Home About Browse Search
Svenska


Browse by External funders

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Creators | Publication Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | W | Å | Ö
Number of items: 122.

A

Ahlgren, Serina and Bauer, Fredric and Hulteberg, Christian (2015). Produktion av kvävegödsel baserad på förnybar energi. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 082
[Report]

Alsanius, Beatrix (2015). Bassiluskan, bassiluskan... Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:22
[Factsheet]

Alvåsen, Karin and Jansson Mörk, Marie and Hallén Sandgren , Charlotte and Thomsen, Peter T. and Emanuelson, Ulf (2012). Herd-level risk factors associated with cow mortality in Swedish dairy herds. Journal of dairy science. 95:8, 4352-4362
[Journal article]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Barn och ungdomars säkra arbete (BUSA). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom äggproduktionen? Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:46
[Report]

Anderson, Jenna (2014). Development and evaluation of a subunit DIVA vaccine against bluetongue virus serotype 8 in cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:48
ISBN 978-91-576-8044-0
eISBN 978-91-576-8045-7
[Doctoral thesis]

Andersson, Elias (2014). Doing gender (in) equality in Swedish family farming. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:74
ISBN 978-91-576-8096-9
eISBN 978-91-576-8097-6
[Doctoral thesis]

Andersson, Helena (2016). The role of subsoil properties for phosphorus leaching in agricultural soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:9
ISBN 978-91-576-8520-9
eISBN 978-91-576-8521-6
[Doctoral thesis]

Aronsson, Pär and Rosenqvist, Håkan (2011). Gödslingsrekommendationer för Salix 2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Arvidsson, Katarina (2012). Ger klöver i vallen nyttigare mjölkfett? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2012:6
[Factsheet]

B

Backhans, Annette (2011). Wild rodents as carriers of potential pathogens to pigs, chickens and humans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala, Sverige : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 44
ISBN 978-91-576-7588-0
[Doctoral thesis]

Barrlund, Malin (2015). Sortprovning 2014 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:1
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2015). Sortprovning 2014 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:3
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2016). Sortprovning 2015 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 1
[Factsheet]

Barrlund, Malin (2016). Sortprovning 2015 - vallgräs och vallbaljväxter. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2015:3
[Factsheet]

Bengtsson, Therése (2013). Boosting potato defence against late blight. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:58
ISBN 978-91-576-7854-6
eISBN 978-91-576-7855-3
[Doctoral thesis]

Bergstrand, Karl-Johan (2015). Modern växthusbelysning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:20
[Report]

Bergstrand, Karl-Johan and Asp, Håkan and Schüssler, Hartmut K. (2014). Nya möjligheter att kontrollera tillväxten hos utplanteringsväxter med hjälp av ljuset. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:20
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Asp, Håkan and Schüssler, Hartmut K. (2015). Utnyttja belysningen effektivt. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:3
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K. (2012). Nya tekniker inom växthusbelysning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:26
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K. (2013). Retardering utan kemikalier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:8
[Factsheet]

Berlin, Anna (2012). Population biology of Puccinia graminis. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:79
ISBN 978-91-576-7726-6
[Doctoral thesis]

Bernes, Gun and Martinsson, Kjell (2014). Jämförelse av vallfröblandningar för fårbete. I/In: Vallkonferens 2014, 5-6 feb 2014, Uppsala.
[Conference Paper]

Bernesson, Sven and Strid, Ingrid (2011). Svensk spannmålsbaserad drank. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 032
[Report]

Bernesson, Sven and Örberg, Håkan and Samuelsson, Robert and Thyrel, Mikael and Hedman, Björn and Kalén, Gunnar (2011). Glycerin från omförestring av vegetabiliska oljor som tillsatsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 034
[Report]

Blodörn, Krister (2015). Development and evaluation of new generation vaccines against bovine respiratory syncytial virus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:7
ISBN 978-91-576-8212-3
eISBN 978-91-576-8213-0
[Doctoral thesis]

Bostad, Elise (2013). Labour in Swedish intensive beef cattle production. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:69
ISBN 978-91-576-7876-8
eISBN 978-91-576-7877-5
[Doctoral thesis]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2011). Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:35
[Factsheet]

