Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 113.

Research article

Hultberg, Malin and Holmkvist, Anna and Alsanius, Beatrix (2011). Strategies for administration of biosurfactants-producing pseudomonads in closed hydroponic systems. Crop protection. 30 :8 , 995-999
[Research article]

Moritz, Kim K and Björkman, Christer and Parachnowitsch, Amy L. and Stenberg, Johan A. (2016). Female Salix viminalis are more severely infected by Melampsora spp. but neither sex experiences associational effects. Ecology and evolution. 6 :4 , 1154–1162
[Research article]

Nguyen, Diem and Castagneyrol, Bastien and Bruelheide, Helge and Bussotti, Filippo and Guyot, Virginie and Jactel, Hervé and Jaroszewicz, Bogdan and Valdares, Fernando and Stenlid, Jan and Boberg, Johanna (2016). Fungal disease incidence along tree diversity gradients depends on latitude in European forests. Ecology and evolution. 6 :8 , 2426-2438
[Research article]

Nguyen, Diem and Castagneyrol, Bastien and Bruelheide, Helge and Bussotti, Filippo and Guyot, Virginie and Jactel, Hervé and Jaroszewicz, Bogdan and Valladares, Fernando and Stenlid, Jan and Boberg, Johanna (2016). Fungal disease incidence along tree diversity gradients depends on latitude in European forests. Ecology and evolution. 6 , 1-13
[Research article]

Åsman, Anna and Vetukuri, Ramesh and Jahan, Sultana and Fogelqvist, Johan and Corcoran, Pádraic and Avrova, Anna and Whisson, Stephen and Dixelius, Christina (2014). Fragmentation of tRNA in Phytophthora infestans asexual life cycle stages and during host plant infection. BMC Microbiology. 14 , 1-12
[Research article]

Report

Lundström, Christina, ed. (2011). Precisionsodling 2010. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2011:1
[Report]

Ascard, Johan and Löfkvist, Klara and Mie, Axel and Wivstad, Maria (2017). Växtskyddsmedel i ekologisk produktion. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Hossain, Shakhawat and Palmborg, Cecilia and Persson, Paula (2019). Effekter av olika växtföljder på rotröta hos klöver. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:1
[Report]

Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Ekelund Axelson, Lena and Larsson, Gunnel (2011). Kvalitet och tillväxt för lökprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:45
[Report]

Persson-Hüppel, Arne (1963). Enzymatic splitting of sucrose by some strains of Valsa nivea Fr. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 7
[Report]

Svensson, Birgitta (2015). Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:7
[Report]

Svensson, Birgitta and Tönnberg, Victoria and Becher, Paul G and Manduric, Sanja and Håkansson, Thilda (2017). Guide till fruktflugan Drosophila suzukii. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:4
[Report]

Tahir, Ibrahim (2015). Bekämpning med ”naturliga fungicider” mot lagringssjukdomar i äpple och päron. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:9
[Report]

Tahir, Ibrahim and Dey, Estera Szwajcer and Nybom, Hilde (2016). Alkylresorcinoler i rågkli kan användas mot lagringssjukdomar i ekologisk äppelodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2016:7
[Report]

Vagiri, Michael Rajeev (2012). Black currant (Ribes nigrum L.) - an insight into the crop. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science ; 2012:2
[Report]

Factsheet

Alsanius, Beatrix and Bergstrand, Karl-Johan and Nordmark, Per (2012). Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:16
[Factsheet]

Andersson, Staffan and Johansson, Eva and Henriksson, Tina and Rhamatov, Mahbubjon (2016). Nya resistensgener för framtidens vete. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:2
[Factsheet]

Bengtsson, Therése and Hultberg, Malin and Liljeroth, Erland (2011). Kan inducerad resistens och biotensider minska behovet av kemisk bekämpning i potatis? (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Djurle, Annika (2017). Vetets brunfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 12 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Sandström, Magnus (2017). Sköldfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 9 J
[Factsheet]

Fransson, Therese (2015). En framtid med resistenta almar? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:1
[Factsheet]

Hultberg, Malin and Bengtsson, Therése and Liljeroth, Erland and Caspersen, Siri (2011). Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:42
[Factsheet]

Larsson Jönsson, Helene and Knutsson, Henrik (2016). Alternariabekämpning ger ökad stärkelseskörd. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:5
[Factsheet]

