Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (14760)
    • (NL, NJ) (7993)
      • Dept. of Entomology (until 061231) (53)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | N | O | P | S | W | Å
Number of items at this level: 53.

A

Andersson, Björn and Pettersson, Maj-Lis and Olofsson, Börje (2006). Bladmögel och brunröta på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231)
(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 40 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Stritar på trädgårdsväxter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 20 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Vanlig spottstrit. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 33 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr and Pettersson, Maj-Lis (1991). Skadedjur på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 47 T
[Factsheet]

B

Bisnieks, Maris (2006). Barley yellow dwarf epidemiology. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:75
ISBN 91-576-7124-9
[Doctoral thesis]

Björklund, Niklas (2004). Movement behaviour and resource tracking in the pine weevil Hylobius abietis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 302
ISBN 91-576-6536-2
[Doctoral thesis]

C

Cedervind, Jan (2003). Impact of pine looper defoliation in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 297
ISBN 91-576-6531-1
[Doctoral thesis]

D

Dalin, Peter (2004). Food-web interactions and population variability of leaf beetles in managed and natural willow stands. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 303
ISBN 91-576-6537-0
[Doctoral thesis]

E

Ekbom, Barbara (2001). Biologisk bekämpning av skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 138 T
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1997). Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 135 T
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2002). Resistens mot insektsbekämpningsmedel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 188 T
[Factsheet]

Estberg, Magnus and Pettersson, Maj-Lis (2005). Växtskador orsakade av träskyddsmedel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 17 T
[Factsheet]

F

Forsberg, Ann-Sofi and Pettersson, Maj-Lis (2006). Mjöldagg. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 63 T
[Factsheet]

Friberg, Hanna (2005). Persistence of Plasmodiophora brassicae. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:115
ISBN 91-576-6914-7
[Doctoral thesis]

H

Hannunen, Salla (2003). Trivial movements and redistribution of polyphagous insect herbivores in heterogeneous vegetation. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 376
ISBN 91-576-6412-9
[Doctoral thesis]

Hedgren, Per Olof (2002). Dead wood retention and the risk of bark beetle attack. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 247
ISBN 91-576-6331-9
[Doctoral thesis]

Höglund, Solveig (2006). Induced plant responses in willow to a gall-forming insect. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-7155-9
[Licentiate thesis]

J

Jansson, Johanna (2003). The influence of plant fertilisation regime on plant-aphid-parasitoid interactions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 415
ISBN 91-576-6441-2
[Doctoral thesis]

Jonsell, Mats (2017). Bin runt husknuten. UNSPECIFIED.

K

Kuusk, Anna-Karin and Sandskär, Boel (2004). Biologisk bekämpning av insekter med insektspatogena svampar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 152 T
[Factsheet]

L

Lindelöw, Åke (2004). Allmän träfjäril (Träd-ödare) och två närbesläktade arter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 192 T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke (2003). Svart lövborre. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 189T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2007). Häggspinnmal och några andra spinnmalar på träd och buskar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 171 T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2006). Skadegörare på hästkastanj. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 195 T
[Factsheet]

Lindström, Anders (2006). Distribution and transmission of American foulbrood in honey bees. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:22
ISBN 91-576-7071-4
[Doctoral thesis]

Linkowski, Weronika and Cederberg, Björn and Nilsson, L. Anders (2004). Vildbin och fragmentering : kunskapssammanställning om situationen för de viktigaste pollinatörerna i det svenska jordbrukslandskapet. (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

N

Ninkovic, Velemir (2002). Plant volatiles mediate tritrophic interactions. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 321
ISBN 91-576-6152-9
[Doctoral thesis]

O

Ollerstam, Olle (2002). Induced resistance in basket willow against a gall midge. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6326-2
[Doctoral thesis]

Olofsson, Einar (1994). Biology and outbreaks of Microdiprion pallipes (Hymenoptera; Diprionidae) in Sweden. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Studia forestalia Suecica ; 193
[Report]

P

Pettersson, Maj-Lis (2001). Barkfläcksjuka och några liknande svampsjukdomar på rosskott. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 42 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bestämningsnyckel för skador på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 61 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2007). Bladhorningar som växtskadegörare. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 27 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bladlöss. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 59 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2005). Falska spinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 115 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2000). Fruktbladstekel och lindbladstekel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 136 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2003). Fruktmögel eller gul monilia. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 75 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1999). Gladiolustrips. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 79 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2000). Något om gallbildningar på buskar och träd. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 15 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1998). Pungsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 30 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2007). Pärongallkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 172 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2001). Skadedjur på olvon. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 32 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2001). Skorv på vedartade växter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 128 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Svampsjukdomar på persika. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 101 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2007). Öronvivlar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 23 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Carlson-Nilsson, Ulrika (2003). Svartfläcksjuka på rosor. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 38 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Lagerström, Tomas (2002). Växtskador av låg temperatur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 13 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Åkesson, Ingrid (2006). Barrträdsspinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 134 T
[Factsheet]

S

Smits, Agnis (2001). Responses of Bupalus piniarius to plant quality variation generated by larval feeding. Diss. (sammanfattning/summary) Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230
ISBN 91-576-6060-3
[Doctoral thesis]

W

Waka, Maedot (2005). Native plants as repellents against malaria mosquitoes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:66
ISBN 91-576-6965-1
[Doctoral thesis]

Å

Åsman, Karolina (2003). Bladlöss i sallat. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 190 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina (2006). Kålmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 94 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina (1999). Purjolöksmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 131 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina and Grue, Therese and Ragnarsson, Sara (2005). Skadedjur på växthussallat. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 193 T
[Factsheet]

This list was generated on Tue May 30 03:07:09 2023 CEST.