Home About Browse Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Å | Ö
Number of items at this level: 217.

A

Adill, Anders and Bryhn, Andreas and Karlsson, Erik (2018). Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : sammanfattande resultat av undersökningar fram till år 2017. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:14
[Report]

Adill, Anders and Mo, Kerstin and Sevastik, Alf and Olsson, Jens and Bergström, Lena (2013). Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:19
[Report]

Ahlbeck Bergendahl, Ida and Jansson, Maria and Sundqvist, Frida (2015). Älgöfjorden (Västerhavet) 2002-2015. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2015:6
[Factsheet]

Ahrens, Lutz and Daneshvar, Atlasi and Kreuger, Jenny (2013). Testing of different passive sampler types for monitoring pesticides in Swedish aqueous environment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport
[Report]

Ahrens, Lutz and Ribéli, Erik and Josefsson, Sarah and Gustavsson, Jakob and Nguyen, Minh Anh and Wiberg, Karin (2014). Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Ahrens, Lutz and Vogel, Lisa and Wiberg, Karin (2018). Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and phenolic compounds in Swedish rivers over four different seasons. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Alsanius, Beatrix and Gunnarsson, Anita and Håkansson, Bengt and Sandin, Håkan and Jensén, Paul J. C. and Asp, Håkan (2011). Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:6
[Report]

Andersson, Jan (2014). Kustfiskövervakning i Öresund, 2014. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Andersson, Melle and Kreuger, Jenny (2011). Preliminära riktvärden för växtskyddsmedel i ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 144
[Report]

Anteneh, Assefa and Tysklind, Mats and Josefsson, Sarah and Bignert, Anders and Wiberg, Karin (2018). Sources of dioxins in Baltic Sea herring. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:6
[Report]

Aronsson, Helena (2000). Nitrogen turnover and leaching in cropping systems with ryegrass catch crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 214
ISBN 91-576-5739-4
[Doctoral thesis]

B

Beier, Ulrika and Axenrot, Thomas and Bergek, Sara (2015). Fisk och fiske i Mälaren. Drottningholm: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2015:18
[Report]

Bengtsson, Stefan B. (2013). Interception and storage of wet deposited radionuclides in crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:70
ISBN 978-91-576-7878-2
eISBN 978-91-576-7879-9
[Doctoral thesis]

Bergkvist, Petra (2003). Long-term fate of sewage-sludge derived cadmium in arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 410
ISBN 91-576-6431-5
[Doctoral thesis]

Berglöf, Tomas (1997). Supercritical fluid extraction (SFE) in environmental analysis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 70
ISBN 91-576-5500-6
[Doctoral thesis]

Bertilsson, Jan (2016). Updating Swedish emission factors for cattle to be used for calculations of greenhouse gases. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 292
[Report]

Björklund, Marie and Lennartsson, Tommy and Moen, Jon and Axelsson Linkowski, Weronika (2011). Storslagen fjällmiljö – för vem? I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 318-325. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

Björkvald, Louise and Wällstedt, Teresia (2010). Metaller i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:06
[Report]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2016). Analyser av växtskyddsmedel i rå- och dricksvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2016:2
[Report]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2014). Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983-2014. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2014:2
[Report]

Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2017). Växtskyddsmedel som regelbundet överskrider riktvärden för ytvatten - en undersökning av bakomliggande orsaker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2017:2
[Report]

Boström, Gustaf and Lindström, Bodil and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2016). Nationell screening av bekämpningsmedel i yt- och grundvatten 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2016:1
[Report]

Boström, Gustaf and Moeys, Julien and Jarvis, Nicholas and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2015). Riskkartering av bekämpningsmedel i Skånes grundvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2015:1
[Report]

Boye, Kristin and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2013). Grödornas relativa bidrag till förekomst av växtskyddsmedel i ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2013:3
[Report]

Boye, Kristin and Jarvis, Nicholas and Moeys, Julien and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2012). Pesticide run-off to Swedish surface waters and appropriate mitigation strategies. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2012:4
[Report]

Boye, Kristin and Jarvis, Nicholas and Moeys, Julien and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2012). Ytavrinning av växtskyddsmedel i Sverige och lämpliga motåtgärder. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2012:1
[Report]

