Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | E | G | H | L | M | N | S | W
Number of items at this level: 20.

A

Arnesson, Annika and Rustas, Bengt-Ove and Nadeau, Elisabet and Swensson, Christian (2009). Majsproduktion på gårdar i södra Sverige - odling, konservering och foderkvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 27
[Report]

E

Ericsson, Stefan (2004). Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 137
[Report]

G

Götmark, Hulda (2012). Odlingsvärda arter inom släktet Schisandra. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:32
[Factsheet]

Götmark, Hulda (2012). Odlingsvärda vildarter inom släktet Clematis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:33
[Factsheet]

H

Hultgren, Svante and Andersson, Magdalena (2006). Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 157
[Report]

L

Larsson, Inger and Åsen, Per Arvid and Kristjánsdóttir, Steinunn and Lundquist, Kjell (2012). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:12
[Report]

Loaisiga, C.H. (2011). Cytogenetics, genetic diversity and phylogenetics of wild Zea species, with emphasis on Zea nicaraguensis. Diss. (sammanfattning/summary) Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:41
ISBN 978-91-576-7585-9
[Doctoral thesis]

Lundquist, Kjell (2005). Lilium martagon L. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:19
ISBN 91-576-7018-8
[Doctoral thesis]

M

Mattiasson, Göran and Sundberg, Sebastian (2015). Scophularia umbrosa, Strandflenört. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

N

Nyberg Berglund, Anna-Britt (2005). Postglacial colonization and parallel evolution of metal tolerance in the polyploid Cerastium alpinum. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:65
ISBN 91-576-6964-3
[Doctoral thesis]

S

Sundberg, Sebastian (2015). Apera spica-venti – Kösa. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2016). Cabomba caroliniana - Kabomba. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2016). Heracleum persicum - Tromsöloka. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Hypochaeris maculata – Slåtterfibbla. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2016). Lysichiton americanus - Skunkkalla. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Primula farinosa – Majviva. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Sagittaria sagittifolia – Pilblad. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Thymus serpyllum – Backtimjan. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sundberg, Sebastian (2015). Urtica urens – Etternässla. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

W

Weibull, Henrik (2005). Mosskompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) 2004. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 139
[Report]

This list was generated on Fri Jun 2 03:05:16 2023 CEST.