Home About Search
Svenska


Browse by Modified Agris Subject Categories

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | J | K | L | N | O | P | R | S | T | W
Number of items at this level: 84.

A

Ahrens, Lutz and Daneshvar, Atlasi and Kreuger, Jenny (2013). Testing of different passive sampler types for monitoring pesticides in Swedish aqueous environment. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. CKB rapport
[Report]

B

Bohlin, Jonas (2017). Data collection for forest management planning using stereo photogrammetry. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:109
ISBN 978-91-7760-108-1
eISBN 978-91-7760-109-8
[Doctoral thesis]

Bohlin, Jonas (2004). Visualisering av skog och skogslandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 136
[Report]

D

Dettki, Holger and Wallerman, Jörgen (2004). Skoglig GIS- och fjärranalysundervisning inom Jägmästar- och Skogsvetarprogrammet på SLU. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 122
[Report]

E

Ehlers, Sarah (2017). Data assimilation in forest inventories at stand level. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9486-7
eISBN 978-91-576-9487-4
[Licentiate thesis]

Erikson, Mats (2004). Segmentation and classification of individual tree crowns. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 320
ISBN 91-576-6704-7
[Doctoral thesis]

Eriksson, Daniel (2000). Spatial modeling of nature conservation variables useful in forestry planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 78
[Report]

Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Moen, Jon and Söderström, Bo and Weibull, Anki (2004). Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 132
[Report]

Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer (2004). Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 135
[Report]

Esseen, Per-Anders and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Gardfjell, Hans and Högström, Mats (2007). Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 169
[Report]

Essen, Per-Anders and Löfgren, Per (2004). Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 124
[Report]

F

Forsman, Mona (2018). Tree stem diameter estimation from terrestrial point clouds. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:54
ISBN 978-91-7760-248-4
eISBN 978-91-7760-249-1
[Doctoral thesis]

Forsman, Mona and Holmgren, Johan and Olofsson, Kenneth (2016). Tree stem diameter estimation from mobile laser scanning using line-wise intensity-based clustering. Forests. 7 :9 , 1-22
[Research article] (Unpublished)

G

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats (2004). Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 134
[Report]

Granholm, Ann-Helen (2016). Segmentation of forest patches and estimation of canopy cover using 3D information from stereo photogrammetry. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9399-0
eISBN 978-91-576-9400-3
[Licentiate thesis]

H

Hagner, Olle (1997). Satellitfjärranalys för skogsföretag. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 28
[Report]

Hagner, Olle (1997). Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 29
[Report]

Hallstan, Simon and Grandin, Ulf (2018). Analyser av resultat från övervakningsprogram fjällvegetation. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2018:1
[Report]

Hedenås, Henrik (2014). Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 431
[Report]

Heiskanen, Janne and Nilsson, Björn and Mäki, Ann-Helen and Allard, Anna and Moen, Jon and Holm, Sören and Sundquist, Sture and Olsson, Håkan (2008). Aerial photo interpretation for change detection of treeline ecotones in the Swedish mountains. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 242
[Report]

Herlin, Anders and Swensson, Christian (2016). Stor variation i klimatavtrycket från nötkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2016:12
[Factsheet]

Holmgren, Johan (2003). Estimation of forest variables using airborne laser scanning. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 278
ISBN 91-576-6512-5
[Doctoral thesis]

Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Wallerman, Jörgen (1999). Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 51
[Report]

Holmström, Hampus (2001). Averaging absolute GPS positionings made underneath different forest canopies. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 82
[Report]

Holmström, Hampus (2001). Data acquisition for forestry planning by remote sensing based sample plot imputation. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 201
ISBN 91-576-6086-7
[Doctoral thesis]

Holmström, Hampus and Korosuo, Anu (2011). Framtidsanalyser av Vindelns lövvärdetrakt. I/In: Skötselförslag för Vindelns lövvärdetrakt : ett naturvårdsprojekt enligt landskapsstrategimodellen. Sid./p. 21. Umeå: Länsstyrelsen Västerbotten
[Book Chapter]

Husson, Eva (2016). Images from unmanned aircraft systems for surveying aquatic and riparian vegetation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:115
ISBN 978-91-576-8733-3
eISBN 978-91-576-8734-0
[Doctoral thesis]

J

Jonason, Dennis and Ranius, Thomas and Franzén, Markus (2014). Surveying moths using light traps. PloS one. 9 :3 , 1-7
[Research article]

Jonzén, Niclas and Nilsson, Mats and Olsson, Håkan and Larsson, Svante and Nilsson, Liselott and Persson, Anders (2016). Skogliga grunddata. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:8
[Factsheet]

K

Köhler, Stephan (2014). Faktorer som styr skillnader mellan totalhalter och lösta halter metaller i ett antal svenska ytvatten. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2012:21
[Report]

L

Lidberg, William and Nilsson, Mats and Lundmark, Tomas and Ågren, Anneli (2017). Evaluating preprocessing methods of digital elevation models for hydrological modelling. Hydrological processes. 31 , 4660-4668
[Research article]

