Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | H | J | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Å
Number of items at this level: 236.

A

Améen-Malmström, Hellen (1939). Bibliografisk förteckning över Statens skogsförsöksanstalts publikationer 1924 - 30/6 1939. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:10
[Report]

Andersson, Gunnar (1907). Om björkens tjocklekstillväxt i Jämtlands fjälltrakter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:2
[Report]

Andersson, Gunnar (1907). Om talltorkan i öfra Sverige våren 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:3
[Report]

Andersson, Gunnar and Hesselman, Henrik (1908). Vegetation och flora i Hamra kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:2
[Report]

B

Björkman, Erik (1941). Mykorrhizans utbildning och frekvens hos skogsträd på askgödslade och ogödslade delar av dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:7
[Report]

Björkman, Erik (1940). Om mykorrhizans utbildning hos tall- och granplantor, odlade i näringsrika jordar vid olika kvävetillförsel och ljustillgång. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:2
[Report]

Björkman, Erik (1945). Studier över ljusets betydelse för föryngringens höjdtillväxt på norrländska tallhedar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:10
[Report]

Butovitsch, Viktor (1941). Studier över granbarkborrens massförökning i de av decemberstormen 1931 härjade skogarna i norra Uppland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:8
[Report]

Butovitsch, Viktor (1936). Studier över tallskottvecklaren, Evetria buoliana Schiff. D. 1. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:5
[Report]

Butovitsch, Viktor (1943). Undersökning över en härjning av videspinnaren (Stilpnotia salicis L.) i västra Uppland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:4
[Report]

E

Eneroth, Olof (1926). Studier över risken vid användning av tallfrö av för orten främmande proveniens. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:1
[Report]

F

Forsslund, Karl-Henrik (1938). Bidrag till kännedomen om djurlivets i marken inverkan på markomvandlingen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:3
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1936). Nordliga gransågstekeln (Lygaeonematus subarcticus Forssl.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:2
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1944). Något om röda tallstekelns (Diprion sertifer Geoffr.) skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:6
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1945). Sammanfattande översikt över vid markfaunaundersökningar i Västerbotten påträffade djurformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:5
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1943). Studier över det lägre djurlivet i nordsvensk skogsmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:1
[Report]

G

Gast, P. R (1937). Studies on the development of conifers in raw humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:7
[Report]

H

Hesselman, Henrik (1935). Barrskogens arealfördelning på tall-, gran- och barrblandsbestånd i Norrland och Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:8
[Report]

Hesselman, Henrik (1938). Den naturvetenskapliga avdelningens verksamhet under åren 1902-1938 och avdelningens framtida uppgifter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1935). Fibyskogen och dess utvecklingshistoria. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1938). Fortsatta studier över tallens och granens fröspridning samt kalhyggets besåning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1919). Iakttagelser över skogsträdens spridningsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:2
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1934). Några studier över fröspridningen hos gran och tall och kalhyggets besåning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om flygsandsfälten på Fårön och skyddsskogslagen af den 24 juli 1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1937). Om humustäckets beroende av beståndets ålder och sammansättning i den nordiska granskogen av blåbärsrik Vacciniumtyp och dess inverkan på skogens föryngring och tillväxt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1932). Om klimatets humiditet i vårt land och dess inverkan på mark, vegetation och skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:4
[Report]

Hesselman, Henrik (1912). Om snöbrotten i norra Sverige vintern 1910-1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Om tallens diametertillväxt under de sista tio åren. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Om tallens höjdtillväxt och skottbildning somrarne 1900-1903. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:2
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Om vattnets syrehalt och dess inverkan på skogsmarkens försumpning och skogens växtlighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Om våra skogsföryngringsåtgärders inverkan på salpeterbildningen i marken och dess betydelse för barrskogens föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:14
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:1
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Studier öfver de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:3
[Report]

Hesselman, Henrik (1907). Studier öfver skogsväxt å mossar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1926). Studier över barrskogens humustäcke, dess egenskaper och beroende av skogsvården. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över de norrländska tallhedarnas föryngringsvillkor II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:18
[Report]

Hesselman, Henrik (1917). Studier över salpeterbildningen i naturliga jordmåner och dess betydelse i växtekologiskt avseende. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:10
[Report]

Hesselman, Henrik (1910). Vegetationen och skogsväxten på Gotlands hällmarker. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:3
[Report]

Hesselman, Henrik and Melin, Elias (1927). Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. I. Betydelsen av kvävemobiliseringen i råhumustäcket för tall- och granplantans första utveckling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1929). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1928. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1932). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1929. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:5
[Report]

