Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | V | W | Z | Å | Ö
Number of items at this level: 186.

A

Ahrens, Lutz and Hedlund, Johanna and Dürig, Wiebke and Tröger, Rikard and Wiberg, Karin (2016). Screening of PFASs in groundwater and surface water. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:2
[Report]

Alsanius, Beatrix and Gruden, Maria and Olsson, Crister (2016). Antibiotikaresistenta bakterier i bevattningsvatten: förekommer de och kan deras spridning begränsas genom fotokatalytisk behandling? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:15
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Jakowlew, Gwidon (2017). Lagar och regler vid uttag av vatten för bevattning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:34
[Factsheet]

Angelstam, Per and Axelsson, Robert (2014). Sustainable Bergslagen. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes report ; 2014:4
[Report]

Angelstam, Per and Axelsson, Robert and Elbakidze, Marine and Törnblom, Johan and Malcolm, Dixelius (2014). The Euroscapes network. Skinnskatteberg: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Euroscapes communication ; 2014:1
[Factsheet]

Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Axelsson, Robert (2014). New approach to sustainability science. Skinnskatteberg.

Axenrot, Thomas and Bergenius, Mikaela (2015). Siklöja. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Axenrot, Thomas and Guillard, Jean and Riha, Milan and Tuser, Michal (2016). Applying the European hydroacoustic standard on fish abundance estimation (EN 15910). Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:18
[Report]

B

Bargués Tobella, Aida (2016). The importance of tree cover for water resources in semiarid West Africa. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:73
ISBN 978-91-576-8648-0
eISBN 978-91-576-8649-7
[Doctoral thesis]

Bergström, Lena (2013). Faktablad från regional kustfiskövervakning i Egentliga Östersjön, 2013. Lagnö 2002-2013. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Bergström, Lena and Sundqvist, Frida and Bergström, Ulf (2012). Effekter av en havsbaserad vindkraftpark på fördelningen av bottennära fisk. Stockholm, Sweden: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvårdsverket ; 6485
[Report]

Bishop, Kevin and Erlandsson, Martin and Fölster, Jens and Valinia, Salar and Rosén, Peter (2011). Relation between land use change and long-term trends of organic carbon in lake water and its importance for acidification assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:2
[Report]

Biswas, Ashis and Gustafsson, Jon Petter and Neidhardt, Harald and Halder, Dipti and Kundu, Amit K. and Chatterjee, Debashis and Berner, Zsolt and Bhattacharya, Prosun (2014). Role of competing ions in the mobilization of arsenic in groundwater of Bengal Basin. Water research. 55 , 30-39
[Research article]

Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia (2010). Metaller i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:06
[Report]

Blackburn, Meredith (2018). In search of control points: A study on the interaction of hydrological fluxes and nitrogen in the boreal landscape. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:2
ISBN 978-91-7760- 144-9
eISBN 978-91-7760-145-6
[Doctoral thesis]

Bohman, Patrik (2018). eDNA i en droppe vatten. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:18
[Report]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2016). Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2016:2
[Report]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2014). Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2014:2
[Report]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2017). Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten - en undersökning av bakomliggande orsaker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2017:2
[Report]

Boström, Gustaf and Lindström, Bodil and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2016). Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2016:1
[Report]

Boye, Kristin and Jarvis, Nicholas and Moeys, Julien and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2012). Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2012:1
[Report]

Brady, Mark (2003). Managing agriculture and water quality. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 369
ISBN 91-576-6199-5
[Doctoral thesis]

C

Chaibi, M.Thameur (2003). Greenhouse systems with integrated water desalination for arid areas based on solar energy. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 389
ISBN 91-576-6438-2
[Doctoral thesis]

Ciuk Karlsson, Susanna (2015). Simulating water and pollutant transport in bark, charcoal and sand filters for greywater treatment. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 085
ISBN 978-91-576-9324-2
eISBN 978-91-576-9325-9
[Licentiate thesis]

Collentine, Dennis (2003). Policies and tools for catchment management of water resources : field management, tradable permits and stakeholder participation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 433
ISBN 91-576-6476-5
[Doctoral thesis]

