Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Fakta. Skog"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Number of items: 126.

Ahlgren, Serina and Bernesson, Sven and Roos, Anders (2017). Räkna på klimatnyttan av skoglig bioenergi. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(S) > Dept. of Forest Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:13
[Factsheet]

Andersson, Mats and Boman, Mattias and Gong, Peichen (2013). Vad vill skogsägaren satsa på? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:10
[Factsheet]

Andersson, Rikard (2006). Vi har tre kor borta. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:4
[Factsheet]

Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Axelsson, Robert and Bulygina, Natalia and Petrov, Anatoly and Vukolova, Irina (2007). Towards sustainable forest management in NW Russia. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:2
[Factsheet]

Angelstam, Per and Elbakidze, Marine and Axelsson, Robert and Lopatin, Eugene and Sandström, Camilla and Törnblom, Johan and Dixelius, Malcolm and Gorchakov, Valery and Kovriga, Leonid (2007). Learning for sustainable forest management. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:1
[Factsheet]

Angelstam, Per and Roberge, Jean-Michel and Jonsson, Bengt Gunnar and Törnblom, Johan (2010). Hur mycket är nog för att bevara arterna? Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:12
[Factsheet]

Bergquist, Jonas and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 2. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:13
[Factsheet]

Birkedal, Maria and Möller Madsen, Esben (2008). Sådd av ek och bok. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:15
[Factsheet]

Black Samuelsson, Sanna and Ghelardini, Luisa (2008). Fenologi hos alm visar samband med almsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:14
[Factsheet]

Brunet, Jörg (2016). Vildsvinsbök är ett ökande naturvårdsproblem i Sverige. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:2
[Factsheet]

Brunet, Jörg and Hedwall, Per-Ola (2015). Klimatförändringar, kvävenedfall och skogsbruk. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:13
[Factsheet]

Bäckström, Per-Ove (2012). Två historiska skogslexikon. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:4
[Factsheet]

Carlsson, Julia (2016). Möjliga och önskvärda framtidsscenarier för skogslandskapet i Vilhelmina. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:12
[Factsheet]

Carlsson, Julia and Lidestav, Gun (2012). Vilhelmina Model Forest. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:7
[Factsheet]

Carlsson, Julia and Lidestav, Gun and Bjärstig, Therese and Svensson, Johan and Nordström, Eva-Maria (2016). Att planera för hela skogslandskapet. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:13
[Factsheet]

Caruso, Alexandro (2008). Uttag av grot och stubbar som energiråvara. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:3
[Factsheet]

Christersson, Lars (2016). Ekonomiska och energirelaterade resultat från avverkade och ännu växande poppel- och hybridaspbestånd i södra Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:12
[Factsheet]

De Long, Jonathan and Dorrepaal, Ellen and Kardol, Paul and Nilsson, Marie-Charlotte and Teuber, Laurenz M. and Wardle, David (2016). Boreal forests in a warmer world. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 3
[Factsheet]

De Long, Jonathan and Dorrepaal, Ellen and Kardol, Paul and Nilsson Hegethorn, Marie-Charlotte and Teuber, Laurenz M. and Wardle, David (2016). Boreala skogar i en varmare värld. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:3
[Factsheet]

Drössler, Lars (2016). Heterogen skog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:9
[Factsheet]

Edenius, Lars and Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 3. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:14
[Factsheet]

Eggers, Jeannette (2017). Utveckling och utvärdering av långsiktiga skogliga skötselscenarier på landskapsnivå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:3
[Factsheet]

Elbakidze, Marine and Angelstam, Per and Axelsson, Robert (2007). Developing sustainable forest management in North-West Russia. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:3
[Factsheet]

Elbakidze, Marine and Angelstam, Per and Axelsson, Robert and Dawson, Lucas and Garrido Rodriguez, Pablo and Gebrehiwot, Mersha and Johansson, Karl-Erik and Manton, Michael and Naumov, Vladimir and Orlikowska, Ewa and Stryamets, Nataliya and Törnblom, Johan (2017). Hållbar landsbygdsutveckling. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:11
[Factsheet]

Erefur, Charlotta (2007). Miljöpåverkan och konkurrens vid föryngring av tall och gran under skärm. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:1
[Factsheet]

Eriksson, Lennart and Johansson, Tord and Hörnfeldt, Roland and Woxblom, Ann-Charlotte and Bohlin, Folke and Lindhagen, Anders (2013). Beskogning av jordbruksmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
(S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 1
[Factsheet]

