Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W
Number of items at this level: 52.

A

Abubaker, Jamal (2012). Effects of fertilisation with biogas residues on crop yield, soil microbiology and greenhouse gas emissions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:46
ISBN 978-91-576-7682-5
[Doctoral thesis]

Alsanius, Beatrix and Gunnarsson, Anita and Håkansson, Bengt and Sandin, Håkan and Jensén, Paul J. C. and Asp, Håkan (2011). Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:6
[Report]

Andersson, Pål (2002). Nitrogen Turnover in Swedish Spruce Forest Ecosystems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 342
ISBN 91-576-6194-4
[Doctoral thesis]

Aronsson, Helena and Johnsson, Holger (2017). Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 145
[Report]

Aronsson, Helena and Norberg, Lisbet and Blomberg, Maria and Torstensson, Gunnar (2018). Utlakningsförsök med vintergrön mark 1993-2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 151
[Report]

B

Bedada, Workneh (2015). Compost and fertilizer - alternatives or complementary? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:123
ISBN 978-91-576-8444-8
eISBN 978-91-576-8445-5
[Doctoral thesis]

Bekele, Wagayehu (2003). Economics of soil and water conservation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 411
ISBN 91-576-6433-1
[Doctoral thesis]

Bengtsson, Helena (2005). Nutrient and trace element flows and balances at the Öjebyn dairy farm. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:2
ISBN 91-576-7001-3
[Doctoral thesis]

Bergkvist, Petra (2003). Long-term fate of sewage-sludge derived cadmium in arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 410
ISBN 91-576-6431-5
[Doctoral thesis]

Blomberg, Maria and Johansson, Göran and Stjernman Forsberg, Lovisa and Andersson, Stefan and Kyllmar, Katarina (2016). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2014/2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 143
[Report]

Boye, Kristin (2011). Sulfur cycling in Swedish arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:74
ISBN 978-91-576-7618-4
[Doctoral thesis]

Båth, Birgitta (2000). Matching the availability of N mineralised from green-manure crops with the N-demand of field vegetables. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 222
ISBN 91-576-5754-8
[Doctoral thesis]

C

Carlsson, Georg (2005). Input of nitrogen from N2 fixation to northern grasslands. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:76
ISBN 91-576-6975-9
[Doctoral thesis]

Chilundo, Mario (2017). Effects of irrigation and fertilizer management on water and nitrogen use efficiency in maize on a semi-arid loamy sandy soil. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:47
ISBN 978-91-576-8867-5
eISBN 978-91-576-8868-2
[Doctoral thesis]

D

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2012). Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 10
[Report]

F

From, Fredrik (2016). Long-term effects of nitrogen (N) additions on boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:89
ISBN 978-91-576-8680-0
eISBN 978-91-576-8681-7
[Doctoral thesis]

From, Fredrik (2014). Long-term effects of nitrogen (N) fertilizer and simulated N deposition on boreal forest growth. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-576-9225-2
eISBN 978-91-576-9226-9
[Licentiate thesis]

Fölster, Jens and Von Brömssen, Claudia and Kyllmar, Katarina (2017). Metodutveckling av trendanalys för jordbruksvattendrag. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:2
[Report]

G

Gruffman, Linda (2013). Nitrogen nutrition and biomass distribution in conifers. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:22
ISBN 978-91-576-7783-9
[Doctoral thesis]

Gunnarsson, Sophie (2003). Optimisation of N release. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 381
ISBN 91-576-6422-6
[Doctoral thesis]

H

Hamnér, Karin (2016). Micronutrients in cereal crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:51
ISBN 978-91-576-8604-6
eISBN 978-91-576-8605-3
[Doctoral thesis]

Hedlund, Anna (2003). Nutrient management in smallholder peri-urban farming systems. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Reports and dissertations / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences, 1100-4525 ; 33
ISBN 91-576-6601-6
[Licentiate thesis]

J

Jansson, Gunilla (2002). Cadmium in arable crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 341
ISBN 91-576-6192-8
[Doctoral thesis]

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin (2019). NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 159
[Report]

K

Karlsson, Thord (2012). Carbon and nitrogen dynamics in agricultural soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:43
ISBN 978-91-576-7679-5
[Doctoral thesis]

Kyaschenko, Julia (2018). Fungal communities as determinants of carbon dynamics in boreal forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:11
ISBN 978-9-1776-0162-3
eISBN 978-9-1776-0163-0
[Doctoral thesis]