D

Dalahmeh, Sahar (2013). Bark and charcoal filters for greywater treatment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:51
ISBN 978-91-576-7841-6
[Doctoral thesis]

Dalahmeh, Sahar and Baresel, Christian (2014). Reclaimed wastewater use alternatives and quality standards. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 070
[Report]

Degerman, Erik (2015). Öring. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Degerman, Erik and Sers, Berit (2016). Jämför- och referensvärden från Svenskt Elfiskeregister. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2016:14
[Report]

Degerman, Erik and Tamario, Carl and Sandin, Leonard and Törnblom, Johan (2017). Fysisk restaurering av sjöar. Drottningholm Lysekil Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2017:10
[Report]

Drakare, Stina (2010). Kan antalet växtplanktonprovtagningar minskas från sju till fyra gånger per år utan att betydelsefull information förloras? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:01
[Report]

Drakare, Stina (2014). Översyn av typologi för sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:2
[Report]

E

Eriksson, Lars and Goedkoop, Willem and Herlitz, Eva and Nisell, Jakob and Törnblom, Erik and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie and Östlund, Mikael (1999). Kolbäcksån - recipientkontroll 1998. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 1999:8
[Report]

Eveborn, David and Gustafsson, Jon Petter and Yu, Lin and Elmefors, Elin and Eriksson, Ann Kristin and Ljung, Emelie and Renman, Gunno (2014). Phosphorus in soil treatment systems. Water research. 64 , 42-52
[Research article]

F

Florin, Ann-Britt (2015). Piggvar. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Fölster, Jens (2014). Bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:9
[Report]

Fölster, Jens (2001). Catchment hydrochemical processes controlling acidity and nitrogen in forest stream water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 190
ISBN 91-576-6074-3
[Doctoral thesis]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk (2016). Underlag till bedömningsgrunder för kväve i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:12
[Report]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk and Huser, Brian and Moldan, Filip and Sonesten, Lars (2018). Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:10
[Report]

Fölster, Jens and Djursäter, Robin (2012). Nationell kalkeffektuppföljning 2010-2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:19
[Report]

Fölster, Jens and Herlitz, Eva and Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Östlund, Mikael and Wallin, Mats (1998). Kolbäcksån - recipientkontroll 1997. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan (2011). Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:24
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan and Brömssen, Claudia von and Rönnback, Pernilla and Akselsson, Cecilia (2011). Korrigering av vattenkemi för kalkningspåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:1
[Report]

Fölster, Jens and Rönnback, Pernilla (2015). Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:2
[Report]

Fölster, Jens and Valinia, Salar (2012). Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:5
[Report]

Fölster, Jens and Von Brömssen, Claudia and Kyllmar, Katarina (2017). Metodutveckling av trendanalys för jordbruksvattendrag. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:2
[Report]

Fölster, Jens and von Brömsen, Claudia (2017). Hur kan resultaten från Omdrevssjöarna användas i vattenförvaltningen? Uppsala, SE: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:17
[Report]

G

Gebrehiwot, Solomon Gebreyohannis (2012). Hydrology and forests in the Blue Nile basin. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:13
ISBN 978-91-576-7649-8
[Doctoral thesis]

Glimstedt, Linda and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin (2016). Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:4
[Report]

Goedkoop, Willem and Angeler, David (2011). Biologiska och vattenkemiska förändringar i arktiska och arktisk/alpina sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:17
[Report]

Goedkoop, Willem and Kreuger, Jenny (2006). Övervakning av biologiska effekter i vattendrag vid användning av insektsmedel på stormfällt timmer i sydsvenska skogar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:22
[Report]

Gren, Ing-Marie and Elofsson, Katarina (2013). Market power and double-dipping in nutrient trading markets. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2013:02
[Report]

Gren, Ing-Marie and Lindqvist, Martin (2014). Cost-effective management of a eutrophicated sea in the presence of uncertain technological development and climate change. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2014:01
[Report]

Göransson, Elisabet (2003). Variation in lake water chemistry and spatial scale. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 269
ISBN 91-576-6503-6
[Doctoral thesis]

