Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020
Number of items: 150.

1995

Holmgren, Peter and Thuresson, Tomas (1995). Skoglig planering på amerikanska västkusten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 3
[Report]

Kempe, Göran (1995). Hjälpmedel för bestämning av slutenhet i plant- och ungskog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 1
[Report]

Nilsson, Per (1995). Riksskogstaxeringen och ståndortskarteringen vid regional miljöövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 2
[Report]

Ståhl, Göran (1995). The transect relascope. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 4
[Report]

1996

(1996). En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en stor del av Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 14
[Report]

(1996). En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för en stor del av Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 21
[Report]

von Kerkvoorde, Michiel (1996). A sequential approach in mathematical programming to include spatial aspects of biodiversity in long range forest management planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 15
[Report]

1997

Christoffersson, Peter and Jonsson, Patrik (1997). Avdelningsfri inventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 18
[Report]

Fridman, Jonas and Walheim, Mats (1997). Död ved i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 24
[Report]

Hagner, Olle (1997). Satellitfjärranalys för skogsföretag. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 28
[Report]

Hagner, Olle (1997). Textur i flygbilder för skattning av beståndsegenskaper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 29
[Report]

Lundström, Anders and Nilsson, Per and Ståhl, Göran (1997). Certifieringens konsekvenser för möjliga framtida uttag av industri och energived. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 23
[Report]

Lämås, Tomas and Ringvall, Anna and Ståhl, Göran (1997). Guided transect sampling. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 19
[Report]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Om detektering av förändringar av populationer i begränsade områden. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 26
[Report]

Lämås, Tomas and Ståhl, Göran (1997). Skattning av tillstånd och förändringar genom inventeringssimulering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 25
[Report]

1998

(1998). An analysis of the state of the forest and some management alternatives for the Östad estate. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 42
[Report]

Dahlberg, Ulrika and Bergstedt, Johan and Pettersson, Anders (1998). Fältinstruktion för och erfarenheter från vegetationsinventering i Abisko, sommaren 1997. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 32
[Report]

Fridman, Jonas and Kihlblom, Dag and Söderberg, Ulf (1998). Förslag till miljöindexsystem för naturtypen skog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 30
[Report]

Lind, Torgny (1998). Quantifying the area of edge zones in Swedish forest to assess the impact of nature conservation on timber yields. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 38
[Report]

Löfgren, Per (1998). Skogsmark, samt träd och buskmark inom fjällområdet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 34
[Report]

Odell, Gunnar and Ståhl, Göran (1998). Vegetationsförändringar i svensk skogsmark mellan 1980-och 90-talet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 37
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 39
[Report]

Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats and Sandewall, Kajsa and Thi Bihn, Tran and Tri Chung, Vo and Quoc Hung, Pham (1998). People's options on forest land use. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 44
[Report]

Wallerman, Jörgen (1998). Brattåkerinventeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 43
[Report]

1999

(1999). En analys av skogstillståndet samt några alternativa avverkningsberäkningar för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 58
[Report]

Janz, Klaus and Nilsson, Nils - Erik and Ohlsson, Bo and Sandewall, Mats, eds. (1999). Inter-active and dynamic approaches on forest and land-use planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 60
[Report]

Fridman, Jonas and Ståhl, Göran, eds. (1999). Riksskogstaxeringen inför 2000-talet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 52
[Report]

Broman, Nils and Christoffersson, Jan (1999). Mätfel i provträdsvariabler och dess inverkan på precision och noggrannhet i volymskattningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 61
[Report]

Fridman, Jonas and Holmström, Hampus and Nyström, Kenneth and Petersson, Hans and Ståhl, Göran and Wulff, Sören (1999). Sveriges skogsmarksarealer enligt internationella ägoslagsdefinitioner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 54
[Report]

Fridman, Jonas and Löfstrand, Ronny and Roos, Staffan (1999). Stickprovsvis landskapsövervakning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 63
[Report]