Brady, Mark (2003). Managing agriculture and water quality. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 369
ISBN 91-576-6199-5
[Doctoral thesis]

C

Carlsson, Carina (2001). Växtnäringsförluster till vatten i Averstadåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 61
[Report]

Cederlund, Harald (2015). Riskkarakterisering av oavsiktlig spridning av glyfosat vid ogräsbekämpning på järnväg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Cory, Neil and Löfgren, Stefan and Bishop, Kevin (2007). Modelling inorganic aluminium in the SKOKAL streams. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:1
[Report]

D

Dahl, Joakim (2004). Detection of human-induced stress in streams. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 332
ISBN 91-576-6716-0
[Doctoral thesis]

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 39
[Report]

Dalahmeh, Sahar (2018). Rening av svårnedbrytbara läkemedelsrester och högfluorerade ämnen (PFAS) i små avlopp. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 100
[Report] (Submitted)

Daneshvar, Atlasi (2012). Source, occurrence, and fate of pharmaceuticals in natural waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:67
ISBN 978-91-576-7714-3
[Doctoral thesis]

Dimitriou, Ioannis (2005). Performance and sustainability of short-rotation energy crops treated with municipal and industrial residues. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:44
ISBN 91-576-7043-9
[Doctoral thesis]

Djodjic, Faruk (2001). Displacement of phosphorus in structured soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 283
ISBN 91-576-5826-9
[Doctoral thesis]

E

Eklöf, Karin (2012). Effects of stump harvesting and site preparation on mercury mobilization and methylation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:76
ISBN 978-91-576-7723-5
[Doctoral thesis]

Eklöf, Karin and Fölster, Jens and Bishop, Kevin (2009). Kvicksilvertrender i svenska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:1
[Report]

Elmquist, Helena (2005). Environmental systems analysis of arable, meat and milk production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:12
ISBN 91-576-7011-0
[Doctoral thesis]

Elofsson, Katarina (2002). Economics of Marine Pollution. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 348
ISBN 91-576-6157-X
[Doctoral thesis]

Elofsson, Katarina (2014). International knowledge diffusion and its impact on the cost-effective clean-up of the Baltic Sea. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2014:06
[Report]

Elofsson, Katarina and Gren, Ing-Marie (2014). Cost-efficient climate policies for interdependent and uncertain carbon pools. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2014:7
[Report]

Elving, Josefine (2012). Thermal treatment of organic waste and its function as a controlled risk mitigation strategy. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:102
ISBN 978-91-576-7749-5
[Doctoral thesis]

Ericsson, Niclas (2015). Time-dependent climate impact of short rotation coppice willow–based systems for electricity and heat production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:96
ISBN 978-91-576-8390-8
eISBN 978-91-576-8391-5
[Doctoral thesis]

Eriksson, Lars and Goedkoop, Willem and Herlitz, Eva and Nisell, Jakob and Törnblom, Erik and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie and Östlund, Mikael (1999). Kolbäcksån - recipientkontroll 1998. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 1999:8
[Report]

Ermolaev, Evgheni and Johansson, Alexander and Jönsson, Håkan (2011). Utsläpp av växthusgaser och ammoniak från hemkomposter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 037
[Report]

F

Fagerholm, Björn and Hällbom, Malin and Sundqvist, Frida and Andersson, Jan (2013). Biologisk recipientkontroll vid Ringhals kärnkraftverk. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2013:3
[Report]

Fidjeland, Jörgen (2015). Sanitisation of faecal sludge by ammonia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:45
ISBN 978-91-576-8288-8
eISBN 978-91-576-8289-5
[Doctoral thesis]

Fölster, Jens (2014). Bedömningsgrunder för näringsämnen i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:9
[Report]

Fölster, Jens (2001). Catchment hydrochemical processes controlling acidity and nitrogen in forest stream water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 190
ISBN 91-576-6074-3
[Doctoral thesis]

Fölster, Jens (1999). Control of runoff chemistry by processes in the near-stream zone. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-977X ; 1999:5
[Licentiate thesis]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk (2016). Underlag till bedömningsgrunder för kväve i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:12
[Report]

Fölster, Jens and Djodjic, Faruk and Huser, Brian and Moldan, Filip and Sonesten, Lars (2018). Bedömningsgrunder för fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:10
[Report]