H

Hallstan, Simon (2015). Harmonisering av taxonomiska standarder för inlandsvattnens bottenfauna i bedömningsgrunder, Dyntaxa och databasen freshwaterecology.info. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:4
[Report]

Hansson, Klas and Wallin, Mats and Lindgren, Georg (2006). The FYRIS model Version 2.0 - a user´s manual. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:16
[Report]

Hellman, Maria (2018). Microbial nitrate removal from mining waters. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9589-5
eISBN 978-91-576-9590-1
[Licentiate thesis]

Herbert, Roger and Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia and Johansson, Kjell (2009). Bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:12
[Report]

Hristov, Jordan (2014). The role and use of water in agriculture in the Western Balkans: the case of Macedonia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:68
ISBN 978-91-576-8084-6
eISBN 978-91-576-8085-3
[Doctoral thesis]

Hu, Qian and Huser, Brian (2014). Anthropogenic oligotrophication via liming: Long-term phosphorus trends in acidified, limed, and neutral reference lakes in Sweden. Ambio. 43 :Suppl. 1 , 104-112
[Research article]

Huser, Brian (2014). Phosphorus binding by aluminium in sediment: a tool for restoring water quality in the Baltic Sea and other brackish surface waters. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:5
[Report]

Huser, Brian and Fölster, Jens and Köhler, Stephan (2012). Lead, zinc, and chromium concentrations in acidic headwater streams in Sweden explained by chemical, climatic, and land-use variations. Biogeosciences. 9 :11 , 4323-4335
[Research article]

Huser, Brian and Kikuchi, Johannes (2017). Läckagebenägen fosfor i Molkomsjöns sediment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:7
[Report]

Huser, Brian and Köhler, Stephan (2018). Aluminiumbehandling av bottensedimenten i sjöarna Växjösjön och Södra Bergundasjön. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:14
[Report]

Huser, Brian and Köhler, Stephan (2012). Potential toxicity and chemical processes of aluminium addition for sediment phosphorus control in Östhammarsfjärden. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:02
[Report]

Huser, Brian and Löfgren, Stefan and Markensten, Hampus (2016). Internbelastning av fosfor i svenska sjöar och kustområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:6
[Report]

Häggmark Svensson, Tobias (2019). Essays on water quality policies of the Baltic sea and technological innovation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:71
ISBN 978-91-7760-460-0
eISBN 978-91-7760-461-7
[Doctoral thesis]

J

Jarvis, Nicholas and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2018). Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2018:1
[Report]

Johansson, Christina and Svensson, Sven-Erik (2012). Analysmetoder för fastställande av 60 spårelement i klosettvatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:23
[Factsheet]

Jönsson, Håkan and Nordberg, Åke and Vinnerås, Björn (2013). System för återföring av fosfor i källsorterade fraktion av urin, fekalier, matavfall och i liknande rötat samhälls- och lantbruksavfall. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 061
[Report]

K

Kahlert, Maria (2007). Kiselalgsundersökning i södra delen av Norra Östersjödistriktet, 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:8
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Påväxtalgsamhället i arktisk-alpina vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:11
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva (2013). Analys av Kiselalger LKAB, Kiruna 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:3
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2013). Kiselalger i Norrbotten 2012 (regional miljöövervakning). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:7
[Report]

Kahlert, Maria and Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2013). Kiselalgsanalys för SRK i Dalälven 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:11
[Report]

Kahlert, Maria and Quintana, Isabel (2013). Kiselalger i fem vattendrag i Ski kommun (Norge) 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:6
[Report]

Kahlert, Maria and Werner, Petra (2013). Kiselalger i Västernorrlands vattendrag 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:4
[Report]

Karlson, Martin and Reese, Heather and Ostwald, Madelene (2014). Tree crown mapping in managed woodlands (Parklands) of semi-arid West Africa using WorldView-2 imagery and geographic object based image analysis. Sensors. 14 :12 , 22643-22669
[Research article]

Karlsson, Martin and Ragnarsson Stabo, Henrik and Petersson, Erik and Carlstrand, Håkan and Thörnqvist, Stig (2015). A national data collection framework for recreational fishing. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:16
[Report]

