Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "(VH) > Dept. of Animal Environment and Health"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (7154)
    • (VH) (985)
      • Dept. of Animal Environment and Health (84)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items at this level: 83.

A

Anderson, Claes (2016). Investigating anticipatory behaviours in lambs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:107
ISBN 978-91-576-8717-3
eISBN 978-91-576-8718-0
[Doctoral thesis]

Arnesson, Annika and Carlsson, Annelie and Helander, Carl (2015). Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 40
[Report]

Arnesson, Annika and Nadeau, Elisabet (2011). Sporprojektet : vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har? Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 31
[Report]

Arnesson, Annika and Nadeau, Elisabet and Dahlström, Frida and Dahl, Jonas and Johansson, David and Johansson, Lars (2010). Forskningsverksamhet och försöksstallar inom nöt- och lammköttsproduktion i Wales, Irland, Skottland och Danmark. Skara, Sweden: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 28
[Report]

Arnesson, Annika and Rustas, Bengt-Ove and Nadeau, Elisabet and Swensson, Christian (2009). Majsproduktion på gårdar i södra Sverige - odling, konservering och foderkvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 27
[Report]

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2011). Dikalvsproduktion på två gårdar i Västsverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 30
[Report]

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2012). Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 35
[Report]

Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 38
[Report]

Atkinson, Sophie (2016). Assessment of cattle and pig welfare at stunning in commercial abattoirs. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:47
ISBN 978-91-576-8596-4
eISBN 978-91-576-8597-1
[Doctoral thesis]

Atkinson, Sophie (2000). Farm animal transport, welfare and meat quality. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / SLU, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa ; 4
[Report]

Axel-Nilsson, Malin (2015). The match between horse and rider. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:98
ISBN 978-91-576-8394-6
eISBN 978-91-576-8395-3
[Doctoral thesis]

B

Barrlund, Malin (2017). Sortprovning 2016 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2017:1
[Factsheet]

Beetz, Andrea and Uvnäs-Moberg, Kerstin and Julius, Henri and Kotrschal, Kurt (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. Frontiers in Psychology. 3, 1-15
[Journal article]

Berg, Charlotte C. (1998). Foot-pad dermatitis in broilers and turkeys. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 1998:36
ISBN 91-576-5442-5
[Doctoral thesis]

Bergström, Karin (2013). Prevention and control of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in equine hospitals in Sweden. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:36
ISBN 978-91-576-7811-9
[Doctoral thesis]

Bertilsson, Jan and Emanuelson, Margareta (2007). Att rapa metan är normalt för en väl fungerande mjölkko. Stockholm: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Bodin, Lina and Algers, Bo and Andersson, Mats and Olsson, Anne-Charlotte and Botermans, Jos (2015). The amount of straw for growing-finishing pigs considering the reduction of time spent in manipulative behavior. Symbiosis online journal of veterinary sciences. 1:1, 1-6
[Journal article]

Brunberg, Emma (2011). Tail biting and feather pecking. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:76
ISBN 978-91-576-7620-7
[Doctoral thesis]

Buijs, Stephanie (2011). Using spatial distribution and behaviour to determine optimal space allowances for poultry and rabbits. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:8
ISBN 978-91-576-7577-4
[Doctoral thesis]

C

Carlsson, Annelie and Arnesson, Annika and Arvidsson Segerkvist, Katarina (2016). Faktorer som påverkar lammköttskvaliteten - en litteraturstudie. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 42
[Report]

Christensen, Janne Winther (2006). Fear in horses. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. ; 2006
ISBN 91-576-6887-6
[Licentiate thesis]

D

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika (2016). Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat. Skara, Sweden: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 43
[Report]

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 39
[Report]

E

Eckersten, Henrik and Djurle, Annika and Albihn, Ann and Båge, Renee and Andersson, Lars and de Toro, Alfredo and Gärdenäs, Annemieke I and Hultgren, Jan and Kvarnheden, Anders and Lewan, Elisabet and Nkurunziza, Libére and Rosén, Klas and Spörndly, Rolf and Vågsholm, Ivar and Von Rosen, Dietrich and Yuen, Jonathan and Magnusson, Ulf (2015). Framtida risker och hot mot svensk spannmåls- respektive mjölkproduktion. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(NL, NJ) > Department of Plant Biology (from 140101)
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Clinical Sciences
(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

G

Grubb, Tamara (2012). Evaluation of efficacy and safety of pulsed inhaled nitric oxide in the anesthetized horse. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:100
ISBN 978-91-576-7747-1
[Doctoral thesis]

H

Handlin, Linda (2010). Human-human and human-animal interaction. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:98
ISBN 978-91-576-7543-9
[Doctoral thesis]

Hartmann, Elke (2010). Managing horses in groups to improve horse welfare and human safety. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2010:87
ISBN 978-91-576-7532-3
[Doctoral thesis]

Helander, Carl (2014). Forage feeding in intensive lamb production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:37
ISBN 978-91-576-8022-8
eISBN 978-91-576-8023-5
[Doctoral thesis]