Liljeroth, Erland (2016). Resistens mot torrfläcksjuka (Alternaria solani) i potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:3
[Factsheet]

Liljeroth, Erland and Lankinen, Åsa and Alexandersson, Erik and Andreasson, Erik (2016). Kan växtstärkaren kaliumfosfit bli en del av bekämpningsstrategierna mot bladmögel i potatis? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:9
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Äppleskorv, resistensgener och resistensbrott. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:27
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Ahmadi-afzadi, Masoud and Tahir, Ibrahim (2015). Resistens mot grönmögel hos äpple. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:38
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Tahir, Ibrahim and Gustavsson, Larisa and Ghasemkhani, Marjan and Ahmadi-afzadi, Masoud and Røen, Dag and Röen, Kurab and Hjeltnes, Stein Harald and Karhu, Saila and Haikonen, Tuuli and Rantanen, Marja (2015). Nordiska äpplen – projekt NordApp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:39
[Factsheet]

Persson, Paula (2011). Säker diagnos och utbredning av rostringar i potatis. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Växtskyddsnotiser
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Dahlqvist, Anders and Åhman, Gunilla (2012). Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:1
[Factsheet]

Rur, Mira and Nedstam, Barbro and Rämert, Birgitta (2015). Utveckling av integrerade bekämpningsstrategier mot mjöldagg i växthusgurka i samverkan med odlare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:18
[Factsheet]

Råberg, Ulrika and Hafrén, Jonas (2009). Fluorescerande blånad. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Research Results ; 6
[Factsheet]

Skovsgaard, Jens Peter and Thomsen, Iben M. and Barklund, Pia (2009). Skötsel av bestånd med askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:13
[Factsheet]

Svensson, Birgitta and Khalil, Sammar (2017). Förebyggande åtgärder kan gynna nyttiga mikroorganismer för bättre tillväxt och avkastning vid odling i substrat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:11
[Factsheet]

Tahir, Ibrahim (2017). Lagringsförluster hos svensk frukt. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:16
[Factsheet]

Wiik, Lars and Aldén, Louise and Gerdtsson, Anna and Nilsson, Anders and Liljeroth, Erland (2017). Kan man minska bekämpningen mot bladmögel i matpotatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:7
[Factsheet]

Doctoral thesis

Abd El-Daim, Islam Ahmed Moustafa (2015). Use of rhizobacteria for the alleviation of plant stress. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:48
ISBN 978-91-576-8294-9
eISBN 978-91-576-8295-6
[Doctoral thesis]

Abreha, Kibrom Berhe (2017). Stress biology and interactions between Solanum species and Phytophthora infestans. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:44
ISBN 978-91-576-8861-3
eISBN 978-91-576-8862-0
[Doctoral thesis]

Ahmadi-Afzadi, Masoud (2015). Genetic variation in resistance to fungal storage diseases in apple. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:18
ISBN 978-91-576-8234-5
eISBN 978-91-576-8235-2
[Doctoral thesis]

Allmér, Johan (2005). Fungal communities in branch litter of Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:125
ISBN 91-576-6924-4
[Doctoral thesis]

Almquist, Charlotta (2016). Monitoring important soil-borne plant pathogens in Swedish crop production using real-time PCR. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:26
ISBN 978-91-576-8554-4
eISBN 978-91-576-8555-1
[Doctoral thesis]

Andersson, Pierre F. (2012). Secondary metabolites associated with plant disease, plant defense and biocontrol. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:52
ISBN 978-91-576-7699-3
[Doctoral thesis]

Arhipova, Natalija (2012). Heart rot of spruce and alder in forests of Latvia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:49
ISBN 978-91-576-7696-2
[Doctoral thesis]

Arnerup, Jenny (2011). Induced defence responses in Picea abies triggered by Heterobasidion annosum s.l. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:46
ISBN 978-91-576-7590-3
[Doctoral thesis]

Artursson, Veronica (2005). Bacterial-fungal interactions highlighted using microbiomics:. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:127
ISBN 91-576-6926-0
[Doctoral thesis]

Bakys, Remigijus (2013). Dieback of Fraxinus excelsior in the Baltic Sea Region. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:10
ISBN 978-91-576-7767-9
[Doctoral thesis]

Bengtsson, Stina (2013). Dieback of Fraxinus excelsior. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:18
ISBN 978-91-576-7775-4
[Doctoral thesis]

