Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Ö
Number of items at this level: 99.

A

Alvåsen, Karin (2015). Ekonomiska konsekvenser av krav på bete för mjölkkor. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

An, Le Van (2004). Sweet potato leaves for growing pigs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 470
ISBN 91-576-6750-0
[Doctoral thesis]

Andrée, Lisa and Pelve, Maja and Back, Josefin and Wahlstedt, Elisabet and Glimskär, Anders and Spörndly, Eva (2011). Naturbetets näringsinnehåll och avkastning i relation till nötkreaturens val av plats vid bete, vila, gödsling och urinering. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 278
[Report]

Arnesson, Annika and Carlsson, Annelie and Helander, Carl (2015). Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 40
[Report]

Arnesson, Annika and Rustas, Bengt-Ove and Nadeau, Elisabet and Swensson, Christian (2009). Majsproduktion på gårdar i södra Sverige - odling, konservering och foderkvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 27
[Report]

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2012). Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 35
[Report]

Arvidsson, Katarina (2012). Ger klöver i vallen nyttigare mjölkfett? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2012:6
[Factsheet]

B

Bassler, Arnd (2005). Organic broilers in floorless pens on pasture. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:67
ISBN 91-576-6966-X
[Doctoral thesis]

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2014). Betesblandning för får - undvik rörsvingel. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 1
[Factsheet]

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2014). Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete. I/In: Vallkonferens 2014, 5-6 feb 2014, Uppsala.
[Conference Paper]

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2013). Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 3
[Report]

Bernesson, Sven and Strid, Ingrid (2011). Svensk spannmålsbaserad drank. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 032
[Report]

Bertilsson, Jan (2016). Updating Swedish emission factors for cattle to be used for calculations of greenhouse gases. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 292
[Report]

Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte (2015). Små mjölkautomater "cups" för minskad smågrisdödlighet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:37
[Factsheet]

C

Cabezas Garcia, Edward Hernando (2017). Methane production in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:43
ISBN 978-91-576-8859-0
eISBN 978-91-576-8860-6
[Doctoral thesis]

Carlberg, Hanna (2016). Sustainable farming of Arctic charr (Salvelinus alpinus). Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:82
ISBN 978-91-576-8666-4
eISBN 978-91-576-8667-1
[Doctoral thesis]

Chittavong, Malavanh (2012). Nutritional status of local pigs in Central Lao PDR. Diss. (sammanfattning/summary) Vientiane, Lao PDR : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:87
ISBN 978-91-576-7734-1
[Doctoral thesis]

D

Da, Chau Thi (2012). Evaluation of locally available feed resources for striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:89
ISBN 978˗91˗576˗7736˗5
[Doctoral thesis]

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika (2016). Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat. Skara, Sweden: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 43
[Report]

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 39
[Report]

Danielsson, Rebecca (2016). Methane production in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:45
ISBN 978-91-576-8592-6
eISBN 978-91-576-8593-3
[Doctoral thesis]

E

Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 3. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:14
[Factsheet]

Eriksson, Harry (2012). Vallfodrets mineralbalans påverkar mjölkkons hälsa. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2012:2
[Factsheet]

Eriksson, Torsten (2014). Simple Excel VBA application for Monte Carlo simulation with ad hoc made spreadsheet models. Uppsala.

F

Ferm, Emelie (2015). Fodereffektiva kor gynnar ekonomi och miljö. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 4
[Factsheet]

Frankow-Lindberg, Bodil (2014). Samarbete eller konkurrens i vallen? Uppsala.

G

Gidlund, Helena (2017). Domestic protein feeds in dairy production. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:36
ISBN 978-91-576-8845-3
eISBN 978-91-576-8846-0
[Doctoral thesis]

Gunnarsson, Carina and Spörndly, Rolf and Nilsdotter-Linde, Nilla (2014). Två, tre eller fyra skördar av vallfoder per år. Uppsala.

Gustavsson, Anne-Maj (2014). Hur ska ett vallgräs se ut för att ha ett bra näringsvärde? Uppsala.