Gustafsson, Karl Ivar Mattias and Nilsson, Per (1999). Skogsskötseln vid 90-talets mitt - läge och trender. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 56
[Report]

Holmgren, Johan and Olsson, Håkan and Wallerman, Jörgen (1999). Plot-level stem volume estimation and tree species discrimination with CASI remote sensing. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 51
[Report]

Löfgren, Per and Ståhl, Göran and Walheim, Mats (1999). Fjällinventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 50
[Report]

Nilsson, Mats and Reese, Heather (1999). Using Landsat TM and NFI data to estimate wood volume, tree biomass and stand age in Dalarna. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 53
[Report]

Nilsson, Per and Söderberg, Ulf (1999). Trender i svensk skogsskötsel. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 57
[Report]

Petersson, Hans (1999). Biomassafunktioner för trädfaktorer av tall, gran och björk i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 59
[Report]

2000

Bååth, Härje and Gällerspång, Andreas and Hallsby, Göran and Lundström, Anders and Löfgren, Per and Nilsson, Mats and Ståhl, Göran (2000). Metodik för skattning av lokala skogsbränsleresurser. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 65
[Report]

Eriksson, Daniel (2000). Spatial modeling of nature conservation variables useful in forestry planning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 78
[Report]

Holm, Sören and Lundström, Anders (2000). Åtgärdsprioriteter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 73
[Report]

Löfgren, Per and Walheim, Mats (2000). Metodutveckling för vegetationsövervakning i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 70
[Report]

Löfstrand, Ronny and Olsson, Håkan and Reese, Heather (2000). Remote sensing aided monitoring of non-timber forest resources. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 66
[Report]

Nilsson, Mats and Reese, Heather (2000). Wood volume estimations for Alvsbyn Kommun using SPOT satellite data and NFI plots. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 79
[Report]

Nilsson, Mats and Tingelöf, Ulf (2000). Kartering av Hyggeskanter i Pankromatiska SPOT - bilder. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 69
[Report]

Nyström, Kenneth (2000). Funktioner för att skatta höjdtillväxten i ungskog. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 68
[Report]

Segebaden, Gustaf von (2000). Komplement till rikstaxen 75 år. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 75
[Report]

2001

Eriksson, Ljusk Ola, ed. (2001). Strategier för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 87
[Report]

Ekström, Magnus (2001). Nonparametric estimation of the variance of sample means based on nonstationary spatial data. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 88
[Report]

Ekström, Magnus and Belyaev, Yuri (2001). On the estimation of the distribution of sample means based on non-stationary spatial data. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 89
[Report]

Ekström, Magnus and Sjöstedt-deLuna, Sara (2001). Estimation of the variance of sample means based on nonstationary spatial data with varying expected values. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 90
[Report]

Holmström, Hampus (2001). Averaging absolute GPS positionings made underneath different forest canopies. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 82
[Report]

Lind, Torgny (2001). Kolinnehåll i skog och mark i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 86
[Report]

2002

Sandewall, Mats and Sollander, Erik, eds. (2002). Inter-active and dynamic approaches on forest and land-use planning in Southern Africa. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 97
[Report]

Eriksson, Ljusk Ola and Imamovic, Dzemal and Petersson, Hans and Sallnäs, Ola and Ståhl, Göran (2002). Wood supply from Swedish forests managed according to the FSC-standard. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 94
[Report]

Lind, Torgny (2002). Strategier för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 93
[Report]

Norström, Fredrik (2002). Forest inventory estimation using remotely sensed data as a stratification tool - a simulation study. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 96
[Report]

Wilhelmsson, Erik (2002). Forest use and its economic value for inhabitants of Skröven and Hakkas in Norrbotten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 91
[Report]

2003

Lind, Torgny, ed. (2003). Strategier för Östads säteri. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 115
[Report]