C

Carlström, Caroline (2014). Genetic variation of in-line recorded milkability traits and associations with udder conformation and health in Swedish dairy cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:22
ISBN 978-91-576-7992-5
eISBN 978-91-576-7993-2
[Doctoral thesis]

D

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2012). Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 10
[Report]

Dryler, Kent (2013). Sortprovning 2012 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2013:2
[Factsheet]

Dryler, Kent (2014). Sortprovning 2013 - korn och havre. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2
[Factsheet]

Dryler, Kent (2014). Sortprovning av vallgräs och vallbaljväxter 2012 och 2013. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 4
[Factsheet]

Duse, Anna (2015). Antimicrobial resistant Escherichia coli in faeces from preweaned dairy calves. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:47
ISBN 978-91-576-8292-5
eISBN 978-91-576-8293-2
[Doctoral thesis]

de Toro, Alfredo and Eckersten, Henrik and Nkurunziza, Libère and von Rosen, Dietrich (2015). Effects of extreme weather on yield of major arable crops in Sweden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 086
[Report]

E

Ekelöf, Joakim (2014). Phosphorus application strategies in potato. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:61
ISBN 978-91-576-8070-9
eISBN 978-91-576-8071-6
[Doctoral thesis]

Ekerljung, Marie (2012). Candidate gene effects on beef quality. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / SLU, Institutionen för husdjursgenetik, 1401-7520 ; 148
ISBN 978-91-576-9101-9
[Licentiate thesis]

Ermolaev, Evgheni (2015). Greenhouse gas emissions from food and garden waste composting. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:44
ISBN 978-91-576-8286-4
eISBN 978-91-576-8287-1
[Doctoral thesis]

F

Fernqvist, Fredrik and Ekelund Axelson, Lena and Spendrup, Sara (2014). Potatisens framtid. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:2
[Factsheet]

Frosth, Sara (2016). Dichelobacter nodosus and footrot in Swedish sheep. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:112
ISBN 978-91-576-8727-2
eISBN 978-91-576-8728-9
[Doctoral thesis]

G

Guamán Sarango, Victor (2015). Biological and mechanical subsoiling in potato production – a participatory research approach. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:135
ISBN 978-91-576-8468-4
eISBN 978-91-576-8469-1
[Doctoral thesis]

Gustavsson, Anne-Maj (2014). Varför är skördetiden så avgörande för vallgräsens näringsvärde? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 5
[Factsheet]

H

Hamnér, Karin (2016). Micronutrients in cereal crops. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:51
ISBN 978-91-576-8604-6
eISBN 978-91-576-8605-3
[Doctoral thesis]

Hansen Axelsson, Helen (2013). Breeding for sustainable milk production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:43
ISBN 978-91-576-7825-6
[Doctoral thesis]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Swensson, Christian (2011). Variation in carbon footprint of milk due to management differences between Swedish dairy farms. Animal. 5, 1-11
[Journal article]

Henriksson, Maria and Flysjö , Anna and Cederberg, Christel and Swensson, Christian (2011). Variation in carbon footprint of milk due to management differences between Swedish dairy farms. Animal. 5, 1-19
[Journal article]

Holm, Lena and Gunnarsson, Anita and Rydberg, Tomas (2013). Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:22
[Report]

Holmberg, Anna-Ida Johnsson (2011). Tracking the fate of biocontrol microorganisms in the environment using intrinsic SCAR markers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:30
ISBN 978-91-576-7565-1
[Doctoral thesis]

Huhtanen, Pekka (2013). Utfodring av mjölkkor utan proteinfoder - går det? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2013:1
[Factsheet]

Höjer, Annika (2012). Phytoestrogens and fatty acids in forage and bovine milk. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:66
ISBN 978-91-576-7713-6
[Doctoral thesis]

Hörndahl, Torsten and Neuman, Lars (2012). Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:19
[Report]

J

Jacobson, Magdalena (2012). Lawsonia intracellularis hos gris. Stockholm.