Herlin, Anders and Hultgren, Jan and Ekman, Torkel (2007). Smittskydd i stora mjölkkobesättningar. Technical Report. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:1
[Report]

Hessle, Anna (2007). Beef cattle on semi-natural grasslands - production of meat and nature conservation. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:32
ISBN 978-91-576-7331-2
[Doctoral thesis]

Hessle, Anna and Dahlström, Frida (2016). Köttforskning på Götala. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Hessle, Anna and Dahlström, Frida (2012). Köttforskning på Götala - de första femtio åren. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Hirsch, Elin Netti (2016). Feline stress. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:91
ISBN 978-91-576-8684-8
eISBN 978-91-576-8685-5
[Doctoral thesis]

Hultgren, Jan (2001). Observational and experimental studies of the influence of housing factors on the behaviour and health of dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 104
ISBN 91-576-5929-X
[Doctoral thesis]

Hultgren, Jan and Svensson, Catarina (2009). Heifer rearing conditions affect length of productive life in Swedish dairy cows. Preventive veterinary medicine. 89:3-4, 255-264
[Journal article]

Hultgren, Jan and Svensson, Catarina and Pehrsson, Mats (2011). Rearing conditions and lifetime milk revenues in Swedish dairy cows. Livestock science. 137:1, 108-115
[Journal article]

Hultgren, Jan and Wiberg, Sofia Elisabet and Berg, Charlotte and Cvek, Katarina and Lunner Kolstrup, Christina (2014). Cattle behaviours and stockperson actions related to impaired animal welfare at Swedish slaughter plants. Applied animal behaviour science. 152, 23-37
[Journal article]

J

Jalmlöv, Maria and Steen, Margareta and Röcklinsberg, Helena (2011). Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande? Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Jansson, Désirée S. and Nyman, Ann and Göransson, Magnus and Frössling, Jenny and Höglund, Johan (2011). Spolmasken Ascaridia galli ökar hos svenska värphöns. Svensk veterinärtidning. 63:8-9, 11-16
[Journal article]

Johansson, Birgitta and Hessle, Anna and Kumm, Karl-Ivar (2014). Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Johansson, Birgitta and Hessle, Anna and Kumm, Karl-Ivar (2014). Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Johansson, Birgitta and Ullvén, Karin (2015). Proteinfoder till mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Factsheet]

K

Kumm, Karl-Ivar (2009). Det framtida jordbruket. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 26
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Produktionskostnad för grovfoder till köttdjur. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 23
[Report]

Kumm, Karl-Ivar (2009). Profitable Swedish lamb production by economies of scale. Small ruminant research. 81:1, 63-69
[Journal article]

Kumm, Karl-Ivar and Salevid, Pernilla (2012). Vägar till lönsamma och växande företag med dikobaserad nötköttsproduktion. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 33
[Report]

L

Lehrman, Anna and Chatzopoulou, Sevasti Chatzopoulou and Feng, Li and Forabosco, Flavio and Jonas, Elisabeth and Karantininis, Konstantinos and Levander, Fredrik and Nicolia, Alessandro and Rydhmer, Lotta and Röcklinsberg, Helena and Sandin, Per and Sundström, Jens and Zhu, Li-Hua (2014). Shaping our food – an overview of crop and livestock breeding. Uppsala, Sverige: Mistra Biotech, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book]

Lindqvist, Hanna (2012). α-tocopherol and β-carotene in forages and their utilisation by dairy cows in organic production. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:15
ISBN 978-91-576-7651-1
[Doctoral thesis]

Loberg, Jenny (2007). Behaviour of foster cows and calves in dairy production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:122
ISBN 978-91-85913-21-3
[Doctoral thesis]

Loberg, Jenny (2005). Exercise of tied dairy cows during the winter. Skara : Sveriges lantbruksuniv. ; 2005:1
ISBN 91-576-6809-4
[Licentiate thesis]

Lomander, Hanna (2012). Energy status related to production and reproduction in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:73
ISBN 978-91-576-7720-4
[Doctoral thesis]

Lund, Vonne (2002). Ethics and animal welfare in organic animal husbandry. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 137
ISBN 91-576-6394-7
[Doctoral thesis]

Lundborg, Karin (2004). Housing, management and health in Swedish dairy calves. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 168
ISBN 91-576-6656-3
[Doctoral thesis]

Lundmark, Frida (2016). Mind the gaps! Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:95
ISBN 978-91-576-8692-3
eISBN 978-91-576-8693-0
[Doctoral thesis]

M

Manske, Thomas (2002). Hoof lesions and lameness in Swedish dairy cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 135
ISBN 91-576-6390-4
[Doctoral thesis]

N

Nadeau, Elisabet and Arnesson, Annika and Hallin, Ola (2014). Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 37
[Report]

Nielsen, Per Peetz (2008). Behaviours related to milk intake in dairy calves. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2008:11
ISBN 978-91-85913-44-2
[Doctoral thesis]

Nilsson, Christer and Hermansson, Alexandra and Säter, Monica and Röklander, Johan and Hjalmarsson, Birger and Gunnarsson, Stefan (2013). Provning och utvärdering av nya typer av artificiellt ljus i hönsstallar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 34
[Report]