Khalili, Maria (2012). Macronutrient cycling in surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:10
ISBN 978-91-576-7694-8
[Doctoral thesis]

Kulatska, Nataliia (2016). Bridging the gap between ecosystem modelling and ecosystem- based fisheries management solutions for the Baltic Sea. Drottningholm; Lysekil; Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua introductory research essay ; 2016:1
[Report]

Kylin, Henrik and Haglund, Kurt (2010). Screening of antifouling biocides around a pleasure boat marina in the Baltic Sea after legal restrictions. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 85 :4 , 402-406
[Research article]

Kyllmar, Katarina and Linefur, Helena (2017). Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 150
[Report]

Kyllmar, Katarina and Wesström, Ingrid (2018). Vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 152
[Report]

Kynkäänniemi, Pia (2014). Small wetlands designed for phosphorus retention in Swedish agricultural areas. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:70
ISBN 978-91-576-8088-4
eISBN 978-91-576-8089-1
[Doctoral thesis]

Köhler, Stephan (2010). Analys av försurningsbedömning av små vattendrag med stöd av MAGIC. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:02
[Report]

Köhler, Stephan (2010). Comparing filtered and unfiltered metal concentrations in some swedish surface waters. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:04
[Report]

Köhler, Stephan (2014). Faktorer som styr skillnader mellan totalhalter och lösta halter metaller i ett antal svenska ytvatten. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:21
[Report]

Köhler, Stephan (2014). pH beräkningar för ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:14
[Report]

Köhler, Stephan and Hoffmeister, Svenja and Kikuchi, Johannes and Wallman, Karin (2019). Utvärdering av användningen av multielektrodsonder inom miljöövervakning av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2019:3
[Report]

Köhler, Stephan and Huser, Brian and Wallman, Karin and Klavzar, Andreja (2016). Utvärdering av delprogrammet metaller inom miljöövervakning av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:8
[Report]

Köhler, Stephan and Wallman, Karin and Mckie, Brendan (2017). Skogsbranden i Västmanland 2014 - utvärdering av effekter på vattenkvalitet och vattenlevande organismer i och runt brandområdet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:8
[Report]

L

Larsson, Martin and Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2014). Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2014:1
[Report]

Laudon, Hjalmar (2000). Separating natural acidity from anthropogenic acidification in the spring flood of northern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 160
ISBN 91-576-5894-3
[Doctoral thesis]

Lavonen, Elin (2015). Tracking changes in dissolved natural organic matter composition. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:42
ISBN 978-91-576-8282-6
eISBN 978-91-576-8283-3
[Doctoral thesis]

Ledesma, Jose and Futter, Martyn (2017). Gridded climate data products are an alternative to instrumental measurements as inputs to rainfall–runoff models. Hydrological processes. 31 :18 , 3283-3293
[Research article]

Ledesma, José L. J. (2016). Biogeochemical processes in forest riparian zones. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:14
ISBN 978-91-576-8530-8
eISBN 978-91-576-8531-5
[Doctoral thesis]

Leonardsson, Kjell and Östergren, Johan and Hellström, Gustav and Leander, Johan and Bergman, Eva (2016). Passageeffektivitet för nedströmsvandrande laxsmolt förbi ett integrerat vattenintag till spill och turbin vid Bruksfors, Rickleån. Umeå: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 9
[Report]

Lerman, Peggy and Hedlund, Anders (2007). Miljöbedömning och andra konsekvensanalyser i vattenplanering. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter (Institutionen för stad och land, SLU) ; 2007:5
[Report]

Lindberg, Johanna (2001). Swedish environmental quality criteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-997X ; 2001:11
[Licentiate thesis]

Lindqvist, Martin and Gren, Ing-Marie (2013). Cost effective nutrient abatement for the Baltic Sea under learning-by-doing induced technical change. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2013:01
[Report]

Lundin, Lars and Nilsson, Torbjörn and Jordan, Sabine and Lode, Elve and Strömgren, Monika (2017). Impacts of rewetting on peat, hydrology and water chemical composition over 15 years in two finished peat extraction areas in Sweden. Wetlands ecology and management. 24 :4 , 405-419
[Research article]