Bengtsson, Therése (2013). Boosting potato defence against late blight. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:58
ISBN 978-91-576-7854-6
eISBN 978-91-576-7855-3
[Doctoral thesis]

Berglund, Mattias (2005). Infection and growth of Heterobasidion spp. in Picea abies. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:36
ISBN 91-576-7035-8
[Doctoral thesis]

Berlin, Anna (2012). Population biology of Puccinia graminis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:79
ISBN 978-91-576-7726-6
[Doctoral thesis]

Beuch, Ulrike (2013). Distribution and diversity of Potato mop-top virus in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:77
ISBN 978-91-576-7892-8
eISBN 978-91-576-7893-5
[Doctoral thesis]

Bila, João (2016). Coconut lethal yellowing phytoplasma disease in Mozambique. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:33
ISBN 978-91-576-8568-1
eISBN 978-91-576-8569-8
[Doctoral thesis]

Blumenstein, Kathrin (2015). Endophytic fungi in elms. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:106
ISBN 978-91-576-8410-3
eISBN 978-91-576-8411-0
[Doctoral thesis]

Brus-Szkalej, Maja (2019). The biology and ecology of Phytophthora infestans. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:81
ISBN 978-91-7760-480-8
eISBN 978-91-7760-481-5
[Doctoral thesis]

Burra, Dharani Dhar (2016). Defence related molecular signalling in potato. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:7
ISBN 978-91-576-8516-2
eISBN 978-91-576-8517-9
[Doctoral thesis]

Capieau, Kristof (2004). Biological control of grey mould in Swedish forest nurseries. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 325
ISBN 91-576-6709-8
[Doctoral thesis]

Forsberg, Gustaf (2004). Control of cereal seed-borne diseases by hot humid air seed treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 443
ISBN 91-576-6496-X
[Doctoral thesis]

Forsström, Per-Olov (2002). Broadening of mildew resistance in wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 336
ISBN 91-576-6182-0
[Doctoral thesis]

Friberg, Hanna (2005). Persistence of Plasmodiophora brassicae. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:115
ISBN 91-576-6914-7
[Doctoral thesis]

Germundsson, Anna (2005). Transgenic resistance to PMTV and PVA provides novel insights to viral long-distance movement. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:105
ISBN 91-576-6904-X
[Doctoral thesis]

Ghasemkhani, Marjan (2015). Resistance against fruit tree canker in apple. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:77
ISBN 978-91-576-8352-6
eISBN 978-91-576-8353-3
[Doctoral thesis]

Gunulf, Anna (2013). Establishment of Heterobasidion annosum s.l. infections in young Norway spruce dominated stands. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:21
ISBN 978-91-576-7781-5
[Doctoral thesis]

Gure, Abdella (2004). Seed-borne fungi of the afromontane tree species Podocarpus falcatus and Prunus africana in Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 334
ISBN 91-576-6718-7
[Doctoral thesis]

Hadji Mollahossein, Sara (2015). Host-pathogen interactions in root infecting oomycete species. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:9
ISBN 978-91-576-8216-1
eISBN 978-91-576-8217-8
[Doctoral thesis]

Hansson, David (2013). Structure and biosynthesis of fungal secondary metabolites. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:63
ISBN 978-91-576-7864-5
eISBN 978-91-576-7865-2
[Doctoral thesis]

Hossain, Shakhawat (2013). Impact of Brassicaceae cover crops on pea root rot (Aphanomyces euteiches) in subsequent peas. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:78
ISBN 978-91-576-7894-2
eISBN 978-91-576-7895-9
[Doctoral thesis]

Hu, Yang (2015). Understanding virulence of Heterobasidion annosum s.l., a root rot pathogen of conifers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:118
ISBN 978-91-576-8434-9
eISBN 978-91-576-8435-6
[Doctoral thesis]

Ihrmark, Katarina (2001). Double-stranded RNA elements in the root rot fungus Heterobasidion annosum. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 210
ISBN 91-576-6094-8
[Doctoral thesis]

Jahan, Sultana Nilufar (2015). Small RNAs in Phytophthora infestans and cross-talk with potato. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:113
ISBN 978-91-576-8424-0
eISBN 978-91-576-8425-7
[Doctoral thesis]