Fölster, Jens and Hallstan, Simon and Johnson, Richard (2014). Utvärdering av de nationella miljöövervakningsprogrammen av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:3
[Report]

Fölster, Jens and Herlitz, Eva and Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and Östlund, Mikael and Wallin, Mats (1998). Kolbäcksån - recipientkontroll 1997. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Fölster, Jens and Kyllmar, Katarina and Wallin, Mats and Hellgren, Stefan (2012). Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:1
[Report]

Fölster, Jens and Köhler, Stephan (2011). Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:24
[Report]

Fölster, Jens and Rönnback, Pernilla (2015). Turbiditet som mått på suspenderat material och totalfosfor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:2
[Report]

Fölster, Jens and Valinia, Salar and Sandin, Leonard and Futter, Martyn (2014). För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:20
[Report]

Fölster, Jens and Von Brömssen, Claudia and Kyllmar, Katarina (2017). Metodutveckling av trendanalys för jordbruksvattendrag. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:2
[Report]

G

Geijer, Erik (2014). Goal conflicts and spillover effects in Swedish environmental policy. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:10
ISBN 978-91-576-7968-0
eISBN 978-91-576-7969-7
[Doctoral thesis]

Ghafoor, Abdul (2013). Understanding the causes of spatial variation in pesticide sorption and degradation at the catchment scale. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:8
ISBN 978-91-576-7765-5
[Doctoral thesis]

Glimstedt, Linda and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin (2016). Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:4
[Report]

Goedkoop, Willem and Angeler, David (2011). Biologiska och vattenkemiska förändringar i arktiska och arktisk/alpina sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:17
[Report]

Goedkoop, Willem and Kahlert, Maria (2018). Undersökning av pesticidorsakade effekter på bentiska organismsamhällen i jordbrukspåverkade vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2018:2
[Report]

Goedkoop, Willem and Kreuger, Jenny (2006). Övervakning av biologiska effekter i vattendrag vid användning av insektsmedel på stormfällt timmer i sydsvenska skogar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:22
[Report]

Graaf, Sarah and Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2011). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 128
[Report]

Grandin, Ulf (2007). Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:10
[Report]

Gustavsson, Jakob (2017). Levels and trends of flame retardants in the Swedish environment. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:90
ISBN 978-91-7760-070-1
eISBN 978-91-7760-071-8
[Doctoral thesis]

Gustavsson, Jakob and Fischer, Stellan and Ahrens, Lutz and Wiberg, Karin (2017). Replacement substances for the brominated flame retardants PBDE, HBCDD, and TBBPA. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

H

Hellström, Anna (2003). Uptake of airborne organic pollutants in pine needles. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 402
ISBN 91-576-6415-3
[Doctoral thesis]

Hellström, Anna and Kreuger, Jenny (2005). Litteraturstudie av veterinärmedicinska produkter inför screeningen 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:23
[Report]

Henriksson, Maria (2014). Greenhouse gas emissions from Swedish milk production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:28
ISBN 978-91-576-8004-4
eISBN 978-91-576-8005-1
[Doctoral thesis]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Englund, Jan-Eric and Ledgard, Stewart (2011). Foderproduktion och metanbildning i våmmen utgör 85-90 % av mjölkens klimatpåverkan. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:17
[Factsheet]

Herlin, Anders and Swensson, Christian (2016). Stor variation i klimatavtrycket från nötkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:12
[Factsheet]

Herlitz, Eva and Quintana, Isabel (2015). Kiselalger i Björnbäcken vid Måsalycke 2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:20
[Report]

Hu, Qian and Huser, Brian (2014). Anthropogenic oligotrophication via liming: Long-term phosphorus trends in acidified, limed, and neutral reference lakes in Sweden. Ambio. 43 :Suppl. 1 , 104-112
[Research article]

Hultberg, Malin and Holmkvist, Anna and Alsanius, Beatrix (2011). Strategies for administration of biosurfactants-producing pseudomonads in closed hydroponic systems. Crop protection. 30 :8 , 995-999
[Research article]

Huser, Brian (2014). Phosphorus binding by aluminium in sediment: a tool for restoring water quality in the Baltic Sea and other brackish surface waters. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:5
[Report]

