Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Number of items at this level: 89.

Research article

Andersson, Folke and Nihlgård, Bengt (2016). Linnebjer—a south swedish oak forest and meadow area—revisited after half a century. Open journal of ecology. 6 :2 , 74-83
[Research article]

Berger, Tobias and Mathurin, Frederic A. and Gustafsson, Jon-Petter and Peltola, Pasi and Åström, Mats E. (2015). The impact of fluoride on Al abundance and speciation in boreal streams. Chemical Geology. 409 , 118-124
[Research article]

Berggren Kleja, Dan and Shibutani, Satomi and Persson, Ingmar and Gustafsson, Jon Petter (2016). Silver(I) binding properties of organic soil materials are different from those of isolated humic substances. Environmental science & technology (online). 50 :14 , 7453-7460
[Research article]

Blackburn, Meredith and Ledesma, Jose and Näsholm, Torgny and Laudon, Hjalmar and Sponseller, Ryan (2017). Evaluating hillslope and riparian contributions to dissolved nitrogen (N) export from a boreal forest catchment. Journal of geophysical research. 122 :2 , 324-339
[Research article]

Bölscher, Tobias and Wadsö, Lars and Börjesson, Gunnar and Herrmann, Anke (2016). Differences in substrate use efficiency: impacts of microbial community composition, land use management, and substrate complexity. Biology and fertility of soils. 52 :4 , 547-559
[Research article]

Gustafsson, Jon-Petter and Tiberg, Charlotta (2015). Molybdenum binding to soil constituents in acid soils. Chemical Geology. 417 , 279-288
[Research article]

Gustafsson (forward), Jon Petter and Akram, Muhammad and Tiberg, Charlotta (2015). Predicting sulphate adsorption/desorption in forest soils: evaluation of an extended Freundlich equation. Chemosphere. 119 , 83-89
[Research article]

Gustafsson (forward), Jon Petter and Lumsdon, David G (2014). Comment on "Citrate adsorption can decrease soluble phosphate concentration in soils: Results of theoretical modelling'' by Marek Duputel, Nicolas Devau, Michel Brossard, Benoit Jaillard, Davey L. Jones, Philippe Hinsinger and Frederic Gerard (2013). Applied geochemistry. 46 , 85-89
[Research article]

Herrmann, Anke and Coucheney, Elsa and Nunan, Naoise (2014). Isothermal microcalorimetry provides new insight into terrestrial carbon cycling. Environmental science & technology (online). 48 :8 , 4344-4352
[Research article]

Huser, Brian and Fölster, Jens and Köhler, Stephan (2012). Lead, zinc, and chromium concentrations in acidic headwater streams in Sweden explained by chemical, climatic, and land-use variations. Biogeosciences. 9 :11 , 4323-4335
[Research article]

Khayamim, Fatemeh and Wetterlind, Johanna and Khademi, Hossein and Robertson, Jean and Faz Cano, Angel and Stenberg, Bo (2015). Using visible and near infrared spectroscopy to estimate carbonates and gypsum in soils in arid and subhumid regions of Isfahan, Iran. Journal of near infrared spectroscopy. 23 :3 , 155-165
[Research article]

Larsson, Maja and Baken, Stijn and Smolders, Erik and Cubadda, Francesco and Gustafsson (forward), Jon Petter (2015). Vanadium bioavailability in soils amended with blast furnace slag. Journal of Hazardous Materials. 296 , 158-165
[Research article]

Materic, Dusan and Peacock, Michael and Kent, Matthew and Cook, Sarah and Gauci, Vincent and Röckmann, Thomas and Holzinger, Rupert (2017). Characterisation of the semi-volatile component of Dissolved Organic Matter by Thermal Desorption - Proton Transfer Reaction - Mass Spectrometry. Scientific Reports. 7 , 1-8
[Research article]

Book Chapter

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Viscarra Rossel, Raphael (2013). Soil analysis using visible and near infrared spectroscopy. I/In: Plant Mineral Nutrients - Methods and Protocols. Sid./p. 95-107. Methods in molecular biology . New York: Humana Press, Springer
ISBN 978-1-62703-151-6
[Book Chapter]

Report

Löfgren, Stefan, ed. (2007). Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark - IM. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:11
[Report]

