Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2008 | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Number of items: 17.

2008

Glimskär, Anders Ove and Bergman, Karl-Olof and Christensen, Pernilla and Cronvall, Erik and Hedblom, Marcus and Lagerqvist, Kjell and Ringvall, Anna and Wikberg, Jenny and Sundquist, Sture (2008). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 238
[Report]

2017

Hägglund, Ruaridh and Adler, Sven and Gardfjell, Hans and Christensen, Pernilla and Cronvall, Erik (2017). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker via NILS : tillstånds- och förändringsskattningar baserade på data insamlade 2006-2015. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 472
[Report]

2019

Fridman, Jonas and Wulff, Sören and Dahlgren, Jonas (2019). Resultat från kontrolltaxering av Riksskogstaxeringens datainsamling 2012-2016. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 500
[Report]

2020

Adelsköld, Göran and Högström, Mats and Lagerstedt, Jakob and Olsson, Håkan (2020). GET-tjänsten och infrastrukturen för distribution av geodata till universitet och högskolor. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 512
[Report]

Adler, Sven and Christensen, Pernilla and Gardfjell, Hans and Grafström, Anton and Hagner, Åsa and Hedenås, Henrik and Ranlund, Åsa (2020). Ny design för riktade naturtypsinventeringar inom NILS och THUF. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 513
[Report]

Eggers, Jeannette and Öhman, Karin (2020). Overview of the PlanWise application and examples of its use. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 514
[Report]

Persson, Reidar (2020). The global forest and tree-cover situation in 2020 – facts, myths, lies & white lies. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 518
[Report]

Wulff, Sören and Roberge, Cornelia (2020). Inventering av almförekomst på Gotland 2020. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 520
[Report]

Wulff, Sören and Roberge, Cornelia (2020). Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 521
[Report]

Öhman, Karin and Eggers, Jeannette and Eriksson, Ola and Ulvdal, Patrik and Wilhelmsson, Pär and Lämås, Tomas (2020). Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 517
[Report]

2021

Allard, Anna and Forsman, Helena and Hedenås, Henrik and Nilsson, Björn and Ranlund, Åsa (2021). Nationell flygbildsinventering av gräsmarker och lövskogar med hjälp av ortofoton, NILS 2020. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 529
[Report]

Lundblad, Mattias and Roberge, Cornelia and Appiah Mensah, Alex and Petersson, Hans and Stendahl, Johan (2021). Förslag på uppföljning av åtgärder för ökad kolinlagring och minskade utsläpp i LULUCF-sektorn - Beskogning av tidigare jordbruksmark. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 525
[Report]

Ranlund, Åsa and Sjödin, Maria and Press, Andreas and Gardfjell, Hans and Hedenås, Henrik and Hagner, Åsa and Forsman, Helena and Christensen, Pernilla and Andersson, Marcus and Adler, Sven (2021). Metodbeskrivning : 2020 års inventeringar av gräsmarker och lövskogar. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 530
[Report]

Wulff, Sören and Roberge, Cornelia (2021). Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2021. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 534
[Report]

Öhman, Karin and Eggers, Jeannette and Eriksson, Ola and Lämås, Tomas (2021). Integrerad planering av virkesproduktion och naturvård. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 524
[Report]

2022

Fridman, Jonas and Westerlund, Bertil and Appiah Mensah, Alex (2022). Volymtillväxten för träd i Sverige under 00-talet : ett faktaunderlag med anledning av den minskande nettotillväxten. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 540
[Report]

Petersson, Hans and Grundberg, Karl-Erik and Lundblad, Mattias and Jalkanen, Kalle and Wikberg, Per-Erik (2022). Kolsänkan av levande biomassa i fjällnära skog. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 536
[Report]

This list was generated on Tue Nov 29 01:09:42 2022 CET.