Lindberg, Eva (2012). Estimation of canopy structure and individual trees from laser scanning data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:33
ISBN 978-91-576-7669-6
[Doctoral thesis]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan (2014). Flygburen laserskanning för skogliga skattningar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:4
[Factsheet]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan and Olofsson, Kenneth and Olsson, Håkan (2012). Estimation of stem attributes using a combination of terrestrial and airborne laser scanning. European Journal of Forest Research. 131 :6 , 1917-1931
[Research article]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan and Olofsson, Kenneth and Wallerman, Jörgen and Olsson, Håkan (2010). Estimation of tree lists from airborne laser scanning by combining single-tree and area-based methods. International journal of remote sensing. 31 :5 , 1175-1192
[Research article]

Lindberg, Eva and Olofsson, Kenneth and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan (2012). Estimation of 3D vegetation structure from waveform and discrete return airborne laser scanning data. Remote sensing of environment. 118 :March , 151-161
[Research article]

Lindgren, Nils and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Åkerholm, Marianne and Christensen, Pernilla and Olsson, Håkan (2014). Metodutveckling för datainsamling i NILS landskapsruta. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 429
[Report]

Lundström, Christina (2016). Cognition and decision-making in adoption of agricultural decision support systems. Skara : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9433-1
eISBN 978-91-576-9434-8
[Licentiate thesis]

Lundström, Johanna (2013). Reserve selection in boreal forest. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:46
ISBN 978-91-576-7831-7
[Doctoral thesis]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Om detektering av förändringar av populationer i begränsade områden. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 26
[Report]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 25
[Report]

Löfgren, Per and Ståhl, Göran and Walheim, Mats (1999). Fjällinventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 50
[Report]

Löfgren, Per and Walheim, Mats (2000). Metodutveckling för vegetationsövervakning i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 70
[Report]

Löfstrand, Ronny and Olsson, Håkan and Reese, Heather (2000). Remote sensing aided monitoring of non-timber forest resources. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 66
[Report]

N

Nilsson, Lovisa and Lindström, Berth-Ove and Dahlén, Börje and Wilde, Fredrik and Nilsson, Mattias and Ekerholm, Per and Nilsson, Per-Olof and Birkö, Thomas (2019). Förslag till nationellt inventeringssystem för kungsörn i Sverige. Riddarhyttan: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport från Viltskadecenter ; 2019:2
[Report]

Nilsson, Mats and Olsson, Håkan (2008). Fjärranalysmetoder för datainsamling vid skogsbruksplanläggning i privatskogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 226
[Report]

Nilsson, Mats and Reese, Heather (1999). Using Landsat TM and NFI data to estimate wood volume, tree biomass and stand age in Dalarna. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 53
[Report]

Nilsson, Mats and Reese, Heather (2000). Wood volume estimations for Alvsbyn Kommun using SPOT satellite data and NFI plots. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 79
[Report]

Nilsson, Mats and Tingelöf, Ulf (2000). Kartering av Hyggeskanter i Pankromatiska SPOT - bilder. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 69
[Report]

Nilsson, Per (1995). Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen vid regional miljöövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 2
[Report]

Nisell, Jakob and Lindsjö, Anders and Temnerud, Johan (2007). Rikstäckande virtuellt vattendrags nätverk för flödesbaserad modellering VIVAN. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys ; 2007:17
[Report]

Nordkvist, Karin and Granholm, Ann-Helen and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Nilsson, Mats (2012). Combining optical satellite data and airborne laser scanner data for vegetation classification. Remote sensing letters. 3 :5 , 393-401
[Research article]

Nordkvist, Karin and Olsson, Håkan (2013). Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 388
[Report]

Nordkvist, Karin and Sandström, Emma and Reese, Heather and Olsson, Håkan (2013). Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. (2. uppl.). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 407
[Report]

Norström, Fredrik (2002). Forest inventory estimation using remotely sensed data as a stratification tool - a simulation study. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 96
[Report]

Nyström, Mattias (2014). Mapping and monitoring of vegetation using airborne laser scanning. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:9
ISBN 978-91-576-7966-6
eISBN 978-91-576-7967-3
[Doctoral thesis]

Nyström, Mattias and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan (2013). Change detection of mountain birch using multi-temporal ALS point clouds. Remote sensing letters. 4 :2 , 190-199
[Research article]

Nyström, Mattias and Holmgren, Johan and Olsson, Håkan (2012). Prediction of tree biomass in the forest–tundra ecotone using airborne laser scanning. Remote sensing of environment. 123 :August , 271–279
[Research article]

O

Olofsson, Kenneth (2003). TreeD version 0.8. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 106
[Report]

Olofsson, Kenneth and Holmgren, Johan and Lindberg, Eva and Nyström, Mattias and Olsson, Håkan (2017). Markbaserad laserskanning - ger stammars form och läge. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:2
[Factsheet]

