Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | W
Number of items at this level: 165.

A

Ager, Bengt H:son (1958). En undersökning på virkeskörare av arbetstyngdens variation med köravståndet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:9
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1952). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1939-30/6 1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:2
[Report]

Améen-Malmström, Hellen (1963). Bibliografisk förteckning över Statens skogsforskningsinstituts publikationer 1/7 1952-1963. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1952). Barkmasseprocenter för timmer och massaved av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1954). Funktioner och tabeller för kubering av småträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:12
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1953). Om tidpunkten för den årliga diametertillväxtens avslutande hos tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:5
[Report]

Andersson, Sven-Olof (1963). Produktionstabeller för norrländska tallplanteringar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:3
[Report]

Ardö, Paul and Lindquist, Bertil (1947). Om Laspeyresia grossana Haw. som skadedjur i de nordväst-europeiska bokskogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:4
[Report]

B

Björkman, Erik (1946). Om betingelserna för uppkomsten av brädgårdsblånad samt dennas bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:7
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om lagringsröta i massavedgårdar och dess förebyggande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:1
[Report]

Björkman, Erik (1946). Om uppkomsten av stockblånad och lagringsröta i furusågtimmer i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:5
[Report]

Björkman, Erik (1948). Studier över snöskyttesvampens (Phacidium infestans Karst.) biologi samt metoder för snöskyttets bekämpande. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:2
[Report]

Brammanis, Leo (1952). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 1, Trädgårdsborren, Phyllopertha horticola L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:2
[Report]

Brammanis, Leo (1956). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 2, Pingborren, Amphimallus solstitialis L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:4
[Report]

Brammanis, Leo (1959). Bidrag till kännedomen om för skogen skadliga bladhorningar i Sverige. 3, Brunborren, Serica brunnea L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:7
[Report]

Butovitsch, Viktor (1946). Redogörelse för flygbekämpningskampanjen mot tallmätaren under åren 1944-1945. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:9
[Report]

Butovitsch, Viktor (1951). Undersökningar över virkesförstörande insekters spridning och skadegörelse i boningshus i Blekinge län och Kalmar läns södra landstingsområde. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:5
[Report]

Butovitsch, Viktor and Heqvist, Karl-Johan (1961). Undersökningar över snytbaggens utveckling. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:4
[Report]

Bärring, Ulf (1958). Några orienterande försök med kemiska medel mot ört- och vedartad vegetation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:10
[Report]

C

Callin, Georg (1949). Om framställningskostnader och gränsdimensioner för småvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:6
[Report]

Callin, Georg (1953). Om tidsåtgången vid sådd av skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:7
[Report]

Callin, Georg (1949). Redogörelse för några markberedningsförsök med häst- och maskindragna redskap. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:1
[Report]

Callin, Georg (1961). Syrfällning av klent virke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:7
[Report]

Callin, Georg (1949). Tidsåtgången vid röjning i ungskogsbestånd av tall, uppkomna efter sådd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:3
[Report]

Callin, Georg and Hansson, Jan-Erik (1959). Plantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:8
[Report]

Carbonnier, Charles (1949). De ädla lövträdens fördelning på boniteter i Halland, Skåne och Blekinge enligt rikstaxeringen 1945-1946. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:10
[Report]

Carbonnier, Charles (1954). Några exempel på produktionen i planterad granskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:5
[Report]

Carbonnier, Charles (1947). Produktionsöversikter för ask. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:5
[Report]

Carbonnier, Charles (1951). Underväxtproblemet i kulturbestånd av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:1
[Report]

D

Domeij, Åke (1948). Några skogs- och lundväxters känslighet för natriumklorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:6
[Report]

Dormling, Ingegerd (1962). Ympningsmetoder för tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:2
[Report]

E

Edgren, Vilhelm and Nylinder, Per (1949). Funktioner och tabeller för bestämning av avsmalning och formkvot under bark för tall och gran i norra och södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:7
[Report]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1949). Fält- och rötkammarförsök avsedda att utröna skyddsverkan hos olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:4
[Report]

Edén, Johan and Rennerfelt, Erik (1946). Undersökningar enligt klotsmetoden av några träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:10
[Report]