Berg Lejon, Solveig (2003). Studie av mätmetoder vid Riksskogstaxeringens årsringsmätning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 110
[Report]

Bååth, Härje and Eriksson, Bo and Lundström, Anders and Lämås, Tomas and Johansson, Thomas and Persson, Jan Anders and Sundquist, Sture (2003). Internationellt utbyte och samarbete inom forskning och undervisning i skoglig mätteknik och inventering. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 129
[Report]

Manderola Matxain, Iker (2003). Computer visualization of forest development scenarios in Backsjon estate. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 114
[Report]

Olofsson, Kenneth (2003). TreeD version 0.8. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 106
[Report]

Ståhl, Göran (2003). Critical length sampling for estimating the volume of coarse woody debris. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 116
[Report]

Ståhl, Göran and Blomquist, Göran and Eriksson, Allan (2003). Mögelproblem i samband med risrensning inom riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 117
[Report]

Ståhl, Göran and Boström, Bengt and Lindkvist, Håkan and Lindroth, Anders and Nilsson, Jan and Olsson, Mats (2003). Methodological options for quantifying changes in carbon pools in Swedish forests. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 118
[Report]

2004

Allard, Anna and Löfgren , Per and Sundquist, Sture (2004). Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 126
[Report]

Bohlin, Jonas (2004). Visualisering av skog och skogslandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 136
[Report]

Dettki, Holger and Wallerman, Jörgen (2004). Skoglig GIS- och fjärranalysundervisning inom Jägmästar- och Skogsvetarprogrammet på SLU. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 122
[Report]

Ericsson, Stefan (2004). Arthandbok fältskiktsarter för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 137
[Report]

Esseen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Moen, Jon and Söderström, Bo and Weibull, Anki (2004). Analys av informationsbehov för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 132
[Report]

Esseen, Per-Anders and Hylander, Kristoffer (2004). Lavkompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 135
[Report]

Essen, Per-Anders and Glimskär, Anders and Ståhl, Göran (2004). Linjära landskapselement i Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 127
[Report]

Essen, Per-Anders and Löfgren, Per (2004). Vegetationskartan över fjällen och nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) som underlag för Natura 2000. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 124
[Report]

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats (2004). Småbiotoper vid åkermark – indikatorer och flygbildsbaserad uppföljning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 134
[Report]

Ringvall, Anna and Ståhl, Göran and Löfgren, Per and Fridman, Jonas (2004). Skattningar och precisionsberäkning i NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 128
[Report]

2005

(2005). ”350 000 skogsägare kan inte ha fel – men hur vet vi vad de tycker och vad de gör?”. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 150
[Report]

Glimskär, Anders and Löfgren, Per and Ringvall, Anna (2005). Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 146
[Report]

Glimskär, Anders and Löfgren, Per and Ringvall, Anna (2005). Uppföljning av naturvärden i ängs- och betesmarker via NILS : statistisk utvärdering och förslag till design. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 146
[Report]

Olsson, Håkan and Eriksson, Göte and Pettersson, Hans and Högström, Mats and Lundblad, Mattias (2005). Kyoto - ENFORMA. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 151
[Report]

Weibull, Henrik (2005). Mosskompendium för Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) 2004. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 139
[Report]

2006

Allard, Anna and Marklund, Liselott and Glimskär, Anders and Högström, Mats (2006). Utveckling av nationellt uppföljningssystem för småbiotoper vid åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 158
[Report]

Hultgren, Svante and Andersson, Magdalena (2006). Sammanställning över lavar som indikerar höga naturvärden på gamla och grova träd i södra Sveriges kulturlandskap. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 157
[Report]

Ståhl, Göran and Glimskär, Anders and Holm, Sören and Walheim, Mats (2006). Utökad samordning av landskapsövervakning och uppföljning av Natura 2000. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik :159
[Research article]

2007

Eriksson Ljusk, Ola and Nordström, Eva-Maria (2007). Participatory forest planning and Multiple Criteria Decision Analysis (MCDA). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 198
[Report]