Ezebilo, Eugene Ejike and Mattsson, Leif (2011). Skydd av tropisk regnskog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:1
[Factsheet]

Forshed, Olle (2007). Kan regnskogen räddas? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:5
[Factsheet]

Fries, Anders (2010). Tall i contortamiljö. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:14
[Factsheet]

Garrido, Pablo and Jansson, Anna and Mikusinski, Grzegorz and Naumov, Vladimir and Öckinger, Erik and Skarin, Anna and Uboni, Alessia and Thulin, Carl-Gustaf (2020). Åretruntbete med gotlandsruss – gynnar biologisk mångfald och bevarar ängs- och hagmarker. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2020:2
[Factsheet]

Garrido, Pablo and Kjellander, Petter (2016). Ett rikligt fältskikt minskar betestrycket på gran kring foderplatser. Uppsala: (S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:15
[Factsheet]

Gustafsson, Lena and Fedrowitz, Katja (2015). Naturhänsyn i skogsbruket kan ha god effekt enligt global analys. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:2
[Factsheet]

Gustafsson, Lena and Weslien, Jan and Hannerz, Mats and Aldentun, Yvonne (2016). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:7
[Factsheet]

Hagström, Peter (2006). Hur stor är den svenska bioenergipotentialen? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:1
[Factsheet]

Hedwall, Per-Ola and Mikusinski, Grzegorz (2016). Vad har hänt med skogsreservatens struktur de senaste 50 åren? Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 10
[Factsheet]

Hjelm, Birger and Johansson, Tord (2012). Tillvaratagande av hybridpoppelns stubbar och stubbskott — en tänkbar råvara för bioenergianvändning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:5
[Factsheet]

Hjältén, Joakim and Danell, Kjell and Johansson, Therese and Gibb, Heloise and Alinvi, Ola and Pettersson, Roger and Ball, John and Hilszczanski, Jacek (2007). Mångfald gynnar mångfald. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:2
[Factsheet]

Högberg, Peter and N. Högberg, Mona and Näsholm, Torgny (2010). Ektomykorrhizan minskar förluster av kväve från skogen. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:11
[Factsheet]

Isacsson, Gunnar and Brunet, Jörg (2008). Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:1
[Factsheet]

Joelsson, Klara and Hjältén, Joakim (2017). Bläda för mångfalden - är gamla skogsbruksmetoder framtiden för skalbaggarna? Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:6
[Factsheet]

Johansson, Tord (2013). Biomassaproduktion från hybridasp. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 8
[Factsheet]

Johansson, Tord (2006). Gran eller lövträd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Bioenergy (until 071231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:2
[Factsheet]

Johansson, Tord (2012). Poppelns höjdutveckling — växer snabbt med korta omloppstider. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:3
[Factsheet]

Johansson, Tord and Hjelm, Birger (2013). Missfärgning av veden i poppelstammar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 3
[Factsheet]

Johansson, Tord and Karacic, Almir and Hjelm, Birger (2011). Hybridpoppelns biomassa- och volymproduktion - en framtida potential. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 31
[Factsheet]

Johansson, Tord and Lundh, Jan-Erik (2009). Upprepad röjning av stubbskott. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:5
[Factsheet]

Johnsson, Christoffer and Immerzeel, Peter and Fischer, Urs and Niittylä, Totte (2016). Framtidens skogsbruk. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016: 5
[Factsheet]

Jonsell, Mats and Berglund, Håkan and Caruso, Alexandro and Rudolphi, Jörgen and Svensson, Måns and Taylor, Astrid and Taylor, Andy F. S. and Thor, Göran and Victorsson, Jonas (2013). Stubbrytningens effekter på vedlevande mångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:7
[Factsheet]

Jonsell, Mats and Hedin, Jonas (2009). GROT-uttag och artmångfald. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:7
[Factsheet]

Jonzén, Niclas and Nilsson, Mats and Olsson, Håkan and Larsson, Svante and Nilsson, Liselott and Persson, Anders (2016). Skogliga grunddata. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:8
[Factsheet]

Kempe, Göran and Fridman, Jonas and Valinger, Erik (2014). Stormen Gudruns inverkan på skogens tillstånd och skötsel. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:15
[Factsheet]

Kronholm, Thomas (2016). Skogsägarföreningar i ett föränderligt samhälle. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 4
[Factsheet]

