Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "CBM:s skriftserie"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019
Number of items: 25.

2010

Brunet, Jörg and Löf, Magnus and Andréasson, Anna and De Jong, Johnny (2010). Bruka och bevara ädellövskogen. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 41
[Report]

2011

Ahrné, Karin and Berg, Åke and Svensson, Roger and Söderström, Bo (2011). Dagfjärilar i naturbetesmarker, kraftledningsgator, på hyggen och skogsbilvägar. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Species Information Centre
(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 45
[Report]

Andréasson, Anna and Wedelsbäck Bladh, Katarina (2011). Prydnadsträd och prydnadsbuskar hos två svenska plantskolor 1836 till 1946. Alnarp, Sverige: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 58
[Report]

Axelsson Linkowski, Weronika and Lennartsson, Tommy (2011). Renbete och biologisk mångfald i fjällen – vad vet vi? I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 307-317. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

Björklund, Marie and Lennartsson, Tommy and Moen, Jon and Axelsson Linkowski, Weronika (2011). Storslagen fjällmiljö – för vem? I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 318-325. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

Lennartsson, Tommy and Björklund, Marie (2011). Uppföljning av biologisk mångfald i fjällen. I/In: Naturvårdskedjan – för en effektiv naturvård. Sid./p. 326-330. CBM:s skriftserie (48). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-89232-60-0
[Book Chapter]

2012

Tunón, Håkan and Frändén, Märit and Ojala, Carl-Gösta and Öhman, May-Britt, eds. (2012). Uppsala mitt i Sápmi. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 55
[Report]

Frändén, Märit and Ojala, Carl-Gösta and Öhman, May-Britt and Tunon, Håkan (2012). Uppsala mitt i Sápmi.
[Proceeding (editor)]

Tunón, Håkan and Sjaggo, Brita Stina (2012). Ájddo - reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår. CBM:s skriftserie (68). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN 978-91-85352-00-0
[Book (author)]

Åhman, Birgitta (2012). Allt färre kalvar med åren trots att vajornas kondition blir bättre. I/In: Uppsala mitt i Sápmi, 4-5 May 2011, Uppsala.
[Conference Paper]

Åhman, Birgitta (2012). Djurvälfärd i rennäringen. I/In: Uppsala mitt i Sapmi, 4-5 May 2011, Uppsala.
[Conference Paper]

2014

Tunón, Håkan, ed. (2014). Översättningar: arbetsprogrammet för nationellt genomförande av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 84
[Report]

Tunon, Håkan (2014). Översättningar: Arbetsprogrammet för nationellt genomförande av artikel 8j inom FN:s Konvention om biologisk mångfald samt relevanta beslut från partsmötena 2010 och 2014. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie
[Report]

Tunon, Håkan and Bele, Bolette and Axelsson Linkowski, Weronika and Kvarnström, Marie (2014). Slutrapport: utmarksbete. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 82
[Report]

Tunon, Håkan and Kvarnström, Marie and Axelsson Linkowski, Weronika and Westin, Anna (2014). Hur bör Sverige genomföra artiklarna 8j och 10c i syfte att uppnå Aichi-mål 18 i FN:s Konvention om biologisk mångfald? Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 83
[Report]

2015

Axelsson Linkowski, Weronika (2015). Myrar i renbetesland. Uppsala och Kiruna.

Berg, Åke and Bergman, Karl-Olof and Wissman, Jörgen and Zmihorski, Michal and Öckinger, Erik (2015). Betydelsen av kraftledningsgator, skogsbilvägar och naturbetesmarker för fjärilar i olika landskapstyper. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 97
[Report]

Blind, Ann-Catrin and Kuoljok, Kajsa and Axelsson Linkowski, Weronika and Tunon, Håkan (2015). Myrens betydelse för renen och renskötseln. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 92
[Report]

Svensson, Roger and Berg, Åke and Hamring, Lisel and Rätz, Cecilia (2015). Biologisk mångfald i kraftledningsgator. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 99
[Report]

Tunon, Håkan (2015). Studiet av bruket av naturen. I/In: Etnobotanik: planter i skik og brug, i historien og i folkemedicinen : Vagn J. Brøndegaards biografi, bibliografi och artiklar på danska i urval. Vol. 1-2. Sid./p. 33-46. CBM:s skriftserie (64). Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Stockholm, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
ISBN 978-91-86573-48-5
[Book Chapter]

Tunon, Håkan and Hilding-Rydevik, Tuija and Axelsson Linkowski, Weronika and Forsberg, Maria and Kvarnström, Marie and Warmark, Charlotta and Westin, Anna (2015). Vägar framåt för några nationella myndigheters implementering av konventionen om biologisk mångfald och lokal och traditionell kunskap av betydelse för biologisk mångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 95
[Report]

Tunon, Håkan and Kvarnström, Marie and Malmer, Pernilla (2015). Report from the project: Indigenous and local knowledge in a scoping study for a Nordic IPBES assessment. Uppsala: (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. CBM:s skriftserie ; 96
[Report]

2016

Brøndegaard, Vagn J. (2016). Brøndegaard y la etnobotánica española. CBM:s skriftserie (102). Uppsala; Stockholm: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
ISBN 978-91-86573-91-1
[Book (author)]

2019

Tunon, Håkan and Bele, Bolette and Rytkönen, Paulina (2019). Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare – slutrapport. CBM:s skriftserie (117). Uppsala: SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala; Norsk institutt for bioøkonomi, Ås; Södertörns högskola, Södertörn
[Book (author)]

Tunon, Håkan and Kvarnström, Marie (2019). Lokala perspektiv på havs- och kustplanering. CBM:s skriftserie (116). Uppsala: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
[Book (author)]

This list was generated on Wed Mar 3 01:08:09 2021 CET.