Hesselman, Henrik and Petterson, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1932). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1930. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:6
[Report]

Hesselman, Henrik and Schotte, Gunnar (1907). Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:1
[Report]

J

Jonson, Tor and Pettersson, Henrik (1927). Stamformsproblemet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:8
[Report]

L

Lagerberg, Torsten (1914). En abnorm barrfällning hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:7
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). En märgborrshärjning i öfre Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1914). Granens topptorka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:2
[Report]

Lagerberg, Torsten (1915). Markflorans analys på objektiv grund. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1910). Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:6
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). Pestalozzia hartigi TUBEUF. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:3
[Report]

Lagerberg, Torsten (1919). Snöbrott och toppröta hos granen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:5
[Report]

Lagerberg, Torsten (1912). Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med hänsyn till dess föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:5
[Report]

Langlet, Olof (1940). Kulturförsök med tysk gran av första och andra generationen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:9
[Report]

Langlet, Olof (1940). Om utvecklingen av granar ur frö efter självbefruktning och efter fri vindpollinering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:1
[Report]

Langlet, Olof (1943). Photoperiodismus und Provenienz bei der gemeinen Kiefer (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:5
[Report]

Langlet, Olof (1936). Studier över tallens fysiologiska variabilitet och dess samband med klimatet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:4
[Report]

Langlet, Olof (1935). Till frågan om sambandet mellan temperatur och växtgränser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:3
[Report]

Lundblad, Karl (1924). Ett bidrag till kännedomen om brunjords- eller mulljordstypens egenskaper och degeneration i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:1
[Report]

Lundh, Erik (1924). Den å Böda kronopark utförda grönkvistningen av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:2
[Report]

M

Maas, Alex. (1914). Trädhöjderna i normala tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:4
[Report]

Maass, Alex. (1914). Avsmalningen i stammens nedersta delar hos tallen och granen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:3
[Report]

Maass, Alex. (1912). Erfarenhetstabeller för tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:7
[Report]

Maass, Alex. (1908). Frömängden vid rutsådd af tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:1
[Report]

Maass, Alex. (1912). Kubikinnehållet och formen hos tallen i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:4
[Report]

Maass, Alex. (1910). Kubikinnehållet och formen hos tallen och granen inom Särna socken i Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:6
[Report]

Maass, Alex. (1907). Skogsförsöksväsendets utveckling i Sverige, nuvarande organisation samt första arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 1:1
[Report]

Maass, Alex. (1908). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1901. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 4:3
[Report]

Maass, Alex. (1907). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1905. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:2
[Report]

Maass, Alex. (1907). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1906. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 3:3
[Report]

Maass, Alex. (1910). Tillgången på tall- och grankott i Sverige hösten 1908. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:3
[Report]

Maass, Alex. and Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1910). Redogörelse öfver Skogsförsöksanstaltens verksamhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:1
[Report]

Malmström, Carl (1923). Degerö stormyr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:1
[Report]

Malmström, Carl (1939). Hallands skogar under de senaste 300 åren. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:6
[Report]

Malmström, Carl (1931). Om faran för skogsmarkens försumpning i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:1
[Report]

Malmström, Carl (1935). Om näringsförhållandenas betydelse för torvmarkers skogsproduktiva förmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:6
[Report]

Malmström, Carl (1933). Om resultaten av en 70-årig myrdikning i Västerbotten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:4
[Report]

Malmström, Carl (1937). Tönnersjöhedens försökspark i Halland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:3
[Report]

Malmström, Carl (1928). Våra torvmarker ur skogsdikningssynpunkt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:9
[Report]

Malmström, Carl and Malmgård, Martin (1932). Om skogsdikningsplaners upprättande i övre Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:3
[Report]

Mattsson, L. (1917). Form och formvariationer hos lärken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:13
[Report]

Mattsson, L. (1917). Formklasstudier i fullslutna tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:9
[Report]

Mattsson, L. (1918). Stormhärjningen i norra Dalarna hösten 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:7
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1921). Märgborrens kronskadegörelse och dess inverkan på tallens tillväxt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:2
[Report]

Mattsson-Mårn, L. (1922). Snötryckskador å ungtall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:8
[Report]

Melin, Elias (1927). Studier över barrträdsplantans utveckling i råhumus. II. Mykorrhizans utbildning hos tallplantan i olika råhumusformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:7
[Report]

Mellström, Gösta (1917). Skogsträdens frösättning år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Mellström, Gösta (1918). Skogsträdens frösättning år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:3
[Report]

Mellström, Gösta (1919). Skogsträdens frösättning år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:1
[Report]