Huser, Brian and Löfgren, Stefan and Markensten, Hampus (2016). Internbelastning av fosfor i svenska sjöar och kustområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:6
[Report]

J

Jarvis, Nicholas and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2018). Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2018:1
[Report]

Johansson, Karin S. L. (2013). Drivers and food web effects of Gonyostomum semen blooms. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:52
ISBN 978-91-576-7843-0
[Doctoral thesis]

Jonsson, Ove and Berggren, Kristina and Boström, Gustaf and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2019). Screening av bekämpningsmedel i dagvatten från bostadsområden – med fokus på glyfosat. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel ; 2019:2
[Report]

Jonsson, Ove and Fries, Ingemar and Kreuger, Jenny (2013). Utveckling av analysmetoder och screening av växtskyddsmedel i bin och pollen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2013:1
[Report]

Jonsson, Ove and Kreuger, Jenny (2017). Studie av växtskyddsmedels stabilitet i honungsbin samt av individvariation i fältexponering. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2017:1
[Report]

Jordan, Sabine (2016). Greenhouse gas emissions from rewetted extracted peatlands in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:102
ISBN 978-91-576-8707-4
eISBN 978-91-576-8708-1
[Doctoral thesis]

Jönsson, Håkan and Nordberg, Åke and Vinnerås, Björn (2013). System för återföring av fosfor i källsorterade fraktion av urin, fekalier, matavfall och i liknande rötat samhälls- och lantbruksavfall. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 061
[Report]

K

Kahlert, Maria (2012). Analys av kiselalger LKAB, Kiruna 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:3
[Report]

Kahlert, Maria (2012). Kiselalger i Blekinge 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:7
[Report]

Kahlert, Maria and Quintana, Isabel (2013). Kiselalger i fem vattendrag i Ski kommun (Norge) 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:6
[Report]

Karlsson, Martin and Faxneeld, Suzanne and Bignert, Anders and Larsson, Åke and Parkonen, Jari and Förlin, Lars (2014). Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i södra Egentliga Östersjön, 2014. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Karlsson, Martin and Faxneeld, Suzanne and Bignert, Anders and Larsson, Åke and Parkonen, Jari and Förlin, Lars (2014). Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Bottniska viken, 2014. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Khalili, Maria (2012). Macronutrient cycling in surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:10
ISBN 978-91-576-7694-8
[Doctoral thesis]

Kikuchi, Johannes and Wiberg, Karin and Stendahl, Johan and Ahrens, Lutz (2018). Analysis of per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) in soil from Swedish background sites. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Komakech, Allan John (2014). Urban waste management and the environmental impact of organic waste treatment systems in Kampala, Uganda. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:77
ISBN 978-91-576-8102-7
eISBN 978-91-576-8103-4
[Doctoral thesis]

Kreuger, Jenny and Jonsson, Ove and Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn and Boström, Gustaf and Gutfreund, Carola and Lindström, Bodil and Gönczi, Mikaela (2019). Screening av växtskyddsmedel i vattendrag som avvattnar växthusområden i södra Sverige 2017-2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel ; 2019:1
[Report]

Kreuger, Jenny and Törnquist, Mirja and Kylin, Henrik (2004). Bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag: miljöövervakning visar trenderna. I/In: Jordbrukskonferensen 2004, 23-24 november 2004, Uppsala.
[Conference Paper]

Kronberg, Rose-Marie (2014). The boreal journey of methyl mercury. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:11
ISBN 978-91-576-7970-3
eISBN 978-91-576-7971-0
[Doctoral thesis]

Kylin, Henrik and Bouwman, Henk and Evans, Steven (2011). Evaluating threats to an endangered species by proxy. Environmental Science And Pollution Research. 18 :2 , 282-290
[Research article]

Kylin, Henrik and Haglund, Kurt (2010). Screening of antifouling biocides around a pleasure boat marina in the Baltic Sea after legal restrictions. Bulletin of environmental contamination and toxicology. 85 :4 , 402-406
[Research article]

Kyllmar, Katarina (2004). Nitrogen leaching in small agricultural catchments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 485
ISBN 91-576-6761-6
[Doctoral thesis]

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro (2013). Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 137
[Report]

Kyllmar, Katarina and Linefur, Helena (2017). Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 150
[Report]