H

Halling, Magnus (2014). Optimera skördestrategin i rajgräs. Uppsala.

Halling, Magnus (2014). Uthållighet hos olika vallgräs. Uppsala.

Halling, Magnus and Jansson, J. (2014). Näringskvalitet i olika vallgräs. Uppsala.

Helander, Carl (2014). Forage feeding in intensive lamb production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:37
ISBN 978-91-576-8022-8
eISBN 978-91-576-8023-5
[Doctoral thesis]

Herlin, Anders Henrik and Swensson, Christian (2004). Uppfödning av kvigor med tidig inkalvning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology, Sveriges lantbruksuniversitet. Info / Sydsvensk jordbruksforskning ; 35
[Factsheet]

Heyer, Anke (2004). Performance, carcass and meat quality in pigs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 487
ISBN 91–576-6765-9
[Doctoral thesis]

Hue, Khuc Thi (2012). Feeding cassava foliage to sheep. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:4
ISBN 978-91-576-7688-7
[Doctoral thesis]

Huhtanen, Pekka (2013). Utfodring av mjölkkor utan proteinfoder - går det? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2013:1
[Factsheet]

Högberg, Anders (2002). Fatty acids, tocopherols and lipid oxidation in pig muscle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 328
ISBN 91-576-6166-9
[Doctoral thesis]

Höjer, Annika and Bernes, Gun and Gustavsson, Anne-Maj (2013). Fytoöstrogener i foder och mjölk. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 4
[Factsheet]

Höjer, Annika and Viklund, Evelina (2016). Behövs strukturfoder i fullfodret? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 4
[Factsheet]

I

Ivarsson, Emma and Wall, Helena (2014). Ökad användning av raps och åkerböna i slaktkycklingfoder. Fjäderfä : Sveriges fjäderfäavelsförenings tidskrift. 2014:5, 1-3
[Journal article]

Ivarsson, Emma and Wall, Helena and Tauson, Ragnar and Jönsson, Lotta and Elwinger, Klas (2014). Slutrapport. Uppsala.

J

Johansson, Birgitta and Hessle, Anna and Kumm, Karl-Ivar (2014). Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Johansson, Birgitta and Hessle, Anna and Kumm, Karl-Ivar (2014). Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Johansson, Birgitta and Ullvén, Karin (2015). Proteinfoder till mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Johansson, Christina (2013). Performance of dairy cows and calves in agro-pastoral production systems. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 288
ISBN 978-91-576-9165-1
eISBN 978-91-576-9166-8
[Licentiate thesis]

K

Kaensombath, Lampheuy (2012). Taro leaf and stylo forage as protein sources for pigs in Laos. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:95
ISBN 978-91-576-7742-6
[Doctoral thesis]

Kalmendal, Robin (2012). Fibrous feeds for functional fowls. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:71
ISBN 978-91-576-7718-1
[Doctoral thesis]

Khang, Duong Nguyen (2004). Cassava foliage as a protein source for cattle in Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 471
ISBN 91-576-6752-7
[Doctoral thesis]

Kongmanila, Daovy (2012). Erythrina foliage as an alternative feed for growing goats in Lao PDR. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:61
ISBN 978-91-576-7708-2
[Doctoral thesis]

Krizsan, Sophie and Hetta, Mårten and Höjer, Annika and Huhtanen, Pekka (2013). Behöver vi veta hur mycket korna kan äta? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 3
[Factsheet]

Krizsan, Sophie and Nyholm, Laura (2012). Hur kan man mäta grovfodrets smältbarhet? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2012:1
[Factsheet]

Kronqvist, Cecilia (2011). Minerals to dairy cows with focus on calcium and magnesium balance. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:78
ISBN 978-91-576-7622-1
[Doctoral thesis]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Produktionskostnad för grovfoder till köttdjur. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 23
[Report]

