Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ä | Å | Ö
Number of items at this level: 478.

A

Abubaker, Jamal (2012). Effects of fertilisation with biogas residues on crop yield, soil microbiology and greenhouse gas emissions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:46
ISBN 978-91-576-7682-5
[Doctoral thesis]

Adu, George (2012). Studies on economic growth and inflation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:14
ISBN 978-91-576-7650-4
[Doctoral thesis]

Ahlberg, Nils (2005). Stadsgrundningar och planförändringar. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:94
ISBN 91-576-6993-7
[Doctoral thesis]

Ahrné, Karin and Aronsson, Mora and Berglund, Håkan and Bjelke, Ulf and Dahlberg, Anders and Eide, Wenche and Gärdenfors, Ulf and Halling, Christina and Hallingbäck, Tomas and Jacobson, Anders and Larsson, Artur and Ljungberg, Håkan and Lönnell, Niklas and Mo, Kerstin and Johansson, Mona and Sandström, Jonas and Sundberg, Sebastian and Svensson, Mikael and Thor, Göran and Tjernberg, Martin and Tranvik, Lena and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken rapporterar ; 17
[Report]

Ahrné, Karin and Berg, Åke and Svensson, Roger and Söderström, Bo (2011). Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 45
[Report]

Alanärä, Anders (2012). Förslag till modeller för tillståndsbedömning av fiskodling, kontrollprogram och analys av miljöpåverkan. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2012:9
[Report]

Allard, Anna and Marklund, Liselott and Glimskär, Anders and Högström, Mats (2006). Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 158
[Report]

Allen, Andrew M. (2016). Linking movement ecology with the management of mobile species. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:96
ISBN 978-91-576-8694-7
eISBN 978-91-576-8695-4
[Doctoral thesis]

Andersson, Mikael (2002). Spatial allocation of forest production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 257
ISBN 91-576-6341-6
[Doctoral thesis]

Andersson, Rikard (2005). Historical land-use information from culturally modified trees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:61
ISBN 91-576-6960-0
[Doctoral thesis]

Andren, Henrik (2017). Beskattningsmodell för lodjur 2018-2019. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2017:2
[Report]

Andren, Henrik and Liberg, Olof (2015). Large impact of Eurasian lynx predation on roe deer population dynamics. PloS one. 10 :3 , 1-16
[Research article]

Angelstam, Per and Axelsson, Robert (2014). Sustainable Bergslagen. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes report ; 2014:4
[Report]

Angelstam, Per and Axelsson, Robert and Elbakidze, Marine and Törnblom, Johan and Malcolm, Dixelius (2014). The Euroscapes network. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes communication ; 2014:1
[Factsheet]

Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Axelsson, Robert (2014). New approach to sustainability science. Skinnskatteberg.

Annerstedt, Matilda and Busse Nielsen, Anders and Maaruthaveeran, Sreetheran and Konijnendijk, Cecil (2012). Benefits of urban parks. IFPRA world. 2012:6 , 10-12
[Magazine article]

Arlt, Debora and Pärt, Tomas (2007). Non-ideal breeding habitat selection: a mismatch between preference and fitness. Ecology. 88 :3 , 792-801
[Research article]

Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 38
[Report]

Aronson, Åke and Svensson, Linn (2009). Varg i Sverige vintern 2008/09. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2009:1
[Report]

Aronsson, Malin (2017). 'O neighbour, where art thou?'. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:24
ISBN 978-91-576-8821-7
eISBN 978-91-576-8822-4
[Doctoral thesis]

Asante, Felix A. and Amuakwa-Mensah, Franklin (2015). Climate change and variability in Ghana: Stocktaking. Climate. 3 :1 , 78-99
[Article Review/Survey]

Ask, Peter (2002). Biodiversity and deciduous forest in landscape management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 248
ISBN 91-576-6332-7
[Doctoral thesis]

Axelsson, Petter (2011). Target and non-target effects of genetically modified trees. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:50
ISBN 978-91-576-7594-1
[Doctoral thesis]

Axelsson Linkowski, Weronika (2017). Managing mountains, past and present conditions for traditional summer farming and Sami reindeer husbandry in northern Scandinavia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:80
ISBN 978-91-7760-050-3
eISBN 978-91-7760-051-0
[Doctoral thesis]

Axelsson Linkowski, Weronika (2015). Myrar i renbetesland. CBM:s skriftserie (92). Uppsala och Kiruna: Centrum för biologisk mångfald, Sametinget
ISBN 978-91-88083-02-9
[Report chapter]

Azeria, Ermias Tesfamichael (2004). Community dynamics of insular biotas in space and time. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 311
ISBN 91-576-6545-1
[Doctoral thesis]

B

Baho, Didier (2015). Quantifying ecological resilience in lakes – bridging theory and management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:60
ISBN 978-91-576-8318-2
eISBN 978-91-576-8319-9
[Doctoral thesis]

Barrdahl, Maria and Andersson, Lars GB and Huisman, Mark and Wård, Lisa (2012). Tågresenärens upplevelse av landskapet. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:18
[Report]

Beier, Ulrika and Axenrot, Thomas and Bergek, Sara (2015). Fisk och fiske i Mälaren. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:18
[Report]

Bell, David (2012). Forest degradation, conservation and restoration in Sweden. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies) ; 18
[Report]

Bell, David (2015). Forest restoration guided by an umbrella species. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9271-9
eISBN 978-91-576-9272-6
[Licentiate thesis]

Bengtsson, Helena (2005). Nutrient and trace element flows and balances at the Öjebyn dairy farm. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:2
ISBN 91-576-7001-3
[Doctoral thesis]

Bengtsson, Jens (2013). Grevebanan - mellan stad och land. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:15
[Report]

Bengtsson, Petra N (2010). Samspel i parkförvaltning. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:9
ISBN 978-91-576-7486-9
[Doctoral thesis]

Bergeå, Hanna and Caselunghe, Elvira and Nordström Källström, Helena and Ljung, Magnus (2011). Rådgivning om naturvård som affärsidé. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2011:3
[Factsheet]

Bergkvist, Johan (2013). Landskapsarkitektur i järnvägslandskap. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-09-4
[Licentiate thesis]

Berglund, Ulla and Eriksson, Malin and Ullberg, Martin (2011). Här går man. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2011:3
[Report]

Bergström, Roger and Danell, Kjell (2009). Trenden tydlig. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Vilt och Fisk, FAKTA ; 2009:4
[Factsheet]

Blicharska, Malgorzata (2009). Planning processes for transport and ecological infrastructures in Poland - actors’ attitudes and conflict. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (SLU, Institutionen för skogens produkter), 1654-1383 ; 13
ISBN 978-91-85911-55-4
[Licentiate thesis]

Blicharska, Malgorzata and Andersson, Johan and Bergsten, Johannes and Bjelke, Ulf and Hilding-Rydevik, Tuija and Johansson, Frank (2016). Effects of management intensity, function and vegetation on the biodiversity in urban ponds. Urban forestry & urban greening. 20 , 103-112
[Research article]

Blicharska, Malgorzata and Orlikowska, Ewa and Roberge, Jean-Michel and Roberge, Cornelia and Grodzinska-Jurczak, Malgorzata (2016). Contribution of social science to large scale biodiversity conservation: A review of research about the Natura 2000 network. Biological conservation. 199 , 110-122
[Article Review/Survey]

Blind, Ann-Catrin and Kuoljok, Kajsa and Axelsson Linkowski, Weronika and Tunon, Håkan (2015). Myrens betydelse för renen och renskötseln. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 92
[Report]

Borgström, Pernilla (2017). Impacts of insect herbivory and nitrogen eutrophication on grassland ecosystems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:22
ISBN 978-91-576-8817-0
eISBN 978-91-576-8818-7
[Doctoral thesis]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2014). Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2014:2
[Report]

Brukas, Vilis and Felton, Adam and Lindbladh, Matts and Sallnäs, Ola (2013). Linking forest management, policy and biodiversity indicators – a comparison of Lithuania and southern Sweden. Forest ecology and management. 291 , 181-189
[Research article]

Brunet, Jörg (2016). Vildsvinsbök är ett ökande naturvårdsproblem i Sverige. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:2
[Factsheet]

Brunet, Jörg and Hedwall, Per-Ola (2015). Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:13
[Factsheet]

Brunet, Jörg and Löf, Magnus and Andréasson, Anna and De Jong, Johnny (2010). Bruka och bevara ädellövskogen. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 41
[Report]

Brunet, Jörg and Wieslander, Hans (2009). Tillväxt och överlevnad av planterad ek, bok och avenbok på restaureringsytor i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2009. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 41
[Report]

Bryhn, Andreas and Bergek, Sara and Wennhage, Håkan and Beier, Ulrika (2018). SLU Aquas kunskapsförsörjning och rådgivning som stöd till en ekosystembaserad fiskförvaltning. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:1
[Report]

Butler, Andrew (2014). Developing theory of public involvement in landscape planning. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:52
ISBN 978-91-576-8052-5
eISBN 978-91-576-8053-2
[Doctoral thesis]

Butler, Andrew (2016). Dynamics of integrating landscape values in landscape character assessment. Landscape research. 41 :2 , 239-252
[Research article]

C

Carlson, Peter (2014). Land use effects on ecological linkages between small streams and their surrounding terrestrial habitats. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:18
ISBN 978-91-576-7984-0
eISBN 978-91-576-7985-7
[Doctoral thesis]

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Emanuelsson, Urban (2014). Alternativa skötselmetoder för ängs- och betesmarker och användning av skördat växtmaterial. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:11
[Report]