Eggli, Werner (1961). Betrachtungen über den Zuwachs der Weisstanne (Abies alba Mill. syn. Abies pectinata DC.) in Südschweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:2
[Report]

Eiche, Wilhelms (1955). Spontaneous chlorophyll mutations in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:13
[Report]

Eidmann, Hubertus H (1960). Om lärkskottmalen (Argyresthia laevigatella H. S.) i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:3
[Report]

Eklund, Bo (1956). Ett förbandsförsök i tallskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:10
[Report]

Eklund, Bo (1952). Fortsatta studier över ett gallringsförsök i stavagranskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:10
[Report]

Eklund, Bo (1957). Om granens årsringsvariationer inom mellersta Norrland och deras samband med klimatet. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:1
[Report]

Eklund, Bo (1949). Relationstal för transformering av toppmätt volym sågtimmer av tall och gran till verklig kubikmassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:2
[Report]

Eklund, Bo (1949). Skogsforskningsinstitutets årsringsmätningsmaskiner. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:5
[Report]

Eklund, Bo (1948). Undersökningar över fastmasseprocenter, åtgångstal m. m. vid mätning av 2- och 3-meters tall- och granmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:1
[Report]

Eklund, Bo (1951). Undersökningar över krympnings- och svällningsförändringar hos borrspån av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:7
[Report]

Eklund, Bo (1954). Årsringsbreddens klimatiskt betingade variation hos tall och gran inom norra Sverige åren 1900-1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:8
[Report]

Eklund, Bo and Huss, Einar (1946). Undersökningar över äldre skogskulturer i de nordligaste länen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:6
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1960). Studies on the longevity of stored pine pollen (Pinus silvestris L. and Pinus contorta var. Murrayana Engelm). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:7
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin (1958). Über Entwicklungsanomalien in Kreuzungsnachkommenschaften bei Pinus silvestris L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:2
[Report]

Eklundh Ehrenberg, Carin and Simak, Milan (1957). Flowering and pollination in Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:12
[Report]

Engström, Kjell (1955). Fågelfaunans beroende av skogens sammansättning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:2
[Report]

F

Forsslund, Karl-Herman (1948). Något om insamlingsmetodiken vid markfaunaundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:7
[Report]

Forsslund, Karl-Herman (1960). Studier över lilla tallstekeln Diprion (Microdiprion) pallipes (Fall.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:8
[Report]

Francke-Grosmann, Helene (1952). Über die Ambrosiazucht der beiden Kiefernborkenkäfer Myelophilus minor Htg. und Ips acuminatus Gyll. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:6
[Report]

Fransson, Pär (1952). Bekämpning av björk i Norrland medelst hormonderivat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:1
[Report]

Fries, Jöran (1961). Några exempel på produktionen i tallskog i södra Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:3
[Report]

G

Gunnert, Lars (1962). Undersökning av ormgransbeståndet i Lekeryd (Picea abies (L.) H. Karst f. virgata (Jacques) Rehd.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:5
[Report]

Gustafsson, Lena and Felton, Adam and Felton, Annika and Brunet, Jörg and Caruso, Alexandro and Hjältén, Joakim and Lindbladh, Matts and Ranius, Thomas and Roberge, Jean-Michel and Weslien, Jan (2015). Natural versus National boundaries. Conservation Letters. 8 :1 , 50-57
[Research article]

Gustafsson, Åke and Simak, Milan (1958). Effect of x- and γ-rays on conifer seed. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:5
[Report]

H

Hagberg, Erik (1948). Riksskogstaxeringen av Kopparbergs län åren 1943 och 1944. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:9
[Report]

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1954). Riksskogstaxeringen av Västsverige åren 1949-1951. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:4
[Report]

Hagberg, Erik and Tersmeden, Carl (1955). Riksskogstaxeringen av Östra Mellansverige åren 1950-1952. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:4
[Report]

Hagner, Stig (1962). Naturlig föryngring under skärm. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:4
[Report]

Hagner, Stig (1958). Om kott- och fröproduktionen i svenska barrskogar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:8
[Report]

Hansson, Jan-Erik (1961). Studier av inlärningsfrågor vid skogliga lärlingskurser. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:10
[Report]

Henningsson, Björn (1962). Studies in fungal decomposition of pine, spruce, and birch pulpwood. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:3
[Report]

