Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | J | L | M | N | P | S | T | W
Number of items at this level: 65.

A

Almquist, Charlotta and Lerenius, Cecilia and Filipsson, Caroline and Jonsson, Anders (2008). Bestämning av förekomst av patogena svampar i vete med PCR-teknik. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 18
[Report]

B

Börjesson, Thomas and Ivarsson, Kjell and Larsolle, Anders and Wikström, Lennart (2002). Kvalitetsprognoser för brödvete och maltkorn med reflektansmätning i växande gröda. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 1
[Report]

Börjesson, Thomas and Lorén, Niklas and Larsolle, Anders and Söderström, Mats and Nilsson, Johan and Nissen, Knud (2008). Bildanalys som redskap för platsspecifik ogräsbekämpning. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 13
[Report]

Börjesson, Thomas and Nyberg, Anna and Stenberg, Maria and Wetterlind, Johanna (2002). Handburen Hydro sensor i vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 2
[Report]

Börjesson, Thomas and Åstrand, Björn and Engström, Lena and Lindén, Börje (2005). Bildanalys för att beskriva beståndsstatus i höstraps och höstvete och ogräsförekomst i vårsäd. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 2
[Report]

D

Delin, Sofia (2000). Hantering av geografiska data inom ett jordbruksfält. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 4
[Report]

Delin, Sofia (2008). Kvävemineraliseringsförlopp och inverkan på skörd efter gödsling med fjäderfägödsel. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:4
[Report]

Delin, Sofia and Engström, Lena (2008). Kvävemineraliseringsförlopp efter gödsling med organiska gödselmedel vid olika tidpunkter. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:1
[Report]

E

Engström, Lena (2000). Axanlagsstudier i höstvete 1999. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 4
[Report]

Engström, Lena and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria (2008). Höstraps och ärter i växtföljden. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:5
[Report]

Engström, Lena and Börjesson, Thomas and Lindén, Börje (2007). Beståndstäthet tidigt på våren i höstvete. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 8
[Report]

Engström, Lena and Gruvaeus, Ingemar (1998). Ekonomiskt optimal kvävegödsling till höstvete, analys av 160 försök från 1980 till 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 3
[Report]

Engström, Lena and Lindén, Börje (2008). Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps - vete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 16
[Report]

Engström, Lena and Lindén, Börje (2003). Skillnader i utvecklingstakt och kväveupptag i tidigt och sent höstvete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 11
[Report]

Engström, Lena and Lindén, Börje and Roland, Johan (2000). Höstraps i Mellansverige. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 7
[Report]

Engström, Lena and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2006). Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2005. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 3
[Report]

Engström, Lena and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2006). Ekologiska demonstrationsodlingar på Lanna försöksstation 1996-2006. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Engström, Lena and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Grund eller djupare jordbearbetning i samband med sådd av höstvete efter höstraps. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

G

Gustavsson, Kjell and Berge, Therese W. and Hauge Madsen, Kathrine (2015). Hållbart jordbruk genom precisionsodling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 34
[Report]

Gustavsson, Kjell and Jonsson, Anders and Klint, Sven and Lindén, Börje and Nissen, Knud and Roland , Johan and Sahlberg, Per-Åke and Ströman, Magnus and Lars, Thylén and Åfors, Marie (1998). Rapportresa från en studieresa i norra Tyskland i mars 1997. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 1
[Report]

J

Jacobsen, Anne and Söderström, Mats (2008). Anvendelse af geostatistik og remote sensing data til kortlægning af jordens lerindhold. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 16
[Report]

Jacobsen, Anne and Söderström, Mats (2008). Regional analyse af samspillet mellem satellitdata og jordbundsvarition. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 17
[Report]

L

Larsson, Sofia and Stenberg, Maria and Gruvaeus, Ingemar and Engström, Märet (2007). Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 9
[Report]

Lindgren, Johanna and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2007). Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 8
[Report]

Lindén, Börje (2008). Efterverkan av olika förfrukter. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 14
[Report]

Lindén, Börje (2008). Flytgödselspridning på hösten. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Precisionsodling (Online) ; 2008:2
[Report]

Lindén, Börje (1997). Humanurin som kvävegödslingsmedel tillfört i växande gröda vid ekologisk odling av höstvete och havre. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 1
[Report]

Lindén, Börje (2000). Samkompostering av rötslam, halm och djupströgödsel för framställning av ett lätthanterligt gödsel- och jordförbättringsmedel. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 5
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena (2006). Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena and Ericson, Lars (2003). Nitrifikation av ammonium i nötflytgödsel efter tillförsel till jord tidigt och sent på hösten. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 10
[Report]

Lindén, Börje and Lerenius, Cecilia and Nyberg, Anna and Delin, Sofia and Ferm, Martin and Torstensson, Gunnar and Hedene, Karl-Arne and Gruvaeus, Ingemar and Tunared, Rolf and Roland, Johan (2006). Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

Lindén, Börje and Roland, Johan and Carlgren, Käll and Engström, Lena and Tunared, Rolf (1997). Jämförelser mellan odlingssystem med konventionell och minimerad jordbearbetning, med och utan fånggrödor. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 2
[Report]