Carlsson, Georg and Svensson, Sven-Erik and Mattsson, Jan Erik and Prade, Thomas (2015). Artrika vallar ger hållbar energiråvara och gynnar den biologiska mångfalden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:20
[Factsheet]

Carlsson, Julia (2016). Möjliga och önskvärda framtidsscenarier för skogslandskapet i Vilhelmina. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:12
[Factsheet]

Carlsson, Julia (2017). Participatory scenario analysis in forest resource management. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:14
ISBN 978-91-576-8801-9
eISBN 978-91-576-8802-6
[Doctoral thesis]

Carlsson, Julia and Lidestav, Gun (2012). Vilhelmina Model Forest. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:7
[Factsheet]

Carlsson, Julia and Lidestav, Gun and Bjärstig, Therese and Svensson, Johan and Nordström, Eva-Maria (2016). Att planera för hela skogslandskapet. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:13
[Factsheet]

Carter, Neil H. and Lopez-Bao, Jose Vicente and Bruskotter, Jeremy and Gore, Meredith and Chapron, Guillaume and Johnson, Arlyne and Epstein, Yaffa and Shrestha, Mahendra and Frank, Jens and Ohrens, Omar and Treves, Adrian (2017). A conceptual framework for understanding illegal killing of large carnivores. Ambio. 46 :3 , 251-264
[Article Review/Survey]

Cerwén, Gunnar (2017). Sound in landscape architecture. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:91
ISBN 978-91-7760-072-5
eISBN 978-91-7760-073-2
[Doctoral thesis]

Cerwén, Gunnar and Tunbjörk, Martin and Jergmo, Fredrik and Hedfors, Per and Wingren, Carola (2016). Workshop om ljud vid Skogskyrkogården 2-3 november 2015. Alnarp: (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Chang, Cheng (2015). Community involvement & ecomuseums. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:26
ISBN 978-91-576-8250-5
eISBN 978-91-576-8251-2
[Doctoral thesis]

Christensen, Pernilla and Ecke, Frauke and Nilsson, Liselott and Ottvall, Richard and Pettersson, Anders and Skånes, Helle and Tyboni, Maud and Åkerholm, Marianne (2012). Fåglar i ett landskapsperspektiv – ett samarbete mellan Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Svensk Fågeltaxering (SFT). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 355
[Report]

Christensen, Pernilla and Eriksson, Åsa Ingegerd and Sandring, Saskia (2015). Jordbrukslandskapet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 445
[Report]

Cole, Scott (2012). Environmental compensation is not for the birds. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:29
ISBN 978-91-576-7665-8
[Doctoral thesis]

Cuadra, Margarita (2005). Assessment of the natural resource base of Nicaragua and case studies of its use in agricultural production and export. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:25
ISBN 91-576-7024-2
[Doctoral thesis]

D

Danell, Anna (2011). Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2011. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:13
[Report]

Dannewitz, Johan and Palm, Stefan and Prestegaard, Tore and Spånberg, Evert and Östergren, Johan (2014). Återetablering av vandrande storöring i övre Österdalälven. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2014:9
[Report]

De Jong, Adriaan (2017). Övervakning 2016 och 2017 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:7
[Report]

De Long, Jonathan and Dorrepaal, Ellen and Kardol, Paul and Nilsson, Marie-Charlotte and Teuber, Laurenz M. and Wardle, David (2016). Boreal forests in a warmer world. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 3
[Factsheet]

De Long, Jonathan and Dorrepaal, Ellen and Kardol, Paul and Nilsson Hegethorn, Marie-Charlotte and Teuber, Laurenz M. and Wardle, David (2016). Boreala skogar i en varmare värld. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:3
[Factsheet]

De Long, Jonathan R. (2016). Climate change impacts upon plants and soils along environmental gradients. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:15
ISBN 978-91-576-8532-2
eISBN 978-91-576-8533-9
[Doctoral thesis]

Deak Sjöman, Johanna (2016). The hidden landscape. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:3
ISBN 978-91-576-8508-7
eISBN 978-91-576-8509-4
[Doctoral thesis]

Degerman, Erik and Näslund, Ingemar and Petersson, Erik and Sandin, Leonard and Von Wachenfeldt, Eddie (2015). Förslag till nya indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag dnr SLU.aqua.2015.5.5-160. Uppsala.

Degerman, Erik and Sers, Berit (2016). Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:14
[Report]

Degerman, Erik and Tamario, Carl and Sandin, Leonard and Törnblom, Johan (2017). Fysisk restaurering av sjöar. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2017:10
[Report]

Delshammar, Tim (2015). Ecosystem services in municipal spatial planning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:23
[Report]

Delshammar, Tim (2005). Kommunal parkverksamhet med brukarmedverkan. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:118
ISBN 91-576-6917-1
[Doctoral thesis]

Delshammar, Tim and Alexandersson, Erik and Qviström, Mattias and Jansson, Märit and Palsdottir, Anna Maria and Gunnarsson, Allan and Rännbäck, Linda-Marie and Rämert, Birgitta (2013). Stadsodling – reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:31
[Report]

Delshammar, Tim and Averdal, Rebecca and Berglund, Ulla (2015). Utvärdering av projekt Planteringar utan gränser i Helsingborg. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:27
[Report]

Delshammar, Tim and Falck, Mona (2014). Grönytefaktorn i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:21
[Report]

Derroire, Géraldine (2016). Secondary succession in tropical dry forests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:66
ISBN 978-91-576-8634-3
eISBN 978-91-576-8635-0
[Doctoral thesis]

Djodjic, Faruk and Wallin, Mats (2011). Förslag till vidareutveckling av bedömningsgrunder för fosfor i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:6
[Report]

Domaas, Stein Tage (2005). Structural analyses of features in cultural landscapes based on historical cadastral maps and GIS. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:100
ISBN 91-576-6999-6
[Doctoral thesis]

E

Eckerberg, Klas (2004). Etta eller nolla? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 463
ISBN 91-576-6487-0
[Doctoral thesis]

Eckerberg, Klas (1999). Information technology in landscape architecture. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Samhälls- och landskapsplanering, 1403-1361 ; 6
ISBN 91-576-5955-9
[Licentiate thesis]

Edsman, Lennart (2016). Utvärdering av åtgärdsprogram flodkräfta 2008-2014. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:19
[Report]

Eklöf, Karin (2012). Effects of stump harvesting and site preparation on mercury mobilization and methylation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:76
ISBN 978-91-576-7723-5
[Doctoral thesis]

Eksvärd, Karin and Lönngren, Gabriella and Cuadra, Margarita and Francis, Charles and Johansson, Börje and Namanji, Stella and Rydberg, Torbjörn and Ssekyewa, Charles and Gissén, Charlott and Salomonsson, Lennart (2014). Agroecology in practice. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2014:1
[Report]

Ekvall, Hans (2014). Cost-effectiveness of measures to improve biodiversity in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:3
ISBN 978-91-576-7954-3
eISBN 978-91-576-7955-0
[Doctoral thesis]

Elgåker, Hanna (2011). Horse keeping in peri-urban areas. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:7
ISBN 978-91-576-7576-7
[Doctoral thesis]

Elmberg, Johan and Månsson, Johan and Olsson, Camilla and Liljebäck, Niklas (2017). Gäss - ny kunskap krävs. Vår fågelvärld. 2017 :4 , 36-38
[Magazine article]

Embaye, Kassahun (2003). Ecological aspects and resource management of bamboo forests in Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 273
ISBN 91-576-6507-9
[Doctoral thesis]

Emilsson, Tobias and Emanuelsson, Urban and Hackl, Roman and Hansson, Julia and Larsolle, Anders and Nilsson, Daniel and Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik (2017). Artrik energiutvinning. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 098
[Report]

Engelmann, Marc and Lagerkvist, Carl-Johan and Gren, Ing-Marie (2016). Hunting value of wild boar in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2016:01
[Report] (Unpublished)

Engström, Linda (2018). Development delayed. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:40
ISBN 978-91-7760-220-0
eISBN 978-91-7760-221-7
[Doctoral thesis]

Ericsson, Göran and Malmsten, Jonas and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Edenius, Lars and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2017). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2016/2017; Rörelse, reproduktion. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:2
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Andersson, Eric and Nordström, Åke and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina L and Arnemo, Jon (2013). Årsrapport GPS-älgarna Nikkaluokta/Norrbotten 2012-2013. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2013:8
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Edenius, Lars and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Cromsigt, Joris and Fohringer, Christian and Singh, Navinder (2017). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2016-2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:9
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Edenius, Lars and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Stenbacka, Fredrik and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris (2017). Årsrapport GPS-rådjur på Öland 2016/2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:8
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Jatko, Marcus (2017). Årsrapport GPS-älgarna i Svappavaara 2016-2017; rörelse och aktivitet. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017:4
[Report]

Ericsson, Göran and Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Saitzkoff, Roland and Granerot, Erik and Jatko, Marcus (2018). Årsrapport GPS-älgarna i Svappavaara 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2018:4
[Report]

Ericsson, Stefan (2004). Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 137
[Report]

Eriksson, Camilla (2013). Fäboden som politiskt rum. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:25
ISBN 978-91-576-7789-1
[Doctoral thesis]

Eriksson, Camilla and Wangenfors, Tina (2012). Fäbodbrukare om fäbodbrukets framtid. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 4
[Report]

Eriksson, Fredrik and Eriksson, Tuula and Ignatieva, Maria (2015). Golf courses as a part of urban green infrastructure. I/In: 52nd World Congress of the International Federation of Landscape Architects, 10–12 June 2015, Saint-Petersburg.
[Conference Paper] (Unpublished)

