Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (15470)
    • (LTJ, LTV) (2633)
      • Landscape Architecture (until 121231) (56)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | W | Ö
Number of items at this level: 55.

A

Andréasson, Anna and Larsson, Inger and Lundquist, Kjell and Persson, Boel (2010). Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:19
[Factsheet]

B

Bucht, Eivor and Deak, Johanna (2009). Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:2
[Factsheet]

D

de Jong, Kim and Albin, Maria and Skärbäck, Erik and Grahn, Patrik and Wadbro, John and Merlo, Juan and Björk, Jonas (2011). Area-aggregated assessments of perceived environmental attributes may overcome single-source bias in studies of green environments and health: results from a cross-sectional survey in southern Sweden. Environmental health a global access science source. 10 , 1-11
[Research article]

E

Ericsson, Ingegerd and Grahn, Patrik and Skärbäck, Erik (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. Educare (Malmö). 2009 :1 , 81-101
[Research article]

G

Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:13
[Report]

H

Haaland, Christine and Larsson, Anders and Peterson, Anna and Gyllin, Mats (2010). Implementing multifunctional greenways in Sweden - challenges and opportunities. I/In: Proccedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning, 8-11 July 2010, Budapest, Hungary.
[Conference Paper]

Hedberg, Sten and Lundquist, Kjell (2010). Antikens mest omfattande jordbrukslära, De re rustica, ("Tolv böcker om lantbruk") av Columella (ca 70 e.Kr.), nu på svenska. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:25
[Factsheet]

Hedberg, Sten and Lundquist, Kjell (2010). The most comprehensive agricultural textbook in the ancient world, De re rustica (“Twelve Books of Agriculture”) by Columella (c. 70 AD), now published in Swedish. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:26
[Factsheet]

Herlin, Anders and Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna (2010). Användning av betesdjur i parker och grönområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:32
[Factsheet]

Hydén, Christer and Engel, Stefanie and Skärbäck, Erik (2012). Möjligheten och lämpligheten av att anlägga vindskydd utefter vindutsatta cykelvägar. Lund: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Bulletin (Lunds tekniska högskola, Institutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg) ; 273
[Report]

Hylmö, Kajsa (2005). Improving the road planning process. Environmental Practice. 7 :1 , 44-53
[Research article]

Hylmö, Kajsa and Skärbäck, Erik (2006). Transparency in road planning documents. Environmental Practice. 8 :1 , 49-57
[Research article]

J

Jakobsson, Anna (2009). Experiencing landscape while walking. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:67
ISBN 978-91-576-7414-2
[Doctoral thesis]

Jakobsson, Anna and Persson, Boel and Biwall, Anders and Jansen, Jane and Trinks, Immo and Andréasson, Anna (2012). Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:1
[Report]

Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva and Gunnarsson, Allan and Lindgren, Therese and Wiström, Björn and Norlin, Måns (2012). Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Johansson Åbonde, Anders (2010). Drömmen om svenskt silke. Alnarp : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-86197-67-4
[Licentiate thesis]

K

Klintborg Ahlklo, Åsa (2012). Åkerns blomma. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:9
ISBN 978-91-576-7693-1
[Doctoral thesis]

L

Lagergren, Fredrik and Jönsson, Anna Maria and Blennow, Kristina and Benjamin, Smith (2012). Implementing storm damage in a dynamic vegetation model for regional applications in Sweden. Ecological modelling. 247 , 71-82
[Research article]

Larsson, Anders and Germundsson, Lisa (2012). Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:8
[Factsheet]

Larsson, Anders and Peterson, Anna and Bjärnborg, Elinor and Haaland, Christine and Gyllin, Mats (2011). Regional landscape strategies and public participation: towards implementing the European Landscape Convention in Sweden. I/In: The European Landscape Convention - Challenges of Participation. Sid./p. 261-274. Springer Verlag
ISBN 978-90-481-9931-0
[Book Chapter]

Larsson, Inger and Lundquist, Kjell (2010). Icelandic medieval monastic sites. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:18
[Factsheet]

Larsson, Inger and Åsen, Per Arvid and Kristjánsdóttir, Steinunn and Lundquist, Kjell (2012). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:12
[Report]

Larsson, Marie (2009). Stadsdelsträdgård - plats för gemenskap och kreativa processer. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:40
ISBN 978-91-86195-87-8
[Doctoral thesis]

Lindholm, Gunilla (2008). Klimatmedveten landskapsarkitektur. Alnarp.

