoral thesis]

Johnsson, Christoffer (2018). Elucidating the phytohormonal control of xylem development. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:20
ISBN 978-91-7760-180-7
eISBN 978-91-7760-181-4
[Doctoral thesis]

Karlsson, Marlene (2003). Molecular factors involved in the formation of secondary vascular tissues and lignification in higher plants. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 280
ISBN 91-576-6514-1
[Doctoral thesis]

Klintenäs, Maria (2012). Regulation of phenology and the juvenility-to-maturity transition in trees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:63
ISBN 978-91-576-7710-5
[Doctoral thesis]

Kongmanila, Daovy (2012). Erythrina foliage as an alternative feed for growing goats in Lao PDR. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:61
ISBN 978-91-576-7708-2
[Doctoral thesis]

Kralemann, Lejon (2019). Genetic and epigenetic mechanisms underlying the regulation of flowering time. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:54
ISBN 978-91-7760-426-6
eISBN 978-91-7760-427-3
[Doctoral thesis]

Kucukoglu, Melis (2015). Molecular regulation of vascular cambium identity and activity. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:112
ISBN 978-91-576-8422-6
eISBN 978-91-576-8423-3
[Doctoral thesis]

Larsson, Emma (2011). Molecular regulation of embryo development in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:68
ISBN 978-91-576-7612-2
[Doctoral thesis]

Levinsson, Anna (2015). Urban tree establishment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:24
ISBN 978-91-576-8246-8
eISBN 978-91-576-8247-5
[Doctoral thesis]

Liew, Josefine (2013). Dormancy in reproductive vegetative buds in creeping perennials dominating the agricultural weed flora in Scandinavia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:5
ISBN 978-91-576-7762-4
[Doctoral thesis]

Lim, Hyungwoo (2017). Interactive effects on biomass production between nitrogen and water availabilities in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:107
ISBN 978-91-7760-104-3
eISBN 978-91-7760-105-0
[Doctoral thesis]

Lindeberg, Johan (2004). X-ray based tree ring analyses. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 299
ISBN 91-576-6533-8
[Doctoral thesis]

Ljung, Karin (2002). Auxin biosynthesis and homeostasis in Arabidopsis thaliana in relation to plant growth and development. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 243
ISBN 91-576-6327-0
[Doctoral thesis]

Majda, Mateusz (2018). Role of the cell wall in cell shape acquisition. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:10
ISBN 978-91-7760-160-9
eISBN 978-91-7760-161-6
[Doctoral thesis]

Malik, Ali Hafeez (2012). Governing grain protein concentration and composition in wheat and barley. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:55
ISBN 978-91-576-7702-0
[Doctoral thesis]

Mehari, Amanuel (2005). Growth and suitability of some tree species selected for planting in adverse environments in Eritrea and Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:91
ISBN 91-576-6990-2
[Doctoral thesis]

Menkis, Audrius (2005). Root associated fungi of conifer seedlings and their role in afforestation of agricultural land. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:106
ISBN 91-576-6905-8
[Doctoral thesis]

Mussadiq, Zohaib (2012). Performance of forage maize at high latitudes. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:54
ISBN 978-91-576-7701-3
[Doctoral thesis]

Neupane, Saraswoti (2013). Genomics and transcriptomics of plant beneficial Serratia spp. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:44
ISBN 978-91-576-7826-3
eISBN 978-91-576-7827-0
[Doctoral thesis]

Nordborg, Fredrik (2001). Effects of site preparation on soil properties and on growth, damage and nitrogen uptake in planted seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 195
ISBN 91-576-6079-4
[Doctoral thesis]

Nordström, Anders (2004). Cytokinins in Arabidopsis, tools, pathways and interaction with auxin. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 317
ISBN 91-576-6701-2
[Doctoral thesis]

Noronha Sannervik, Angela (2003). Modelling productivity of willow stands in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 286
ISBN 91-576-6520-6
[Doctoral thesis]

Omer, Zahra Saad (2004). Bacterial-plant associations with special focus on pink-pigmented facultative mehtylotrophic bacteria (PPFMs). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 456
ISBN 91-576-6473-0
[Doctoral thesis]

Pederson, Eric R. A. (2014). Controlled auxin biosynthesis and transport are important for developmental decisions in the early diverging land plant Physcomitrella patens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:107
ISBN 978-91-576-8162-1
eISBN 978-91-576-8163-8
[Doctoral thesis]

Petersson, Sara (2011). Distribution and regulation of auxin in Arabidopsis root cells. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:59
ISBN 978-91-576-7603-0
[Doctoral thesis]

Pin, Pierre (2012). Life cycle and flowering time control in beet. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:62
ISBN 978-91-576-7709-9
[Doctoral thesis]