Mellström, Gösta (1919). Skogsträdens frösättning år 1919. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:2
[Report]

N

Näslund, Manfred (1929). Antalet provträd och höjdkurvans noggrannhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:3
[Report]

Näslund, Manfred (1944). Antalet provträd och kubikmassans noggrannhet vid stamräkning av skog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:2
[Report]

Näslund, Manfred (1942). Den gamla norrländska granskogens reaktionsförmåga efter genomhuggning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:1
[Report]

Näslund, Manfred (1940). En ny metod för bältesbreddens uttagande vid linjetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:3
[Report]

Näslund, Manfred (1935). Ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:7
[Report]

Näslund, Manfred (1940). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:4
[Report]

Näslund, Manfred (1938). Om medelfelets härledning vid linje- och provytetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:7
[Report]

Näslund, Manfred (1936). Skogsförsöksanstaltens gallringsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:1
[Report]

O

Odén, Sven (1917). Om kalkningens inverkan på sur humusjord. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:19
[Report]

P

Petrini, Sven (1938). Boniteringstabeller för bok. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 31:2
[Report]

Petrini, Sven (1942). Boniteringstabeller och tillväxtöversikter för ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:2
[Report]

Petrini, Sven (1942). De internationella tallproveniensförsöken av år 1907. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:3
[Report]

Petrini, Sven (1928). En närmeformel för kubering av träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:7
[Report]

Petrini, Sven (1934). Ett 25-årigt försök med naturföryngring i norrländsk råhumusgranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:7
[Report]

Petrini, Sven (1919). Formhöjdstillväxten i tallbestånd inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:7
[Report]

Petrini, Sven (1919). Formpunktsbedömning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:6
[Report]

Petrini, Sven (1918). Formpunktsmetoden och dess användning för formklassbestämning och kubering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:9
[Report]

Petrini, Sven (1931). Lanforsbeståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:3
[Report]

Petrini, Sven (1944). Om granrötans inverkan på avverkningens rotvärde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:4
[Report]

Petrini, Sven (1936). Om kantträdens reaktion vid friställning och överbeståndets produktion vid skärmföryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:6
[Report]

Petrini, Sven (1926). Om uppskattningen på försöksparkerna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:6
[Report]

Petrini, Sven (1928). Sektionskuberingens noggrannhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:6
[Report]

Petrini, Sven (1921). Stamformsundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:4
[Report]

Petrini, Sven (1925). Tillväxtprocentens beräknande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:4
[Report]

Petrini, Sven (1944). Tre försöksytor i aspskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:3
[Report]

Petterson, Henrik (1926). Studier över stamformen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:2
[Report]

Petterson, Henrik and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1926). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1925. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:7
[Report]

R

Rennerfelt, Erik (1944). Inverkan av tallkärnvedens fenolsubstanser på några blåytesvampars tillväxt jämte ett försök till kvantitativ mätning av blånadens intensitet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:7
[Report]

Rennerfelt, Erik (1943). Undersökningar över toxiciteten emot rötsvampar hos tallkärnvedens fenoliska beståndsdelar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 33:6
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1919). Anatomiska egendomligheter vid en naturympning av gran på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). En nitritbakterie ur svensk skogsmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1922). Hänglavar och tillväxt hos norrländsk gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:5
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1940). Kvistningsstudier å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:5
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1922). Luftväxlingen i marken som ekologisk faktor. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). Markluftsanalyser och markluftning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1928). Studier över kolsyrehushållningen i mossrik tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:1
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1925). Till kottklängningens teori och praxis. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:3
[Report]

Romell, Lars-Gunnar (1925). Växttidsundersökningar å tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:2
[Report]

Romell, Lars-Gunnar and Malmström, Carl (1945). Henrik Hesselmans tallhedsförsök åren 1922-1942. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:11
[Report]

S

Schotte, Gunnar (1923). Bibliografisk förteckning över innehållet i Statens skogsförsöksanstalts publikationer under 20-årsperioden 1904-1923. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Lärken och dess betydelse för svensk skogshushållning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:12
[Report]

Schotte, Gunnar (1924). Några norrländska skogsföryngringsproblem. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om aspens produktionsförmåga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:17
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om betydelsen af fröets hemort och moder-trädets ålder vid tallkultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:10
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Om färgning af skogsfrö i syfte att utmärka utländsk vara. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Om gallringsförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Om olika metoders betydelse vid undersökning af barrträdsfrös grobarhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1922). Om snöbrottsfaran vid mycket starka gallringar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:7
[Report]