Jansson, Johanna (2003). The influence of plant fertilisation regime on plant-aphid-parasitoid interactions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 415
ISBN 91-576-6441-2
[Doctoral thesis]

Johannesson, Hanna (2000). Ecology of Daldinia spp. with special emphasis on Daldinia loculata. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 168
ISBN 91-576-6052-2
[Doctoral thesis]

Johansson, Petra Maria (2003). Biocontrol of Fusarium in wheat - introducing bacteria to a system of complex interactions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 403
ISBN 91-576-6417-X
[Doctoral thesis]

Kalyandurg, Pruthvi Balachandra (2019). Potato mop-top virus: variability, movement and suppression of host defence. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:59
ISBN 978-91-7760-436-5
eISBN 978-91-7760-437-2
[Doctoral thesis]

Karlsson, Ida (2015). Diversity of wheat phyllosphere fungi in different agricultural production systems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:88
ISBN 978-91-576-8374-8
eISBN 978-91-576-8375-5
[Doctoral thesis]

Kreuze, Jan (2002). Molecular studies on the sweet potato virus disease and its two causal agents. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 335
ISBN 91-576-6180-4
[Doctoral thesis]

Levenfors, Jens (2003). Soil-borne pathogens in intensive legume cropping - Aphanomyces spp. and root rots. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 393
ISBN 91-576-6446-3
[Doctoral thesis]

Lygis, Vaidotas (2005). Root rot in north-temperate forest stands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:4
ISBN 91-576-7003-X
[Doctoral thesis]

Martin, Tom (2011). Setosphaeria turcica, fungal mating and plant defence. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:66
ISBN 978-91-576-7610-8
[Doctoral thesis]

Melander, Margareta (2004). Transgenic resistance to pathogens and pests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 496
ISBN 91-576-6776-4
[Doctoral thesis]

Menkis, Audrius (2005). Root associated fungi of conifer seedlings and their role in afforestation of agricultural land. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:106
ISBN 91-576-6905-8
[Doctoral thesis]

Mukasa, Settumba (2004). Genetic variability and interactions of three sweetpotato infecting viruses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 477
ISBN 91-576-6764-0
[Doctoral thesis]

Nejad, Pajand (2005). Pathogenic and ice-nucleation active (INA) bacteria causing dieback of willows in short rotation forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:24
ISBN 91-576-7023-4
[Doctoral thesis]

Nemesio Gorriz, Miguel (2015). Molecular responses to Heterobasidion annosum s.l. in Picea abies. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:114
ISBN 978-91-576-8426-4
eISBN 978-91-576-8427-1
[Doctoral thesis]

Nguyen, Phuong (2010). Colletotrichum spp. associated with anthracnose disease on Coffee in Vietnam and on some other major tropical crops. Diss. (sammanfattning/summary) SLU, Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:39
ISBN 978-91-576-7452-4
[Doctoral thesis]

Njoroge, Anne (2019). Population structure and pathogenicity evolution of Phytophthora infestans affects epidemiology and management of late blight disease. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:14
ISBN 978-91-7760-346-7
eISBN 978-91-7760-347-4
[Doctoral thesis]

Nygren, Jim Nurminen (2016). Response to wheat dwarf virus in wild and domesticated wheat. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:57
ISBN 978-91-576-8616-9
eISBN 978-91-576-8617-6
[Doctoral thesis]

Odilbekov, Firuz (2015). Resistance to early blight in potato and genetic structure of the pathogen population in Southeast Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-576-8392-2
eISBN 978-91-576-8393-9
[Doctoral thesis]

Okori, Patrick (2004). Population studies of Cercospora zeae-maydis and related Cercospora fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 468
ISBN 91-576-6497-8
[Doctoral thesis]

Peele, Hanneke Marjolijn (2015). Defense gene responses toward necrotrophic fungi in Arabidopsis thaliana. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:75
ISBN 978-91-576-8348-9
eISBN 978-91-576-8349-6
[Doctoral thesis]

Persson, Tomas (2006). Modelling effects of barley yellow dwarf virus on growth and yield of oats. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:16
ISBN 91-576-7065-X
[Doctoral thesis]

Redondo, Miguel Angel (2018). Invasion biology of forest Phytophthora species in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:22
ISBN 978-91-7760-184-5
eISBN 978-91-7760-185-2
[Doctoral thesis]

