Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (14783)
    • (LTJ, LTV) (2532)
      • Landscape Management, Design, and Construction (until 121231) (41)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | G | H | J | K | L | N | O | P | S | Ö
Number of items at this level: 41.

B

Bengtsson, Petra N (2010). Samspel i parkförvaltning. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:9
ISBN 978-91-576-7486-9
[Doctoral thesis]

C

Carlsson, Jennifer and Persson, Jesper (2006). Erosion och erosionskydd i vattenmiljöer. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för landskaps- och trädgårdsteknik) ; 2006:2
[Report]

D

Delshammar, Tim (2010). Hållbar förvaltning av bostadsgårdar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:2
[Factsheet]

Delshammar, Tim (2011). Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2011). Examensarbeten i forskningsprojekt - genomförande och examination. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:25
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2010). Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Delshammar, Tim and Lindkvist, Elisabeth (2011). Rätt och fel på bostadsgården. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:23
[Report]

E

Elisabeth, Lindkvist (2010). Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:11
[Report]

Emilsson, Tobias (2008). Gröna tak - klimatanpassning för täta städer. Alnarp.

Emilsson, Tobias (2008). Vegetation development on extensive vegetated green roofs. Ecological engineering. 33 :3-4 , 265-277
[Research article]

G

Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:13
[Report]

H

Hansson, David and Schroeder, Håkan (2009). Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Hansson, Jonas and Schouenborg, Björn (2009). Trafikklassning för markbeläggningsplattor av natursten. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:8
[Report]

Huisman, Mark (2011). Bedömning av individers prestationer i grupparbeten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:16
[Report]

Huisman, Mark (2008). Gävlekursen och Skånestudien. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:6
[Report]

Huisman, Mark and Åkesson, Ingrid and Östberg, Johan (2011). Miljömål och karantänsskadegörare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:17
[Report]

J

Jansson, Märit (2008). Kommunala lekplatser i tider av förändring. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:9
[Report]

Jansson, Märit (2009). Management and use of public outdoor playgrounds. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:46
ISBN 978-91-86195-93-9
[Doctoral thesis]

Johansson, Christina (2011). Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Johansson, Christina and Persson, Jesper and Schroeder, Håkan and Gunnarsson, Allan and Hammer, Mårten and Gyllin, Mats (2011). Ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:2
[Report]

Johansson, Christina and Schroeder, Håkan (2009). Miljöanpassad parkskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:15
[Factsheet]

K

Kristoffersson, Anders and Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

L

Lindgren, Therese (2010). Green space management & residents’ benefits. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:95
ISBN 978-91-576-7540-8
[Doctoral thesis]

N

Nielsen, Anders Busse (2011). Landscape laboratories 2008-10. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
[Report]

O

Ode, Åsa and Persson, Jesper and Qviström, Mattias (2010). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

P

Persson, Jesper (2011). Att förstå miljökompensation. Göteborg: Melica Media
ISBN 978-91-85627-07-3
[Book (author)]

Persson, Jesper (2013). Perceptions of environmental compensation in different scientific fields. International Journal of Environmental Studies. 70 :4 , 611-628
[Research article]

Persson, Jesper (2006). Theoretical reflections on the connection between environmental assessment methods and conflict. Environmental impact assessment review. 26 :7 , 605-613
[Research article]

Persson, Jesper (2000). The hydraulic performance of ponds of various layouts. (other). 2 :3 , 243-250
[Research article]

Persson, Jesper and Ode, Åsa and Råberg, Tora and Swiergiel, Weronika and Kjellsson, Anders and Wulkan, Gunilla and Emilsson, Tobias (2008). LTJ-Fakultetens miljöutredning. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:3
[Report]

Persson, Jesper and Pettersson, Thomas (2006). Dagvattendammar. Technical Report. Borlänge: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. (other) ; 2006:1
[Report]

Persson, Jesper and Pettersson, Thomas J.R (2009). Monitoring, sizing and removal efficiency in stormwater ponds. (other). 2009 :4 , 1-11
[Research article]

Persson, Jesper and Wittgren, Hans Bertil (2003). How hydrological and hydraulic conditions affect performance of ponds. Ecological engineering. 21 :4-5 , 259-269
[Research article]

Persson, Jesper and Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Nord, Jenny and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:24
[Report]

S

Sandell, Bert (2010). Blanketter för egenkontroll av arbete i natursten. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Sandell, Bert (2012). Fysikalisk analys av golfgreener. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:22
[Report]

Sandell, Bert (2010). Lagning av nedslagsmärken på golfgreener med verktyget TurnUp®. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Sjöman, Henrik (2012). Trees for tough urban sites. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:7
ISBN 978-91-576-7691-7
[Doctoral thesis]

Sjöman, Henrik and Östberg, Johan and Bühler, Oliver (2012). Diversity and distribution of the urban tree population in ten major Nordic cities. Urban forestry & urban greening. 2012:11 :1 , 31-39
[Research article]

Ö

Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Busse Nielsen, Anders (2012). Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Östberg, Johan and Martinsson, Max and Stål, Örjan and Fransson, Ann-Mari (2012). Risk of root intrusion by tree and shrub species into sewer pipes in Swedish urban areas. Urban forestry & urban greening. 2012:1 , 65-71
[Research article]

This list was generated on Thu Jun 1 03:08:01 2023 CEST.