Lundquist, Kjell (2010). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:7
[Factsheet]

Lundquist, Kjell (2010). Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:20
[Factsheet]

M

Mattson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Studier av lokalklimat och ljudutbredning i en svensk tätort. Svensk geografisk årsbok. 85 , 47-66
[Research article]

Mattsson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:7
[Report]

N

National Research School, APULA (2010). Malmbanan Diaries. Alnarp. (Unpublished)

Nord, Jenny and Persson, Boel and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2012). Inventering av genomförda karaktärsanalyser. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:3
[Report]

O

Ode, Åsa and Persson, Jesper and Qviström, Mattias (2010). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

P

Persson, Boel (2010). Genius Thomerupensis eller Tomarps själ. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Peterson, Anna and Gyllin, Mats and Haaland, Christine and Larsson, Anders (2010). Recreation in Swedish agricultural areas - public attitudes to multifunctional greenway design. I/In: Proceedings of Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning 2010, 8-11 July 2010, Budapest, Hungary.
[Conference Paper]

Petersson, Anna and Wingren, Carola (2011). Designing a memorial place. Mortality: Promoting the interdisciplinary study of death and dying. 16 :1 , 54-69
[Research article]

R

Rundcrantz, Kristina (2007). Environmental compensation for disrupted ecological functions in Swedish road planning and design. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:118
ISBN 978-91-85913-17-6
[Doctoral thesis]

Rydell-Andersson, Kristin and Skärbäck, Erik (2010). GIS-metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

S

Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna and Herlin, Anders (2010). Betesdjur i Bulltoftaparken - så tycker besökare och närboende. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:24
[Factsheet]

Schalk, Meike (2007). Imagining the organic city. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:28
ISBN 978-91-576-7327-5
[Doctoral thesis]

Skärbäck, Erik (2010). Balance in the Lomma harbour housing project. I/In: The 47th International Federation of Landscape Architects (IFLA) World Congress, 28-30 May 2010, Suzhou, China.
[Conference Paper]

Skärbäck, Erik (2007). Landscape planning to promote well being. Environmental Practice. 9 :3 , 206-217
[Research article]

Skärbäck, Erik (2007). Noise measurements and rail traffic development. Environmental Practice. 9 :2 , 119-127
[Research article]

Skärbäck, Erik (2007). Planning for healthful landscape values. I/In: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. Sid./p. 305-326. Springer Verlag
ISBN 978-3-540-36762-8
[Book Chapter]

Skärbäck, Erik (2010). Södra stambanans breddning från 2 till 4 spår mellan Malmö-Lund (Arlöv-Flackarp). Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. (other) ;
[Report]

Skärbäck, Erik (2010). Vindlokalisering i jordbruksbygder. Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift. 149 :3 , 48-57
[Research article]

Skärbäck, Erik and Grahn, Patrik (2012). Grönska för kunskapande. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:9
[Report]

Skärbäck, Erik and Rydell-Andersson, Kristin (2010). GIS-metodik för åtta karaktärer i Malmö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:20
[Report]

Skärbäck, Erik and Thorsson, Pontus (2009). Mjuka eller hårda data för bedömning av järnvägars bullerstörning. (other). 2009 :1 , 14-21
[Research article]

Skärbäck, Erik and Wadbro, John and Björk, Jonas and de Jong, Kim and Albin, Maria and Ardö, Jonas and Grahn, Patrik (2012). The agricultural landscape for recreation. I/In: Agricultural science. Sid./p. 225-242. Intech
[Book Chapter]

Skärbäck, Erik and Wadbro, John and Grahn, Patrik (2009). GIS-analys på regional nivå av rekreationsresurser. Svensk geografisk årsbok. 85 , 67-96
[Research article]

Stoltz, Jonathan and Grahn, Patrik and Brundell-Freij, Karin and Björk, Jonas and Skärbäck, Erik (2012). Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:10
[Report]

T

Tenngart Ivarsson, Carina and Hagerhall, Caroline M. (2008). The perceived restorativeness of gardens. Urban forestry & urban greening. 7 :2 , 107-118
[Research article]

W

Wahlsteen, Eric (2010). Trädgården vid Tomarps Kungsgård 1614-1658. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Wingren, Carola (2009). En landskapsarkitekts konstnärliga praktik. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:27
ISBN 978-91-86195-74-8
[Doctoral thesis]

Ö

Östlund, Niclas (2009). E-deltagande i fysisk planering - att fånga lokal kunskap med webbGIS. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:55
ISBN 978-91-576-7402-9
[Doctoral thesis]

This list was generated on Wed Sep 27 03:07:13 2023 CEST.