L

Langeland, Markus (2014). Nutrition of Arctic charr (Salvelinus alpinus) and Eurasian perch (Perca fluviatilis) and evaluation of alternative protein sources. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:39
ISBN 978-91-576-8026-6
eISBN 978-91-576-8027-3
[Doctoral thesis]

Li, Shengjie (2016). Quality of muscle foods. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:18
ISBN 978-91-576-8538-4
eISBN 978-91-576-8539-1
[Doctoral thesis]

Lindström, Tina (2000). Feeding behaviour in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 250
ISBN 91-576-5761-0
[Doctoral thesis]

Lindén, Anna (2002). Biomonitoring of cadmium in pig production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 126
ISBN 91-576-6372-6
[Doctoral thesis]

Liu, Haoyu (2013). Interactions between dietary chicory, gut microbiota and immune responses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:24
ISBN 978-91-576-7786-0
[Doctoral thesis]

Lundgren, Helena (2011). Genetics of sow performance in piglet production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:91
ISBN 978-91-576-7635-1
[Doctoral thesis]

M

Maria, Nordborg and Röös, Elin (2016). Holistic management. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Mendieta-Araica, Bryan (2011). Moringa oleifera as an alternative fodder for dairy cows in Nicaragua. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:34
ISBN 978-91-576-7569-9
[Doctoral thesis]

Minh, Do Viet (2005). Effect of supplementation, breed, season and location on feed intake and performance of scavenging chickens in Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:101
ISBN 91-576-6900-7
[Doctoral thesis]

Mogodiniyai Kasmaei, Kamyar (2016). Methods to study the relationship between forage composition and silage fermentation and aerobic stability. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:23
ISBN 978-91-576-8548-3
eISBN 978-91-576-8549-0
[Doctoral thesis]

Mráz, Jan (2012). Lipids in common carp (Cyprinus carpio) and effects on human health. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:75
ISBN 978-91-576-7722-8
[Doctoral thesis]

Mussadiq, Zohaib (2012). Performance of forage maize at high latitudes. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:54
ISBN 978-91-576-7701-3
[Doctoral thesis]

N

Ngoc, Tran Thi Bich (2012). Utilisation of fibre-rich feedstuffs for pigs in Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:47
ISBN 978-91-576-7683-2
[Doctoral thesis]

Nguyen, Thi Kim Dong (2005). Evaluation of agro-industrial by-products as protein sources for duck production in the Mekong Delta of Vietnam. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:81
ISBN 91-576-6980-5
[Doctoral thesis]

Nichols, Ruth V. (2013). Busted by the bite. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:86
ISBN 978-91-576-7910-9
eISBN 978-91-576-7911-6
[Doctoral thesis]

Nilsdotter-Linde, Nilla and Halling, Magnus and Jansson, Jan (2014). Breddat skördefönster. Uppsala.

Nilsson, Anna (2003). Adaptation of semi-domesticated reindeer to emergency feeding. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 399
ISBN 91-576-6409-9
[Doctoral thesis]

Nordqvist, Maria (2012). Assessing phosphorus overfeeding in dairy cows. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 279
ISBN 978-91-576-9081-4
[Licentiate thesis]

O

Olsson, Ing-Marie (2002). Biomonitoring of cadmium in cattle, pigs and humans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 118
ISBN 91-576-6356-4
[Doctoral thesis]

Oskarsson, Agneta (2012). Environmental contaminants and food safety. I/In: 26th Symposium of the Nordic Committee for Veterinary Scientific Cooperation (NKVet), Environmental Contaminats and Animal Health, October 6-7, 2011, Helsinki, Finland.
[Conference Paper]

P

Pan, Jinfeng (2013). Effects of non-fish based raw materials on the fish muscle quality of salmonids. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:91
ISBN 978-91-576-7920-8
eISBN 978-91-576-7921-5
[Doctoral thesis]

Patel, Mikaela (2012). Effects of increasing the proportion of high-quality grass silage in the diet of dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:80
ISBN 978-91-576-7727-3
[Doctoral thesis]