Jahan, Sultana Nilufar (2015). Small RNAs in Phytophthora infestans and cross-talk with potato. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:113
ISBN 978-91-576-8424-0
eISBN 978-91-576-8425-7
[Doctoral thesis]

Johansson, Birgitta and Hessle, Anna and Kumm, Karl-Ivar (2014). Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

Johansson, Christina and Svensson, Sven Axel (2012). Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:13
[Factsheet]

K

Karlsson, Thord (2012). Carbon and nitrogen dynamics in agricultural soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:43
ISBN 978-91-576-7679-5
[Doctoral thesis]

Kynkäänniemi, Pia (2014). Small wetlands designed for phosphorus retention in Swedish agricultural areas. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:70
ISBN 978-91-576-8088-4
eISBN 978-91-576-8089-1
[Doctoral thesis]

L

Lagerstedt Norström, Åsa (2011). Packaging methods and storage time. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:27
ISBN 978-91-576-7562-0
[Doctoral thesis]

Lakic, Branislav (2011). Effects of a single prolonged milking interval in cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:101
ISBN 978-91-576-7645-0
[Doctoral thesis]

Larsson, Jenny (2016). Neonatal porcine diarrhoea. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:13
ISBN 978-91-576-8528-5
eISBN 978-91-576-8529-2
[Doctoral thesis]

Larsson Jönsson, Helene and Asp, Håkan and Gissén, Charlott (2011). Kadmiuminnehåll i matpotatis. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:32
[Report]

Lavesson, Lillian and Pinzke, Stefan (2014). Hållbar arbetskraft på friland. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:30
[Factsheet]

Levinsson, Anna (2015). Urban tree establishment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:24
ISBN 978-91-576-8246-8
eISBN 978-91-576-8247-5
[Doctoral thesis]

Lind, Lena Westerlund (2011). Market orientation of the Swedish pork sector. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:49
ISBN 978-91-576-7593-4
[Doctoral thesis]

Lindahl, Cecilia (2014). Risk factors for occupational injuries during cattle handling on Swedish dairy farms. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:23
ISBN 978-91-576-7994-9
eISBN 978-91-576-7995-6
[Doctoral thesis]

Lindström, Sandra A.M. (2017). Insect pollination of oilseed rape. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:18
ISBN 978-91-576-8809-5
eISBN 978-91-576-8810-1
[Doctoral thesis]

Lindvall, Eva (2012). Nutrient supply to reed canary grass as a bioenergy crop. Umeå : Sveriges lantbruksuniv.
ISBN 978-91-576-9068-5
[Licentiate thesis]

Lindvall, Eva (2014). Nutrient supply to reed canary grass as a bioenergy crop. Diss. (sammanfattning/summary) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:54
ISBN 978-91-576-8056-3
eISBN 978-91-576-8057-0
[Doctoral thesis]

Lundberg, Åsa (2015). Mastitis in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:28
ISBN 978-91-576-8254-3
eISBN 978-91-576-8255-0
[Doctoral thesis]

Lundgren, Helena (2011). Genetics of sow performance in piglet production. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:91
ISBN 978-91-576-7635-1
[Doctoral thesis]

Lunner Kolstrup, Christina (2011). Storskalig grisproduktion – framtidens arbetsplats? Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport 2011:29 ; 2011:29
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Bergström Nilsson, Sara and Lans Strömblad, Helena (2017). Kraftigt ökat antal lagkrav för lantbruksföretag. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:20
[Factsheet]

Lunner Kolstrup, Christina and Hultgren, Jan (2011). Perceived Physical and Psychosocial Exposure and Health Symptoms of Dairy Farm Staff and Possible Associations with Dairy Cow Health. Journal of agricultural safety and health. 17:2, 111-125
[Journal article]

Lunner Kolstrup, Christina and Lundqvist, Peter (2013). Lantbrukets & landsbygdens psykosociala puls. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:20
[Report]

Löf, Emma (2012). Epidemiological studies of reproductive performance indicators in Swedish dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:28
ISBN 978-91-576-7664-1
[Doctoral thesis]

Löfkvist, Klara and Svensson, Sven Axel (2012). Förbättring av hantering av bekämpningsmedel i växthus. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:20
[Report]

Löfqvist, Lotta (2012). Physical workload and musculoskeletal symptoms in the human-horse work environment. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:32
ISBN 978-91-576-7668-9
[Doctoral thesis]

M

Mogodiniyai Kasmaei, Kamyar (2016). Methods to study the relationship between forage composition and silage fermentation and aerobic stability. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:23
ISBN 978-91-576-8548-3
eISBN 978-91-576-8549-0
[Doctoral thesis]

