Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Ekohydrologi"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1990 | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Number of items: 155.

1978

Brink, Nils and Gustafson, Arne and Persson, Gösta (1978). Förluster av växtnäring från åker. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001)
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 1
[Report]

Brink, Nils and Joelsson, Arne (1978). Stallgödsel på villovägar. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 2
[Report]

1979

Brink, Nils and Gustafson, Arne and Lindén, Börje and Persson, Gösta (1979). Vattnet är det yppersta. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 4
[Report]

Fryk, Gunnar and Heinemo, Sven-Åke and Brink, Nils (1979). Självrensning av lakvatten från kompost på sand och mo. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 5
[Report]

Heinemo, Sven-Åke and Brink, Nils and Gustafson, Arne and Hansson, Mats and Sundqvist, Per-Gunnar (1979). Utlakning ur kompost av sopor och slam. - Self-purification studies of silage juice. - Växtnäringsläckage på Kristianstadsslätten. - En gödselstad förorenar dricksvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 3
[Report]

1980

Brink, Nils and Lindén, Börje and Ulén, Barbro and Gustafson, Arne (1980). Vart tar handelsgödselkvävet vägen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 7
[Report]

Gustafson, Arne and Hansson, Mats and Brink, Nils and Jansson, Sven L. and Steineck, Staffan and Lindén, Börje (1980). Växtnäringsförluster i Skåne och Halland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 6
[Report]

1981

Brink, Nils and Jernlås, Rikard and Klingspor, Per and Joelsson, Arne and Gustafson, Arne and Ryding, Sven-Olof and Ulén, Barbro (1981). Försurning av grundvatten på åker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 8
[Report]

Ulén, Barbro and Brink, Nils and Fryk, Gunnar (1981). Miljöeffekter av ureaspridning och glykolanvändning på en flygplats. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 9
[Report]

1982

Brink, Nils and Jernlås, Rikard and Fryk, Gunnar and Ohlsson, Thord and Gustafson, Arne (1982). Utlakning vid spridning höst och vår av flytgödsel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 12
[Report]

Gustafson, Arne and Gustavsson, Arne and Ulén, Barbro and Mattsson, Lennart and Brink, Nils (1982). Växtnäringsförluster i Västergötland och Östergötland. - Vävtnäringsförluster från åker och skog i Södermanland. - Nitrat, nitrit och pH i dricksvatten i Västergötland, Östergötland och Södermanland. - Gödslingsprognoser för kväve. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 10
[Report]

Ulén, Barbro and Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Jernlås, Rikard (1982). Vadsbrosjöns närsaltsbelastning och trofinivå. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 11
[Report]

1983

Brink, Nils and Gustavsson, Arne S. and Ulén, Barbro and Jernlås, Rikard and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Klingspor, Per (1983). Yttransport av växtnäring från stallgödslad åker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 13
[Report]

Gustafson, Arne and Bergström, Lars and Rydberg, Thomas and Torstensson, Gunnar and Jernlås, Rikard and Brink, Nils (1983). Kvävemineralisering vid plöjningsfri odling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 14
[Report]

1984

Brink, Nils and Gustavsson, Arne S. and Ulén, Barbro and Gustafsson, Arne and Torstensson, Gunnar (1984). Växtnäringsförluster runt Ringsjön. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 15
[Report]

Gustafson, Arne and Gustavsson, Arne S. and Torstensson, Gunnar (1984). Intensitet och varaktighet hos avrinning från åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 16
[Report]

Kreuger, Jenny and Brink, Nils and Gustavsson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar (1984). Fånggröda och delad giva vid potatisodling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 17
[Report]

Ulén, Barbro (1984). Påverkan på yt-, dränerings- och grundvatten vid Ekenäs. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 18
[Report]

1985

Gustavsson, Arne and Brink, Nils and Ivarsson, Kjell and Tomassen, Berit and Wiksten, Björn and Lindgren, Christina and Wahlberg, Margaretha and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (1985). Förluster av kväve och fosfor runt Ringsjön. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 19
[Report]