Phengsavanh, Phonepaseuth (2013). Forage legumes as feed for pigs in smallholder production systems in the North of Lao PDR. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:12
ISBN 978-91-576-7769-3
[Doctoral thesis]

R

Ramin, Mohammad (2013). Predicting methane production in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:72
ISBN 978-91-576-7882-9
eISBN 978-91-576-7883-6
[Doctoral thesis]

Ramin, Mohammad and Huhtanen, Pekka (2014). Hur kan man mäta metan från mjölkkor? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2014:6
[Factsheet]

Ringmark, Sara (2014). A forage-only diet and reduced high intensity training distance in standardbred horses. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:80
ISBN 978-91-576-8108-9
eISBN 978-91-576-8109-6
[Doctoral thesis]

Röös, Elin and Patel, Mikaela and Spångberg, Johanna and Carlsson, Georg and Rydhmer, Lotta (2015). Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter - ger det en hållbar kost? Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Röös, Elin and Patel, Mikaela and Spångberg, Johanna and Carlsson, Georg and Rydhmer, Lotta (2016). Limiting livestock production to pasture and by-products in a search for sustainable diets. Food Policy. 58, 1-13
[Journal article] (Unpublished)

S

Sath, Keo (2012). Nutrient utilisation in growing Cambodian cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:94
ISBN 978-91-576-7741-9
[Doctoral thesis]

Schack, Annie and Lindqvist, Emma and Botermans, Jos (2015). Utfodringsautomat till tillväxtgrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:9
[Factsheet]

Spörndly, Eva and Patel, Mikaela and Kumm, Karl-Ivar (2010). Lönar det sig med mer vallfoder till korna? Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2010:1
[Factsheet]

Spörndly, Eva and Spörndly, Rolf (2013). Mjölk på bara vall och spannmål. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 286
[Report]

Strid, Ingrid and Bertilsson, Jan (2010). Svenskodlat proteinfoder till mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2010:2
[Factsheet]

Strid Eriksson, Ingrid (2004). Environmental systems analysis of pig production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 491
ISBN 91-576-6771-3
[Doctoral thesis]

Swensson, Christian and Davidsson, Mia and Fogelberg, Fredrik (2015). Rostning av åkerböna för ökat fodervärde. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:15
[Factsheet]

T

Tahir, Muhammad Naeem (2012). Effects of the level, type and processing of cereal grains in diets for dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:53
ISBN 978-91-576-7700-6
[Doctoral thesis]

Tham, Ho Thanh (2012). Water hyacinth (Eichhornia crassipes). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:90
ISBN 978-91-576-7737-2
[Doctoral thesis]

V

Vaga, Merko (2017). Investigating ruminal nitrogen metabolism. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:34
ISBN 978-91-576-8841-5
eISBN 978-91-576-8842-2
[Doctoral thesis]

Valinger, Erik and Berg, Staffan and Lind, Torgny (2011). Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011: 30
[Factsheet]

W

Wallenhammar, Ann-Charlotte and Nilsdotter-Linde, Nilla and Jansson, Jan and Stoltz, Eva (2014). Rotröta påverkar uthålligheten hos vallbaljväxter. Uppsala.

Wallsten, Johanna (2014). Helsäd av vårvete till mjökkor. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2014:7
[Factsheet]

Werner Omazic, Anna (2013). Glycerol supplementation in dairy cows and calves. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:83
ISBN 978-91-576-7904-8
eISBN 978-91-576-7905-5
[Doctoral thesis]

Wistedt, Anna (2013). Shell formation and bone strength in laying hens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:88
ISBN 978-91-576-7914-7
eISBN 978-91-576-7915-4
[Doctoral thesis]

Wredle, Ewa (2005). Automatic milking and grazing. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:116
ISBN 91-576-6915-5
[Doctoral thesis]

Ö

Ögren, Gunilla (2013). Phosphorus to horses and cows. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 283
ISBN 978-91-576-9116-3
[Licentiate thesis]

This list was generated on Wed Oct 18 01:03:35 2017 CEST.