Löfgren, Stefan and Düker, Anders and Östlund, Mikael (2015). Trender i surhetstillstånd i skogs-, myr- och fjällbäckar i Dalarna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:14
[Report]

Löfgren, Stefan and Fröberg, Mats and Yu, Jun and Nisell (Fme1-1), Jakob and Ranneby, Bo (2014). Water chemistry in 179 randomly selected Swedish headwater streams related to forest production, clear-felling and climate. Environmental monitoring and assessment. 186 :12 , 8907-8928
[Research article]

Löfgren, Stefan and Rönnback, Pernilla and Pilström, Fredrik (2010). Kvalitetssäkrad vattenkemisk provtagning i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:3
[Report]

M

Markensten, Hampus and Djodjic, Faruk and Fölster, Jens and Vrede, Tobias (2012). Näringspåverkan av fiskodling i regleringsmagasin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:20
[Report]

Moestedt, Jan (2015). Biogas production from thin stillage. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:10
ISBN 978-91-576-8218-5
eISBN 978-91-576-8219-2
[Doctoral thesis]

Mähler, Johan (2013). The adsorption of arsenic oxyacids to iron oxyhydroxide columns. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:54
ISBN 978-91-576-7846-1
eISBN 978-91-576-7847-8
[Doctoral thesis]

N

Nagoli, Joseph (2016). A lake without water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:36
ISBN 978-91-576-8574-2
eISBN 978-91-576-8575-9
[Doctoral thesis]

Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2017). Bekämpningsmedel i tre gotländska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:3
[Report]

Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2015). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:19
[Report]

Norberg, Matilda and Bishop, Kevin and Englund, Göran and Fölster, Jens and Sterner, Mattias and Valinia, Salar and Wilander, Anders (2011). Historiska referensdata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:21
[Report]

Nygren, Ingrid (2017). Fyrisåns avrinningsområde 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:4
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Drakare, Stina (2016). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:12
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva and Vrede, Tobias (2014). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:11
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva and Vrede, Tobias (2014). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:10
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Drakare, Stina and Almlöf, Karin (2016). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:11
[Report]

P

Parvage, Mohammed Masud (2015). Impact of horse-keeping on phosphorus (P) concentrations in soil and water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:55
ISBN 978-91-576-8308-3
eISBN 978-91-576-8309-0
[Doctoral thesis]

Peralta-Tapia, Andres (2015). From precipitation to stream. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:64
ISBN 978-91-576-8326-7
eISBN 978-91-576-8327-7
[Doctoral thesis]

Perez-Mercado, Luis Fernando (2017). On-farm filtration technology for pathogen reduction. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU), 1654-9406 ; 097
ISBN 978-91-576-9525-3
eISBN 978-91-576-9526-0
[Licentiate thesis]

Persson, Jesper and Fridell, Kent (2014). Övningsuppgifter i vattenbyggnad för landskapsingenjörer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:18
[Report]

Persson, Jesper and Fridell, Kent and Gustafsson, Eva-Lou and Englund, Jan-Eric (2014). Att räkna på vatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:17
[Report]

Petersson, Erik (2015). Lax. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Pohl, Johannes (2018). Ozonation as sewage effluent treatment. Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9585-7
eISBN 978-91-576-9586-4
[Licentiate thesis]

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Tufvesson, Linda (2017). Skördad våtmarksvegetation renar vattnet bättre från närsalter! Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:2
[Factsheet]

Q

Qiao, Xiu-Juan (2019). Urban sustainable stormwater management described from a governance perspective – challenges and interdependencies. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:74
ISBN 978-91-7760-466-2
eISBN 978-91-7760-467-9
[Doctoral thesis]

R

Rosberg, Anna Karin and Westberg, Julia (2018). UV-ljus för rening av avloppsvatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2018:2
[Factsheet]

S

Sahar Dalahmeh, Sahar Saleim Saleh (2016). Capacity of biochar filters for wastewater treatment in onsite systems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 090
[Report]

