Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (15484)
    • (NL, NJ) (8397)
      • Dept. of Environmental Assessment (until 080831) (80)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W |
Number of items at this level: 76.

B

Bergfur, Jenny (2007). Ecological integrity of boreal streams. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:50
ISBN 978-91-576-7349-7
[Doctoral thesis]

Berglf, Tomas (1997). Supercritical fluid extraction (SFE) in environmental analysis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 70
ISBN 91-576-5500-6
[Doctoral thesis]

Blenckner, Thorsten and Jrvinen, Marko and Weyhenmeyer, Gesa (2004). Atmospheric circulation and its impact on ice phenology in Scandinavia. Boreal Environment Research. 9 :5 , 371-380
[Research article]

C

Cory, Neil (2006). Natural and anthropogenic influences on aluminium in the humic rich waters of northern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:63
ISBN 91-576-7112-5
[Doctoral thesis]

Cory, Neil and Lfgren, Stefan and Bishop, Kevin (2007). Modelling inorganic aluminium in the SKOKAL streams. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:1
[Report]

D

Djodjic, Faruk (2008). Identifiering av riskomrden for fosforfrluster i ett jordbruksdominerat avrinningsomrde i Dalarna. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:5
[Report]

E

Eriksson, Lars and Goedkoop, Willem and Herlitz, Eva and Nisell, Jakob and Trnblom, Erik and Wallin, Mats and Wiederholm, Ann-Marie and stlund, Mikael (1999). Kolbcksn - recipientkontroll 1998. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 1999:8
[Report]

F

Flster, Jens (2001). Catchment hydrochemical processes controlling acidity and nitrogen in forest stream water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 190
ISBN 91-576-6074-3
[Doctoral thesis]

Flster, Jens (1999). Control of runoff chemistry by processes in the near-stream zone. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys, 1403-977X ; 1999:5
[Licentiate thesis]

Flster, Jens and Herlitz, Eva and Wiederholm, Ann-Marie and Eriksson, Lars and stlund, Mikael and Wallin, Mats (1998). Kolbcksn - recipientkontroll 1997. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Flster, Jens and Temnerud, Johan and Erlandsson, Martin (2007). Surhet och frsurning i vattendrag i ett variabelt landskap. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:15
[Report]

G

Goedkoop, Willem and Kreuger, Jenny (2006). vervakning av biologiska effekter i vattendrag vid anvndning av insektsmedel p stormfllt timmer i sydsvenska skogar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:22
[Report]

Grandin, Ulf (2008). Krav p stickprovsstorlek vid inventering av bebyggelsens avvikelse frn originalskick. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:3
[Report]

Grandin, Ulf (2007). Strategier fr urval av sjar som ska ing i den sexriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:10
[Report]

Grandin, Ulf and Hallstan, Simon (2007). Sjhjortronets lmplighet som indikator fr miljmlen Bara naturlig frsurning, Levande sjar och vattendrag samt Ett rikt vxt- och djurliv. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:22
[Report]

Gransson, Elisabet (2003). Variation in lake water chemistry and spatial scale. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 269
ISBN 91-576-6503-6
[Doctoral thesis]

H

Hansson, Klas and Wallin, Mats and Lindgren, Georg (2006). The FYRIS model Version 2.0 - a users manual. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:16
[Report]

Hellstrm, Anna and Kreuger, Jenny (2005). Litteraturstudie av veterinrmedicinska produkter infr screeningen 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2005:23
[Report]

Herbert, Roger and Bjrkvald, Louise and Wllstedt, Teresia and Johansson, Kjell (2009). Bakgrundshalter av metaller i svenska inlands- och kustvatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen fr vatten och milj ; 2009:12
[Report]

K

Kahlert, Maria (2007). Kiselalgsunderskning i sdra delen av Norra stersjdistriktet, 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:8
[Report]

Kahlert, Maria and Gonczi, Mikaela and Mykr, Heikki and Vuori, Kari-Matti and Jarlman, Amelie and Kennedy, Bryan and Bennett, Cathy and Miettinen, Juha and Kelly, Martyn (2007). Northern Rivers GIG Phytobenthos Intercalibration Exercise. ..