Andersson, Sigvard (1961). Markens temperatur och värmehushållning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 22
[Report]

Berglund, Gösta (1971). Kalkens inverkan på jordens struktur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Hydrotechnics, Sveriges lantbruksuniversitet. Stenciltryck - Institutionen för lantbrukets hydroteknik ; 46
[Report]

Bölenius, Elisabeth and Stenberg, Bo and Arvidsson, Johan and Rogstrand, Gustav (2012). Platsspecifik snabbestämning av skördebegränsande fysikaliska markegenskaper. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet ; 122
[Report]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:39
[Report]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Utvärdering av markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning i potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 10:41
[Report]

Fölster, Jens and Kyllmar, Katarina and Wallin, Mats and Hellgren, Stefan (2012). Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:1
[Report]

Huser, Brian and Kikuchi, Johannes (2017). Läckagebenägen fosfor i Molkomsjöns sediment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:7
[Report]

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin (2019). NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 159
[Report]

Köhler, Stephan and Wallman, Karin and Mckie, Brendan (2017). Skogsbranden i Västmanland 2014 - utvärdering av effekter på vattenkvalitet och vattenlevande organismer i och runt brandområdet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:8
[Report]

Larsson, Maja A. and Gustafsson, Jon Petter (2015). Vanadin i mark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 18
[Report]

Lind, Torgny (2001). Kolinnehåll i skog och mark i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 86
[Report]

Lindén, Börje (2013). Metoder för förvaring och homogenisering av jordprover vid bestämning av mineralkväve. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 11
[Report]

Lomakka, Lennart and Johansson, Waldemar (1993). Odlingstekniska försök avseende skördetid, gödsling och produktkvalitet samt sortförsök i rörflen(Phaláris arundinacea L.)till biobränsle och fiberråvara 1991/92-1992/93. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Röbäcksdalen meddelar ; 1993:13
[Report]

Nilsson, Torbjörn and Nilsson, Åke and Larsson, Kjell (2004). Tillförsel av barkaska till en blandskog i Medelpad – effekter på markkemi, florans sammansättning och stamtillväxt. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Soils (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära ; 88
[Report]

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan (2016). Växttillgängligt bor i svensk skogsmark. Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan and Löfgren, Ola (2015). Markförhållanden i svensk skogsmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 19
[Report]

Oksbjerg, Erik (1958). Sønderdelingsprocesser i sur humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 31
[Report]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Kväve- och fosforutlakning efter potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 127
[Report]

Troedsson, Tryggve (1956). Marktemperaturen i ytsteniga jordarter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 25
[Report]

Zetterberg, Therese and Löfgren, Stefan (2010). Acidification effects in forest soils, soil water, groundwater and stream water following clear-cutting and aboveground biomass removal. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:15
[Report]

Factsheet

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora and Albertsson, Johannes (2010). Djupluckring höjer skörden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:36
[Factsheet]

Johansson, Christina and Svensson, Sven-Erik (2012). Analysmetoder för fastställande av 60 spårelement i klosettvatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:23
[Factsheet]

Larsson Jönsson, Helene and Wadmark, Lars and Törner, Lars (2014). Aktiv Struktur Kol - ett alternativ till kalkning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:18
[Factsheet]

Doctoral thesis

Andersson, Helena (2016). The role of subsoil properties for phosphorus leaching in agricultural soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:9
ISBN 978-91-576-8520-9
eISBN 978-91-576-8521-6
[Doctoral thesis]

Bölscher, Tobias (2016). Decomposition of soil organic matter under a changing climate. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:85
ISBN 978-91-576-8672-5
eISBN 978-91-576-8673-2
[Doctoral thesis]

Börling, Katarina (2003). Phosphorus sorption, accumulation and leaching. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 428
ISBN 91-576-6466-8
[Doctoral thesis]

Djodjic, Faruk (2001). Displacement of phosphorus in structured soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 283
ISBN 91-576-5826-9
[Doctoral thesis]

Eriksson, Ann Kristin (2016). Phosphorus speciation in Swedish agricultural clay soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:25
ISBN 978-91-576-8552-0
eISBN 978-91-576-8553-7
[Doctoral thesis]