Kreuger, Jenny and Ivarsson, Kjell and Brink, Nils and Ulén, Barbro and Gustavsson, Arne S. and Gustafson, Arne (1985). Rörlighet hos MCPA och diklorprop på sandjord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 20
[Report]

1986

Loeper, Birgit and Brink, Nils and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Kreuger, Jenny (1986). Toxicitetstest för pesticider med protozoer. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 21
[Report]

1987

Bergström, Lars (1987). Transport and transformations of nitrogen in an arable soil. ["eprint_fieldopt_monograph_type_doc_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 23
[Report]

Brink, Nils and Meulen, Klaas van der and Fagerholm, Petra and Kreuger, Jenny and Torstensson, Gunnar (1987). Losses of phosphorus and nitrogen to lake Ringsjön. - Regional vattenundersökning söder och öster om Ringsjön. - Vattenkvalitet och jordbruksdrift inom Ringsjöområdet. - Nitrifikationshämmare eller svält mot kväveläckage. - Näringsflöden ... Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 25
[Report]

Gustafson, Arne (1987). Water discharge and leaching of nitrate. ["eprint_fieldopt_monograph_type_doc_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 22
[Report]

Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ellström, Solweig and Brink, Nils (1987). Fånggröda efter skörd. - Läckage av växtnäring från åker i Nybroåns vattensystem. - Stallgödslad och konstgödslad åker läcker växtnäring. - Kväveläckage vid försök med nitrifikationshämmare. - Kväve och fosfor ... - Kväve och fosfor. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 24
[Report]

1988

Andersson, Arne and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ulén, Barbro and Ellström, Solweig (1988). Deposition av spårelement med nederbörden. - Utlakning av spårelement från odlad jord - Fosforerosion vid vallodling och skyddszon med gräs. - Växtnäringsläckage efter vallbrott. - Avrinning och växtnäringstransport från åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 26
[Report]

1990

Lewan, Lisbet and Johansson, Holger and Wall Ellström, Solweig (1990). Insådd fånggröda: effekter på utlakning av växtnäringsämnen. - Insådd fånggröda: effekter på utlakning av kväve. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 27
[Report]

1992

Torstensson, Gunnar and Gustafsson, Arne and Lindén, Börje and Skyggesson, Gustav (1992). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning på en grovmojord med handels- och stallgödslade odlingssystem i södra Halland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 28
[Report]

Ulén, Barbro and Hoffman, Markus (1992). Närsaltsförluster från mindre avrinningsområden inom jordbrukets recipientkontroll i Sverige. - Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät agrohydrologiska året 90/91 samt långtidsöversikt för 1977/90. - Odlingsåtgärder ... Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 29
[Report]

1993

Hoffman, Markus and Wall Ellström, Solweig (1993). Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydraliska året 1991/92 samt en långtidsöversikt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 32
[Report]

Kellner, Erik (1993). Årstidsbunden kvävebelastning och denitrifikation i dammar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 35
[Report]

Lindén, Börje and Aronsson, Helena and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar (1993). Fånggrödor, direktsådd och delad kvävegiva. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 33
[Report]

Lindén, Börje and Gustafson, Arne and Torstensson, Gunnar and Ekre, Erik (1993). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning på en grovmojord i södra Halland med handels- och stallgödslade odlingssystem med och utan insådd fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 30
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Aronsson, Helena and Granstedt, Artur (1993). Ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 34
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Lindén, Börje (1993). Kväveutlakning på sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 31
[Report]

1995

Hoffmann, Markus and Wall Ellström, Solweig (1995). Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1992/93 samt en långtidsöversikt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 36
[Report]

Kyllmar, Katarina and Johansson, Göran and Hoffmann, Markus (1995). Avrinning och växtnäringsförluster från JRK:s stationsnät för agrohydrologiska året 1993/94 samt en långtidsöversikt. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 38
[Report]

1996

Johnsson, Holger and Hoffmann, Markus (1996). Normalutlakning av kväve från svensk åkermark 1985 och 1994. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 39
[Report]

1997

Hessel, Katinka and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (1997). Kartläggning av bekämpningsmedelsrester i yt-, grund- och regnvatten i Sverige 1985-1995. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 42
[Report]

Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina (1997). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 43
[Report]

Wejfeldt, Bo and Gustafson, Arne (1997). Utesuggor och kväveutlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 41
[Report]

1998

Hessel, Katinka and Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas and Gustafson, Arne (1998). Höstgrödor - fånggrödor - utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 46
[Report]

1999

Hessel Tjell, Katinka and Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (1999). Mineralkvävedynamik och växtnäringsutlakning i handels/stallgödslade odlingssystem med och utan fånggröda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 50
[Report]

Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (1999). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 49
[Report]

Lindén, Börje and Engström, Lena and Aronsson, Helena and Hessel Tjell, Katinka and Gustafson, Arne and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (1999). Kvävemineralisering under olika årstider och utlakning på en mojord i Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 51
[Report]

2000

Kreuger, Jenny (2000). Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområden i Skåne. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 54
[Report]

Persson, Kristian and Ulén, Barbro and Johansson, Göran and Kyllmar, Katarina and Kreuger, Jenny (2000). Jordbearbetningens påverkan på fosforförlusterna från en mjälalättlera i södra Dalarna. - Fosforläckage från elva observationsfält under tjugoett år. - Bekämpningsmedelsrester i svenska vatten 1985-1999. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 52
[Report]

Torstensson, Gunnar and Gustafson, Arne and Bergström, Lars and Ulén, Barbro (2000). Utredning om effekterna på kväveutlakning vid övergång till ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 56
[Report]

2001

Carlsson, Carina (2001). Växtnäringsförluster till vatten i Averstadåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 61
[Report]

Persson, Kristian (2001). Measurement and modelling of phosphorus transport from arable land. ["eprint_fieldopt_monograph_type_lic_thesis" not defined]. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 58
[Report]

Torstensson, Gunnar and Håkansson, Magnus (2001). Kväveutlakning på sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 57
[Report]

Ulén, Barbro and Johansson, Göran and Gustafson, Arne and Johnsson, Holger (2001). Observationsfält på åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 60
[Report]

2002

Kreuger, Jenny (2002). Övervakning av bekämpningsmedel i vatten från ett avrinningsområde i Skåne. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 69
[Report]

Kyllmar, Katarina and Johansson, Holger and Mårtensson, Kristina (2002). Metod för bestämning av jordbrukets kvävebelastning i mindre avrinningsområden samt effekter av läckagereducerande åtgärder. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 70
[Report]

Sundin, Peter and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (2002). Undersökning av bekämpningsmedel i sediment i jordbruksbäckar år 2001. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 64
[Report]

Torstensson, Gunnar and Ekbladh, Göran (2002). Kväveutlakning i frilandsodling av sallat på sandig mojord med reducerade N-börvärdesnivåer. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 62
[Report]

Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (2002). Förekomst av bekämpningsmedel i svenska vatten 1985-2001. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 65
[Report]

Ulén, Barbro and Kreuger, Jenny and Sundin, Peter (2002). Undersökning av bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhällen år 2001. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 63
[Report]

2003

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2003). Höstgrödor - fånggrödor - utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 75
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar and Lindén, Börje (2003). Långliggande utlakningsförsök på lätt jord i Halland och Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 74
[Report]

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Ulén, Barbro (2003). Typområden på jordbruksmark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 76
[Report]

Kreuger, Jenny and Holmberg, Helena and Kylin, Henrik and Ulén, Barbro (2003). Bekämpningsmedel i vatten från typområden, åar och i nederbörd under 2002. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 77
[Report]

Torstensson, Gunnar (2003). Ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 72
[Report]

Torstensson, Gunnar (2003). Ekologisk odling. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 73
[Report]

Torstensson, Gunnar and Ekre, Erik (2003). Kväveutlakning på sandjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 71
[Report]

2004

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2004). Beräkning av olika odlingsåtgärders inverkan på kväveutlakningen. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 78
[Report]

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny (2004). Indikator baserad på riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 83
[Report]

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny and Ulén, Barbro (2004). Riktvärden för bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 82
[Report]

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2004). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2002/2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 80
[Report]