Kårén, Ola (1997). Effects of air pollution and forest regeneration methods on the community structure of ectomycorrhizal fungi. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 33
ISBN 91-576-5317-8
[Doctoral thesis]

Köhler, Stephan (2014). Faktorer som styr skillnader mellan totalhalter och lösta halter metaller i ett antal svenska ytvatten. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:21
[Report]

Köhler, Stephan (2014). pH beräkningar för ytvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:14
[Report]

Köhler, Stephan and Andrén, Cecilia (2014). Analys och riskbedömning för kemiska variabler som styr oorganiskt aluminium i ytvatten. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:13
[Report]

Köhler, Stephan and Huser, Brian and Wallman, Karin and Klavzar, Andreja (2016). Utvärdering av delprogrammet metaller inom miljöövervakning av sjöar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:8
[Report]

Köhler, Stephan and Mckie, Brendan and Granath, Gustaf and Wallman, Karin and Segersten, Joel and Fölster, Jens and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Kahlert, Maria and Göthe, Emma (2018). Skogsbranden i Västmanland 2014 slutrapport. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:5
[Report]

L

Lagerberg Fogelberg, Charlotte (2013). Towards environmentally sound dietary guidelines. Uppsala: (NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Larsson, Maja A. (2014). Vanadium in soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:102
ISBN 978-91-576-8152-2
eISBN 978-91-576-8153-9
[Doctoral thesis]

Larsson, Maja A. and Gustafsson, Jon Petter (2015). Vanadin i mark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 18
[Report]

Larsson, Martin and Graaf, Sarah and Nanos, Therese and Boye, Kristin and Kreuger, Jenny (2013). Undersökning av växtskyddsmedel i privata dricksvattenbrunnar från ett jordbruksområde i södra Halland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport ; 2013:2
[Report]

Lemenih, Mulugeta (2004). Effects of land use changes on soil quality and native flora degradation and restoration in the highlands of Ethiopia. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 306
ISBN 91-576-6540-0
[Doctoral thesis]

Lewan, Elisabet and Kreuger, Jenny and Jarvis, Nicholas (2009). Miljöövervakning av pesticider. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Avdelningen för biogeofysik och vattenvårdslära ; 128
[Report]

Lind, Torgny (2001). Kolinnehåll i skog och mark i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 86
[Report]

Linde, Mats (2005). Trace metals in urban soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:111
ISBN 91-576-6910-4
[Doctoral thesis]

Lindgren, Magnus (2004). Engine exhaust gas emissions from non-road mobile machinery. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 481
ISBN 91-576-6753-5
[Doctoral thesis]

Lindqvist, Martin (2013). Cost effective nutrient abatement in the Baltic Sea. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9118-7
[Licentiate thesis]

Lindqvist, Martin and Gren, Ing-Marie (2013). Cost effective nutrient abatement for the Baltic Sea under learning-by-doing induced technical change. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2013:01
[Report]

Lindström, Bodil and Kreuger, Jenny (2015). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:10
[Report]

Lindström, Bodil and Larsson, Martin and Boye, Kristin and Gönczi, Mikaela and Kreuger, Jenny (2015). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:5
[Report]

Lindström, Bodil and Larsson, Martin and Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2013). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:14
[Report]

Lindén, Anna (2002). Biomonitoring of cadmium in pig production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 126
ISBN 91-576-6372-6
[Doctoral thesis]

Lindén, Börje (2015). Inverkan av vattenmättnad på kvävemineralisering, nitratbildning och utlakningsrisker i en odlad mulljord från Närke. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 17
[Report]

Lundqvist, Anna (2011). Bioavailability of pesticides to benthic invertebrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:54
ISBN 978-91-576-7598-9
[Doctoral thesis]

M

Marbuah, George (2016). Essays on environmental management. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:114
ISBN 978-91-576-8731-9
eISBN 978-91-576-8732-6
[Doctoral thesis]

Marbuah, George and Gren, Ing-Marie (2015). Carbon emissions and social capital in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2015:05
[Report]

Marissink, Mark (2002). Elevated carbon dioxide in a semi-natural grassland. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 359
ISBN 91-576-6179-0
[Doctoral thesis]