Eriksson, Max and Sandström, Camilla and Ericsson, Göran (2017). Undersökning om attityder till aktiviteter i skyddad natur i Jämtland. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2017:1
[Report]

Eriksson Ljusk, Ola and Nordström, Eva-Maria (2007). Participatory forest planning and Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 198
[Report]

Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer (2004). Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 135
[Report]

Essen, Elisabeth von (2015). Ekologisk mat och psykisk hälsa. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:2
ISBN 978-91-576-8202-4
eISBN 978-91-576-8203-1
[Doctoral thesis]

Essen, Erica von (2016). In the gap between legality and legitimacy. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:81
ISBN 978-91-576-8664-0
eISBN 978-91-576-8665-7
[Doctoral thesis]

Essen, Erica von and Hansen, Hans Peter and Nordström Källström, Helena and Peterson, Tarla (2015). Toward a critical and interdisciplinary understanding of illegal hunting. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Urban and rural reports ; 2015:1
[Report]

Essen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ståhl, Göran (2004). Linjära landskapselement i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 127
[Report]

Essen, Per-Anders and Löfgren, Per (2004). Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 124
[Report]

Ezebilo, Eugene Ejike and Mattsson, Leif (2011). Skydd av tropisk regnskog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:1
[Factsheet]

F

Farnworth, Cathy Rozel (2004). Creating quality relationships in the organic producer to consumer chain. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 483
ISBN 91-576-6757-8
[Doctoral thesis]

Farsö, Mads and Henriksson, Alexander (2016). Defined by deviations. SPOOL. 3 :1 , 5-22
[Research article]

Fedrowitz, Katja (2011). Insights into the ecology and genetics of lichens with a cyanobacterial photobiont. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:96
ISBN 978-91-576-7640-5
[Doctoral thesis]

Filyushkina, Anna (2016). Ecosystem services and forest management in the Nordic countries. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:53
ISBN 978-91-576-8608-4
eISBN 978-91-576-8609-1
[Doctoral thesis]

Fors, Hanna (2018). User participation in public urban woodland management. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:64
ISBN 978-91-7760-268-2
eISBN 978-91-7760-269-9
[Doctoral thesis]

Frank, Jens (2018). Akuta åtgärder efter rovdjursangrepp. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Vilt & tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU ; 2018:1
[Factsheet]

Frank, Jens (2017). Stängsling mot vatten. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Vilt & tamt fakta: ett faktablad från Viltskadecenter och SLU ; 2017:1
[Factsheet]

Frank, Jens and Månsson, Johan and Höglund, Linda (2017). Viltskadestatistik 2016. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2017:5
[Report]

Frank, Jens and Månsson, Johan and Höglund, Linda (2018). Viltskadestatistik 2017. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2018:1
[Report]

Frank, Jens and Svensson, Linn and Åkesson, Mikael and Pachmann, Gregor (2011). Inventering av varg på barmark. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2011:12
[Report]

Fridman, Jonas and Holmström, Hampus and Nyström, Kenneth and Petersson, Hans and Ståhl, Göran and Wulff, Sören (1999). Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 54
[Report]

Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf (1998). Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 30
[Report]

Fridman, Jonas and Löfstrand, Ronny and Roos, Staffan (1999). Stickprovsvis landskapsövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 63
[Report]

Fridman, Jonas and Walheim, Mats (1997). Död ved i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 24
[Report]

Fridman, Jonas and Wulff, Sören (2018). Skogsdata 2018. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2018
[Report]

Fölster, Jens (1999). Control of runoff chemistry by processes in the near-stream zone. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-977X ; 1999:5
[Licentiate thesis]

Fölster, Jens and Hallstan, Simon and Johnson, Richard (2014). Utvärdering av de nationella miljöövervakningsprogrammen av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:3
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan and Brömssen, Claudia von and Rönnback, Pernilla and Akselsson, Cecilia (2011). Korrigering av vattenkemi för kalkningspåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:1
[Report]

Fölster, Jens and Rönnback, Pernilla (2015). Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:2
[Report]

Fölster, Jens and von Brömsen, Claudia (2017). Hur kan resultaten från Omdrevssjöarna användas i vattenförvaltningen? Uppsala, SE: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:17
[Report]

G

Gao, Tian (2015). Biotope and biodiversity mapping in forest and urban green space. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:41
ISBN 978-91-576-8280-2
eISBN 978-91-576-8281-9
[Doctoral thesis]

Garrido, Pablo (2014). Cultural oak landscapes as green infrastructure for human well-being. Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9246-7
eISBN 978-91-576-9247-4
[Licentiate thesis]

Garrido Rodriguez, Pablo (2017). Wood-pasture diagnostics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017: 97
ISBN 978-91-7760-084-8
eISBN 978-91-7760-085-5
[Doctoral thesis]

Geijer, Erik (2014). Goal conflicts and spillover effects in Swedish environmental policy. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:10
ISBN 978-91-576-7968-0
eISBN 978-91-576-7969-7
[Doctoral thesis]

Givá, Nícia (2016). Parks with people? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:118
ISBN 978-91-576-8739-5
eISBN 978-91-576-8740-1
[Doctoral thesis]

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, Lars and Nilsson, Björn and Ringvall, Anna and Sundquist, Sture (2008). Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 239
[Report]

Glimskär, Anders and Löfgren, Per and Ringvall, Anna (2005). Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 146
[Report]

Goedkoop, Willem and Angeler, David (2011). Biologiska och vattenkemiska förändringar i arktiska och arktisk/alpina sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:17
[Report]

Graf, Daniel Robert Heinrich (2015). Ecology and genomics of microorganisms reducing the greenhouse gas N₂O. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:109
ISBN 978-91-576-8416-5
eISBN 978-91-576-8417-2
[Doctoral thesis]

Grandin, Ulf and Hallstan, Simon (2007). Sjöhjortronets lämplighet som indikator för miljömålen Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:22
[Report]

Granholm, Ann-Helen (2016). Segmentation of forest patches and estimation of canopy cover using 3D information from stereo photogrammetry. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9399-0
eISBN 978-91-576-9400-3
[Licentiate thesis]

Gren, Ing-Marie and Campos, Monica and Gustafsson, Lena and Elofsson, Katarina (2013). Species imperilment on the global scale: empirical evidences of economic causes. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2013:07
[Report]

Gren, Ing-Marie and Jägerbrand, Annika (2017). Costs of animal-vehicle collisions with ungulates in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2017:03
[Report]

Grip, Elsa (2013). På spaning efter styrmedel. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9137-8
[Licentiate thesis]

Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:13
[Report]

Gunnarsson, Allan and Lorentzon, Kenneth (2017). Vård- och utvecklingsplan för arboretet Valls Hage I Gävle. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:10
[Report]

Gustafsson, Lena and Fedrowitz, Katja (2015). Naturhänsyn i skogsbruket kan ha god effekt enligt global analys. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:2
[Factsheet]

Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne (2016). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne (2016). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:7
[Factsheet]

Gustafsson, Malin (2016). Restoring dipterocarp rainforest diversity. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:83
ISBN 978-91-576-8668-8
eISBN 978-91-576-8669-5
[Doctoral thesis]

Gustavsson, Eva (2001). Trädgårdsideal och kunskapssyn. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 262
ISBN 91-576-5785-8
[Doctoral thesis]

Gustavsson, Eva and Dahlström, Anna and Emanuelsson, Marie and Wissman, Jörgen and Lennartsson, Tommy (2011). Combining historical and ecological knowledge to optimise biodiversity conservation in semi-natural grasslands. I/In: The Importance of Biological Interactions in the Study of Biodiversity. Sid./p. 173-196. Rijeka, Croatia: InTech Publishers
[Book Chapter]

Gustavsson, Jakob and Fischer, Stellan and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin (2017). Replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD, and TBBPA. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Gustavsson, Jakob and Ribéli, Erik and Wiberg, Karin and Josefsson, Sarah and Minh Nguyen, Anh and Ahrens, Lutz (2016). Re-analysis of organic flame retardants in Swedish rivers. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Gyllin, Mats (2004). Biological diversity in urban environments. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 461
ISBN 91-576-6483-8
[Doctoral thesis]

H

Hallgren, Lars (2003). I djupet av ett vattendrag. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 379
ISBN 91-576-6418-8
[Doctoral thesis]

Hallstan, Simon (2011). Species distribution models. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9037-1
[Licentiate thesis]

Hallstan, Simon and Grandin, Ulf (2018). Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:1
[Report]

Hasund, Knut Per (2012). Agricultural land and landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:21
ISBN 978-91-576-7657-3
[Doctoral thesis]

Hedenås, Henrik and Christensen, Pernilla and Svensson, Johan (2014). Utvärdering av NILS data i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 427
[Report]

Hedenås, Henrik and Åkerholm, Marianne and Hedblom, Marcus (2017). Behovsanalys och förslag till framtida verksamhet i våtmarksövervakningen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 473
[Report]

Hedfors, Per (2003). Site soundscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 407
ISBN 91-576-6425-0
[Doctoral thesis]

Hedlund, Anders and Johansson, Veronika (2008). Miljökonsekvensbeskrivning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:4
[Report]

Hedmark, Eva (2010). Resultat från inventeringar av järv i Sverige 2009. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2010:1
[Report]

Hedwall, Per-Ola and Mikusinski, Grzegorz (2016). Vad har hänt med skogsreservatens struktur de senaste 50 åren? Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 10
[Factsheet]

Hellström, Gustav and Magnhagen, Carin (2017). Balancing past and present: how experience influences boldness over time in Eurasian perch. Current Zoology. 63 :2 , 159-164
[Research article]

Helmfrid, Hillevi (2007). Natursyn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:1
[Report]