Laudon, Hjalmar and Bishop, Kevin and Högberg, Peter (2010). Framtida utmaningar inom Mark och Vatten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:9
[Factsheet]

Lestander, Ragna and Henrikson, Lennart and Löfgren, Stefan and Ågren, Anneli (2014). Nya verktyg för skoglig vattenvård: NPK+ och blå målklassning. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:3
[Factsheet]

Liberg, Olof and Sand, Håkan and Wabakken, Petter and Pedersen, Hans C. (2008). Dödlighet och illegal jakt i den skandinaviska vargstammen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:9
[Factsheet]

Lidestav, Gun and Holmgren, Eva and Keskitalo, Carina (2010). De svenska allmänningsskogarna. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:1
[Factsheet]

Lindberg, Eva and Holmgren, Johan (2014). Flygburen laserskanning för skogliga skattningar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:4
[Factsheet]

Lindgren, Dag and Prescher, Finnvid (2008). Bättre fröplantager för Sveriges framtid. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:2
[Factsheet]

Lindqvist, Sara and Sandström, Camilla and Bjärstig, Therese and Kvastegård, Emma (2014). Införande av en ny älgförvaltning - och nya ekosystemförvaltare. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:10
[Factsheet]

Lindroos, Ola (2009). Bestensystemets konkurrensförmåga. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:10
[Factsheet]

Lundblad, Mattias and Karltun, Erik and Stendahl, Johan and Lindahl, Anna and Petersson, Hans and Wikberg, Per-Erik and Bolinder, Martin (2022). Sveriges klimatrapportering - markanvändning och skogsbruk. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2022:7
[Factsheet]

Lundell, Ylva and Dolling, Ann (2010). Kan skogsmiljöer användas vid rehabilitering av människor med utmattningssyndrom? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:13
[Factsheet]

Lundell, Ylva and Dolling, Ann and Nordström, Eva-Maria and Skärbäck, Erik and Stoltz, Jonathan and van den Bosch, Matilda and Grahn, Patrik (2015). Rehabiliteringsskog och virkesproduktion. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:6
[Factsheet]

Lundqvist, Lars (2017). Blädningsbruk - fungerar långsiktigt men kräver fullskiktad skog. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:14
[Factsheet]

Lämås, Tomas and Roberge, Jean-Michel and Felton, Adam and Gustafsson, Lena and Jonzén, Jonas and Lundmark, Tomas and Nordin, Annika and Olsson, Håkan and Ranius, Thomas and Sandström, Emma (2015). Generell naturhänsyn och frivilliga avsättningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:10
[Factsheet]

Löf, Magnus (2007). Skoglig restaurering. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:6
[Factsheet]

Löf, Magnus and Bergquist, Jonas and Welander, Torkel (2008). Plantering av ädellövskog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:12
[Factsheet]

Manner, Jussi and Lindroos, Ola and Nordfjell, Tomas and Jonsson, Rikard and Björheden, Rolf (2017). Automatiserad datainsamling – ger vägledning för effektivare skotningsarbete. Umeå: (S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:7
[Factsheet]

Metcalfe, Daniel (2011). Torka i Amazonas. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:8
[Factsheet]

Månsson, Johan and Andrén, Henrik and Bergström, Roger and Kjellander, Peter and Pehrson, Åke and Kalén, Christer (2008). Älgbete i tid och rum. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:7
[Factsheet]

Månsson, Johan and Roberge, Jean-Michel and Edenius, Lars and Roger, Bergström and Nilsson, Lovisa and Komstedt, Karl and Lidberg, Maria and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 4. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:15
[Factsheet]

Norman, Johan and Mattsson, Leif and Boman, Mattias (2011). Rekreationsvärden i Skånes och Blekinges skogar. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:2
[Factsheet]

Nygren, Cajsa and Lindahl, Björn and Taylor, Andy (2009). Mykorrhizasvamparnas näringsupptag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:9
[Factsheet]

Näsholm, Torgny and Högberg, Peter and Franklin, Oskar and Högberg, Mona N. (2014). Är mykorrhizan en bidragande orsak till skogens kvävebrist? Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management
(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:1
[Factsheet]

Olofsson, Kenneth and Holmgren, Johan and Lindberg, Eva and Nyström, Mattias and Olsson, Håkan (2017). Markbaserad laserskanning - ger stammars form och läge. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:2
[Factsheet]