Heqvist, Karl Johan (1948). Några iakttagelser över tallmätarens parasiter under senaste härjningen i södra och mellersta Sverige (1943-1945). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:3
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över lindmätaren (Erannis defoliaria L.) och dess uppträdande i Skåne år 1948. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:8
[Report]

Heqvist, Karl-Johan (1956). Studier över större granspinnarstekeln (Cephalcia abietis L.) och dess uppträdande i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:5
[Report]

Hesselman, Henrik (1951). Granföryngring och nitrat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:3
[Report]

Holmbäck, Bure and Malmström, Carl (1947). Några markförbättringsförsök på nordsvenska tallhedar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:6
[Report]

Holmsgaard, Erik (1950). Studier over højdetilvækst, kroneudvikling, opresning m. v. i unge bøgebevoksninger i Skåne. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:1
[Report]

Huss, Einar (1950). Om avvingningsskador på skogsfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:3
[Report]

Huss, Einar (1956). Om barrskogsfröets kvalitet och andra på såddresultatet inverkande faktorer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:9
[Report]

Huss, Einar (1958). Om höstplantering av tall och gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:3
[Report]

Huss, Einar (1951). Skogsforskningsinstitutets metodik vid fröundersökningar. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:6
[Report]

Huss, Einar (1961). Undersökningar över tallfröets ljusbehov. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:6
[Report]

Huss, Einar (1954). Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:7
[Report]

Håkansson, Artur (1956). Seed development of Picea abies and Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:2
[Report]

I

Ingestad, Torsten (1962). Macro element nutrition of pine, spruce, and birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:7
[Report]

Ingestad, Torsten (1958). Studies on manganese deficiency in a forest stand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:4
[Report]

Ingestad, Torsten and Jacobson, Adrian (1962). Boron and manganese nutrition of birch seedlings in nutrient solutions. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:8
[Report]

J

Jonsson, Bengt (1962). Om barrblandskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:8
[Report]

K

Käärik, Aino and Rennerfelt, Erik (1957). Investigations on the fungal flora of spruce and pine stumps. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:7
[Report]

L

Lekander, Bertil (1959). Der doppeläugige Fichtenbastkäfer Polygraphus poligraphus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:9
[Report]

Lekander, Bertil (1952). En ny metod för bekämpning av granbarkborren, Ips typographus L. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Om märgborrens och större tallvivelns uppträdande i skog tidigare angripen av tallfly- och tallmätarlarver. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:3
[Report]

Lekander, Bertil (1955). Skadeinsekternas uppträdande i de av januaristormen 1954 drabbade skogarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:3
[Report]

Lekander, Bertil (1954). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1946-1950. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:1
[Report]

Lekander, Bertil and Rennerfelt, Erik (1955). Undersökningar över insekts- och blånadsskador på sågtimmer. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:8
[Report]

Lekander, Marianne (1950). Skogsinsekternas uppträdande i Sverige under tiden 1741-1945. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:5
[Report]

Lundgren, Nils and Lindholm, Astrid and Sundberg, Ulf (1955). En undersökning av arbetstyngden vid användning av motorsågar i skogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:10
[Report]

Lundgren, Nils P. V and Sundberg, Ulf (1958). Tekniska och fysiologiska studier av maskinbarkning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:1
[Report]

Lundqvist, Bengt (1957). Om höjdutvecklingen i kulturbestånd av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:2
[Report]

Lundström, Hans (1972). Microscopic studies of cavity formation by soft rot fungi Allescheria terrestris Apinis, Margarinomyces luteo-viridis v. Beyma and Phialophora richardsiae (Nannf.) Conant. Technical Report. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 98
[Report]

M

Malmström, Carl (1949). Studier över skogstyper och trädslagsfördelning inom Västerbottens län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:11
[Report]

Malmström, Carl (1963). Älvdalsreviren i nordvästra Dalarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:2
[Report]

Mathiesen-Käärik, Aino (1953). Eine Übersicht über die gewöhnlichsten mit Borkenkäfern assoziierten Bläuepilze in Schweden und einige für Schweden neue Bläuepilze. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:4
[Report]

Matérn, Bertil (1947). Metoder att uppskatta noggrannheten vid linje- och provytetaxering. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:1
[Report]