Kyllmar, Katarina (2004). Nitrogen leaching in small agricultural catchments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 485
ISBN 91-576-6761-6
[Doctoral thesis]

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro (2013). Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 137
[Report]

Kätterer, Thomas and Bolinder, Martin Anders and Andrén, Olof and Kirchmann, Holger and Menichetti, Lorenzo (2011). Roots contribute more to refractory soil organic matter than above-ground crop residues, as revealed by a long-term field experiment. Agriculture, ecosystems & environment. 141 :1-2 , 184–192
[Research article]

L

Linde, Mats (2005). Trace metals in urban soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:111
ISBN 91-576-6910-4
[Doctoral thesis]

Lindén, Börje (2015). Kvävetillgång i odlade mulljordar i Kvismardalen i Närke. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 16
[Report]

M

Mukangango, Marguerite (2019). Potential of Acacia angustissima, Leucaena pallida and Mimosa scabrella in agroforestry systems on a Rwandan Ferralsol. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880
ISBN 978-91-7760-402-0
eISBN 978-91-7760-403-7
[Doctoral thesis]

N

Norberg, Lisbet and Linefur, Helena and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2019). Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 162
[Report]

O

Oyewole, Olusegun Ayodeji (2015). Soil nitrogen fluxes and root uptake in the boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:126
ISBN 978-91-576-8450-9
eISBN 978-91-576-8451-6
[Doctoral thesis]

P

Palmborg, Cecilia and Carlsson, Georg and Willberg, Sara and Huss-Danell, Kerstin (2019). Rätt mängd stallgödsel optimerar odling av baljväxtgrönfoder i norra Sverige. Umeå: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:4
[Report]

R

Ramezanian Bajgiran, Atefeh (2013). Influence of soil amendments and soil properties on macro– and micronutrient availability to microorganisms and plants. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:30
ISBN 978-91-576-7798-3
eISBN 978-91-576-7799-0
[Doctoral thesis]

Rappe George, Martin (2016). Nitrogen in soil water of coniferous forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:10
ISBN 978-91-576-8522-3
eISBN 978-91-576-8523-0
[Doctoral thesis]

Riddle, Matthew (2018). Phosphorus leaching from Swedish arable organic soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:50
ISBN 978-91-7760-240-8
eISBN 978-91-7760-241-5
[Doctoral thesis]

Röing, Kristina (2005). Soil nitrogen fluxes in Swedish and Nigerian agricultural systems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:57
ISBN 91-576-6956-2
[Doctoral thesis]

S

Salomon, Eva and Rodhe, Lena and Wivstad, Maria (2015). Myllad flytgödsel i vall sparar kväve. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Sterkenburg, Erica (2016). Drivers of soil fungal communities in boreal forests. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:24
ISBN 978-91-576-8550-6
eISBN 978-91-576-8551-3
[Doctoral thesis]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster från åkermark 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 140
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran (2013). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2011/2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 134
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 139
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 141
[Report]

Ståhl, Lena (2005). Planted tree fallows and their influence on soil fertility and maize production in East Africa. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:109
ISBN 91-576-6908-2
[Doctoral thesis]

Sundin, Sofi and Kyllmar, Katarina and Orback, Caroline (2013). Vattenskyddsåtgärder och vattenmätningar i Svärtaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 135
[Report]

Sundqvist, Maja (2011). Nitrogen and phosphorus dynamics across an elevational gradient in a Swedish subarctic tundra. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:83
ISBN 978-91-576-7627-6
[Doctoral thesis]

Svanbäck, Annika (2014). Mitigation of phosphorus leaching from agricultural soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:36
ISBN 978-91-576-8020-4
eISBN 978-91-576-8021-1
[Doctoral thesis]

Svensson, Kalle (2002). Microbial indicators of fertility in arable land. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 330
ISBN 91-576-6170-7
[Doctoral thesis]

V

Vincent, Andrea and Ilstedt, Ulrik and Vestergren, Johan and Giesler, Reiner and Persson, Per and Gröbner, Gerhard and Schleucher, Jürgen (2013). Phosphorus in forest soils. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Chemistry (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:4
[Factsheet]

W

Wennman, Pär (2004). Decomposition and nitrogen transformations in digested sewage sludge applied to mine tailings. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Reports from the Department of Soil Sciences, 1652-4748 ; 34
ISBN 91-576-6628-8
[Licentiate thesis]

This list was generated on Mon Dec 5 08:53:15 2022 CET.