Olsson, Håkan and Eriksson, Göte and Pettersson, Hans and Högström, Mats and Lundblad, Mattias (2005). Kyoto - ENFORMA. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 151
[Report]

Ortiz, Carina A. (2012). Sink or source? Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:25
ISBN 978-91-576-7661-0
[Doctoral thesis]

Ottvall, Richard and Kindberg, Jonas and Holmqvist, Niklas (2011). Analys av populationstrender och avskjutningsstatistik för änder och gäss i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö ; 2011:3
[Report]

P

Persson, Henrik (2014). Estimation of forest parameters using 3D satellite data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:84
ISBN 978-91-576-8116-4
eISBN 978-91-576-8117-1
[Doctoral thesis]

Persson, Henrik and Fransson, Johan (2014). Forest variable estimation using radargrammetric processing of TerraSAR-X images in boreal forests. Remote sensing. 6 , 2084-2107
[Research article]

Persson, Henrik and Soja, Maciej J. and Olsson, Håkan and Fransson, Johan E.S. (2015). Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:1
[Factsheet]

R

Reese, Heather (2011). Classification of Sweden’s forest and alpine vegetation using optical satellite and inventory data. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:86
ISBN 978-91-576-7630-6
[Doctoral thesis]

Ringvall, Anna and Ståhl, Göran and Löfgren, Per and Fridman, Jonas (2004). Skattningar och precisionsberäkning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 128
[Report]

S

Santoro, Maurizio and Pantze, Andreas and Fransson, Johan E. S. and Dahlgren, Jonas and Persson, Anders (2012). Nation-wide clear-cut mapping in Sweden using ALOS PALSAR strip images. Remote sensing. 4 :6 , 1693-1715
[Research article]

Schnell, Sebastian (2015). Integrating trees outside forests into national forest inventories. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:37
ISBN 978-91-576-8272-7
eISBN 978-91-576-8273-4
[Doctoral thesis]

Selig, Bettina (2015). Image segmentation using snakes and stochastic watershed. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:16
ISBN 978-91-576-8230-7
eISBN 978-91-576-8231-4
[Doctoral thesis]

Skarin, Anna and Sandström, Per and Alam, Moudud and Yann, Buhot and Nellemann, C (2016). Renar och vindkraft II. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård ; 294
[Report]

Sladoje, Nataša (2005). On analysis of discrete spatial fuzzy sets in 2 and 3 dimensions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:112
ISBN 91-576-6911-2
[Doctoral thesis]

Ståhl, Göran and Allard, Anna and Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ringvall, Anna and Svensson, Johan and Sundquist, Sture and Christensen, Pernilla and Gallegos Torell, Åsa and Högström, Mats and Lagerqvist, Kjell and Marklund, Liselott and Nilsson, Björn and Inghe, Ola (2011). National Inventory of Landscapes in Sweden (NILS) - scope, design, and experiences from establishing a multiscale biodiversity monitoring system. Environmental monitoring and assessment. 173 :1-4 , 579-595
[Research article]

Ståhl, Göran and Holm, Sören and Gregoire, Timothy G. and Gobakken, Terje and Næsset, Erik and Nelson, Ross (2011). Model-based inference for biomass estimation in a LiDAR sample survey in Hedmark County, Norway. Canadian journal of forest research. 41 :1 , 96-107
[Research article]

Suty, Nicole and Nyström, Kenneth and Ståhl, Göran (2013). Assessment of bias due to random measurement errors in stem volume growth estimation by the Swedish National Forest Inventory. Scandinavian journal of forest research. 28 :2 , 174-183
[Research article]

Svensson, Lennart (2014). Image analysis and interactive visualization techniques for electron microscopy tomograms. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:94
ISBN 978-91-576-8136-2
eISBN 978-91-576-8137-9
[Doctoral thesis]

Söderström, Mats and Stadig, Henrik and Nissen, Knud and Piikki, Kristin (2015). CropSAT. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 36
[Report]

T

Teterukovskiy, Alexei (2003). Computational statistics with environmental and remote sensing applications. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 277
ISBN 91-576-6511-7
[Doctoral thesis]

Tizon, Xavier (2004). Algorithms for the analysis of 3D magnetic resonance angiography images. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 316
ISBN 91-576-6700-4
[Doctoral thesis]

Tovmo, Mari and Zetterberg, Andreas and Bröseth, Henrik and Andren, Henrik (2016). Inventering av lodjur 2016. Trondheim, Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia ; 2016:2
[Report]

W

Wallerman, Jörgen (1998). Brattåkerinventeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 43
[Report]

Wallerman, Jörgen (2003). Remote sensing aided spatial prediction of forest stem volume. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 271
ISBN 91-576-6505-2
[Doctoral thesis]

Wulff, Sören (2011). Monitoring forest damage. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:97
ISBN 978-91-576-7641-2
[Doctoral thesis]

This list was generated on Mon Dec 4 03:03:57 2023 CET.