Hennlock, Magnus (2005). On strategic incentives and the management of stochastic renewable resources. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:124
ISBN 91-576-6923-6
[Doctoral thesis]

Hiron, Matthew (2013). From fields to landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:89
ISBN 978-91-576-7916-1
eISBN 978-91-576-7917-8
[Doctoral thesis]

Holmgren, Sara (2015). Governing forests in a changing climate. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:61
ISBN 978-91-576-8320-5
eISBN 978-91-576-8321-2
[Doctoral thesis]

Holstein, Fredrik and Gren, Ing-Marie (2013). Violation of environmental regulations in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2013:03
[Report]

Hultberg, Tove (2015). The long-term history of temperate broadleaves in southern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:12
ISBN 978-91-576-8222-2
eISBN 978-91-576-8223-9
[Doctoral thesis]

Husson, Eva (2016). Images from unmanned aircraft systems for surveying aquatic and riparian vegetation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:115
ISBN 978-91-576-8733-3
eISBN 978-91-576-8734-0
[Doctoral thesis]

Hylmö, Kajsa (2005). The acceptance process in road planning. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp, 1403-0268 ; 2005:1
[Licentiate thesis]

Hägglund, Ruaridh (2016). Ecological restoration of natural disturbances in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:88
ISBN 978-91-576-8678-7
eISBN 978-915768679-4
[Doctoral thesis]

Hörnfeldt, Roland (2014). Silviculture adapted to multiple goals in Swedish small scale forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:42
ISBN 978-91-576-8032-7
eISBN 978-91-576-8033-4
[Doctoral thesis]

Hörnsten, Lisa (2000). Outdoor recreation in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 169
ISBN 91-576-6053-0
[Doctoral thesis]

I

Inman, Robert Michael (2013). Wolverine ecology and conservation in the Western United States. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:4
ISBN 978-91-576-7761-7
[Doctoral thesis]

Iwarsson, Mattias (2014). Gamla trädgårdsväxter. Visby: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet] (Unpublished)

J

Jakobsson, Anna (2009). Experiencing landscape while walking. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:67
ISBN 978-91-576-7414-2
[Doctoral thesis]

Jakobsson, Anna (2004). Vatten, vandring, vila, vy och variation. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskapsplanering, Alnarp, 1403-0268 ; 2004:1
[Licentiate thesis]

Jakobsson, Anna and Persson, Boel and Biwall, Anders and Jansen, Jane and Trinks, Immo and Andréasson, Anna (2012). Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:1
[Report]

Jansson, Märit (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:46
ISBN 978-91-86195-93-9
[Doctoral thesis]

Jansson, Märit and Vicenzotti, Vera and Diedrich, Lisa Babette (2019). Landscape design based on research. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap : rapportserie ; 2019:10
[Report]

Jensen, Anna Monrad (2011). Effects of facilitation and competition on oak seedlings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:58
ISBN 978-91-576-7602-3
[Doctoral thesis]

Johansson, Maria U (2013). Fire and grazing in subalpine heathlands and forests of Bale Mountains, Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:14
ISBN 978-91-576-7771-6
[Doctoral thesis]

Johansson, Maria Ulrika and Granström, Anders and Malmer, Anders (2012). Tending for cattle: traditional fire management in Ethiopian montane heathlands. Ecology and society. 17 :3 , 13
[Research article]

Johansson, Per (2006). Effects of habitat conditions and disturbance on lichen diversity. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:6
ISBN 91-576-7055-2
[Doctoral thesis]

Johansson, Susanne (2005). The Swedish foodprint. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:56
ISBN 91-576-6955-4
[Doctoral thesis]

Johansson, Örjan (2017). Unveiling the ghost of the mountains. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:67
ISBN 978-91-7760-024-4
eISBN 978-91-7760-025-1
[Doctoral thesis]

Johnson, Samuel (2014). Retention forestry as a conservation measure for boreal forest ground vegetation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:96
ISBN 978-91-576-8140-9
eISBN 978-91-576-8141-6
[Doctoral thesis]

Jonason, Dennis (2012). Temporal effects of organic farming on biodiversity and ecosystem services. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:48
ISBN 978-91-576-7684-9
[Doctoral thesis]

Jong, Adriaan de (2014). Effekterna på häckfågelfaunan av restaurering och återinförandet av bete inom projektet Vindelälvens Naturbeten. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:39
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:21
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:22
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:11
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:23
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:20
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:12
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:18
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:15
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:17
[Report]

Jong, Adriaan de (2015). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:10
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:16
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2014:24
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:19
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:13
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmarker som ingår i projektet ”Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde”. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:32
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:38
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:34
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:35
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:37
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:36
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Landskapsvård och köttproduktion i Vindelälvens närområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:33
[Report]

Jong, Adriaan de (2012). Matching a changing world - the importance of habitat characteristics for farmland breeding Eurasian curlew. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:16
ISBN 978-91-576-7652-8
[Doctoral thesis]

Jong, Adriaan de (2014). Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:50
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:49
[Report]

Jong, Adriaan de (2015). Revirkartering av häckfåglar på strandäng/jordbruksmark. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2015:9
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Stöcke och Rengrundets strandängar. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:47
[Report]

Jong, Adriaan de (2014). Stöcke och Rengrundets strandängar. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:48
[Report]

Jonsell, Mats and Berglund, Håkan and Caruso, Alexandro and Rudolphi, Jörgen and Svensson, Måns and Taylor, Astrid and Taylor, Andy F. S. and Thor, Göran and Victorsson, Jonas (2013). Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:7
[Factsheet]

Jonsell, Mats and Hedin, Jonas (2009). GROT-uttag och artmångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:7
[Factsheet]

Jonsson, Mattias and Friberg, Hanna and Andersson, Björn and Andersson, Lars and Viketoft, Maria and Taylor, Astrid and Bommarco, Riccardo and Glimskär, Anders (2015). Invasiva arter och samordning kring växtskydd i miljöövervakning för åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Josefsson, Jonas (2015). Biodiversity conservation in agricultural landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:100
ISBN 978-91-576-8398-4
eISBN 978-91-576-8399-1
[Doctoral thesis]

Josefsson, Jonas (2012). Biodiversity in agricultural landscapes. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Introductory research essay (Department of Ecology, SLU) ; 17
[Report]

K

Kacergyte, Ineta (2017). Restoration of wetlands in the agricultural landscape for birds. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. ecology
[Report]

Kagervall, Anders (2014). On the conditions for developing hunting and fishing tourism in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:34
ISBN 978-91-576-8016-7
eISBN 978-91-576-8017-4
[Doctoral thesis]

Kagervall, Anders and Sandström, Camilla and Ericsson, Göran and Ljung, Per (2012). Om svenskars inställning till jakt och vargjakt. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2012:8
[Report]

Kardell, Lars (2012). Naturreservatet Ea hage i Valle härad. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård ; 116
[Report]

Karlsson, Ann-Marie (2015). Beslut för långsiktig överlevnad. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:65
ISBN 978-91-576-8328-1
eISBN 978-91-576-8329-8
[Doctoral thesis]

Karlsson, Jens (2014). Första test av elväst från Wolfproof. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:2
[Report]

Karlsson, Jens and Eklund, Ann (2014). Resultat från inventering av järv i Sverige vintern 2012/2013. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2013:6
[Report]

Karlsson, Jens and Eklund, Ann and Chapron, Guillaume (2014). Sporrar någon? Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:3
[Report]

Karlsson, Jens and Kjellberg, Linnea and Månsson, Johan and Svensson, Linn and Zetterberg, Andreas and Hensel, Henrike and Levin, Maria (2014). Viltskadestatistik 2013. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:1
[Report]

Karlsson, Jens and Ängsteg, Inga (2014). Bedömningar avseende rovdjursskador på hägnat vilt. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:4
[Report]

Karlsson, Jens and Åhman, Birgitta and Segerström, Peter and Støen, Ole-Gunnar and Persson, Lars-Thomas and Persson, Stig and Stokke, Rune and Stokke, Lars-Henrik and Persson, Anders and Persson, Dan and Persson, Sven-Erik and Skarin, Anna (2014). Delredovisning av uppdrag om förebyggande åtgärder till skydd för renar. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:10
[Report]

Karlsson, Robert and Leonardsson, Kjell (2014). Uppföljning av miljöförbättrande åtgärder i vattendrag. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:10
[Report]

Kempe, Göran (2017). Förändringsskattningar med data från Riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 469
[Report]

Kirchmann, Holger and Bergström, Lars and Kätterer, Thomas and Andersson, Rune (2017). Ekologisk odling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

Common Units > Vice-Chancellor's Office, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Klintborg Ahlklo, Åsa (2012). Åkerns blomma. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:9
ISBN 978-91-576-7693-1
[Doctoral thesis]

Koch Widerberg, Maria (2013). Oak as retention tree in commercial spruce forests. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:66
ISBN 978-91-576-7870-6
eISBN 978-91-576-7871-3
[Doctoral thesis]

Krijger, Anna-Karin (2013). Kontrollerad trafik (CTF). Skara, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 29
[Report]

Kristoffersson, Anders and Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Det framtida jordbruket. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 26
[Report]

Kylin, Maria (2004). Från koja till plan. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 472
ISBN 91-576-6754-3
[Doctoral thesis]

Kyllmar, Katarina and Linefur, Helena (2017). Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 150
[Report]

Kågström, Mari (2016). Strengthening the practitioner focus in environmental assessment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:1
ISBN 978-91-576-8504-9
eISBN 978-91-576-8505-6
[Doctoral thesis]

L

Lagerström, Tomas and Norrman, Sophia (2008). Grönsöö park och trädgårdar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2008:5
[Report]