Myrbeck, Åsa (2014). Soil tillage influences on soil mineral nitrogen and nitrate leaching in Swedish arable soils. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:71
ISBN 978-91-576-8090-7
eISBN 978-91-576-8091-4
[Doctoral thesis]

N

Nilsson, Britta and Ericson, Lars and Martinsson, Kjell (2011). Vallens avkastning och kvalitet vid olika skördesystem i norra Sverige. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt från Institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. Husdjur ; 1
[Factsheet]

Nilsson, Daniel and Rosenqvist, Håkan (2018). Marginal arable fields in Sweden - areas, shapes, transport distances and time demand and costs for machine operations. I/In: 26th NJF Congress: Agriculture for the Next 100 Years, Kaunas distr., Lithuania, 27-29 June 2018, 27-29 June, 2018, Kaunas distr., Lithuania.
[Conference Paper]

Nilsson, Kerstin (2013). To work or not to work in an extended working life? Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp, Sweden : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2013:20
ISBN 978-91-576-7779-2
[Doctoral thesis]

Nilsson, Oskar (2011). Vancomycin resistant enterococci in Swedish broilers. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2011:51
ISBN 978-91-576-7595-8
[Doctoral thesis]

Nordmark, Ingrid (2015). Assessment of local food distribution. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:132
ISBN 978-91-576-8462-2
eISBN 978-91-576-8463-9
[Doctoral thesis]

Nordqvist, Maria (2012). Assessing phosphorus overfeeding in dairy cows. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 279
ISBN 978-91-576-9081-4
[Licentiate thesis]

Nybom, Hilde and Andersson, Staffan and Widén, Cecilia and Uggla, Madeleine and Rumpunen, Kimmo (2014). Hos nyponrosorna kommer skönheten inifrån. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2014:6
[Factsheet]

Nyman, Sofia (2018). Progesterone profiles, oestrus expression and pregnancy in dairy cows. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2018:28
ISBN 978-91-7760-196-8
eISBN 978-91-7760-197-5
[Doctoral thesis]

O

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:19
[Factsheet]

Olsson, Åsa-Lina (2011). Säkert arbete med lösgående nötkreatur - ur ett arbetsmiljö-och djurmiljöperspektiv. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap, trädgård, jordbruk : rapport ; 2011:47
[Report]

P

Parvage, Mohammed Masud (2015). Impact of horse-keeping on phosphorus (P) concentrations in soil and water. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:55
ISBN 978-91-576-8308-3
eISBN 978-91-576-8309-0
[Doctoral thesis]

Piikki, Kristin and Mats, Söderström and Maria, Stenberg and Johansson, Roland (2012). Variation i marken inom fältförsök. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 25
[Report]

Piikki, Kristin and Söderström, Mats and Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Jarvis, Nicholas (2015). Digital soil mapping for modelling of transport pathways for pesticides to surface water. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 35
[Report]

Pinzke, Stefan and Lundqvist, Peter (2011). Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk 2004. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:44
[Report]

Pinzke, Stefan and Lunner Kolstrup, Christina (2015). Arbetsbelastning vid mjölkning i parallell- och fiskbensystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:5
[Report]

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Hörndahl, Torsten and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik (2015). Vall och helsäd ger mycket biogas! Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2015:27
[Factsheet]

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Hörndahl, Torsten and Kreuger, Emma and Mattsson, Jan Erik (2015). Vall och helsäd som biogassubstrat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2015:22
[Report]

Prade, Thomas and Svensson, Sven-Erik and Tufvesson, Linda (2017). Skördad våtmarksvegetation renar vattnet bättre från närsalter! Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2017:2
[Factsheet]

R

Ramin, Mohammad and Huhtanen, Pekka (2014). Hur kan man mäta metan från mjölkkor? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Nytt / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap ; 2014:6
[Factsheet]

Ringselle, Björn (2015). Resource efficient control of Elymus repens. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2015:36
ISBN 978-91-576-8270-3
eISBN 978-91-576-8271-0
[Doctoral thesis]

S

Sandin, Maria (2017). Surface and subsurface transport pathways for pesticides to surface waters. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:66
ISBN 978-91-7760-022-0
eISBN 978-91-7760-023-7
[Doctoral thesis]

Sjöholm, Lina (2012). How sexual reproduction affects the population biology of Phytophthora infestans. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2012:93
ISBN 978-91-576-7740-2
[Doctoral thesis]