Kreuger, Jenny and Törnquist, Mirja and Kylin, Henrik (2004). Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 81
[Report]

Ulén, Barbro (2004). Bakgrundsbelastning av fosforförluster från åkermark till vatten. - Odlingsåtgärders inverkan på fosforläckage från observationsfält. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 79
[Report]

2005

Asp, Jeanette and Kreuger, Jenny (2005). Riskvärdering av bekämpningsmedel i ytvatten. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 88
[Report]

Carlsson, Carina and Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2005). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2003/2004. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 86
[Report]

Kyllmar, Katarina and Carlsson, Catarina and Johnsson, Holger (2005). Typområden på jordbruksmark i Skåne. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 89
[Report]

Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny and Adielsson, Stina and Kylin, Henrik (2005). Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2004. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 87
[Report]

Törnquist, Mirja and Norrman, Bengt and Kreuger, Jenny and Kylin, Henrik (2005). Undersökning av bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten inom ett typområde på jordbruksmark i Västra Götalands län år 2002 och 2003. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 85
[Report]

Ulén, Barbro and Fölster, Jens (2005). Närsaltskoncentrationer och trender i jordbruksdominerade vattendrag. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 84
[Report]

2006

Adielsson, Stina and Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny (2006). Bekämpningsmedel i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2005. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 94
[Report]

Aronsson, Helena and Lindén, Börje and Stenberg, Maria and Torstensson, Gunnar and Rydberg, Tomas and Forkman, Johannes (2006). Växtnäringsutlakning från en lerjord med höstveteväxtföljd och vallträda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 93
[Report]

Kyllmar, Katarina and Johnsson, Holger (2006). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2004/2005. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 92
[Report]

Lindén, Börje and Aronsson, Helena and Engström, Lena and Torstensson, Gunnar and Rydberg, Tomas (2006). Kvävemineralisering och utlakning av kväve och fosfor på en lerjord vid Lanna i Västergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 91
[Report]

Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny and Grahn, Pelle (2006). Bekämpningsmedelsrester i ytvatten 2003 – 2005, ett avrinningsområde i Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 97
[Report]

2007

Adielsson, Stina and Törnquist, Mirja and Kreuger, Jenny (2007). Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2006. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 99
[Report]

Kyllmar, Katarina and Grill, Kristina (2007). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2005/2006. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 98
[Report]

Kynkäänniemi, Pia and Kyllmar, Katarina (2007). Typområden på jordbruksmark i Västra Götaland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 100
[Report]

Kynkäänniemi, Pia and Kyllmar, Katarina (2007). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2006/2007. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 101
[Report]

Torstensson, Gunnar and Sandin, Håkan (2007). Utlakning av kväve i fältmässig frilandsodling av sallat. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 95
[Report]

2008

Adielsson, Stina and Graaf, Sarah and Kreuger, Jenny (2008). Vinterprovtagning av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten från typområden 2007/2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 107
[Report]

Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2008). Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten och sediment från typområden och åar samt i nederbörd under 2007. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 104
[Report]

Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2008). Haltvariationer av växtskyddsmedel i ytvatten från ett typområde i Skåne. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 106
[Report]

Kreuger, Jenny (2008). Undersökning av ogräsmedlet 2,4-D och andra fenoxisyror i vatten från ett avrinningsområde 2005. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 102
[Report]

Kreuger, Jenny and Adielsson, Stina (2008). Monitoring of sulfonylurea herbicides in stream water draining intensively cultivated areas in southern Sweden during a 9-year period (1998-2006). Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 103
[Report]

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Kynkäänniemi, Pia (2008). Typområden på jordbruksmark i Östergötland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 105
[Report]

2009

Adielsson, Stina and Graaf, Sarah and Andersson, Melle and Kreuger, Jenny (2009). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 115
[Report]

Andersson, Melle and Andersson, Regina and Kreuger, Jenny (2009). Bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) i vatten på Gotland. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 109
[Report]

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från lerjord vid odling av två-årig grönträda med olika putsningsfrekvens. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 111
[Report]

Aronsson, Helena and Stenberg, Maria and Rydberg, Tomas (2009). Kväve- och fosforutlakning från två växtföljder på lerjord med grön- och stubbträda. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 113
[Report]