Schotte, Gunnar (1917). Om snöskadorna i södra och mellersta Sveriges skogar åren 1915-1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:4
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1909. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:2
[Report]

Schotte, Gunnar (1910). Skogsträdens frösättning hösten 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:8
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Skogsträdens frösättning hösten 1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:6
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Skogsträdens frösättning hösten 1912. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:6
[Report]

Schotte, Gunnar (1914). Skogsträdens frösättning hösten 1913. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:5
[Report]

Schotte, Gunnar (1912). Sveriges virkesrikaste skogsbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:7
[Report]

Schotte, Gunnar (1923). Tallfröets proveniens - Norrlands viktigaste skogsodlingsfråga. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:5
[Report]

Schotte, Gunnar (1907). Tallkottens och tallfröets beskaffenhet skördeåret 1903-1904. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 2:1
[Report]

Schotte, Gunnar (1915). Tallplantor av frö från olika hemort. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:3
[Report]

Schotte, Gunnar (1914). Trenne gallringsytor å Skagersholms kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1916). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1912-1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1910. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1914). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1912. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1915). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1913. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1916). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik (1912). Redogörelse öfver skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1909-1911. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar (1917). Redogörelse för verksamheten vid statens skogsförsöksanstalt under år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:2
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Lindholm, C. and Wibeck, Edvard (1917). Statens skogsförsöksanstalt. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1918). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under treårsperioden 1915-1917 jämte förslag till arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:5
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1917). Redogörelse för verksamheten vid Statens Skogsförsöksanstalt under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:6
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1918). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:1
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1919). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1920). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1919. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:6
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1921). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1920. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:8
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1921). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:9
[Report]

Schotte, Gunnar and Hesselman, Henrik and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard (1922). Redogörelse för verksamheten vid Statens skogsförsöksanstalt under år 1922. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:9
[Report]

Schotte, Gunnar and Trägårdh, Ivar and Wibeck, Edvard and Hesselman, Henrik (1922). Redogörelse för skogsförsöksanstaltens verksamhet under fyraårsperioden 1918-1921 jämte förslag till arbetsprogram. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:1
[Report]

Spessivtseff, Paul (1922). Bestämningstabell över svenska barkborrar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:6
[Report]

Spessivtseff, Paul (1923). Bidrag till kännedomen om bruna öronvivelns (Otiorrhynchus ovatus L.) morfologi och biologi. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:3
[Report]

Spessivtseff, Paul (1921). Bidrag till kännedomen om splintborrarnas näringsgnag. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:7
[Report]

Spessivtseff, Paul (1924). Grankottmätarna (Eupithecia abietaria och strobilata) och deras skadegörelse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:7
[Report]

Spessivtseff, Paul (1928). Studier över de svenska barkborrarnas biologi särskilt med hänsyn till generationsutvecklingen. Del I. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:8
[Report]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1924). Tallens och granens kolsyreassimilation och dess ekologiska betingelser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:5
[Report]

Stålfelt, Stina (1921). Till kännedom om förhållandet mellan solbladens och skuggbladens kolhydratsproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:5
[Report]

Sylvén, Nils (1918). 1917 års knäckesjuka i norra Västergötland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:6
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Den nordsvenska tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:3
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:7
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Material för studiet af skogsträdens raser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:4
[Report]

Sylvén, Nils (1915). Om kubikmassa och form hos granar av olika förgreningstyp. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om könsfördelningen hos tallen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 5:2
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Om pollineringsförsök med tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 7:9
[Report]

Sylvén, Nils (1917). Om tallens knäckesjuka. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:15
[Report]

Sylvén, Nils (1924). Om våra främmande barrträds vinterhärdighet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:3
[Report]

Sylvén, Nils (1910). Studier öfver granens formrikedom, särskildt dess förgreningstyper och deras skogliga värde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:2
[Report]

T

Tamm, Olof (1935). Ett försök till klassifikation av skogsmarken i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:2
[Report]

Tamm, Olof (1925). Grundvattenrörelser och försumpningsprocesser belysta genom bestämningar av grundvattnets syrehalt i nordsvenska moräner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 22:1
[Report]

Tamm, Olof (1920). Markstudier i det nordsvenska barrskogsområdet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:3
[Report]

Tamm, Olof (1921). Om berggrundens inverkan på skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:3
[Report]

Tamm, Olof (1922). Om bestämning av de oorganiska komponenterna i markens gelkomplex. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:4
[Report]

Tamm, Olof (1937). Om de lågproduktiva sandmarkerna å Hökensås och i övre Lagadalen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:1
[Report]