Persson, Henrik and Soja, Maciej J. and Olsson, Håkan and Fransson, Johan E.S. (2015). Satellitbaserade 3D-data till hjälp för skogliga skattningar. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:1
[Factsheet]

Pommerening, Arne and Vítková, Lucie and Zhao, Xin and Pallares Ramos, Carlos (2015). Towards understanding human tree selection behaviour. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:9
[Factsheet]

Ranius, Thomas and Hallinger, Martin and Schmalholz, Martin and Johansson, Victor (2016). Risken att lämnade träd dör efter slutavverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:6
[Factsheet]

Ranius, Thomas and Jonsell, Mats and Rubene, Diana (2021). Samlad eller utspridd hänsyn – spelar viss roll för vedlevande insekter. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2021:3
[Factsheet]

Roberge, Jean-Michel and Månsson, Johan and Edenius, Lars and Lindqvist, Sara and Ericsson, Göran (2012). Kunskap om Vilt och Skog 1. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:12
[Factsheet]

Roos, Anders and Hugosson, Mårten and McCluskey, Denise and Stendahl, Matti and Woxblom, Lotta (2012). Strategiska förändringar i svensk träindustri och SLU:s marknadsforskning. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:1
[Factsheet]

Roos, Anders and Nyrud, Anders Qvale (2008). Kundens syn på trä. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:8
[Factsheet]

Roos, Anders and Woxblom, Ann-Charlotte and Mccluskey, Denise (2009). Arkitekters och byggingenjörers inställning till trä i byggande. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:8
[Factsheet]

Roos, Anders and Woxblom, Ann-Charlotte and Nord, Tomas and Falk, Andreas and Larsson, Johan (2016). Tvärvetenskapligt samarbete i träbyggande. Umeå: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:11
[Factsheet]

Roturier, Samuel (2010). Markberedning på vinterbetesland. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:6
[Factsheet]

Rytter, Lars and Löf, Magnus (2017). Skogsbruk med förkultur. Umeå: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:10
[Factsheet]

Samelius, Gustaf and Andrén, Henrik and Liberg, Olof and Linnell, John and Odden, John and Ahlqvist, Per and Segerström, Peter and Sköld, Kent and Gladh, Eleonor (2012). Spridningsmönster hos lodjur i Skandinavien. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:2
[Factsheet]

Sand, Håkan and Gervasi, Vincenzo (2014). Vad påverkar predationsrisken för älg och rådjur inom ett vargrevir? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:7
[Factsheet]

Sand, Håkan and Johansson, Örjan and Ahlqvist, Per and Liberg, Olof (2008). Älgkalvar överst på vargens sommarmeny! Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:10
[Factsheet]

Sand, Håkan and Jonzén, Niclas and Andren, Henrik and Månsson, Johan (2011). Adaptiv älgförvaltning nr 15. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:24
[Factsheet]

Sand, Håkan and Jonzén, Niclas and Andren, Henrik and Månsson, Johan (2011). Adaptiv älgförvaltning nr 17. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:26
[Factsheet]

Sand, Håkan and Liberg, Olof and Andren, Henrik and Wikenros, Camilla and Åkesson, Mikael (2020). Ökande illegal jakt - orsakar stagnation i den svenska vargstammen. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2020:1
[Factsheet]

Sand, Håkan and Mallwitz, Daniel and Zimmermann, Barbara (2016). Älgars flyktbeteende vid jakt med löshund inom och utanför vargområden. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:1
[Factsheet]

Sand, Håkan and Mattisson, Jenny and Liberg, Olof (2014). Hur stora revir har vargarna i Skandinavien och vad påverkar detta? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:6
[Factsheet]

Sand, Håkan and Tallian, Aimee and Wikenros, Camilla and Kindberg, Jonas (2017). Björnförekomst påverkar vargens dödande av bytesdjur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2016:14
[Factsheet]

Sand, Håkan and Wikenros, Camilla (2015). Hur påverkas avskjutningen av älg vid etablering av varg? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:8
[Factsheet]

Sand, Håkan and Wikenros, Camilla and Liberg, Olof (2012). Är skandinaviska vargar mer blodtörstiga än amerikanska? Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2012:6
[Factsheet]

Sand, Håkan and Wikenros, Camilla and Månsson, Johan (2017). Påverkar vargens närvaro älgarnas beteende? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:1
[Factsheet]

Sand, Håkan and Wikenros, Camilla and Wabakken, Petter and Liberg, Olof (2008). Den skandinaviska älgen. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:8
[Factsheet]