Aronsson, Helena and Torstensson, Gunnar (2009). Långsiktiga effekter av flytgödsel och fånggrödor på växtnäringsdynamik i marken och utlakning. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 114
[Report]

Kreuger, Jenny and Graaf, Sarah and Patring, Johan and Adielsson, Stina (2009). Bekämpningsmedel i vattendrag från områden med odling av trädgårdsgrödor under 2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 110
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2009). Typområden på jordbruksmark i Örebro län. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 116
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kynkäänniemi, Pia and Kyllmar, Katarina (2009). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2007/2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 112
[Report]

2010

Graaf, Sarah and Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2010). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 120
[Report]

Kreuger, Jenny and Graaf, Sarah and Patring, Johan and Adielsson, Stina (2010). Pesticides in surface water in areas with open ground and greenhouse horticultural crops in Sweden 2008. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 117
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2010). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2008/2009. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 118
[Report]

Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran (2010). Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2008/2009. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 119
[Report]

2011

Graaf, Sarah and Adielsson, Stina and Kreuger, Jenny (2011). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 128
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2011). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2009/2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 126
[Report]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Kväve- och fosforutlakning efter potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 127
[Report]

Torstensson, Gunnar and Aronsson, Helena and Ekre, Erik (2011). Utlakningsförsök med vitsenap och oljerättika som eftersådda fånggrödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 124
[Report]

Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran (2011). Avrinning och växtnäringsförluster från åkermark, agrohydrologiska året 2009/2010. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 125
[Report]

Ulén, Barbro and Brömssen, Claudia von and Johansson, Göran and Torstensson, Gunnar and Stjernman Forsberg, Lovisa (2011). Närsaltstrender i dräneringsvatten från observationsfälten 1988-2009. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 129
[Report]

2012

Nanos, Therese and Boye, Kristin and Kreuger, Jenny (2012). Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 132
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan (2012). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2010/2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 130
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Torstensson, Gunnar and Johansson, Göran (2012). Växtnäringsförluster från åkermark 2010/2011. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001), Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 131
[Report]

2013

Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Aurell, Anna and Djodjic, Faruk and Stjernman Forsberg, Lovisa and Gustafsson, Jonas and Heeb, Anuschka and Ulén, Barbro (2013). Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

Other, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 137
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Torstensson, Gunnar (2013). Växtnäringsförluster från åkermark 2011/2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 136
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran (2013). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2011/2012. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 134
[Report]

Sundin, Sofi and Kyllmar, Katarina and Orback, Caroline (2013). Vattenskyddsåtgärder och vattenmätningar i Svärtaåns avrinningsområde. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 135
[Report]

2014

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster från åkermark 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 138
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2014). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2012/2013. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 139
[Report]

2015

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster från åkermark 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 140
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2015). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2013/2014. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 141
[Report]

2016

Blomberg, Maria and Johansson, Göran and Stjernman Forsberg, Lovisa and Andersson, Stefan and Kyllmar, Katarina (2016). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2014/2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 143
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2016). Växtnäringsförluster från åkermark 2014/2015. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 142
[Report]

2017

Aronsson, Helena and Johnsson, Holger (2017). Reglers betydelse för åtgärder mot jordbrukets kväve- och fosforförluster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 145
[Report]

Kyllmar, Katarina and Linefur, Helena (2017). Utformning av utökad grundvattenövervakning i jordbruksområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 150
[Report]

Linden, Börje (2017). Mineralkväve i marken och kväveutlakning i olika odlingssystem: resultat från ett fältförsök vid Lanna försöksstation i Västergötland. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 148
[Report]

Linefur, Helena and Stjernman Forsberg, Lovisa and Johansson, Göran and Blomberg, Maria (2017). Växtnäringsförluster från åkermark 2015/2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 147
[Report]

Linefur, Helena and Stjernman Forsberg, Lovisa and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Johansson, Göran and Maria, Blomberg (2017). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2015/2016. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 146
[Report]