Khalili, Maria (2012). Macronutrient cycling in surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:10
ISBN 978-91-576-7694-8
[Doctoral thesis]

Kreuger, Jenny (2007). Screeningunderskning av pesticidfrekomst inom Norra stersjns vattendistrikt 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:20
[Report]

Kylin, Henrik (2004). Artic Ocean 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2004:14
[Report]

L

Larson, Daniel (2007). Non-indigenous freshwater plants. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:15
ISBN 91-576-7314-5
[Doctoral thesis]

Laudon, Hjalmar (2000). Separating natural acidity from anthropogenic acidification in the spring flood of northern Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 160
ISBN 91-576-5894-3
[Doctoral thesis]

Lindberg, Johanna (2001). Swedish environmental quality criteria. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys, 1403-997X ; 2001:11
[Licentiate thesis]

Lfgren, Stefan (2002). Integrerad miljvervakning av svensk skogsmark - IM, rsrapport 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Naturvrdsverket ; 17
[Report]

Lfgren, Stefan (2008). Revision av vxtnringsprogrammen - observationsflt och typomrden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:1
[Report]

Lfgren, Stefan and Rnnback, Pernilla and Pilstrm, Fredrik (2010). Kvalitetsskrad vattenkemisk provtagning i vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen fr vatten och milj ; 2010:3
[Report]

M

Mellander, Per-Erik (2003). Spring water stress in Scots pine. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 287
ISBN 91-576-6521-4
[Doctoral thesis]

N

Nilsson, Marie-Louise (2000). Occurrence and fate of organic contaminants in wastes. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 249
ISBN 91-576-5759-9
[Doctoral thesis]

Nisell, Jakob and Lindsj, Anders and Temnerud, Johan (2007). Rikstckande virtuellt vattendrags ntverk fr fldesbaserad modellering VIVAN. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:17
[Report]

O

Orback, Caroline (2007). Utvrdering av enskilda avlopps betydelse fr vattenkvaliteten i sjn Trehrningen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:7
[Report]

P

Persson, Gunnar and Wilander, Anders (2005). Identifiering och frteckning av svenska inlandsvatten enligt artikel 3.1 och bilaga 1 i Nitratdirektivet, baserat p databaser vid SLU. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2005:6
[Report]

R

Rapp, Lars (2001). Critical loads of acid deposition for surface water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 207
ISBN 91-576-6091-3
[Doctoral thesis]

S

Sandin, Leonard (2000). Spatial and temporal variability of stream benthic macroinvertebrates. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Silvestria, 1401-6230 ; 172
ISBN 91-576-6056-5
[Doctoral thesis]

Seibert, Jan and McDonnell, Jeffrey J. (2002). On the dialog between experimentalist and modeler in catchment hydrology. Water resources research. 38 :11 , 1-14
[Research article]

Seibert, Jan and Rodhe, Allan and Bishop, Kevin (2003). Simulating interactions between saturated and unsaturated storage in a conceptual runoff model. Hydrological processes. 17 :2 , 379-390
[Research article]

Sonesten, Lars (2005). Kolbcksn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Kolbcksn - provfiske och metaller i fisk 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:15
[Report]

Sonesten, Lars (2005). Kllfrdelning av kvve och fosfor i Glummans avrinningsomrde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2005:17
[Report]

Sonesten, Lars (2007). Utvrdering av vr- och hstprovtagning av bottenfauna i Vnern. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:28
[Report]

Sonesten, Lars (2001). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys
[Report]

Sonesten, Lars (2002). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 2001. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2003). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 2002. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars (2006). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:14
[Report]

Sonesten, Lars (2007). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 2006. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:13
[Report]

Sonesten, Lars (2008). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:17
[Report]

Sonesten, Lars and Engblom, Sten (2001). Totalfosforanalyser vid Institutionen fr miljanalys 1965 - 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars and Eriksson, Lars (2000). Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjrden 1999. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Sonesten, Lars and Goedkoop, Willem and Quintana, Isabel (2004). Kolbcksn - recipientkontroll 2003. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Stencil
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2005). Kolbcksn - recipientkontroll 2004. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2005:15
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2006). Kolbcksn - recipientkontroll 2005. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:13
[Report]