Esseen, Per-Anders and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Gardfjell, Hans and Högström, Mats (2007). Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 169
[Report]

Glimskär, Anders and Bergman, K-O and Lagerqvist, K and Ringvall, A and Wikberg, J and Sundquist, S (2007). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2006. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 201
[Report]

2008

Christensen, Pernilla and Glimskär, Anders and Hedblom, Marcus and Ringvall, Anna (2008). Myrarnas areal och vegetation. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 237
[Report]

Glimskär, Anders and Allard, Anna and Högström, Mats and Marklund, Lars and Nilsson, Björn and Ringvall, Anna and Sundquist, Sture (2008). Småbiotopsuppföljning i NILS år 2007. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 239
[Report]

Heiskanen, Janne and Nilsson, Björn and Mäki, Ann-Helen and Allard, Anna and Moen, Jon and Holm, Sören and Sundquist, Sture and Olsson, Håkan (2008). Aerial photo interpretation for change detection of treeline ecotones in the Swedish mountains. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 242
[Report]

Nilsson, Mats and Olsson, Håkan (2008). Fjärranalysmetoder för datainsamling vid skogsbruksplanläggning i privatskogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 226
[Report]

2009

Athanassiadis, Dimitris and Melin, Ylva and Lundström, Anders and Nordfjell, Tomas (2009). Marginalkostnader för skörd av grot och stubbar från föryngringsavverkningar i Sverige. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 261
[Report]

Eriksson, Ljusk Ola and Gustavsson, Leif and Hänninen, Riitta and Kallio, Maarit and Lyhykäinen, Henna and Pingoud, Kim and Pohjola, Johanna and Sathre, Roger and Solberg, Birger and Svanaes, Jarle and Valsta, Lauri (2009). Climate implications of increased wood use in the construction sector - towards an integrated modeling framework. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 257
[Report]

Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Lagerkvist, Kjell and Ringvall, Anna and Sandring, Saskia and Wissman, Jörgen and Svensson, Johan (2009). Uppföljning av kvalitetsändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2008. Technical Report. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 255
[Report]

Lidestav, Gun and Berg Lejon, Solveig (2009). Skogscertifiering som instrument för förbättrad skogsskötsel inom det enskilda privata skogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 252
[Report]

Lindroos, Ola (2009). Utvärdering av studiecirkelbaserad motorsågskörkortsutbildning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 246
[Report]

Malmsten, Anders (2009). NILS-inventerare och allemansrätten. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 247
[Report]

2010

Allard, Anna (2010). Variables and classifications. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 295
[Report]

Bergström, Dan and Ulvcrona, Thomas and Nordfjell, Tomas and Egnell , Gustaf and Lundmark, Tomas (2010). Skörd av skogsbränsle i förstagallringar. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 281
[Report]

Christensen, Pernilla and Ringvall, Anna (2010). Utvärdering av NILS dimensionering med avseende på styrkan i förändringsskattningar. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 302
[Report]

Eriksson, Ljusk Ola and Hallgren, Lars and Nordström, Eva-Maria and Ångman, Elin and Öhman, Karin (2010). Krav på beslutsstöd för deltagande och konflikthantering vid skoglig planering. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 288
[Report]

Eriksson, Ljusk Ola and Löfgren, Stefan and Öhman, Karin (2010). Implications for forestry of stream water chemical demands. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 271
[Report]

Ersson, Back Tomas (2010). Possible concepts for mechanized tree planting in southern Sweden. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 269
[Report]

Lämås, Tomas (2010). The Haglöf PosTex ultrasound instrument for the positioning of objects on forest sample plots. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 296
[Report]

Nordström, Eva-Maria and Öhman, Karin (2010). Mångbruksplan för Lyckseles tätortsnära skog. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 267
[Report]