Tamm, Olof (1934). Om mekanisk analys av svenska skogsjordar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:8
[Report]

Tamm, Olof (1917). Om skogsjordsanalyser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:8
[Report]

Tamm, Olof (1931). Studier över jordmånstyper och deras förhållande till markens hydrologi i nordsvenska skogsterränger. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 26:2
[Report]

Tamm, Olof (1932). Über die Oxalatmethode in der chemischen Bodenanalyse. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:1
[Report]

Tamm, Olof (1929). An experimental study on clay formation and weathering of felspars. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:1
[Report]

Tirén, Lars (1928). Einige Untersuchungen über die Schaftform. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:4
[Report]

Tirén, Lars (1934). Nyare fältförsöksmetodik, belyst genom några skogsodlingar på Kulbäckslidens försökspark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:6
[Report]

Tirén, Lars (1927). Om barrytans storlek hos tallbestånd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:5
[Report]

Tirén, Lars (1935). Om granens kottsättning, dess periodicitet och samband med temperatur och nederbörd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:4
[Report]

Tirén, Lars (1937). Skogshistoriska studier i trakten av Degerfors i Västerbotten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 30:2
[Report]

Tirén, Lars (1940). Till frågan om hyggesmognadens betydelse vid skogsodling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 32:6
[Report]

Tirén, Lars (1928). Till frågan om tallstammens avsmalning och volymberäkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 24:5/7
[Report]

Tirén, Lars (1929). Über Grundflächenberechnung und ihre Genauigkeit. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:5
[Report]

Trägårdh, Ivar (1916). Bidrag till kännedomen om tallens och granens fiender bland småfjärilarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1927). Entomologiska analyser av torkande träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1923). Mål och medel inom skogsentomologien. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:2
[Report]

Trägårdh, Ivar (1929). Om tallbockens skadegörelse och bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1922). Skogsentomologiska bidrag. I. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 19:3
[Report]

Trägårdh, Ivar (1923). Skogsentomologiska bidrag. II. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1918). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1916. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1919). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 16:4
[Report]

Trägårdh, Ivar (1921). Skogsinsekternas skadegörelse under år 1918. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Skogsinsekternas skadegörelse under åren 1919-1921. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:6
[Report]

Trägårdh, Ivar (1918). Tallbocken (Monochamus sutor L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1924). Trägnagare-studier. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 21:8
[Report]

Trägårdh, Ivar (1921). Undersökningar över den större märgborren, dess skadegörelse och bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 18:1
[Report]

Trägårdh, Ivar (1929). Undersökningar över den större snytbaggen och dess bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 25:2
[Report]

Trägårdh, Ivar (1917). Undersökningar över gran- och tallkottarnas skadeinsekter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:16
[Report]

Trägårdh, Ivar (1920). Undersökningar över nunnans uppträdande i Gualöv 1915-1917. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:4
[Report]

Trägårdh, Ivar and Butovitsch, Viktor (1935). Redogörelse för barkborrekampanjen efter stormhärjningarna 1931-1932. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 28:1
[Report]

Trägårdh, Ivar and Forsslund, Karl-Herman (1932). Studier över insamlingstekniken vid undersökningar över markens djurliv. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 27:2
[Report]

W

Wibeck, Edvard (1910). Bokskogen inom Östbo och Västbo härad af Småland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 6:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1919). Det norrländska tallfröets grobarhet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:1
[Report]

Wibeck, Edvard (1917). Om eftergroning hos tallfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 13-14:7
[Report]

Wibeck, Edvard (1912). Om ljungbränning för skogskultur. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 8:2
[Report]

Wibeck, Edvard (1923). Om missbildning av tallens rotsystem vid spettplantering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 20:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1920). Om olika skogsodlingsmetoders förhållande till uppfrysningsfaran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 17:5
[Report]

Wibeck, Edvard (1914). Om självsådd och skogsodling i övre Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 10:6
[Report]

Wibeck, Edvard (1915). Skogsträdens frösättning hösten 1914. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 11:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1916). Skogsträdens frösättning år 1915. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 12:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1912). Tall och gran af sydlig härkomst i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 9:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1927). Vår- eller höstsådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 23:4
[Report]

Wibeck, Edvard (1918). Widéns kulturplog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 15:2
[Report]

Wiksten, Åke (1945). Metodik vid mätning av årsringens vårved och höstved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 34:9
[Report]

Å

Ångström, Anders (1936). Jordtemperaturen i bestånd av olika täthet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Experimental Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt ; 29:3
[Report]

This list was generated on Thu Jun 1 03:05:58 2023 CEST.