Mustamäki, Noora and Olsson, Jens and Franzén, Fredrik and Förlin, Lars and Larsson, Åke and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Danielsson, Sara and Nyberg, Elisabeth (2018). Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1989–2017. Öregrund: (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från integrerad kustfiskövervakning ; 2018:3
[Factsheet]

Mähler, Johan (2013). The adsorption of arsenic oxyacids to iron oxyhydroxide columns. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:54
ISBN 978-91-576-7846-1
eISBN 978-91-576-7847-8
[Doctoral thesis]

N

Nanos, Therese and Boye, Kristin and Kreuger, Jenny (2012). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 132
[Report]

Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2017). Bekämpningsmedel i tre gotländska vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2017:3
[Report]

Nanos, Therese and Kreuger, Jenny (2015). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2015:19
[Report]

Nguyen, Minh Anh (2017). Legacy and emerging pollutants in pristine and polluted boreal catchments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:77
ISBN 978-91-7760-044-2
eISBN 978-91-7760-045-9
[Doctoral thesis]

Nilsson, Marie-Louise (2000). Occurrence and fate of organic contaminants in wastes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 249
ISBN 91-576-5759-9
[Doctoral thesis]

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan (2016). Växttillgängligt bor i svensk skogsmark. Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

Nimmermark, Sven (2004). Odour impact. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 494
ISBN 91-576-6774-8
[Doctoral thesis]

Norberg, Matilda and Bishop, Kevin and Englund, Göran and Fölster, Jens and Sterner, Mattias and Valinia, Salar and Wilander, Anders (2011). Historiska referensdata. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:21
[Report]

Nordmark, Ingrid (2015). Assessment of local food distribution. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:132
ISBN 978-91-576-8462-2
eISBN 978-91-576-8463-9
[Doctoral thesis]

Nordmark, Ingrid (2012). Optimisation and integration in local food distribution. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU, 1654-9406 ; 046
ISBN 978-91-576-9102-6
[Licentiate thesis]

Norman Haldén, Anna (2010). Exposure of zebrafish to brominated environmental chemicals. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:97
ISBN 978-91-576-7542-2
[Doctoral thesis]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Drakare, Stina (2016). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:12
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva and Vrede, Tobias (2014). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:11
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Almlöf, Karin and Herlitz, Eva and Vrede, Tobias (2014). Eskilstunaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2014:10
[Report]

Nygren, Ingrid and Stehn, Anders and Drakare, Stina and Almlöf, Karin (2016). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2016:11
[Report]

O

Orback, Caroline and Wallin, Mats (2011). Skråmträsket. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:26
[Report]

P

Palmborg, Cecilia (2019). Kol och kväve i mark och grödor i försök med monokulturer och växtföljder. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2019:2
[Report]

Parvage, Mohammed Masud (2015). Impact of horse-keeping on phosphorus (P) concentrations in soil and water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:55
ISBN 978-91-576-8308-3
eISBN 978-91-576-8309-0
[Doctoral thesis]

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2005). Identifiering och förteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat på databaser vid SLU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:6
[Report]

Persson, Sara (2013). The wild male mink as a sentinel for endocrine-disrupting chemicals and reproductive toxicity. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:65
ISBN 978-91-576-7868-3
eISBN 978-91-576-7869-0
[Doctoral thesis]

R

Ramin, Mohammad (2013). Predicting methane production in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:72
ISBN 978-91-576-7882-9
eISBN 978-91-576-7883-6
[Doctoral thesis]

Rapp, Lars (2001). Critical loads of acid deposition for surface water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 207
ISBN 91-576-6091-3
[Doctoral thesis]

Rodhe, Lena (2004). Development and evaluation of shallow injection of slurry into ley. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 482
ISBN 91-576-6755-1.
[Doctoral thesis]

Rydh Stenström, Jenny (2013). Mixture toxicity of pesticides and biological effects in agricultural streams. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9167-5
eISBN 978-91-576-9168-2
[Licentiate thesis]

Röös, Elin (2013). Analysing the carbon footprint of food. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:56
ISBN 978-91-576-7850-8
eISBN 978-91-576-7851-5
[Doctoral thesis]

Röös, Elin (2012). Mat-klimat-listan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 040
[Report]

Röös, Elin (2014). Mat-klimat-listan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 077
[Report]

