Home About Browse Search
Svenska


Items where Division is "Other"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
  • SLU (8247)
    • Other (33)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | H | I | K | L | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ö
Number of items at this level: 32.

A

Agardh, Carl Adolph and Ljungberg, C. E, (1857). Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Carlstad: Kjellin
[Book (author)]

B

Björklund, Håkan and Cardoso, Marcelo and Gebresenbet, Girma and Gossas, Carina and Hallberg, Ingela and Ljungberg, David and Strömblad, Fredrik (2008). De lokala matproducenterna och dagligvaruhandeln. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Other, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Björklund, Thomas and Nilsson, Jerker (2014). Kalkyleringsmodeller i lantbruksföretag. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:1
[Report]

Björkman, C. A. T. (1870). Handledning i skogsskötsel för allmoge. Stockholm: Samson & Wallin
[Book (author)]

C

Cederlund, Harald and Fogelberg, Fredrik and Hansson, David and Nyberg, Roger and Schroeder, Håkan (2014). Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Microbiology (until 161231)
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2014:7
[Report]

Chatdarong, Kaywalee (2003). Reproductive physiology of the female cat. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 162
ISBN 91-576-6395-5
[Doctoral thesis]

Cnattingius, Axel Theodor (1876). Öfversigt af svenska skogsliteraturen. Upsala: W. Schultz
[Book (author)]

D

Drobyshev, Igor and Niklasson, Mats and Angelstam, Per and Majewski, P. (2004). Testing for anthropogenic influence on fire regime for a 600-year period in the Jaksha area, Komi Republic, East European Russia. Canadian journal of forest research. 34:10, 2027-2036
[Journal article]

E

Eriksson, Camilla and Sollén Norrlin, Sofia and Heed, Josefin (2016). Hur skulle Sveriges lantbruk drabbas vid en avspärrning? Uppsala: Other, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

H

Hagman, Ragnvi (2004). New aspects of canine pyometra. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 182
ISBN 91-576-6682-2
[Doctoral thesis]

Holmerz, C. G. (1877). Handledning för skogsskötseln i Norrland. Stockholm: Samson & Wallin
[Book (author)]

Häggmark Svensson, Tobias and Gren, Ing-Marie and Andersson, Hans and Jansson, Gunnar and Jägerbrand, Annika (2014). Costs of traffic accidents with wild boar populations in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Working paper series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2014:05
[Report]

I

Isberg, Catharina (2012). Professional development, values and strategy. IFLA journal. 38:1, 35-36
[Journal article]

K

Keyland, Nils (1923). Om kolning i västra Värmland. Stockholm: Tryckt hos Nordisk rotogravyr
[Book (author)]

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro (2013). Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 137
[Report]

L

Lier, Elize van (2003). Sex differences in response to adrenocorticotropin (ACTH) administration in sheep. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 157
ISBN 91-576-6385-8
[Doctoral thesis]

N

Nilsson, Jerker and Björklund, Thomas (2014). Tumregler eller siffror? Alnarp: (NL, NJ) > Dept. of Economics
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:1
[Factsheet]

O

Obbarius, L. V. (1852). Enkla reglor för praktisk skogsskötsel. Stockholm: Magnus
[Book (author)]

Obbarius, L. Wilhelm (1857). Enkla reglor för praktisk skogsskötsel. Örebro: Lindh
[Book (author)]

P

Palsdottir, Anna Maria and Larsson, Anders and Bengtsson, Anna and Karlsson, Ove and Håkansson, Bengt and Santen, Kristina and Jonson, Carl and Konijnendijk, Cecil (2015). ALM-modellen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp
Other, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:21
[Factsheet]

R

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Thomsson, Annica and Svendsen, Jørgen (2004). Utfodringsmetodik för avvanda grisar: effekter på produktion, hälsa och ätbeteende. Technical Report. Alnarp: Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT) ; 132
[Report]

S

Ström, Israel af (1839). Enkla reglor för skogars skötsel. Stockholm: Nordströmska Boktryckeriet
[Book (author)]

Ström, Israel af (1822). Förslag till en förbättrad skogshushållning i Sverige, jemte utkasttill dess systematiska verkställande. Stockholm: UNSPECIFIED
[Book (author)]

Ström, Israel af (1860). Om skogarnas vård och skötsel samt säkraste och enklaste sättet att dervid gå tillväga. Upsala: UNSPECIFIED
[Book (author)]

T

Thelaus, V. M. (1865). Om skogarne och skogsväsendet. Stockholm: Norstedt
[Book (author)]

Torung, David (1993). Terränghjulingen i skogsbruket. Garpenberg: Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Skogsaktuellt / SLU info/Skog ; 5
[Report]

U

Uhlhorn, Henrik (2000). Third carpal bone sclerosis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 89
ISBN 91-576-5948-6
[Doctoral thesis]

V

Viñoles Gil, Carolina (2003). Effect of nutrition on follicle development and ovulation rate in the ewe. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. Veterinaria, 1401-6257 ; 165
ISBN 91-576-6650-4
[Doctoral thesis]

von Post, Lennart (1922). Sveriges Geologiska Undersöknings torvinventering och några av dess hittills vunna resultat. Svenska mosskulturföreningens tidskrift. 37, 1-27
[Journal article]

W

Walldin, Viktoria and Ågren, Anna and Romo, Malin and Bratel, Yaël (2018). Framtidens Campusbibliotek SLU Ultuna. Uppsala: Other, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Wikström, C. G. (1881). Handbok i kolning, närmast afsedd för den praktiske kolaren. Filipstad: A. Bronell & K.
[Book (author)]

Ö

Örtenblad, Th. (1891). Skogen, dess ändamålsenliga afverkning och föryngring. Stockholm: Bonnier
[Book (author)]

This list was generated on Wed Oct 16 01:09:10 2019 CEST.