Eriksson, Johan (2003). Retention and mobilisation of trinitrotoluene, aniline, nitrobenzene and toluene by soil organic matter. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 266
ISBN 91-576-6500-1
[Doctoral thesis]

Fröberg, Mats (2004). Processes controlling production and transport of dissolved organic carbon in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 475
ISBN 91-576-6760-8
[Doctoral thesis]

Ghafoor, Abdul (2013). Understanding the causes of spatial variation in pesticide sorption and degradation at the catchment scale. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:8
ISBN 978-91-576-7765-5
[Doctoral thesis]

Guamán Sarango, Victor (2015). Biological and mechanical subsoiling in potato production – a participatory research approach. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:135
ISBN 978-91-576-8468-4
eISBN 978-91-576-8469-1
[Doctoral thesis]

Gunnarsson, Sophie (2003). Optimisation of N release. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 381
ISBN 91-576-6422-6
[Doctoral thesis]

Hadden, David George (2017). Processes controlling carbon fluxes in the soil-vegetation-atmosphere system. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:4
ISBN 978-91-576-8781-4
eISBN 978-91-576-8782-1
[Doctoral thesis]

Hansson, Karna (2011). Impact of tree species on carbon in forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:71
ISBN 978-91-576-7615-3
[Doctoral thesis]

Hansson, Linnea (2019). Impacts of forestry operations on soil physical properties, water and temperature dynamics. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2019:18
ISBN 978-91-7760-354-2
eISBN 978-91-7760-355-9
[Doctoral thesis]

Herrmann, Anke (2003). Predicting nitrogen mineralization from soil organic matter - a chimera? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 429
ISBN 91-576-6468-4
[Doctoral thesis]

Jansson, Gunilla (2002). Cadmium in arable crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 341
ISBN 91-576-6192-8
[Doctoral thesis]

Jordan, Sabine (2016). Greenhouse gas emissions from rewetted extracted peatlands in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:102
ISBN 978-91-576-8707-4
eISBN 978-91-576-8708-1
[Doctoral thesis]

Kainiemi, Veera (2014). Tillage effects on soil respiration in Swedish arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:2
ISBN 978-91-576-7952-2
eISBN 978-91-576-7953-6
[Doctoral thesis]

Karlsson, Torbjörn (2005). Complexation of cadmium, copper and methyl mercury to functional groups in natural organic matter. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:117
ISBN 91-576-6916-3
[Doctoral thesis]

Khalili, Maria (2012). Macronutrient cycling in surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:10
ISBN 978-91-576-7694-8
[Doctoral thesis]

Kronberg, Rose-Marie (2014). The boreal journey of methyl mercury. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:11
ISBN 978-91-576-7970-3
eISBN 978-91-576-7971-0
[Doctoral thesis]

Larsbo, Mats (2005). An improved dual-permeability model of solute transport in structured soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:51
ISBN 91-576-6950-3
[Doctoral thesis]

Larsson, Maja A. (2014). Vanadium in soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:102
ISBN 978-91-576-8152-2
eISBN 978-91-576-8153-9
[Doctoral thesis]

Ledesma, José L. J. (2016). Biogeochemical processes in forest riparian zones. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:14
ISBN 978-91-576-8530-8
eISBN 978-91-576-8531-5
[Doctoral thesis]

Lindborg, Tobias (2017). Climate-driven landscape development. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:79
ISBN 978-91-7760-038-1
eISBN 978-91-7760-039-8
[Doctoral thesis]

Lomander, Anja (2002). Organic matter turnover in forest and arable land. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 250
ISBN 91-576-6334-3
[Doctoral thesis]

Löfkvist, John (2005). Modifying soil structure using plant roots. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:60
ISBN 91-576-6959-7
[Doctoral thesis]

Löv, Åsa (2018). New insights into solubility control mechanisms and the role of particle- and colloid-facilitated transport of metals in contaminated soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:56
ISBN 978-91-7760-252-1
eISBN 978-91-7760-253-8
[Doctoral thesis]

Menichetti, Lorenzo (2014). Improving our understanding of carbon cycling in agroecosystems by studying δ¹³C signatures in soil carbon stocks and fluxes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:5
ISBN 978-91-576-7958-1
eISBN 978-91-576-7959-8
[Doctoral thesis]