Reyes Castro, Guillermo (2006). Studies on cocoyam (Xanthosoma spp.) in Nicaragua, with emphasis on Dasheen mosaic virus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:7
ISBN 91-576-7056-0
[Doctoral thesis]

Roos, Jonas (2014). Verticillium longisporum and plant immunity responses in Arabidopsis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:14
ISBN 978-91-576-7976-5
eISBN 978-91-576-7977-2
[Doctoral thesis]

Rosberg, Anna Karin (2014). Dynamics of root microorganisms in closed hydroponic cropping systems. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:51
ISBN 978-91-576-8050-1
eISBN 978-91-576-8051-8
[Doctoral thesis]

Sandskär, Boel (2003). Apple scab (Venturia inaequalis) and pests in organic orchards. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 378
ISBN 91-576-6416-1
[Doctoral thesis]

Sattar, Muhammad Naeem (2012). Diversity and interactions of begomoviruses and their associated DNA-satellites. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:23
ISBN 978-91-576-7659-7
[Doctoral thesis]

Schenck, Jessica (2019). Filamentous fungi in wrapped forages. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:69
ISBN 978-91-7760-456-3
eISBN 978-91-7760-457-0
[Doctoral thesis]

Sjöberg, Johanna (2005). Arbuscular mycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:33
ISBN 91-576-7032-3
[Doctoral thesis]

Sjöholm, Lina (2012). How sexual reproduction affects the population biology of Phytophthora infestans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:93
ISBN 978-91-576-7740-2
[Doctoral thesis]

Spetz, Carl (2003). Molecular studies on a complex of potyviruses infecting solanaceous crops, and some specific virus-host interactions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 421
ISBN 91-576-6452-8
[Doctoral thesis]

Sylla, Justine (2013). Phyllosphere of organically grown strawberries. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:85
ISBN 978-91-576-7908-6
eISBN 978-91-576-7909-3
[Doctoral thesis]

Tairo, Fred (2006). Molecular resolution of genetic variability of major sweetpotato viruses and improved diagnosis of potyviruses co-infecting sweetpotato. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:5
ISBN 91-576-7054-4
[Doctoral thesis]

Thor, Magnus (2005). Heterobasidion root rot in Norway spruce. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:5
ISBN 91-576-7004-8
[Doctoral thesis]

Uggla, Madeleine (2004). Domestication of wild roses for fruit production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 480
ISBN 91-576-6751-9
[Doctoral thesis]

Uwamahoro, Florence (2019). Banana xanthomonas wilt and potato bacterial wilt in Rwanda. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:46
ISBN 978-91-7760-410-5
eISBN 978-91-7760-411-2
[Doctoral thesis]

Vetukuri, Ramesh Raju (2012). Gene silencing mechanisms in Phytophthora infestans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:26
ISBN 978-91-576-7662-7
[Doctoral thesis]

Wang, LiYing (2012). Impact of Heterobasidion spp. root rot in conifer trees and assessment of stump treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 97
ISBN 978-91-576-7744-0
[Doctoral thesis]

Wretblad, Sofia (2002). Defence responses in Brassica nigra and B. napus to the fungal pathogen Leptosphaeria maculans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 316
ISBN 91-576-5843-9
[Doctoral thesis]

Åsman, Anna (2015). Size matters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:105
ISBN 978-91-576-8408-0
eISBN 978-91-576-8409-7
[Doctoral thesis]

Licentiate thesis

Cambours, Marie-Anne (2004). Frost-related dieback of Swedish and Estonian Salix plantations due to pathogenic and ice nucleation-active bacteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6637-7
[Licentiate thesis]

Magazine article

Karlsson, Ida (2017). Ny kunskap om svampfloran på vetets blad. Växtskyddsnotiser. 71 :71, Apr , 4-6
[Magazine article]

Report chapter

Wallenhammar, Ann-Charlotte and Nilsdotter-Linde, Nilla and Jansson, Jan and Stoltz, Eva (2014). Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter. Report from the Department of Crop Production Ecology (VPE) (18). Uppsala: Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9200-9
[Report chapter]

Book (editor)

Nilsson, Ulf and Sandskär, Boel and Kärnestam, Elisabeth, eds. (2014). Växtskyddets grunder. Alnarp, Sverige: Institutionen för växtskyddsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book (editor)]

This list was generated on Wed Jun 7 03:06:09 2023 CEST.