Matérn, Bertil (1956). On the geometry of the cross-section of a stem. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:11
[Report]

Matérn, Bertil (1960). Spatial variation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:5
[Report]

Molin, Nils L (1955). Fallsjuka på groddplantor av barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:7
[Report]

Molin, Nils L (1957). Om Fomes annosus spridningsbiologi. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:3
[Report]

Molin, Nils L and Persson, Marja and Persson, Sture (1960). Root parasites on forest tree seedlings. [Stockholm]: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:1
[Report]

Molin, Nils L and Rennerfelt, Erik (1959). Honungsskivlingen, Armillaria mellea (Vahl) Quél., som parasit på barrträd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:10
[Report]

Molin, Nils L and Teär, Jaan (1956). Ogräsrensning i plantskolor med kemiska preparat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:6
[Report]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan (1954). X-ray photography employed in germination analysis of Scots pine (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:6
[Report]

Müller-Olsen, Carl and Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1956). Germination analyses by the x-ray method. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:1
[Report]

N

Nilsson, Nils Erik (1961). Riksskogstaxeringens produktionsöversikter. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:1
[Report]

Nilsson, Nils-Erik and Segebaden, Gustaf von (1962). Undersökning rörande avsättningslägen för skog och skogsmark i Jämtlands län. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:4
[Report]

Nylinder, Per (1951). Beräkning av höstvedhalt och medelårsringsbredd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:10
[Report]

Nylinder, Per (1955). Kvistningsundersökningar. 1, Grönkvistning av ek. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:12
[Report]

Nylinder, Per (1951). Om patologiska hartskanaler. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:7
[Report]

Nylinder, Per (1953). Volymviktsvariationer hos planterad gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:3
[Report]

Nylinder, Per and Hägglund, Erik (1954). Ståndorts- och trädegenskapers inverkan på utbyte och kvalitet vid framställning av sulfitmassa av gran. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:11
[Report]

Nylinder, Per and Rennerfelt, Erik (1954). Undersökningar över rötskador i den helbarkade sulfitveden under olika huggnings- och lagringsförhållanden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:10
[Report]

Näslund, Manfred (1953). Die Forstliche Forschungsanstalt Schwedens, Arbeitsaufgaben und Organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3C
[Report]

Näslund, Manfred (1953). The Forest Research Institute of Sweden, its work and organization. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3B
[Report]

Näslund, Manfred (1947). Funktioner och tabeller för kubering av stående träd. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:3
[Report]

Näslund, Manfred (1952). Statens skogsforskningsinstitut, dess arbetsuppgifter och organisation. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 42:3A
[Report]

Näslund, Manfred (1957). The aims and methods of Swedish forest research. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:6
[Report]

P

Palm, Thure (1951). Die Holz- und Rinden-Käfer der nordschwedischen Laubbäume. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:2
[Report]

Paterson, Sten Sture (1962). Introduction to phyochorology of Norden. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 50:5
[Report]

Petrini, Sven (1959). De två äldsta svenska tallproveniensförsöken. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:11
[Report]

Petterson, Henrik (1947). Avverkningsberäkningar för övre och mellersta Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:2
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Barrskogens volymproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1A
[Report]

Petterson, Henrik (1964). Barrskogens värdeproduktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 52:1
[Report]

Petterson, Henrik (1955). Die Massenproduktion des Nadelwaldes. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:1B
[Report]

Petterson, Henrik (1950). Om skogsvårdslagens tillämpning. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:2
[Report]

Petterson, Henrik (1951). Produktionstabeller för vissa typer av svensk barrskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:9
[Report]

Plym Forshell, Christina (1953). Kottens och fröets utbildning efter själv- och korsbefruktning hos tall (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:10
[Report]

R

Rennerfelt, Erik (1947). Några undersökningar över olika rötsvampars förmåga att angripa splint- och kärnved hos tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1952). Om angrepp av rotröta på tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1946). Om rotrötan (Polyporus annosus Fr.) i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:8
[Report]

Rennerfelt, Erik (1954). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:9
[Report]

Rennerfelt, Erik (1959). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök med olika träimpregneringsmedel. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 48:6
[Report]