Sahar Dalahmeh, Sahar Saleim Saleh and Assayed, Moayied and Suleiman, Wael and Al-Hayek, Bassam (2010). Stakeholder participation in greywater management in the Jordanian Badia. I/In: Greywater in use in the Middle East. Technical, social, economic and policy issues. Sid./p. 77-87. Warwickshire: Edited by Stephen McIlwaine and Mark Redwood Greywater Use in the Middle East Technical, Social, Economic and Policy Issues International Development Research Centre, Center for the Study of the Built Environment
ISBN 978-1-85339-698-4
[Book Chapter]

Sandin, Maria (2017). Surface and subsurface transport pathways for pesticides to surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:66
ISBN 978-91-7760-022-0
eISBN 978-91-7760-023-7
[Doctoral thesis]

Sandström, Alfred and Florin, Ann-Britt (2015). Sik. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sandström, Alfred and Lundström, Karl (2015). Gädda. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Scharin, Henrik (2004). Management of eutrophicated coastal zones. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 503
ISBN 91-576-6782-9
[Doctoral thesis]

Schneider, Susanne C and Kahlert, Maria and Kelly, Martyn (2013). Interactions between pH and nutrients on benthic algae in streams and consequences for ecological status assessment and species richness patterns. Science of the total environment. 444 , 73-84
[Research article]

Sonesten, Lars (2009). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:14
[Report]

Sonesten, Lars (2010). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:9
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sonesten, Lars (2005). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Mälaren 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:8
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Test av olika naturgeografiska indelningar av sjöar och vattendrag till Sveriges vattenmiljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:2
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Vattenkemi och bottenfauna i Mariestadsfjärden 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:9
[Report]

Sonesten, Lars (2001). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
[Report]

Sonesten, Lars (2012). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:18
[Report]

Sonesten, Lars (2013). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:12
[Report]

Sonesten, Lars (2015). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:13
[Report]

Sonesten, Lars (2017). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:6
[Report]

Sonesten, Lars and Eriksson, Lars (2000). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 1999. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2011). Kolbäcksån - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2005). Kolbäcksån - recipientkontroll 2004. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2006). Kolbäcksån - recipientkontroll 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:13
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2010). Kolbäcksån - recipientkontroll 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:8
[Report]

Sonesten, Lars and Wallin, Mats and Vrede, Tobias and Wallman, Karin (2010). Miljöövervakning i Mälaren 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:7
[Report]

Sonesten, Lars and Wallman, Karin and Axenrot, Thomas and Beier, Ulrika and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Goedkoop, Willem and Grandin, Ulf and Köhler, Stephan and Segersten, Joel and Vrede, Tobias (2013). Mälaren. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:1
[Report]

Stendera, Sonja (2005). Spatiotemporal variability of chemistry and biota in boreal surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:95
ISBN 91-576-6994-5
[Doctoral thesis]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster från åkermark 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 138
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster från åkermark 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 140
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Torstensson, Gunnar (2013). Växtnäringsförluster från åkermark 2011/2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 136
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 139
[Report]

Suleiman, Wael and Al-Hayek, Bassam and Assayed, Moayied and Sahar Dalahmeh, Sahar Saleim Saleh and Al-Hmoud, Nisreen (2010). Greywater Management in the North Eastern Badia of Jordan. I/In: Greywater Use in the Middle East. Technical, Social, Economic and Policy Issues. Sid./p. 59-76. Warwickshire: International Development Research Centre, Center for the Study of the Built Environment
ISBN 978-1-85339-698-4
[Book Chapter]

T

Tiwari, Tejshree (2015). Conceptualizing catchment processes affecting stream chemistry. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:67
ISBN 978-91-576-8332-8
eISBN 978-91-576-8333-5
[Doctoral thesis]

Tjällén, Christer (2009). Synoptisk undersökning av Mälaren 2009-08-25. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:18
[Report]

Truchy, Amélie (2018). Ecosystem functioning in streams under pressure. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:1
ISBN 978-91-7760-142-5
eISBN 978-91-7760-143-2
[Doctoral thesis]

V

Valinia, Salar (2015). Credible targets for environmental management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:89
ISBN 978-91-576-8376-2
eISBN 978-91-576-8377-9
[Doctoral thesis]