Pihlgren, Aina and Berg , Åke and Glimskär, Anders and Marklund, Liselott (2010). Kärlväxter och fjärilar i betesmarker och slåtterängar med och utan miljöersättning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 291
[Report]

Sandström, Per and Wedin, Mats (2010). Realtids GPS på ren i Vilhelmina Norra sameby. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 300
[Report]

Sängstuvall, Lars (2010). Estimates of the productivity of logging operations with a focus on forest fuel extraction. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 297
[Report]

Ångman, Elin and Nordström, Eva-Maria (2010). Skogskonflikter i Sverige. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 287
[Report]

2011

Andersson, Elias (2011). Essay on gender in family farming and its implication on gender equality. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 309
[Report]

Bergström, Dan and Fulvio di, Fulvio and Kons, Kalvis and Nordfjell, Tomas (2011). Skörd av övergrov salix med skogsbrukets maskiner. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 334
[Report]

Eriksson, Åsa and Sandring, Saskia and Cronvall, Erik and Gallegos Torell, Åsa and Glimskär, Anders and Bergman, Karl-Olof and Hedström- Ringvall, Anna and Svensson, Johan (2011). Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2010. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 316
[Report]

Fulvio, Di Fulvio and Bergström, Dan and Nordfjell, Tomas (2011). Skörd av skogsbränsle och/eller massaved i förstagallringar, vägkanter och på igenväxt åkermark. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 343
[Report]

Lidestav, Gun and Andersson, Elias (2011). Fokusgruppsanalyser av kvinnliga skogliga nätverk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 344
[Report]

Lidestav, Gun and Andersson, Elias and Berg Lejon, Solveig and Johansson, Kristina (2011). Jämställt arbetsliv i skogssektorn. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 345
[Report]

Skånes, Helle and Glimskär, Anders and Allard, Anna (2011). EMMA T1 initial report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 314
[Report]

Tullback Rosenström, K and Kindström, M and Björklind Möllegård, J (2011). Övervakning av strandexploatering längs med sötvattensstränder baserat på NILS metodik för flygbildstolkning. Technical Report. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 306
[Report]

Umaerus, Patrik and Lidestav, Gun and Högvall-Nordin, Maria (2011). Business activities in family farm forestry in a rural development context. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 330
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2011). Nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 346
[Report]

2012

Ager, Bengt (2012). Skogsarbetets rationalisering och humanisering 1900-2011 och framåt. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 378
[Report]

Christensen, Pernilla and Ecke, Frauke and Nilsson, Liselott and Ottvall, Richard and Pettersson, Anders and Skånes, Helle and Tyboni, Maud and Åkerholm, Marianne (2012). Fåglar i ett landskapsperspektiv – ett samarbete mellan Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) och Svensk Fågeltaxering (SFT). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 355
[Report]

Kempe, Göran (2012). Älgskadornas inverkan på volymproduktionen i landets skogar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 381
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2012). Vidareutveckling av nationell metod för beräkning av koldioxidutsläpp från träprodukter. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 383
[Report]

Öhman, Karin and Holmström, Hampus and Nordström, Eva-Maria and Sandström, Camilla (2012). Arbetsmodell för skogliga scenarioanalyser och foderprognoser för ett älgförvaltningsområde. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 347
[Report]

2013

Hooper, Robyn (2013). Learning about Vilhelmina Kommun climate, impacts and adaptation. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 393
[Report]

Nordkvist, Karin and Olsson, Håkan (2013). Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 388
[Report]

Nordkvist, Karin and Sandström, Emma and Reese, Heather and Olsson, Håkan (2013). Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket. (2. uppl.). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 407
[Report]

Wulff, Sören (2013). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2013. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 406
[Report]

Wulff, Sören and Hansson, Per (2013). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2012. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 386
[Report]

Öhman, Karin and Holmström, Hampus and Nordström, Eva-Maria (2013). Utvärdering av kontinuitetsskogsbruk för Linköpings kommunskogar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 385
[Report]