Sandewall, Mats (2014). Skoglig utbildningssatsning i Etiopien - vad blev utfallet? Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:9
[Factsheet]

Sandewall, Mats (2015). Swedish support to forestry education in Ethiopia – what was the outcome? Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:9
[Factsheet]

Schroeder, Martin (2008). Vilka stormluckor löper störst risk att koloniseras av granbarkborre? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:6
[Factsheet]

Schroeder, Martin and Kärvemo, Simon (2015). Var är risken störst för att granbarkborre ska döda träd? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:7
[Factsheet]

Schroeder, Martin and Weslien, Jan (2020). Skyddade områden och risk för angrepp av granbarkborre. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2020:3
[Factsheet]

Schön, Tomas and Ball, John (2013). Skador på grödor i södra och mellersta Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2
[Factsheet]

Simonsson, Per and Gustafsson, Lena and Östlund, Lars (2015). Naturhänsyn vid avverkning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:3
[Factsheet]

Skarin, Anna and Åhman, Birgitta and Sandström, Per and Nellemann, Christian and Rönnegård, Lars (2014). Renar och störningar. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:13
[Factsheet]

Skovsgaard, Jens Peter and Thomsen, Iben M. and Barklund, Pia (2009). Skötsel av bestånd med askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2009:13
[Factsheet]

Stendahl, Matti (2008). Produktutveckling i träindustrin. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:13
[Factsheet]

Stokke, Stigbjørn and Arnemo, Jon and Kraabol, Morten and Söderberg, Arne (2014). Bra eller dålig träff? Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2014:8
[Factsheet]

Strengbom, Joachim and Nordin, Annika (2008). Gödsling orsakar långvariga förändringar av skogsmarksvegetationen. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:7
[Factsheet]

Törnblom, Johan and Degerman, Erik and Roberge, Jean-Michel and Angelstam, Per and Eriksson, Torleif (2007). Vitrygg och lax. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(S) > School for Forest Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:3
[Factsheet]

Valinger, Erik and Berg, Staffan and Lind, Torgny (2011). Effekter av ett skogsbruk anpassat till rennäring och naturvård i norra Sverige. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011: 30
[Factsheet]

Valinger, Erik and Fridman, Jonas (2011). Sparat löv i granbestånden minskar risken för stormskador vintertid. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2011:7
[Factsheet]

Valinger, Erik and Lind, Torgny and Berg, Staffan (2017). Renskötsel i Sverige. Alnarp: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2017:11
[Factsheet]

Valinger, Erik and Sjögren, Hans and Nord, Gustav and Cedergren, Jonas (2019). Tallens produktion i norra Sverige. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2019:1
[Factsheet]

Vincent, Andrea and Ilstedt, Ulrik and Vestergren, Johan and Giesler, Reiner and Persson, Per and Gröbner, Gerhard and Schleucher, Jürgen (2013). Phosphorus in forest soils. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(NL, NJ) > Dept. of Chemistry (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2013:4
[Factsheet]

Widmark, Camilla (2015). Rennäring och skogsbruk i samråd. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2015:4
[Factsheet]

Wikenros, Camilla and Liberg, Olof and Sand, Håkan and Andren, Henrik (2010). Lodjur och varg - som katt och hund eller ...? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:3
[Factsheet]

Wikström, Peder and Klintebäck, Fredrik and Westling, Jonas (2008). BeståndsVis. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:4
[Factsheet]

Woxblom, Lotta (2008). Ädellöv. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:11
[Factsheet]

Woxblom, Lotta (2007). Ädellöv. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Products (until 180101), Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:4
[Factsheet]

Ågren, Anneli and Löfgren, Stefan (2010). Försurningskänsliga bäckar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(S) > Dept. of Forest Ecology and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2010:8
[Factsheet]

Ågren, Göran and Hyvönen-Olsson, Riitta (2006). Fungerar kretsloppen om vi använder mera biobränslen? Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2006:3
[Factsheet]

Öhman, Karin and Edenius, Lars and Eriksson, Ljusk Ola and Grzegorz, Mikusinski (2008). Habitatmodeller och flermålsanalys. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:5
[Factsheet]

Övergaard, Rolf and Gemmel, Pelle and Karlsson, Matts (2008). Tätare och rikligare ollonår ökar chansen för lyckade bokföryngringar. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:13
[Factsheet]

This list was generated on Sat Feb 4 16:52:39 2023 CET.