Larsson, Anders (2004). Landskapsplanering genom jordbrukspolitik. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 442
ISBN 91-576-6494-3
[Doctoral thesis]

Larsson, Anders and Germundsson, Lisa (2012). Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:8
[Factsheet]

Lazdinis, Marius (2004). Connecting social and ecological systems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 315
ISBN 91-576-6549-4
[Doctoral thesis]

Ledesma, Jose and Grabs, Thomas and Bishop, Kevin and Schiff, Sherry L. and Köhler, Stephan (2015). Potential for long-term transfer of dissolved organic carbon from riparian zones to streams in boreal catchments. Global change biology. 21 :8 , 2963-2979
[Research article]

Ledesma, José L. J. and Futter, Martyn and Laudon, Hjalmar and Evans, Christopher D. and Evans, C.D. and Köhler, Stephan (2016). Boreal forest riparian zones regulate stream sulfate and dissolved organic carbon. Science of the total environment. 560-561 , 110-122
[Research article]

Levanoni, Oded (2016). Ecological and biogeochemical implications of the recovery of Eurasian beavers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:93
ISBN 978-91-567-8688-6
eISBN 978-91-567-8689-3
[Doctoral thesis]

Levin, Maria and Danell, Anna (2011). Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2010. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2010:4
[Report]

Levin, Maria and Schneider, Michael (2014). Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2014. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:9
[Report]

Levin, Maria and Schneider, Michael (2016). Resultat från inventeringar av kungsörn i Sverige 2016. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2016:3
[Report]

Liberg, Olof and Chapron, Guillaume and Wikenros, Camilla and Flagstad, Öystein and Wabakken, Petter and Sand, Håkan (2015). An updated synthesis on appropriate science-based criteria for "favourable reference population" of the Scandinavian wolf (Canis lupus) population. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Lind, Torgny (1998). Quantifying the area of edge zones in Swedish forest to assess the impact of nature conservation on timber yields. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 38
[Report]

Lindberg, Eva (2012). Estimation of canopy structure and individual trees from laser scanning data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:33
ISBN 978-91-576-7669-6
[Doctoral thesis]

Lindberg, Johanna (2001). Swedish environmental quality criteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-997X ; 2001:11
[Licentiate thesis]

Lindberg, Niklas (2003). Soil fauna and global change. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 270
ISBN 91-576-6504-4
[Doctoral thesis]

Lindgren, Therese (2010). Green space management & residents’ benefits. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:95
ISBN 978-91-576-7540-8
[Doctoral thesis]

Lindhe, Anders (2004). Conservation through management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 300
ISBN 91-576-6534-6
[Doctoral thesis]

Lindström, Sandra A.M. (2017). Insect pollination of oilseed rape. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:18
ISBN 978-91-576-8809-5
eISBN 978-91-576-8810-1
[Doctoral thesis]

Ljung, Per and Sandström, Camilla and Ericsson, Göran and Kvastegård, Emma (2014). Konsumtion av skogens ekosystemtjänster. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:2
[Report]

Ljung, Per E. (2014). Traditional use of wildlife in modern society. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:25
ISBN 978-91-576-7998-7
eISBN 978-91-576-7999-4
[Doctoral thesis]

Ljung, Tomas and Lennartsson, Tommy and Westin, Anna (2015). Inventering av biologiskt kulturarv. Stockholm: Riksantikvarieämbetet
ISBN 978-91-7209-720-9
[Book (author)]

Lundell, Ylva and Dolling, Ann (2010). Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:13
[Factsheet]

Lundin, Ola (2013). Ecology and management of crop pollination and pest control. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:39
ISBN 978-91-576-7817-1
[Doctoral thesis]

Lundström, Anders (2014). Nationella och regionala effekter av olika naturhänsynsnivåer. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 414
[Report]

Lundström, Anders and Nilsson, Per and Ståhl, Göran (1997). Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 23
[Report]

Lämås, Tomas and Ringvall, Anna and Ståhl, Göran (1997). Guided transect sampling. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 19
[Report]

Lämås, Tomas and Roberge, Jean-Michel and Felton, Adam and Gustafsson, Lena and Jonzén, Jonas and Lundmark, Tomas and Nordin, Annika and Olsson, Håkan and Ranius, Thomas and Sandström, Emma (2015). Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:10
[Factsheet]

Löf, Magnus (2014). Lövskog för framtiden. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap ; 50
[Report]

Löfgren, Per and Ståhl, Göran and Walheim, Mats (1999). Fjällinventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 50
[Report]

Löfgren, Per and Walheim, Mats (2000). Metodutveckling för vegetationsövervakning i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 70
[Report]

Lövrie, Karl (2003). Det gröna som identitetsskapande stadsbyggnadselement. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 423
ISBN 91-576-6456-0
[Doctoral thesis]

M

Mair, Louise and Harrison, Philip J and Räty, Minna and Bärring, Lars and Strandberg, Gustav and Snäll, Tord (2017). Forest management could counteract distribution retractions forced by climate change. Ecological applications. 27 :5 , 1485-1497
[Research article]

Malmsten, Anders (2009). NILS-inventerare och allemansrätten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 247
[Report]

Manton, Michael (2016). Functionality of wet grasslands as green infrastructure. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:119
ISBN 978-91-576-8741-8
eISBN 978-91-576-8742-5
[Doctoral thesis]

Manton, Michael (2014). Managing green infrastructures. Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9257-3
eISBN 978-91-576-9258-0
[Licentiate thesis]

Manton, Michael and Angelstam, Per and Milberg, Per and Elbakidze, Marine (2016). Wet grasslands as a green infrastructure for ecological sustainability: wader conservation in southern Sweden as a case study. Sustainability. 8 :4 , 1-20
[Research article]

Marbuah, George (2016). Essays on environmental management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:114
ISBN 978-91-576-8731-9
eISBN 978-91-576-8732-6
[Doctoral thesis]

Maria, Nordborg and Röös, Elin (2016). Holistic management. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Mariscal Chávez, Ana Getrudis (2016). Local baseline knowledge for conservation and restoration of degraded ecosystems in Ecuador. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:69
ISBN 978-91-576-8640-4
eISBN 978-91-576-8641-1
[Doctoral thesis]

Mellqvist, Helena (2017). The connoisseur method. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:55
ISBN 978-91-7760-000-8
eISBN 978-91-7760-001-5
[Doctoral thesis]

Mellqvist, Helena and Søderkvist Kristensen, Lone and Konijnendijk van den Bosch, Cecil (2016). Participatory green structure planning for linking urban and rural landscapes - a case study from Ronneby, Sweden. The Nordic Journal of Architectural Research. 2016 :3 , 71-96
[Research article]

Metcalfe, Daniel (2011). Torka i Amazonas. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:8
[Factsheet]

Mjöfors, Kristina (2015). Effects of site preparation and stump harvest on carbon dynamics in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:69
ISBN 978-91-576-8336-6
eISBN 978-91-576-8337-3
[Doctoral thesis]

Montras Janer, Teresa (2016). Factors behind the risk of crop damage caused by wintering and migrating large grazing birds (geese and swans). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Månsson, Johan and Jansson, Gunnar and Levin, Maria and Sofie, Lindblom (2011). Skador av vildsvin. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från Viltskadecenter ; 2011:1
[Factsheet]

Månsson, Johan and Levin, Maria and Larsson, Ingemar and Hake, Mikael and Ängsteg, Inga and Wiberg, Anne (2011). Besiktning av viltskador på gröda - med inriktning på fredade fåglar. Uppsala: Viltskadecenter
ISBN 978-91-86331-37-5
[Book (author)]

Månsson, Johan and Nilsson, Lovisa and Hake, Mikael (2013). Territory size and habitat selection of breeding Common Cranes (Grus grus) in a boreal landscape. Ornis fennica. 90 :2 , 65-72
[Research article]

Månsson, Johan and Nilsson, Lovisa and Nilsson, Leif and Hake, Mikael and Levin, Maria (2011). Tranräkningen i Sverige 2010. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från Viltskadecenter ; 2011:2
[Factsheet]

Månsson, Johan and Risberg, Per and Ängsteg, Inga and Hagbarth, Ulrika (2015). Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2015:3
[Report]

Månsson, Johan and Risberg, Per and Ängsteg, Inga and Hagbarth, Ulrika (2016). Riktlinjer för förvaltning av stora fåglar i odlingslandskapet. Riddarhyttan; Stockholm: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2015:3
[Report]

Mårtensson, Fredrika (2004). Landskapet i leken. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 464
ISBN 91-576-6489-7
[Doctoral thesis]

N

Naumov, Vladimir (2017). Barriers and bridges for intensified wood production and biodiversity conservation in NW Russia's boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Skinnskatteberg : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:9
ISBN 978-91-576-8791-3
eISBN 978-91-576-8792-0
[Doctoral thesis]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2017). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2016/2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2017:10
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Dettki, Holger and Ericsson, Göran (2017). Slutrapport GPS-renar i Jovnevaerie sameby och vindkraftparken Mörttjärnberget, januari 2014 till december 2016. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2017: 6
[Report]

Nilsson, Leif and Månsson, Johan (2011). Inventering av sjöfågel, gäss och tranor i Sverige. Lund; Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Nilsson, Lovisa (2016). Common cranes in agricultural landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:123
ISBN 978-91-576-8749-4
eISBN 978-91-576-8750-0
[Doctoral thesis]

Nilsson, Lovisa (2017). Factors affecting field use of large grazing birds. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Stendahl, Johan (2017). Skogsdata 2017. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2017
[Report]

Nilsson, Per and Cory, Neil and Wikberg, Per-Erik (2016). Skogsdata 2016. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsdata ; 2016
[Report]