Röös, Elin and Sundberg, Cecilia and Salomon, Eva and Wivstad, Maria (2014). Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

Röös, Elin and Sundberg, Cecilia and Salomon, Eva and Wivstad, Maria (2013). Ekologisk produktion och klimatpåverkan. Uppsala: Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK), Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-576-9159-0
[Book (author)]

Röös, Elin and Nylinder, Josefine (2013). Uncertainties and variations in the carbon footprint of livestock products. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 063
[Report]

S

Sahar Dalahmeh, Sahar Saleim Saleh (2016). Capacity of biochar filters for wastewater treatment in onsite systems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU) ; 090
[Report]

Scharin, Henrik (2004). Management of eutrophicated coastal zones. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 503
ISBN 91-576-6782-9
[Doctoral thesis]

Senecal, Jenna (2017). Urea stabilisation and dehydration for urine-diverting toilets. Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU), 1654-9406 ; 096
ISBN 978-91-576-9523-9
eISBN 978-91-576-9524-6
[Licentiate thesis]

Skjelkvåle, Britt-Lisa and Bishop, Kevin and Laudon, Hjalmar and Wilander, Anders and Yakovlev, Valery (2007). Effects on freshwater ecosystems. I/In: AMAP assessment 2006: acidifying pollutants, arctic haze, and acidification in the arctic. Sid./p. 64-90. Oslo: Arctic Monitoring and Assessment Programme
[Book Chapter]

Sonesten, Lars (2009). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:14
[Report]

Sonesten, Lars (2010). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:9
[Report]

Sonesten, Lars (2005). Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Kolbäcksån - provfiske och metaller i fisk 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:15
[Report]

Sonesten, Lars (2018). Mälaren 2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:8
[Report]

Sonesten, Lars (2002). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2003). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2006). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:14
[Report]

Sonesten, Lars (2007). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:13
[Report]

Sonesten, Lars (2012). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:18
[Report]

Sonesten, Lars (2013). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:12
[Report]

Sonesten, Lars and Goedkoop, Willem and Quintana, Isabel (2004). Kolbäcksån - recipientkontroll 2003. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Stencil
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2005). Kolbäcksån - recipientkontroll 2004. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2005:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2006). Kolbäcksån - recipientkontroll 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2006:13
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2008). Kolbäcksån - recipientkontroll 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:16
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2009). Kolbäcksån - recipientkontroll 2008. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:13
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2010). Kolbäcksån - recipientkontroll 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:8
[Report]

Sonesten, Lars and Wallin, Mats and Vrede, Tobias and Wallman, Karin (2010). Miljöövervakning i Mälaren 2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2010:7
[Report]

Sonesten, Lars and Wallman, Karin and Axenrot, Thomas and Beier, Ulrika and Drakare, Stina and Ecke, Frauke and Goedkoop, Willem and Grandin, Ulf and Köhler, Stephan and Segersten, Joel and Vrede, Tobias (2013). Mälaren. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2013:1
[Report]

Spångberg, Johanna (2014). Recycling plant nutrients from waste and by-products. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:20
ISBN 978-91-576-7988-8
eISBN 978-91-576-7989-5
[Doctoral thesis]

Stendera, Sonja (2005). Spatiotemporal variability of chemistry and biota in boreal surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:95
ISBN 91-576-6994-5
[Doctoral thesis]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster från åkermark 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 138
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster från åkermark 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 140
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Torstensson, Gunnar (2013). Växtnäringsförluster från åkermark 2011/2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 136
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran (2013). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2011/2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 134
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 139
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 141
[Report]

Ståhl, Göran and Boström, Bengt and Lindkvist, Håkan and Lindroth, Anders and Nilsson, Jan and Olsson, Mats (2003). Methodological options for quantifying changes in carbon pools in Swedish forests. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 118
[Report]

Subramanian, Narayanan (2016). Impacts of climate change on forest management and implications for Swedish forestry. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:58
ISBN 978-91-576-8618-3
eISBN 978-91-576-8619-0
[Doctoral thesis]

Sundin, Sofi and Kyllmar, Katarina and Orback, Caroline (2013). Vattenskyddsåtgärder och vattenmätningar i Svärtaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 135
[Report]

