Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (14760)
    • (LTJ, LTV) (2531)
      • Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231) (76)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: B | D | E | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 74.

B

Bennerstål, Catja and Sällvik, Krister (2010). Tidsåtgång i mjölkproduktion under betessäsong och hela året. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:8
[Report]

Bocz, György Ängelkott (2012). Reutilisation of agricultural buildings. Diss. (sammanfattning/summary) Apnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:82
ISBN 978-91-576-7729-7
[Doctoral thesis]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2010). Arbetstidsåtgång i mellankalvsuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:31
[Factsheet]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2011). Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:35
[Factsheet]

Botermans, Jos and Andersson, Mats (1995). Growing-finishing pigs in an uninsulated house 2. Swedish journal of agricultural research. 25 , 83-92
[Research article]

Botermans, Jos and Andersson, Mats and Svendsen, Jørgen (1995). Growing-finishing pigs in an uninsulated house 1. Swedish journal of agricultural research. 25 , 73-82
[Research article]

Botermans, Jos and Gustafsson, Gösta and Jeppsson, Knut-Håkan and Brown, Nils and Rodhe, Lena (2010). Measures to reduce ammonia emissions in pig production. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

D

de Bruijn, Paulien (2008). Hemp concretes. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv. ; -
ISBN 978-91-85911-87-5
[Licentiate thesis]

de Bruijn, Paulien (2012). Material properties and full-scale rain exposure of lime-hemp concrete walls. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:68
ISBN 978-91-576-7715-0
[Doctoral thesis]

E

Elgåker, Hanna (2011). Horse keeping in peri-urban areas. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:7
ISBN 978-91-576-7576-7
[Doctoral thesis]

G

Germer, Caroline and Brufors, Sofia (2009). Immunokastration som alternativ till obedövad kastration av smågrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:6
[Factsheet]

H

Hedlund, Sofia (2008). Arbetsåtgång i mjölkproduktion beroende på besättningsstorlek samt mekaniserings- och automatiseringsgrad. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:2
[Report]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Englund, Jan-Eric and Ledgard, Stewart (2011). Foderproduktion och metanbildning i våmmen utgör 85-90 % av mjölkens klimatpåverkan. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:17
[Factsheet]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Swensson, Christian (2011). Variation in carbon footprint of milk due to management differences between Swedish dairy farms. Animal. 5 , 1-11
[Research article]

Herlin, Anders and Hultgren, Jan and Ekman, Torkel (2007). Smittskydd i stora mjölkkobesättningar. Technical Report. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:1
[Report]

Herlin, Anders and Oostra, Huibert and Hedlund, Sofia (2009). Biofilm i mjölkningsanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:5
[Factsheet]

Herlin, Anders and Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna (2010). Användning av betesdjur i parker och grönområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:32
[Factsheet]

Herlin, Anders H. (1997). Comparison of lying area surfaces for dairy cows by preference, hygiene and lying down behaviour. Swedish journal of agricultural research. 27 , 189-196
[Research article]

Hörndahl, Torsten (2008). Energy use in farm buildings. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:8
[Report]

Hörndahl, Torsten and Larsson, Jan and Lidström, Eva-Maria (2010). Idéer för att spara tid i mjölkproduktionen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:27
[Factsheet]

Hörndahl, Torsten and Neuman, Lars (2012). Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:19
[Report]

Hörndahl, Torsten and Wachenfelt, Eva von and Wachenfelt, Hans von (2013). Belysning i stallbyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:8
[Report]

J

Jeppson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta and Swensson, Christian (2008). Utsläpp av växthusgaser från svenska djurstallar. Alnarp.

Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:3
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta (2009). Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

K

Kulle, Annika and Sällvik, Krister (2009). Förbättring av djurskydd och välfärd vid lastning av slaktkyckling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

M

Magnusson, Madeleine (2007). Bacillus cereus in the housing environment of dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:42
ISBN 978-91-576-7341-1
[Doctoral thesis]

Meiner, Mie and Thomsson, Annica and Bernes, Gun and Ascárd, Kristina and Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

N

Ngwabie, Ngwa Martin (2011). Gas emissions from dairy cow and fattening pig buildings. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:18
ISBN 91-576-7553-8
[Doctoral thesis]

Nilsson, Christer and Friberg, Olof (2012). Collapses and damages on Swedish farm Buildings due to snow loads. I/In: International Conference on Agricultural Engineering, CIGR-AgEng2012, 8 -12 July, Valencia.
[Conference Paper]

Nilsson, Christer and Friberg, Olof (2011). Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 33
[Report]

Nilsson, Ulla and Nimmermark, Sven (2013). Restvärme för växthusproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:2
[Report]

Nimmermark, Sven (2009). Teknik, system och hälsa för personer som arbetar med djur. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Nimmermark, Sven and Gustafsson, Gösta and Nilsson, Tania (2008). Nödventilation och larm i djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:5
[Report]