Sonesten, Lars and Quintana, Isabel (2008). Kolbcksn - recipientkontroll 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:16
[Report]

Sonesten, Lars and Wilander, Anders (2006). Underlag och frslag till reviderade bedmningsgrunder fr klorofyll. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:6
[Report]

Sonesten, Lars and Wilander, Anders (2006). Underlag och frslag till reviderade bedmningsgrunder fr syrgas. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:7
[Report]

Stendera, Sonja (2005). Spatiotemporal variability of chemistry and biota in boreal surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:95
ISBN 91-576-6994-5
[Doctoral thesis]

Srensen, Rasmus (2006). Topographical influence on soil chemistry. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 91-576-6895-7
[Licentiate thesis]

T

Temnerud, Johan and Weyhenmeyer, Gesa (2007). Abrupt changes in air temperature and precipitation - do they matter for organic matter? I/In: International Humic Substances Society 11th Nordic-Baltic Symposium on Functioning of NOM in the Environment, 10-13 June 2007, Joensuu.
[Conference Paper]

V

Vereskuns, Gastons (1999). Chlorinated fatty acids in freshwater fish and some biological effects of dichlorostearic acid. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 203
ISBN 91-576-5717-3
[Doctoral thesis]

W

Wallin, Mats and Sonesten, Lars (2008). Miljvervakning i Mlaren 2007. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:14
[Report]

Wallman, Karin (2008). Synoptisk underskning av Mlarens vattenkemi 2008-08-25. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:23
[Report]

Weyhenmeyer, Gesa (2004). Synchrony in relationships between the North Atlantic Oscillation and water chemistry among Sweden's largest lakes. Limnology and Oceanography. 49 :4 , 1191-1201
[Research article]

Weyhenmeyer, Gesa and Jeppesen, Erik and Adrian, Rita and Arvola, Lauri and Blenckner, Thorsten and Jankowski, Thomas and Jennings, Eleanor and Noges, Peeter and Noges, Tiina and Straile, Dietmar (2007). Nitrate-depleted conditions on the increase in shallow northern European lakes. Limnology and Oceanography. 52 :4 , 1346-1353
[Research article]

Weyhenmeyer, Gesa and Meili, Markus and Livingstone, David M. (2004). Nonlinear temperature response of lake ice breakup. Geophysical Research Letters. 31 :7 , 1-4
[Research article]

Widenfalk, Anneli (2005). Interactions between pesticides and microorganisms in freshwater sediments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2005:23
ISBN 91-576-7022-6
[Doctoral thesis]

Wilander, Anders and Johnson, Richard and Goedkoop, Willem (2003). Riksinventering 2000. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2003:1
[Report]

Wilander, Anders and Sonesten, Lars (2006). Underlag och frslag till reviderade bedmningsgrunder fr siktdjup. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2006:8
[Report]

Willen, Eva and Larson, Daniel (2004). Typanpassning av sjar och vattendrag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2004:3
[Report]

Willn, Eva (2007). Vxtplankton i sjar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2007:6
[Report]

kerblom, Nina (2007). Bioavailability of pesticides in freshwater sediments. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:3
ISBN 91-576-7302-2
[Doctoral thesis]

kerblom, Staffan (2006). Anthropogenic heavy metals in organic forest soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2006:67
ISBN 91-576-7116-8
[Doctoral thesis]

kerblom, Staffan and Johansson, Kjell (2008). Kvicksilver i svensk insjfisk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment (until 080831), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys ; 2008:8
[Report]

kesson Nilsson, Gunilla (2000). Characterisation of chlorinated fatty acid metabolites in human cells after uptake of dichlorostearic acid, as determined by a halogenspecific detector (XSD). Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljanalys, 1403-977X ; 2000:9
[Licentiate thesis]

kesson-Nilsson, Gunilla (2004). Determination of chlorinated fatty acids using SPE, XSD and GC/MS. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Agraria, 1401-6249 ; 493
ISBN 91-576-6773-X
[Doctoral thesis]

This list was generated on Tue Oct 3 03:16:24 2023 CEST.