Spendrup, Sara (2016). Climate mitigating information to consumers by food retailers. Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:38
ISBN 978-91-576-8578-0
eISBN 978-91-576-8579-7
[Doctoral thesis]

Stenberg, Bo and Jonsson, Anders and Börjesson, Thomas (2005). Use of near infrared reflectance spectroscopy to predict nitrogen uptake by winter wheat within fields with high variability in organic matter. Plant and soil. 269, 251-258
[Journal article]

Strid, Ingrid and Bertilsson, Jan (2010). Svenskodlat proteinfoder till mjölkkor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Jordbruk ; 2010:2
[Factsheet]

Sundberg, Cecilia and Svensson, Ruben and Johansson, Maria (2011). Lönsamhet för småskalig biobränslebaserad kraftvärme. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 033
[Report]

Svanbäck, Annika and Ulen, Barbro and Etana, Ararso (2014). Mitigation of phosphorus leaching losses via subsurface drains from a cracking marine clay soil. Agriculture, ecosystems & environment. 184, 124-134
[Journal article]

Svanbäck, Annika and Ulen, Barbro and Etana, Ararso and Bergström, Lars and Kleinman, Peter J.A. and Mattsson, Lennart (2013). Influence of soil phosphorus and manure on phosphorus leaching in Swedish topsoils. Nutrient cycling in agroecosystems. 96:2-3, 133-147
[Journal article]

Svennerstedt, Bengt and Rosenqvist, Håkan and Björklund, Thomas (2011). Marknads- och företagsekonomisk analys av produkter baserade på råvaror från industrihampa. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. SLU/Landskap Trädgård Jordbruk/Rapportserie ; 201113
[Report]

Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik (2010). Metoder för vårskörd av stråbränslen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:21
[Factsheet]

Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik (2010). Utvärdering av metoder för vårskörd av stråbränslen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:21
[Report]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Gustafsson, Anne-Maj and Hetta, Mårten (2011). Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:27
[Factsheet]

Söderström, Mats and Stadig, Henrik and Nissen, Knud and Piikki, Kristin (2015). CropSAT. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Precisionsodling Sverige, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 36
[Report]

V

Vagiri, Michael Rajeev (2014). Phenolic compounds and ascorbic acid in black currant (Ribes nigrum L.). Diss. (sammanfattning/summary) Alnarp : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:93
ISBN 978-91-576-8134-8
eISBN 978-91-576-8135-5
[Doctoral thesis]

Villa Solís, Ana (2014). Risk assessment of erosion and losses of particulate phosphorus. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:64
ISBN 978-91-576-8076-1
eISBN 978-91-576-8077-8
[Doctoral thesis]

W

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Östergaard, Göran and Olofsson, Anders and Karlsson, Marie (2013). Beräkningsunderlag för dimensionering av plansiloväggar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:16
[Report]

Westin, Rebecka (2014). Strategic use of straw at farrowing. Diss. (sammanfattning/summary) Skara : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2014:69
ISBN 978-91-576-8086-0
eISBN 978-91-576-8087-7
[Doctoral thesis]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo (2010). Near infrared spectroscopy for within-field soil characterisation – Small local calibrations compared with national libraries spiked with local samples. European journal of soil science. 61:6, 823-843
[Journal article]

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Söderström, Mats (2010). Increased sample point density in farm soil mapping by local calibration of visible and near infrared prediction models. Geoderma. 156:3-4, 152-160
[Journal article]

Widgren, Stefan (2016). Studies on verotoxigenic Escherichia coli O157 in Swedish cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2016:122
ISBN 978-91-576-8747-0
eISBN 978-91-576-8748-7
[Doctoral thesis]

Å

Ågren, Estelle (2017). Salmonella in Swedish cattle. Diss. (sammanfattning/summary) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis Agriculturae Sueciae, 1652-6880 ; 2017:35
ISBN 978-91-576-8843-9
eISBN 978-91-576-8844-6
[Doctoral thesis]

Ö

Ögren, Gunilla (2013). Phosphorus to horses and cows. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv. , Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, 0347-9838 ; 283
ISBN 978-91-576-9116-3
[Licentiate thesis]

This list was generated on Wed Oct 16 01:10:27 2019 CEST.