Myrbeck, Åsa (2014). Soil tillage influences on soil mineral nitrogen and nitrate leaching in Swedish arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:71
ISBN 978-91-576-8090-7
eISBN 978-91-576-8091-4
[Doctoral thesis]

Norlin, Elin (2005). Nitrogen isotope analysis of ammonium and glycine. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:84
ISBN 91-576-6983-X
[Doctoral thesis]

Olsson, Ing-Marie (2002). Biomonitoring of cadmium in cattle, pigs and humans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 118
ISBN 91-576-6356-4
[Doctoral thesis]

Ortiz, Carina A. (2012). Sink or source? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:25
ISBN 978-91-576-7661-0
[Doctoral thesis]

Parvage, Mohammed Masud (2015). Impact of horse-keeping on phosphorus (P) concentrations in soil and water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:55
ISBN 978-91-576-8308-3
eISBN 978-91-576-8309-0
[Doctoral thesis]

Peralta-Tapia, Andres (2015). From precipitation to stream. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:64
ISBN 978-91-576-8326-7
eISBN 978-91-576-8327-7
[Doctoral thesis]

Qian, Jin (2001). Mercury species in environmental samples studied by spectroscopic methods. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 202
ISBN 91-576-6085-9
[Doctoral thesis]

Rappe George, Martin (2016). Nitrogen in soil water of coniferous forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:10
ISBN 978-91-576-8522-3
eISBN 978-91-576-8523-0
[Doctoral thesis]

Sandin, Maria (2017). Surface and subsurface transport pathways for pesticides to surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:66
ISBN 978-91-7760-022-0
eISBN 978-91-7760-023-7
[Doctoral thesis]

Sarapatka, Borivoj (2003). Phosphatase activities (ACP, ALP) in agroecosystem soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 396
ISBN 91-576-6403-X
[Doctoral thesis]

Schelker, Jakob (2013). Forestry impact on water quality: a landscape perspective on dissolved organic carbon. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:38
ISBN 978-91-576-7815-7
[Doctoral thesis]

Steffens, Karin (2015). Modelling climate change impacts on pesticide leaching. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:35
ISBN 978-91-576-8268-0
eISBN 978-91-576-8269-7
[Doctoral thesis]

Svanbäck, Annika (2014). Mitigation of phosphorus leaching from agricultural soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:36
ISBN 978-91-576-8020-4
eISBN 978-91-576-8021-1
[Doctoral thesis]

Svensson, Kalle (2002). Microbial indicators of fertility in arable land. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 330
ISBN 91-576-6170-7
[Doctoral thesis]

Tiberg, Charlotta (2016). Metal sorption to ferrihydrite. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:56
ISBN 978-91-576-8614-5
eISBN 978-91-576-8615-2
[Doctoral thesis]

Trautner, Andreas (2003). On soil behaviour during field traffic. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 372
ISBN 91-576-6404-8
[Doctoral thesis]

Vinichuk, Mykhaylo (2003). Radiocaesium in the fungal compartment of forest ecosystems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 434
ISBN 91-576-6478-1
[Doctoral thesis]

Winterdahl, Mattias (2013). Intra-annual variability of natural organic matter in boreal streams. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:1
ISBN 978-91-576-7758-7
[Doctoral thesis]

Zetterberg, Therese (2015). Measured and modelled long-term effects of whole-tree harvest. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:73
ISBN 978-91-576-8344-1
eISBN 978-91-576-8345-8
[Doctoral thesis]

Zhang, Shulan (2005). Soil hydraulic properties and water balance under various soil management regimes on the Loess Plateau, China. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:126
ISBN 91-576-6925-2
[Doctoral thesis]

Zhao, Ming (2016). Nitrogen cycling communities associated to roots of arable crops in relation to management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:86
ISBN 978-91-576-8674-9
eISBN 978-91-576-8675-6
[Doctoral thesis]

Licentiate thesis

Guedes, Benard (2016). Impacts of pine and eucalyptus plantations on carbon and nutrients stocks and fluxes in miombo forests ecosystems. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9408-9
eISBN 978-91-576-9409-6
[Licentiate thesis]

Sørensen, Rasmus (2006). Topographical influence on soil chemistry. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6895-7
[Licentiate thesis]

This list was generated on Sun May 28 03:05:28 2023 CEST.