Nord, Jenny and Persson, Boel and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2012). Inventering av genomförda karaktärsanalyser. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:3
[Report]

Nord, Maria (2015). Spatial patterns of coastal breeding birds in the Baltic archipelago. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:79
ISBN 978-91-576-8356-4
eISBN 978-91-576-8357-1
[Doctoral thesis]

Nordström Källström, Helena and Von Essen, Erica and Hansen, Hans Peter and Peterson, M Nils and Peterson, Tarla R. (2017). Om illegal jakt i Fennoskandia. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Urban and rural reports ; 2017:2
[Report]

Norlin, Måns (2014). Communicating visions for urban development. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9207-8
eISBN 978-91-576-9208-5
[Licentiate thesis]

Norman, Johan and Mattsson, Leif and Boman, Mattias (2011). Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:2
[Factsheet]

Norstedt, Gudrun (2018). A land of one’s own. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:30
ISBN 978-91-7760-200-2
eISBN 978-978-91-7760-201-9
[Doctoral thesis]

Notini, Gösta and Westman, Hans (1956). Sjöfågeln och sjöfågeljakten längs ostkusten. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 22
[Report]

O

Ode, Åsa (2003). Visual aspects in urban woodland management and planning. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 380
ISBN 91-576-6420-x
[Doctoral thesis]

Oles, Thomas and Pungetti, Gloria (2011). Landscape Crime: The 'right to landscape' from Hell to Heaven. I/In: The Right to Landscape: Contesting Landscape and Human Rights. Sid./p. 291-299. Farnham: Ashgate Publishing
ISBN 9781409404446
[Book Chapter]

Oostra, Swantje (2006). Om lunden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:25
ISBN 91-576-7074-9
[Doctoral thesis]

Ottosson, Elisabet (2013). Succession of wood-inhabiting fungal communities. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:17
ISBN 978-91-576-7774-7
[Doctoral thesis]

P

Paulrud, Anton (2004). Economic valuation of sport-fishing in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 323
ISBN 91-576-6707-1
[Doctoral thesis]

Paulsson, Emma (2016). Göra plats. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:27
ISBN 978-91-576-8556-8
eISBN 978-91-576-8557-5
[Doctoral thesis]

Perander, Sonja (2018). Hur befintliga kvarter i centrala Malmö kan göras bilfria - med exempel från området kring S:t Knuts torg. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:3
[Factsheet]

Persson, Bengt and Lindholst, Andrej Christian and Sunding, Anna and Kristoffersson, Anders and Delshammar, Tim and Fälth, Erik and Randrup, Thomas (2017). Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:2
[Report]

Persson, Jesper (2011). Att förstå miljökompensation. Göteborg: Melica Media
ISBN 978-91-85627-07-3
[Book (author)]

Persson, Jesper and Fernqvist, Fredrik (2016). Socioekonomiska konsekvenser av vindkraftsetablering och tillämpningen av vindbonus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2016:4
[Report]

Peterson, Anna (2006). Farms between past and future. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:17
ISBN 91-576-7066-8
[Doctoral thesis]

Porsö, Charlotta and Hammar, Torun and Nilsson, Daniel and Hansson, Per-Anders (2018). Time-Dependent Climate Impact and Energy Efficiency of Internationally Traded Non-torrefied and Torrefied Wood Pellets from Logging Residues. Bioenergy Research. 11 :1 , 139-151
[Research article]

Prade, Thomas and Kätterer, Thomas and Björnsson, Lovisa (2017). Including a one-year grass ley increases soil organic carbon and decreases greenhouse gas emissions from cereal-dominated rotations - a Swedish farm case study. Biosystems engineering. 164 , 200-212
[Research article]

Q

Qiu, Ling (2014). Linking biodiversity and recreational merits of urban green spaces. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:16
ISBN 978-91-576-7980-2
eISBN 978-91-576-7981-9
[Doctoral thesis]

Qviström, Mattias (2013). Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:5
[Factsheet]

Qviström, Mattias (2003). Vägar till landskapet. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 374
ISBN 91-576-6408-0
[Doctoral thesis]

Qviström, Mattias and Bengtsson, Jens and Vicenzotti, Vera (2016). Part-time amenity migrants: Revealing the importance of second homes for senior residents in a transit-oriented development. Land use policy. 56 , 169-178
[Research article]

Qviström, Mattias and Vicenzotti, Vera (2016). Urban sprawl på skånska? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:14
[Factsheet]

R

Randrup, Thomas and Östberg, Johan (2017). Hållbar grönyteskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2017:6
[Report]

Ranius, Thomas and Hallinger, Martin and Schmalholz, Martin and Johansson, Victor (2016). Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:6
[Factsheet]

Ranlund, Åsa (2017). Responses of tree-associated species to forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:60
ISBN 978-91-7760-010-7
eISBN 978-91-7760-011-4
[Doctoral thesis]

Rauset, Geir Rune (2013). Life and death in wolverines. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:15
ISBN 978-91-576-7772-3
[Doctoral thesis]

Rauset, Geir Rune and Andren, Henrik and Swenson, Jon E. and Samelius, Gustaf and Segerström, Peter and Zedrosser, Andreas and Persson, Jens (2016). National parks in northern Sweden as refuges for illegal killing of large carnivores. Conservation Letters. 9 :5 , 334-341
[Research article]

Riggi, Laura (2017). Integrated pest management across spatial scales. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:28
ISBN 978-91-576-8829-3
eISBN 978-91-576-8830-9
[Doctoral thesis]

Ringvall, Anna and Ståhl, Göran and Löfgren, Per and Fridman, Jonas (2004). Skattningar och precisionsberäkning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 128
[Report]

Risberg, Lotta (2015). Ecology of the fire-dependent forest herbs Geranium bohemicum and G. lanuginosum in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:71
ISBN 978-91-576-8340-3
eISBN 978-91-576-8341-0
[Doctoral thesis]

Roberge, Jean-Michel and Bengtsson, Stina B. K. and Wulff, Sören and Snäll, Tord (2011). Edge creation and tree dieback influence the patch-tracking metapopulation dynamics of a red-listed epiphytic bryophyte. Journal of applied ecology. 48 :3 , 650-658
[Research article]

Roubinet, Eve (2016). Food webs in agroecosystems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:29
ISBN 978-91-576-8560-5
eISBN 978-91-576-8561-2
[Doctoral thesis]

Rubene, Diana (2014). Insect diversity on clearcuts in boreal forest landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:50
ISBN 978-91-576-8048-8
eISBN 978-91-576-8049-5
[Doctoral thesis]

Ruete, Alejandro (2012). Population viability analysis under environmental change. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:22
ISBN 978-91-576-7658-0
[Doctoral thesis]

Ruete, Alejandro and Leynaud, Gerardo C. (2015). Identification of limiting climatic and geographical variables for the distribution of the tortoise Chelonoidis chilensis (Testudinidae): a baseline for conservation actions. PeerJ. 3 , 1-12
[Research article]

Rușdea, Evelyn and Reif, Albert and Höchtl, Franz and Păcurar, Florin and Rotar, Ioan and Stoie, Andrei and Dahlström, Anna and Svensson, Roger and Aronsson, Mårten (2011). Grassland vegetation and management - on the interface between science and education. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca: Agriculture. 68 :1 , 12-20
[Research article]

Rydhmer, Lotta (2017). Avel för ett hållbart nyttjande av djur. I/In: Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 41/2015-2016. Sid./p. 63-67. Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis : Kungl. Vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok (41(2017)). Uppsala: Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala
ISBN 978-91-85832-27-9
[Book Chapter]

Röös, Elin (2017). Den hållbara gården – finns den? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Röös, Elin and Patel, Mikaela and Spångberg, Johanna (2015). Miljöpåverkan från mjölk och havredryck. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 083
[Report]

Röös, Elin and Patel, Mikaela and Spångberg, Johanna and Carlsson, Georg and Rydhmer, Lotta (2015). Kött och mjölk från djur uppfödda på bete och restprodukter - ger det en hållbar kost? Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Röös, Elin and Sandin, Per and Brunius, Carl (2016). Hållbart jordbruk i Norrbotten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(NL, NJ) > Dept. of Food Science (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Röös, Elin and Sundberg, Cecilia and Salomon, Eva and Wivstad, Maria (2014). Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Röös, Elin and Sundberg, Cecilia and Salomon, Eva and Wivstad, Maria (2013). Ekologisk produktion och klimatpåverkan. Uppsala: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9159-0
[Book (author)]

S

Sahlin, Erik (2009). Habitat requirements of saproxylic beetles on aspen. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:48
ISBN 978-91-86195-95-3
[Doctoral thesis]

Sahlin, Eva (2014). To stress the importance of nature. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:98
ISBN 978-91-576-8144-7
eISBN 978-91-576-8145-4
[Doctoral thesis]

Sahlén, Ellinor (2016). Indirect effects of predation in human-modified landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:116
ISBN 978-91-576-8735-7
eISBN 978-91-576-8736-4
[Doctoral thesis]

Saifi, Basim (2004). The sustainability of Swedish agriculture in a coevolutionary perspective. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 469
ISBN 91-576-6499-4
[Doctoral thesis]

Salk, Carl and Sturn, Tobias and See, Linda and Fritz, Steffen (2016). Local knowledge and professional background have a minimal impact on volunteer citizen science performance in a land-cover classification task. Remote sensing. 8 :9 , 1-13
[Research article]

Samelius, Gustaf and Andrén, Henrik and Liberg, Olof and Linnell, John and Odden, John and Ahlqvist, Per and Segerström, Peter and Sköld, Kent and Gladh, Eleonor (2012). Spridningsmönster hos lodjur i Skandinavien. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:2
[Factsheet]