Ratke, Christine (2014). Xylan biosynthesis and modification. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:41
ISBN 978-91-576-8030-3
eISBN 978-91-576-8031-0
[Doctoral thesis]

Ringselle, Björn (2015). Resource efficient control of Elymus repens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:36
ISBN 978-91-576-8270-3
eISBN 978-91-576-8271-0
[Doctoral thesis]

Råberg, Tora (2017). Strategic nitrogen management in stockless organic cropping systems. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:102
ISBN 978-91-7760-094-7
eISBN 978-91-7760-095-4
[Doctoral thesis]

Schrader, Jarmo (2003). Developmental biology of wood formation. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 292
ISBN 91-576-6526-5
[Doctoral thesis]

Shah, Syed Rehmat Ullah (2015). Root system of seabuckthorn (Hippophaë rhamnoides L.). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:49
ISBN 978-91-576-8296-3
eISBN 978-91-576-8297-0
[Doctoral thesis]

Soltani, Ali (2003). Improvement of seed germination of Fagus orientalis Lipsky. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 275
ISBN 91-576-6509-5
[Doctoral thesis]

Sun, Jia (2015). Characterization of regulatory factors controlling tip growth in Nicotiana tabacum pollen tubes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:107
ISBN 978-91-576-8412-7
eISBN 978-91-576-8413-4
[Doctoral thesis]

Svensson, Maria (2006). Studies of genes involved in regulating flowering time in Arabidopsis thaliana. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:2
ISBN 91-576-7051-X
[Doctoral thesis]

Tattersdill, Kristina (2017). Exotic invaders in boreal lakes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:113
ISBN 978-91-7760-116-6
eISBN 978-91-7760-117-3
[Doctoral thesis]

Tavaziva, Varwi Jacob (2017). Effects of integrated pest management (IPM) on the population dynamics of the perennial weed species Cirsium arvense (L.) Scop. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:110
ISBN 978-91-7760-110-4
eISBN 978-91-7760-111-1
[Doctoral thesis]

Teixeira, Rita (2005). Developmental studies of cytoplasmic male-sterile Brassica napus lines. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:8
ISBN 91-576-7007-2
[Doctoral thesis]

Tham, Ho Thanh (2012). Water hyacinth (Eichhornia crassipes). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:90
ISBN 978-91-576-7737-2
[Doctoral thesis]

Tylewicz, Szymon (2015). Molecular analysis of growth cessation and dormancy in hybrid aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:14
ISBN 978-91-576-8226-0
eISBN 978-91-576-8227-7
[Doctoral thesis]

Uddenberg, Daniel (2013). Developmental phase transitions in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:94
ISBN 978-91-576-7926-0
eISBN 978-91-576-7927-7
[Doctoral thesis]

Wikberg, Per-Erik (2004). Occurrence, morphology and growth of understory saplings in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 322
ISBN 91-576-6706-3
[Doctoral thesis]

Wiweger, Malgorzata (2003). Signal molecules in embryogenesis of Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 293
ISBN 91-576-6527-3
[Doctoral thesis]

Zhu, Tianqing (2015). Regulation of embryo development in Norway spruce by WOX transcription factors. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:34
ISBN 978-91-576-8266-6
eISBN 978-91-576-8267-3
[Doctoral thesis]

Öhlund, Jonas (2004). Organic and inorganic nitrogen sources for conifer seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 312
ISBN 91-576-6546-X
[Doctoral thesis]

Öhman, David (2014). Function of MAP20 and MYB103 in cellulose and lignin formation of xylem secondary cell walls. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:4
ISBN 978-91-576-7956-7
eISBN 978-91-576-7957-4
[Doctoral thesis]

Licentiate thesis

Cambours, Marie-Anne (2004). Frost-related dieback of Swedish and Estonian Salix plantations due to pathogenic and ice nucleation-active bacteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6637-7
[Licentiate thesis]

Larsson-Stern, Marie (2003). Aspects of hybrid larch (Larix X eurolepis Henry) as a potential tree species in southern Swedish forestry. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6296-7
[Licentiate thesis]

Naumov, Vladimir (2014). Intensification of wood production in NW Russia's Komi Republic. Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9248-1
eISBN 978-91-576-9249-8
[Licentiate thesis]

Vestman, Daniel (2012). Changes in global gene expression and auxin dynamics during embryo development in conifers. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9089-0
[Licentiate thesis]

Report chapter

Bergkvist, Göran (2014). Vad krävs för att få 15 ton höstvete per hektar? Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet, 15:1-15:6 (67). Alnarp: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Report chapter]

This list was generated on Thu Feb 9 13:25:18 2023 CET.