Nimmermark, Sven and Sandström, Viveca and Berglund, Charlotte and Algers, Bo (2010). Koldioxidavlivning av värphöns i inhysningsstallar. Skara: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 29
[Report]

O

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Rantzer, Dan and Svendsen, Jørgen (2007). Besättningsstudier av system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Rantzer, Dan and Svendsen, Jørgen (2008). Transponderutfodring (ESF) till dräktiga suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:4
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Lörincz, Annika and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Arbetseffektiva grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:19
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2010). Arbetsbelastning och tidsåtgång i moderna svenska grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2010). 100 % ekologiskt foder till slaktgrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:13
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:20
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2011). Klövskador hos suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:26
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen and Reese, Duane and Andersson, Mats and Rantzer, Dan (1993). Inhysning av dräktiga suggor i långsmala boxar med blötutfodring. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. ; 87
[Report]

P

Petersson, Kristin and Bostad, Elise (2009). Optimalt mottagningsstall för kalvar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:11
[Factsheet]

R

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). PorcoFer till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:12
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). TorvoJärn Extra till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:13
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Botermans, Jos and Andersson, Mats and Olsson, Anne-Charlotte (2010). Mjuka golv i grisningsboxar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:15
[Factsheet]

S

Slätt, Sara and Swensson, Christian (2009). Drank. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:3
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte (2008). Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:11
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Olsson, Anne-Charlotte and Rantzer, Dan (2008). Besättningsimmunitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:9
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Wallgren, Per and Olsson, Anne-Charlotte (2008). Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:12
[Factsheet]

Svennerstedt, Bengt and Nilsson, Christer and Strömdahl, Camilla (2010). Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Swensson, Christian and Gustafsson, Kjell and Hetta, Mårten and Nadeau, Elisabet (2011). Svensk majsmästare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:33
[Factsheet]

Swensson, Christian and Lindström, Eva-Maria (2008). Majsensilage av god kvalitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:3
[Factsheet]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Gustafsson, Anne-Maj and Hetta, Mårten (2011). Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:27
[Factsheet]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Hetta, Mårten (2009). Majs, vilken sort skall man välja och när skall ensilaget skördas? Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:8
[Factsheet]

Sällvik, Krister (2010). Mjölkkalkylen vid nybygge måste analyseras. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:29
[Factsheet]

Sällvik, Krister and Hedlund, Sofia (2008). Storleken betyder inte allt – när det gäller arbetsbehov för mjölkkor! Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:2
[Factsheet]

Sällvik, Krister and Palmén, Cecilia and Bäcklund, Nina and Bostad, Elise (2007). Transport av slaktkyckling från gård till slakteri - studier av klimat och analys av dödlighet - förslag till förbättringar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:5
[Report]

T

Thomsson, Annica (2009). Miljötillståndsprövning för animalieproduktion - en kartläggning av inblandade parters syn på processen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:21
[Factsheet]

Thomsson, Annica (2008). Weaning of pigs. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2008:20
ISBN 9789185913534
[Doctoral thesis]

V

Von Wachenfelt, Hans and Nilsson, Christer (2012). Design criteria for structural design of silage silo walls. I/In: International Conference of Agricultural Engineering, CIGR-Ageng2012, 8 - 12 July, Valencia.
[Conference Paper]

von Wachenfelt, Hans and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer and Olsson, Ove and Ehlorsson, Carl-Johan (2009). Force analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces. Biosystems engineering. 104 :2 , 250-257
[Research article]

W

Wachenfelt, Hans von (2009). Effect of floor condition on pig gait. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:81
ISBN 978-91-576-7428-9
[Doctoral thesis]

Wachenfelt, Hans von (2010). Kostnadseffektiv konstruktion av utomhus vistelseytor för nöt. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Wachenfelt, Hans von (2011). Performance of geotextile-gravel bed all-weather surfaces. Biosystems engineering. 108 , 46-56
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Pinzke, Stefan (2010). Gait and force analysis of provoked pig gait on clean and fouled rubber mat surfaces. Biosystems engineering. 106 :1 , 86-96
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - hästens sparkbelastning på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:20
[Report]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:29
[Factsheet]

Wachenfelt, Hans von and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer (2009). Gait and Force Analysis of Provoked Pig Gait on Clean and Fouled Concrete Surfaces. Biosystems engineering. 104 , 534-544
[Research article]

Wachenfelt, Hans von and Pinzke, Stefan and Nilsson, Christer and Olsson, Ove and Ehlorsson, Carl-Johan (2008). Gait analysis of unprovoked pig gait on clean and fouled concrete surfaces. Biosystems engineering. 101 :3 , 376 -382
[Research article]

Wattsgård, Johan and Olsson, Anne-Charlotte and Botermans, Jos (2012). Ledarskap och management i storskalig grisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:21
[Factsheet]

This list was generated on Tue May 30 03:07:18 2023 CEST.