Sand, Håkan and Liberg, Olof and Chapron, Guillaume (2016). Beräkningar av beskattning av den svenska vargpopulationen 2017. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sand, Håkan and Liberg, Olof and Chapron, Guillaume (2016). Beskattning av den svenska vargpopulationen 2016. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sand, Håkan and Liberg, Olof and Flagstad, Öystein and Wabakken, Petter and Åkesson, Mikael and Karlsson, Jens and Ahlqvist, Per (2014). Den skandinaviska vargen. Riddarhyttan, Trondheim: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sand, Håkan and Wikenros, Camilla and Liberg, Olof (2012). Är skandinaviska vargar mer blodtörstiga än amerikanska? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:6
[Factsheet]

Sandin, Leonard (2000). Spatial and temporal variability of stream benthic macroinvertebrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 172
ISBN 91-576-6056-5
[Doctoral thesis]

Sandström, Camilla and Ericsson, Göran and Dressel, Sabrina and Eriksson, Max and Kvastegård, Emma (2014). Attityder till rovdjur och rovdjursförvaltning. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 1
[Report]

Sandström, Frida and Petersson, Hans and Kruys, Nicholas and Ståhl, Göran (2007). Biomass conversion factors (density and carbon concentration) by decay classes for dead wood of Pinus sylvestris, Picea abies and Betula spp. in boreal forests of Sweden. Forest ecology and management. 243 :1 , 19-27
[Research article]

Sandström, Per (2015). A toolbox for co-production of knowledge and improved land use dialogues. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:20
ISBN 978-91-576-8238-3
eISBN 978-91-576-8239-0
[Doctoral thesis]

Sandström, Ulf G. (2007). Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:4
[Report]

Sarlöv-Herlin, Ingrid and Knez, Igor and Butler, Andrew and Ode Sang, Åsa and Ångman, Elin and Åkerskog, Ann (2018). Landskapet som gick upp i rök. Uppsala; Gävle: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sawathvong, Silavanh (2003). Participatory land management planning in biodiversity conservation areas of Lao PDR. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 267
ISBN 91-576-6501-X
[Doctoral thesis]

Schelker, Jakob (2013). Forestry impact on water quality: a landscape perspective on dissolved organic carbon. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:38
ISBN 978-91-576-7815-7
[Doctoral thesis]

Schneider, Christine (2003). The influence of landscape structure on butterfly diversity and movement in grasslands. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 386
ISBN 91-576-6432-3
[Doctoral thesis]

Seiler, Andreas (2003). The toll of the automobile. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 295
ISBN 91-576-6529-X
[Doctoral thesis]

Seiler, Andreas and Helldin, Jan Olof (2015). Greener transport infrastructure - IENE 2014 International Conference. Nature Conservation :11 , 5-12
[Editorial]

Seiler, Andreas and Olsson, Mattias (2017). Wildlife deterrent methods for railways. I/In: Railway ecology. Sid./p. 277-291. Cham: Springer
ISBN 978-3-319-57495-0
[Book Chapter]

Sestak, Jan and Hladikova, Dana (2017). Creative Management in the young landscape of Alnarp´s Landscape Laboratory. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2017:16
[Report]

Simonsson, Per (2016). Conservation measures in Swedish forests. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:103
ISBN 978-91-576-8709-8
eISBN 978-91-576-8710-4
[Doctoral thesis]

Simonsson, Per and Gustafsson, Lena and Östlund, Lars (2015). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:3
[Factsheet]

Sirén, Anders (2004). Changing interactions between humans and nature in Sarayaku, Ecuadorian Amazon. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 447
ISBN 91-576-6455-2
[Doctoral thesis]

Sjöberg, Kjell (2014). Fågelstudier 2004 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:25
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2005 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:26
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2006 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:27
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2007 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:28
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2008 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:29
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier 2009 med anledning av Botniabanans dragning över Umeälvens mynningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:30
[Report]

Sjöberg, Kjell and Jong, Adriaan de (2014). Fågelstudier i Umeälvens mynningsområde hösten 2008. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2014:31
[Report]

Sjöman, Henrik and Östberg, Johan and Bühler, Oliver (2012). Stadsträd i tio nordiska städer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium fakta ; 2012:1
[Factsheet]

Skarin, Anna and Åhman, Birgitta and Sandström, Per and Nellemann, Christian and Rönnegård, Lars (2014). Renar och störningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:13
[Factsheet]

Skovsgaard, Jens Peter and Thomsen, Iben M. and Barklund, Pia (2009). Skötsel av bestånd med askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:13
[Factsheet]

Skärbäck, Erik (2010). Balance in the Lomma harbour housing project. I/In: The 47th International Federation of Landscape Architects (IFLA) World Congress, 28-30 May 2010, Suzhou, China.
[Conference Paper]

Skärbäck, Erik and Wadbro, John and Björk, Jonas and de Jong, Kim and Albin, Maria and Ardö, Jonas and Grahn, Patrik (2012). The agricultural landscape for recreation. I/In: Agricultural science. Sid./p. 225-242. Intech
[Book Chapter]

Slätmo, Elin and Röös, Elin and Fischer, Klara (2017). Vad är ett hållbart jordbruk? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Vattenkemi och bottenfauna i Mariestadsfjärden 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:9
[Report]

Sonesten, Lars (2015). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:13
[Report]

Sonesten, Lars (2017). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:6
[Report]

Spears, B. M. and Ives, Stephen C. and Angeler, David and Allen, Craig R. and Birk, Sebastian and Carvalho, L. and Cavers, Stephen and Daunt, Francis and Morton, R. Daniel and Pocock, Michael J. O. and Rhodes, Glenn and Thackeray, S.J. (2015). FORUM: Effective management of ecological resilience – are we there yet? Journal of applied ecology. 52 :5 , 1311-1315
[Research article]

Stigsdotter, Ulrika (2005). Landscape architecture and health. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:55
ISBN 91-576-6954-6
[Doctoral thesis]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2016). Växtnäringsförluster från åkermark 2014/2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 142
[Report]

Stokke, Stigbjørn and Arnemo, Jon and Kraabol, Morten and Söderberg, Arne (2014). Bra eller dålig träff? Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:8
[Factsheet]

Stoltz, Jonathan and Björk, Jonas and Grahn, Patrik and Mattisson, Kristoffer and Skärbäck, Erik (2013). Klassificering av utemmiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:9
[Report]

Strid, Ingrid and Bertilsson, Jan (2010). Svenskodlat proteinfoder till mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2010:2
[Factsheet]

Strid Eriksson, Ingrid (2004). Environmental systems analysis of pig production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 491
ISBN 91-576-6771-3
[Doctoral thesis]

Stuiver, Babs (2015). Stand development effects on N₂-fixation and seedling performance in northern boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:108
ISBN 978-91-576-8414-1
eISBN 978-91-576-8415-8
[Doctoral thesis]

Ståhl, Göran (2003). Critical length sampling for estimating the volume of coarse woody debris. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 116
[Report]

Ståhl, Göran (1995). The transect relascope. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 4
[Report]

Ståhl, Göran and Allard, Anna and Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ringvall, Anna and Svensson, Johan and Sundquist, Sture and Christensen, Pernilla and Gallegos Torell, Åsa and Högström, Mats and Lagerqvist, Kjell and Marklund, Liselott and Nilsson, Björn and Inghe, Ola (2011). National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) - scope, design, and experiences from establishing a multiscale biodiversity monitoring system. Environmental monitoring and assessment. 173 :1-4 , 579-595
[Research article]

Ståhl, Göran and Glimskär, Anders and Holm, Sören and Walheim, Mats (2006). Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik :159
[Research article]

Sutherland, William J. and Gardner, Toby and Bogich, Tiffany L. and Bradbury, Richard B. and Clothier, Brent and Jonsson, Mattias and Kapos, Val and Lane, Stuart N. and Möller, Iris and Schroeder, Martin and Spalding, Mark and Spencer, Tom and White, Piran C.L and Dicks, Lynn V. (2014). Solution scanning as a key policy tool. Ecology and society. 19 :2 , 1-22
[Research article]

Svensson, Linn and Wabakken, Petter and Kojola, Ilpo and Maartmann, Erling and Strømseth, Thomas H and Åkesson, Mikael and Flagstad, Öystein (2014). Varg i Skandinavien och Finland. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:7
[Report]

Svensson, Linn and Wabakken, Petter and Kojola, Ilpo and Maartmann, Erling and Strømseth, Thomas H and Åkesson, Mikael and Flagstad, Øystein and Zetterberg, Andreas (2013). Varg i Skandinavien och Finland. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2013:3
[Report]

Svensson, Måns (2013). Occurrence patterns of dead wood and wood-dependent lichens in managed boreal forest landscapes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:84
ISBN 978-91-576-7906-2
eISBN 978-91-576-7906-9
[Doctoral thesis]

Svensson, Roger and Berg, Åke and Hamring, Lisel and Rätz, Cecilia (2015). Biologisk mångfald i kraftledningsgator. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 99
[Report]

Sylvén, Susanne (2003). Management and regulated harvest of moose (Alces alces) in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 371
ISBN 91-576-6402-1
[Doctoral thesis]

Säll, Sarah and Gren, Ing-Marie (2012). Green consumption taxes on meat in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2012:10
[Report]

Sörensen, Ann-Britt (2003). Kyrkogården i framtiden. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. , Movium rapport, 1651-3401 ; 2003:2
ISBN 91-576-6598-2
[Licentiate thesis]

T

Tesfaye, Yemiru (2011). Participatory forest management for sustainable livelihoods in the Bale Mountains, Southern Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:64
ISBN 978-91-576-7608-5
[Doctoral thesis]

Thiel, Pella (2015). Dialog för landskapet - en handledning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Thomsson, Olof (1999). Systems analysis of small-scale systems for food supply and organic waste management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 185
ISBN 91-576-5730-0
[Doctoral thesis]

Thorpert, Petra (2019). Green is not just green. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:41
ISBN 978-91-7760-400-6
eISBN 978-91-7760-401-3
[Doctoral thesis]

Thulin, Carl-Gustaf (2010). Viltspårning på march. Umeå.