2014

Hedenås, Henrik (2014). Upprättandet av en manual för inventering av renbetestyper. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 431
[Report]

Hedenås, Henrik and Christensen, Pernilla and Svensson, Johan (2014). Utvärdering av NILS data i fjällen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 427
[Report]

Holmström, Hampus (2014). Strategisk planering i praktiskt skogsbruk. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 410
[Report]

Kempe, Göran (2014). En jämförelse av skattad avverkning med Riksskogstaxeringens stubbinventering och permanenta provytor. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 408
[Report]

Lindgren, Nils and Nilsson, Björn and Allard, Anna and Åkerholm, Marianne and Christensen, Pernilla and Olsson, Håkan (2014). Metodutveckling för datainsamling i NILS landskapsruta. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 429
[Report]

Lundström, Anders (2014). Nationella och regionala effekter av olika naturhänsynsnivåer. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 414
[Report]

Nilsson, Björn and Tyboni, Maud and Pettersson, Anders and Granström, Anders and Olsson, Håkan (2014). Punktgittertolkning av brandområdet i Västmanland. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 433
[Report]

Nilsson, Hilma and Öhman, Karin (2014). Långsiktig skoglig planering med hänsyn till produktion, ekologi, rekreation och rennäring i Vilhelmina kommun. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 423
[Report]

Sandring, Saskia and Christensen, Pernilla and Eriksson, Åsa Ingegerd and Nilsson, Liselott and Pettersson, Anders and Svensson, Johan (2014). NILS datafångst och datavärdskap (NIDa). Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 430
[Report]

Wulff, Sören (2014). Nationell riktad skadeinventering (NRS) 2014. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 432
[Report]

Åkesson, Hans and Westerlund, Bertil (2014). Konstruktion, test och underhåll av simuleringsfunktioner i Riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 419
[Report]

2015

Andersson, Elias and Lidestav, Gun (2015). Jämställdhet som branschgemensam strategi i skogsbrukssektorn 2013-2015. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 444
[Report]

Christensen, Pernilla and Eriksson, Åsa Ingegerd and Sandring, Saskia (2015). Jordbrukslandskapet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 445
[Report]

Wulff, Sören (2015). Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2015. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 447
[Report]

2016

Nyström, Mattias and Grafström, Anton and Lindgren, Nils and Olsson, Håkan and Ståhl, Göran (2016). Data assimilation. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 448
[Report]

Wikberg, Per-Erik (2016). Harmonisering av skattningar av koldioxidutsläpp mellan kolpoolerna skogsprodukter och levande trädbiomassa inom ramen för Klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 465
[Report]

Wulff, Sören (2016). Nationell riktad skogsskadeinventering (NRS) 2016. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 466
[Report]

Öhman, Karin and Lämås, Tomas and Wilhelmsson, Erik (2016). Svenskt skogsbruk och dess frågeställningar. I/In: Ljunggrenskompendium för skoglig planering. Sid./p. 1-28. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik . Umeå: Sveriges lantbruksuniversitet
[Book Chapter]

2017

Hedenås, Henrik and Åkerholm, Marianne and Hedblom, Marcus (2017). Behovsanalys och förslag till framtida verksamhet i våtmarksövervakningen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 473
[Report]

Kempe, Göran (2017). Förändringsskattningar med data från Riksskogstaxeringen. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 469
[Report]

2018

Olsson, Håkan and Lindberg, Eva and Wallerman, Jörgen and Holmgren, Johan (2018). Fjärranalysforskning på Remningstorp – exempel från SLU. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 479
[Report]

2020

Öhman, Karin and Holmström, Hampus (2020). Skogsskötselns inverkan på produktion av älgfoder – långsiktiga analyser med hjälp av Heurekasystemet. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik ; 515
[Report]

This list was generated on Fri Dec 9 01:08:38 2022 CET.