Ulen, Barbro and Larsbo, Mats and Koestel, Johannes and Blomberg, Maria (2017). Åtgärder mot fosforläckage från dränerade lerjordar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 149
[Report]

2018

Aronsson, Helena and Norberg, Lisbet and Blomberg, Maria and Torstensson, Gunnar (2018). Utlakningsförsök med vintergrön mark 1993-2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 151
[Report]

Kyllmar, Katarina and Wesström, Ingrid (2018). Vattenfördröjande åtgärder i landskapet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 152
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2018). Växtnäringsförluster från åkermark 2016/2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 156
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2018). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2016/2017. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 155
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Linefur, Helena (2018). Långtidsutvärdering av typområde M39. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 153
[Report]

Stjernman Forsberg, Lovisa and Norberg, Lisbet (2018). Utlakning från jordbruksmark i Västra Götalands län. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 154
[Report]

2019

Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Johnsson, Holger and Wesström, Ingrid (2019). Effekter av åtgärder mot fosforförluster från jordbruksmark och åtgärdsutrymme. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 160
[Report]

Blomberg, Maria and Bergström, Lars and Engle, Olof and Ulen, Barbro (2019). Innebär tillförsel av biogödsel runt Bornsjön ökad risk för fosforläckage? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 158
[Report]

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin (2019). NLeCCS – ett system för beräkning av läckage av näringsämnen från åkermark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 159
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2019). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2017/2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 161
[Report]

Norberg, Lisbet and Linefur, Helena and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2019). Växtnäringsförluster från åkermark 2017/2018. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 162
[Report]

Ulen, Barbro and Etana, Ararso and Larsbo, Mats and Blomberg, Maria (2019). Näringsläckage från en vermikulitlera med konventionell odling jämfört med ogödslad träda. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 157
[Report]

2020

Kyllmar, Katarina and Fölster, Jens and Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Wesström, Ingrid (2020). Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 167
[Report]

Lindén, Börje (2020). Kväveutnyttjande och kväveutlakningsrisker i åkerjordar i Hälsingland i ett kallare klimat än nutidens – efterföljande utveckling genom klimatförändring och jordbruksomvandling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 163
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2020). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2018/2019: årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 165
[Report]

Mårtensson, Kristina and Johnsson, Holger and Collentine, Dennis and Kyllmar, Katarina and Persson, Kristian and Djodjic, Faruk and Lindsjö, Anders (2020). Åtgärdsscenarier för minskat näringsläckage från åkermark : beräkningar för ett urval av delavinningsområden inom LEVA-områden. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 169
[Report]

Norberg, Lisbet and Linefur, Helena and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2020). Växtnäringsförluster från åkermark 2018/2019: årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 166
[Report]

2021

Eriksson, Jan (2021). Tillståndet i svensk åkermark och gröda : data från 2011-2017. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 168
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2021). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2019/2020: årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 171
[Report]

Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin and Johnsson, Holger (2021). Beräkning av effekten av ett eventuellt förbud mot växtskyddsmedlet glyfosat på läckaget av växtnäring från åkermark i Sverige. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 173
[Report]

Norberg, Lisbet and Aronsson, Helena and Blomberg, Maria and Ulen, Barbro (2021). Strukturkalkning för minskat fosforläckage – En fältstudie på mellanlera i Halland. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 170
[Report]

Norberg, Lisbet and Linefur, Helena and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2021). Växtnäringsförluster från åkermark 2019/2020 : årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 172
[Report]

2022

Johnsson, Holger and Mårtensson, Kristina and Lindsjö, Anders and Persson, Kristian and Blombäck, Karin (2022). NLeCCS - a system for calculating nutrient leakage from arable land. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 177
[Report]

Linefur, Helena and Norberg, Lisbet and Kyllmar, Katarina and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2022). Växtnäringsförluster i små jordbruksdominerade avrinningsområden 2020/2021: årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 175
[Report]

Norberg, Lisbet and Linefur, Helena and Andersson, Stefan and Blomberg, Maria (2022). Växtnäringsförluster från åkermark 2020/2021: Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Observationsfält på åkermark. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 176
[Report]

This list was generated on Sun Nov 27 17:14:17 2022 CET.