Rennerfelt, Erik and Starkenberg, Bo (1951). Träskyddskommitténs fält- och rötkammarförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 40:4
[Report]

Rennerfelt, Erik and Thunell, Bertil (1950). Undersökningar över bokens rödkärna. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:4
[Report]

S

Simak, Milan (1953). Beziehungen zwischen Samengrösse und Samenanzahl in verschiedenen grossen Zapfen eines Baumes (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:8
[Report]

Simak, Milan (1960). Influence of cone size on the seed produced (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:4
[Report]

Simak, Milan (1962). Karyotype analysis of Larix decidua Mill. from different provenances. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:1
[Report]

Simak, Milan (1952). Om bevattning av tallsådd med saltvatten. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:4
[Report]

Simak, Milan (1955). Samengrösse und Samengewicht als Qualitätsmerkmale einer Samenprobe (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:9
[Report]

Simak, Milan (1953). Über die Samenmorphologie der gemeinen Kiefer (Pinus silve[s]tris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:2
[Report]

Simak, Milan (1957). The x-ray contrast method for seed testing scots pine - Pinus silvestris. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:4
[Report]

Simak, Milan and Gustafsson, Åke (1954). Fröbeskaffenheten hos moderträd och ympar av tall. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 44:2
[Report]

Stålfelt, Martin Gottfrid (1946). Gifteffekten och dess beroende av spridningssättet vid utrotning av ljung och blåbärsris med klorat. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 35:2
[Report]

Sundberg, Ulf (1960). Studier över manuell hantering av rundvirke. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:2
[Report]

Suszka, Boleslaw and Ohba, Kihachiro and Simak, Milan (1960). Über das Wachstum von Kiefernsämlingen aus röntgenbestrahltem Samen. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:9
[Report]

T

Tamm, Carl Olof (1953). Growth, yield and nutrition in carpets of a forest moss (Hylocomium splendens). Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:1
[Report]

Tamm, Carl Olof (1947). Markförbättringsförsök på mager sand. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 36:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier over skogens näringsförhållanden. 4, Effekten av kalium- och fosfortillförsel till ett oväxtligt bestånd på dikad myr. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:7
[Report]

Tamm, Carl Olof (1956). Studier över skogens näringsförhållanden. 3, Försök med tillförsel av växtnäringsämnen till ett skogsbestånd på mager sandmark. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 46:3
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 1, Seasonal variation in the nutrient content of conifer needles. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:5
[Report]

Tamm, Carl Olof (1955). Studies on forest nutrition. 2, An experiment with application of radioactive phosphate to young spruces and birches. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:6
[Report]

Tirén, Lars (1953). Jämförelser mellan olika såddmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 43:9
[Report]

Tirén, Lars (1949). Om den naturliga föryngringen på obrända hyggen i norrländsk granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 38:9
[Report]

Tirén, Lars (1948). Om en snabbmetod för grobarhetsbestämning av tall- och granfrö. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:5
[Report]

Tirén, Lars (1958). Om försök med plantering av tall och gran i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 47:5
[Report]

Tirén, Lars (1952). Om försök med sådd av tall- och granfrö i Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:7
[Report]

Tirén, Lars (1951). Om hyggesgranen och dess betydelse för de norrländska granskogshyggenas föryngring. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 39:8
[Report]

Tirén, Lars (1955). Om kostnaden för sådd och vissa andra föryngringsmetoder. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 45:11
[Report]

Troëng, Ivan (1953). Motorsågkedjor, deras arbetssätt och konstruktion. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 41:8
[Report]

W

Wiksten, Åke (1960). Beskrivning och analys av några fasta gallringsförsök i mellersta Norrland. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 49:6
[Report]

Wiksten, Åke (1962). Några exempel på den sibiriska lärkens (Larix sibirica, Lebed.) produktionsförmåga i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 51:6
[Report]

Wiksten, Åke (1948). Om några faktorer av betydelse för såddresultatet jämte preliminära resultat av några täcksåddförsök. Stockholm: Predecessors to SLU > Swedish Institute for Forest Research, Sveriges lantbruksuniversitet. Meddelanden från Statens skogsforskningsinstitut ; 37:4
[Report]

This list was generated on Wed Jun 7 03:08:27 2023 CEST.