Vinnerås, Björn (2002). Possibilities for sustainable nutrient recycling by faecal separation combined with urine. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 353
ISBN 91-576-6167-7
[Doctoral thesis]

van Ginkel, Maarten and Sayer, Jeff and Sinclair, Fergus L and Aw-Hassan, A. and Bossio, Deborah and Craufurd, Peter and El Mourid, M. and Haddad, N. and Hoisington, David and Johnson, Nancy and León Velarde, Carlos and Mares, Víctor and Mude, A. and Nefzaoui, A. and Noble, Andrew and Rao, K.P.C. and Serraj, Rachid and Tarawali, Shirley and Vodouhe, Raymond and Ortiz Rios, Rodomiro Octavio (2013). An integrated agro-ecosystem and livelihood systems approach for the poor and vulnerable in dry areas. Food Security. 5 :6 , 751-767
[Research article]

von Brömssen, Claudia (2017). Case study on normalisation and trend analyses for OSPAR RID data. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 093
[Report]

W

Wallin, Mats and Sonesten, Lars (2008). Miljöövervakning i Mälaren 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:14
[Report]

Wallman, Karin (2008). Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi 2008-08-25. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:23
[Report]

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian (2009). Analys av nickel med ICP-MS. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:9
[Report]

Wallman, Karin and Löfgren, Stefan and Sonesten, Lars and Demandt, Christian and From, Anna-Lena (2009). Totalkväveanalyser vid Institutionen för vatten och miljö. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:8
[Report]

Wallman, Karin and Orback, Caroline and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2011). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:13
[Report]

Wallman, Karin and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2009). Miljöövervakning i Mälaren 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:7
[Report]

Wallman, Karin and Sundbom, Marcus (2017). Granskning av vattenkemidata inom delprogrammet IKEU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:1
[Report]

Wallman, Karin and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Wallin, Mats (2011). Eskilstunaåns avrinningsområde - Recipientkontroll 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:12
[Report]

Wallman, Karin and Wallin, Mats and Tjällén, Christer (2010). Synoptisk undersökning av Mälarens vattenkemi 2010-08-23 samt en jämförelse mellan åren 2008-2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:16
[Report]

Weyhenmeyer, Gesa and Jeppesen, Erik and Adrian, Rita and Arvola, Lauri and Blenckner, Thorsten and Jankowski, Thomas and Jennings, Eleanor and Noges, Peeter and Noges, Tiina and Straile, Dietmar (2007). Nitrate-depleted conditions on the increase in shallow northern European lakes. Limnology and Oceanography. 52 :4 , 1346-1353
[Research article]

Wickström, Håkan and Andersson, Jan (2015). Ål. Lysekil: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Widenfalk, Anneli (2005). Interactions between pesticides and microorganisms in freshwater sediments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:23
ISBN 91-576-7022-6
[Doctoral thesis]

Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem (2003). Riksinventering 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:1
[Report]

Willen, Eva and Larson, Daniel (2004). Typanpassning av sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2004:3
[Report]

Willén, Eva (2007). Växtplankton i sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:6
[Report]

Winterdahl, Mattias (2013). Intra-annual variability of natural organic matter in boreal streams. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:1
ISBN 978-91-576-7758-7
[Doctoral thesis]

Z

Zuo, Minyu and Renman, Gunno and Gustafsson, Jon Petter and Renman, Agnieszka (2015). Phosphorus removal performance and speciation in virgin and modified argon oxygen decarburisation slag designed for wastewater treatment. Water research. 87 , 271-281
[Research article]

Å

Ågren, Anneli and Löfgren, Stefan (2010). Försurningskänsliga bäckar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:8
[Factsheet]

Ö

Öhlander, Jenny (2003). Sediment toxicity in River Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:5
[Report]

Östberg, Katarina (2016). Non-market valuation of coastal ecosystem services. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:43
ISBN 978-91-576-8588-9
eISBN 978-91-576-8589-6
[Doctoral thesis]

This list was generated on Fri Jan 27 01:06:11 2023 CET.