Nilsson, Ulf and Wallenbeck, Anna and Gunnarsson, Stefan (2015). Visioner om genetisk mångfald i svenskt ekologiskt lantbruk. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Nimmermark, Sven and Sandström, Viveca and Berglund, Charlotte and Algers, Bo (2010). Koldioxidavlivning av värphöns i inhysningsstallar. Skara: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 29
[Report]

O

Odén, Kristina (2003). Fear and aggression in large flocks of laying hens. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 144
ISBN 91-576-6359-9
[Doctoral thesis]

Olofsson, Anna (2011). Towards adaptive management of reindeer grazing resources. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:16
ISBN 978-91-576-7551-4
[Doctoral thesis]

Olsson, Anna (2001). Motivation in laying hens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 2001:101
ISBN 91-576-5923-0
[Doctoral thesis]

P

Palmgren Karlsson, Carina (2009). Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 25
[Report]

R

Rehn, Therese (2013). Best of friends? Investigating the dog-human relationship. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:67
ISBN 978-91-576-7872-0
eISBN 978-91-576-7873-7
[Doctoral thesis]

Rehn, Therese (2011). The role of the emotional relationship with humans on dog welfare. Uppsala, Sweden : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 2011:4
ISBN 978-91-576-9033-3
[Licentiate thesis]

Rustas, Bengt-Ove (2009). Whole-crop cereals for growing cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2009:74
ISBN 978-91-576-7421-0
[Doctoral thesis]

S

Salevid, Pernilla (2013). Searching for economically sustainable Swedish suckle cow based beef production systems after decoupling of EU-income support. Skara : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 6
ISBN 978-91-576-9135-4
[Licentiate thesis]

Sanaa, M. and Broom, D. and Keeling, Linda and Szücs, E and Oltenacu, Pascal A. and Webster, J and More, S and Morton, D. and Algers, Bo and Salman, M. and Velarde, A. and Sharp, M and Hartung, J. and Thulke, H-H and Vannier, P. and Wierup, Martin and Aiassa, Elisa and Ribó, Oriol (2012). Guidance on risk assessment for animal welfare. ESFA Journal. 10:1, 1-30
[Journal article]

Silvera, Anna (2017). Automatic welfare assessment in broilers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:42
ISBN 978-91-576-8857-6
eISBN 978-91-576-8858-3
[Doctoral thesis]

Spörndly, Eva and Patel, Mikaela and Kumm, Karl-Ivar (2010). Lönar det sig med mer vallfoder till korna? Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2010:1
[Factsheet]

Swensson, Christian and Gustafsson, Kjell and Hetta, Mårten and Nadeau, Elisabet (2011). Svensk majsmästare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:33
[Factsheet]

T

Telezhenko, Evgenij (2007). Effect of flooring system on locomotion comfort in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:76
ISBN 978-91-576-7375-6
[Doctoral thesis]

Telezhenko, Evgenij (2005). Measurements of trackways as a method for assessing locomotion in dairy cows. Skara : Sveriges lantbruksuniv. ; 2005:2
ISBN 91-576-6852-3
[Licentiate thesis]

V

Viksten, Sofie and Visser, E. Kathalijne and Blokhuis, Harry (2016). A comparative study of the application of two horse welfare assessment protocols. Acta agriculturae Scandinavica. Section A, Animal science. 66:1, 56-65
[Journal article]

Viksten, Sofie M. (2016). Improving horse welfare through assessment and feedback. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:68
ISBN 978-91-576-8638-1
eISBN 978-91-576-8639-8
[Doctoral thesis]

W

Wallin, Karin and Arnesson, Annika and Arvidsson Segerkvist, Katarina (2016). Lammslakt vid svenska slakterier - en enkätstudie. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 41
[Report]

Weber, Elin M. (2015). Pup mortality in laboratory mice. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:6
ISBN 978-91-576-8210-9
eISBN 978-91-576-8211-6
[Doctoral thesis]

Westin, Rebecka (2014). Strategic use of straw at farrowing. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:69
ISBN 978-91-576-8086-0
eISBN 978-91-576-8087-7
[Doctoral thesis]

Westin, Rebecka (2013). Use of rubber mats in farrowing pens for loose housed sows. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 36
[Report]

Wiberg, Sofia (2012). Slaughter - not only about animals. Skara : Sveriges lantbruksuniv. , Avhandling (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa), 1652-750X ; 5
ISBN 978-91-576-9086-9
[Licentiate thesis]

Wichman, Anette (2007). Influence of rearing environment on development of perching and dustbathing behaviour in laying hens. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2007:71
ISBN 978-91-576-7370-1
[Doctoral thesis]

Z

Zupan, Manja and Buskas, Julia and Altimiras, Jordi and Keeling, Linda (2016). Assessing positive emotional states in dogs using heart rate and heart rate variability. Physiology & behavior. 155, 102-111
[Journal article]

This list was generated on Wed Oct 18 01:04:45 2017 CEST.