Trubins, Renats (2014). Non-industrial private land use and forest management. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:44
ISBN 978-91-576-8036-5
eISBN 978-91-576-8037-2
[Doctoral thesis]

Tunon, Håkan and Axelsson Linkowski, Weronika and Bele, Bolette and Kvarnström, Marie and Norderhaug, A and Wissman, Jörgen (2013). Views of landscape. Baltic Worlds. VI :3/4 , 53-60
[Research article]

Tunon, Håkan and Hilding-Rydevik, Tuija and Axelsson Linkowski, Weronika and Forsberg, Maria and Kvarnström, Marie and Warmark, Charlotta and Westin, Anna (2015). Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 95
[Report]

Tunon, Håkan and Kvarnström, Marie and Malmer, Pernilla (2015). Report from the project: Indigenous and local knowledge in a scoping study for a Nordic IPBES assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 96
[Report]

U

Ulen, Barbro and Larsbo, Mats and Koestel, Johannes and Blomberg, Maria (2017). Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 149
[Report]

Uliczka, Helen (2003). Forest biodiversity maintenance. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 291
ISBN 91-576-6525-7
[Doctoral thesis]

V

Vereskuns, Gastons (1999). Chlorinated fatty acids in freshwater fish and some biological effects of dichlorostearic acid. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 203
ISBN 91-576-5717-3
[Doctoral thesis]

Versluijs, Martijn (2019). Emulating natural disturbances for the conservation of boreal forest birds. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019: 13
ISBN 978-91-7760-344-3
eISBN 978-91-7760-345-0
[Doctoral thesis]

Von Essen, Erica and Allen, Michael P. (2016). Wild, but not too-wild animals. Between the species. 19 :1 , 80-108
[Research article]

Von Essen, Erica and Nordström Källström, Helena and Hansen, Hans Peter and Peterson, M. Nils and Peterson, Tarla R. (2017). On illegal killings of wildlife in Fennoscandia. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Urban and rural reports ; 2017:1
[Report]

van Etteger, Rudi and Thompson, Ian H. and Vicenzotti, Vera (2016). Aesthetic creation theory and landscape architecture. Jola - Journal Of Landscape Architecture. 11 :1 , 80-91
[Research article]

von Kerkvoorde, Michiel (1996). A sequential approach in mathematical programming to include spatial aspects of biodiversity in long range forest management planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 15
[Report]

W

Wabakken, Petter and Svensson, Linn and Maartmann, Erling and Åkesson, Mikael and Flagstad, Øystein (2016). Inventering av varg vintern 2015-2016. Trondheim, Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia ; 2016:1
[Report]

Wallin, Fredrik (2002). Ekologisk potential och upplevd miljökvalitet. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 344
ISBN 91-576-6198-7
[Doctoral thesis]

Wallin, Ida (2017). Forest management and governance in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:15
ISBN 978-91-576-8803-3
eISBN 978-91-576-8804-0
[Doctoral thesis]

Wesström, Ingrid and Geranmayeh, Pia and Joel, Abraham and Ulén, Barbro (2016). Översvämningar på jordbruksmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö, Hydroteknik) ; 16
[Report]

Westerfelt, Per (2015). Bees and wasps (Aculeata) in young boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:131
ISBN 978-91-576-8460-8
eISBN 978-91-576-8461-5
[Doctoral thesis]

Westholm, Lisa (2017). Conserving carbon and gender relations? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:74
ISBN 978-91-7760-034-3
eISBN 978-91-7760-035-0
[Doctoral thesis]

Widman, Marit (2015). Essays on resource policy, gender and land rights. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:104
ISBN 978-91-576-8406-6
eISBN 978-91-576-8407-3
[Doctoral thesis]

Widman, Marit and Elofsson, Katarina (2016). The costs of livestock depredation by large carnivores. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2016:05
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2012). Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 383
[Report]

Wikenros, Camilla and Balogh, Gyöngyvér and Sand, Håkan and Nicholson, Kerry and Månsson, Johan (2016). Mobility of moose-comparing the effects of wolf predation risk, reproductive status, and seasonality. Ecology and evolution. 6 , 8870-8880
[Research article]

Winqvist, Camilla (2011). Biodiversity and biological control. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:40
ISBN 978-91-576-7584-2
[Doctoral thesis]

Winqvist, Camilla (2013). Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Winsa, Marie (2016). Restoration of plant and pollinator communities in fragmented grasslands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:75
ISBN 978-91-576-8652-7
eISBN 978-91-576-8653-4
[Doctoral thesis]

Wiström, Björn (2015). Forest edge development. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:129
ISBN 978-91-576-8456-1
eISBN 978-91-576-8457-8
[Doctoral thesis]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse (2015). BATAG – en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:3
[Report]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse (2014). På spåret mot bättre förståelse av återväxten i järnvägens skötselgator. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:3
[Factsheet]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz (2015). ForEDGE – en plattform för forskning och demonstration kring utveckling av skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:4
[Report]

Wiström, Björn and Nielsen, Anders Busse and Klobucar, Blaz and Klepec, Urska (2015). ZSC - zoned selective coppice, en skötselmodell för skogsbryn i infrastrukturmiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:2
[Report]

Wiström, Björn and Östberg, Johan and Randrup, Thomas B. (2016). Datarapport för SLU:s stora enkät för kommunal skötsel av grönområden och träd. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2016:6
[Report]

Wittorf, Lea (2017). Denitrifying and nitrous oxide reducing genotypes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:98
ISBN 978-91-7760-086-2
eISBN 978-91-7760-087-9
[Doctoral thesis]

Wärnbäck, Antoienette (2007). Cumulative effects in Swedish impact assessment practice. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU). 2007:3 :2007:3
[Research article]

X

Xiu, Na (2017). Urban green networks. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:3
ISBN 978-91-576-8779-1
eISBN 978-91-576-8780-7
[Doctoral thesis]

Xiu, Na and Ignatieva, Maria and Konijnendijk van den Bosch, Cecil (2016). The challenges of planning and designing urban green networks in Scandinavian and Chinese cities. Journal of Architecture and Urbanism. 40 :3 , 163-176
[Research article]

Y

Yang, Fengping (2019). Rethinking lawns as prevalent elements of urban green spaces. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:6
ISBN 978-91-7760-330-6
eISBN 978-91-7760-331-3
[Doctoral thesis]

Z

Zehaie, Ficre (2005). Environmental policy and the properties of Environmental damages. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:87
ISBN 91-576-6080-8
[Doctoral thesis]

Zetterberg, Andreas and Svensson, Linn (2014). Resultat från inventering av lodjur i Sverige vintern 2013/2014. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2014:06
[Report]

Zin, Ewa (2016). Fire history and tree population dynamics in Białowieża Forest, Poland and Belarus. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:105
ISBN 978-91-576-8713-5
eISBN 978-91-576-8714-2
[Doctoral thesis]

Ä

Ängsteg, Inga (2016). Checklista stängsel. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Ängsteg, Inga and Ängsteg, Roland and Levin, Maria and Karlsson, Jens and Eklund, Ann and Råsberg, Anders (2014). Stängsling mot stora rovdjur. Riddarhyttan: Viltskadecenter
ISBN 978-91-86331-66-5
[Book (author)]

Å

Åkerblom, Petter (2005). Lära av trädgård. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:77
ISBN 91-576-6976-7
[Doctoral thesis]

Åkerblom, Petter (2003). Trädgård i skolan - skola i trädgården. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. , Movium rapport, 1651-3401 ; 2003:1
ISBN 91-576-6555-9
[Licentiate thesis]

Åkesson, Mikael and Hedmark, Eva and Liberg, Olof and Svensson, Linn (2014). Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2013. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Åkesson, Mikael and Svensson, Linn (2017). Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargstammen fram till 2016. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2017:3
[Report]

Ångman, Elin (2012). Feelings and fellings. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:12
ISBN 978-91-576-7648-1
[Doctoral thesis]

Ö

Ödman, Lars and Månsson, Johan and Nilsson, Lovisa and Wiberg, Anne (2012). Grågäss vid Sörfjärden 2010-2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Öhman, Karin and Lämås, Tomas and Wilhelmsson, Erik (2016). Svenskt skogsbruk och dess frågeställningar. I/In: Ljunggrenskompendium för skoglig planering. Sid./p. 1-28. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik . Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet
[Book Chapter]

Östberg, Johan (2015). Standard för trädinventering i urban miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:14
[Report]

Östberg, Johan (2013). Tree inventories in the urban environment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:29
ISBN 9789157677976
[Doctoral thesis]

Östberg, Johan and Stål, Örjan (2015). Standard för skyddande av träd vid byggnation. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:15
[Report]

Östberg, Johan and Stål, Örjan (2018). Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2018:02
[Report]

Östberg, Katarina (2016). Non-market valuation of coastal ecosystem services. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:43
ISBN 978-91-576-8588-9
eISBN 978-91-576-8589-6
[Doctoral thesis]

This list was generated on Wed Mar 22 01:05:52 2023 CET.