Lindén, Börje and Roland, Johan and Tunared, Rolf (2000). Höstsäds kväveupptag under hösten. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 5
[Report]

Lundström, Christina (2007). Hållbar utveckling för stad och land. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 13
[Report]

Lundström, Christina and Delin, Sofia and Nissen, Knud (2001). Precisionsodling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 5
[Report]

Lundström, Christina and Lindén, Börje (2001). Kväveeffekter av humanurin, Biofer och Binadan som gödselmedel till höstvete, vårvete och vårkorn i ekologisk odling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 8
[Report]

Lundström, Christina and Roland, Johan and Tunared, Rolf and Lindén, Börje (2004). Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

M

Mats, Söderström (2012). Digital markkartering av Skånes åkermark med fjärranalys. Skara, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 26
[Report]

N

Nyberg, Anna (2002). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 8
[Report]

Nyberg, Anna and Börjesson, Thomas and Gustavsson, Anne-Maj (2004). Bildanalys för bedömning av klöverandel i vallar. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2000). Dokumentation av ekologiska växtodlingsgårdar i Västra Sverige 1996-98. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 6
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2002). Inomfältsvariationer i avkastning och grovfoderkvalitet på ett vallskifte 1999-2001. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara. Serie B, Mark och växter ; 9
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008). Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologisk odling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 15
[Report]

Nyberg, Anna and Lindén, Börje and Wetterlind, Johanna and Börjesson, Thomas (2003). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 5
[Report]

Nyberg, Anna and Stenberg, Maria and Börjesson, Thomas and Stenberg, Bo (2003). Precisionsodling av vall. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling Sverige, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 6
[Report]

Nyberg, Anna and Strömberg, Jeannette and Stenberg, Maria and Stenberg, Bo and Nadeau, Elisabet (2002). Snabbmetoder för bestämning av torrsubstans i grönmassa och ensilage. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 9
[Report]

P

Piikki, Kristin and Mats, Söderström and Maria, Stenberg and Johansson, Roland (2012). Variation i marken inom fältförsök. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 25
[Report]

Piikki, Kristin and Söderström, Mats and Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Jarvis, Nicholas (2015). Digital soil mapping for modelling of transport pathways for pesticides to surface water. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 35
[Report]

S

Stenberg, Maria and Aronsson, Helena and Blombäck, Karin (2003). Minirhizotron för att studera rottillväxt och rotbiomassa hos engelskt rajgräs (Lolium perenne L.) insått i vårvete som fånggröda. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Environmental Physics
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 12
[Report]

Stenberg, Maria and Bjurling, Erika and Gruvaeus, Ingemar and Gustafsson, Kjell (2005). Gödslingsrekommendationer och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

Stenberg, Maria and Delin, Karl and Roland, Björn and Söderström, Mats and Stenberg, Bo and Wetterlind, Johanna and Helander, Carl-Anders (2005). Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 2
[Report]

Stenberg, Maria and Etana, Ararso and Bergkvist, Göran and Wetterlind, Johanna and Myrbeck, Åsa and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje (2007). Uthålliga täck- och fånggrödesystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 11
[Report]

Stenberg, Maria and Myrbeck, Åsa and Lindén, Börje and Rydberg, Tomas (2005). Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 3
[Report]

Ståhl, Per and Söderström, Mats and Adolfsson, Niklas (2013). Gradering av rotogräs i ekologisk odling med hjälp av fotografering från obemannat flygplan (UAV). Skara, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 28
[Report]

Söderström, Mats (2006). PrecisionWizard. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 6
[Report]

Söderström, Mats (2008). PrecisionWizard 3. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 12
[Report]

Söderström, Mats (2008). Traditionell markkartering i precisionsodling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 15
[Report]

Söderström, Mats and Gruvaeus, Ingemar and Wijkmark, Lars (2008). Gammastrålningsmätning för detaljerad kartering av jordarter inom fält. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 11
[Report]

Söderström, Mats and Nissen, Knud (2006). Insamling av GIS-data och navigering med GPS. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 7
[Report]

Söderström, Mats and Stadig, Henrik (2015). Test av portabel röntgenfluorescens (PXRF) för bestämning av jordart, näringsämnen och tungmetaller direkt i fält. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 33
[Report]

Söderström, Mats and Wijkmark, Lars and Martinsson, Johan and Nissen, Knud (2008). Avstånd mellan körspår. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 10
[Report]

T

Thylén, Lars and Algerbo, Per-Anders (1998). Teknik för växtplatsanpassad odling. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport / Precisionsodling i väst, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, Avdelningen för mark-växter ; 2
[Report]

W

Wetterlind, Johanna and Jonsson, Anders and Stenberg, Bo (2007). Indelning av fält i mineraliseringszoner för varierad kvävegödsling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 10
[Report]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Stenberg, Maria (2005). Inventering av lösligt organiskt kväve. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 2
[Report]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Tidig höstplöjning på lerjordar. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 6
[Report]

This list was generated on Fri Sep 22 03:07:53 2023 CEST.