Swensson, Christian (2002). Ammonia release and nitrogen balances on south Swedish dairy farms 1997-1999. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 333
ISBN 91-576-6176-6
[Doctoral thesis]

T

Tafesse Tirkaso, Wondmagegn and Gren, Ing-Marie (2016). Habitat quality and fish population. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2016:02
[Report]

Temnerud, Johan and Fölster, Jens and Pilström, Fredrik and Bishop, Kevin (2009). Synoptisk provtagning av små vattendrag i södra Sverige oktober 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2009:6
[Report]

Tiberg, Charlotta (2016). Metal sorption to ferrihydrite. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:56
ISBN 978-91-576-8614-5
eISBN 978-91-576-8615-2
[Doctoral thesis]

Tong, Yanan (2003). Nitrogen loss assessment and environmental consequences in the loess soil of China. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 284
ISBN 91-576-6518-4
[Doctoral thesis]

U

Ul Haq, Mazhar (2013). The toxicity of perfluoroalkyl acids in zebrafish (Danio rerio). Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:95
ISBN 978-91-576-7928-4
eISBN 978-91-576-7929-1
[Doctoral thesis]

V

Vereskuns, Gastons (1999). Chlorinated fatty acids in freshwater fish and some biological effects of dichlorostearic acid. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 203
ISBN 91-576-5717-3
[Doctoral thesis]

Vinichuk, Mykhaylo (2003). Radiocaesium in the fungal compartment of forest ecosystems. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 434
ISBN 91-576-6478-1
[Doctoral thesis]

W

Wallman, Karin and Orback, Caroline and Vrede, Tobias and Kahlert, Maria and Sonesten, Lars and Wallin, Mats (2011). Arbogaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:13
[Report]

Wallman, Magdalena and Cederberg, Christel and Florén, Britta and Strid, Ingrid (2010). Livscykelanalys av närproducerade foderstater för mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 019
[Report]

Weimer, Robert N. (2015). Temporal and spatial variation of radiocaesium in moose (Alces alces) following the Chernobyl fallout in Sweden. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9341-9
eISBN 978-91-576-9342-6
[Licentiate thesis]

Wilkinson, Kai (2013). Particulate airborne impurities. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:27
ISBN 978-91-576-7792-1
eISBN 978-91-576-7793-8
[Doctoral thesis]

Willén, Agnes (2016). Nitrous oxide and methane emissions from storage and land application of organic fertilisers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:74
ISBN 978-91-576-8650-3
eISBN 978-91-576-8651-0
[Doctoral thesis]

Wittorf, Lea (2017). Denitrifying and nitrous oxide reducing genotypes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:98
ISBN 978-91-7760-086-2
eISBN 978-91-7760-087-9
[Doctoral thesis]

Wu, Pianpian (2017). Methylmercury in boreal freshwater food webs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:75
ISBN 978-91-7760-040-4
eISBN 978-91-7760-041-1
[Doctoral thesis]

Å

Ågren, Anneli and Löfgren, Stefan (2010). Försurningskänsliga bäckar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:8
[Factsheet]

Åkerblom, Staffan (2011). The performance of environmental monitoring programmes of Hg in freshwater ecosystems. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2011:8
[Report]

Åkerblom, Staffan and Johansson, Kjell (2008). Kvicksilver i svensk insjöfisk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2008:8
[Report]

Åkesson Nilsson, Gunilla (2000). Characterisation of chlorinated fatty acid metabolites in human cells after uptake of dichlorostearic acid, as determined by a halogenspecific detector (XSD). Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys, 1403-977X ; 2000:9
[Licentiate thesis]

Åkesson-Nilsson, Gunilla (2004). Determination of chlorinated fatty acids using SPE, XSD and GC/MS. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 493
ISBN 91-576-6773-X
[Doctoral thesis]

Ö

Öhlander, Jenny (2003). Sediment toxicity in River Kolbäcksån. Uppsala: (NL, NJ) > Institutionen för miljöanalys (960101-080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2003:5
[Report]

Önneby, Karin (2013). Bioaugmentation for reduction of diffuse pesticide contamination. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:41
ISBN 978-91-576-7821-8
[Doctoral thesis]

This list was generated on Mon Dec 5 03:43:28 2022 CET.