Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Faktablad om växtskydd. Jordbruk"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Number of items: 132.

Alström, Sadhna (2004). Biologisk bekämpning av sjukdomar i jordbruksgrödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 119 J
[Factsheet]

Andersen, Arild and Lindblad, Mats (2000). Minerande flugor på stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 59 J
[Factsheet]

Andersson, Björn (2001). Lackskorv, groddbränna och filtsjuka på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 28 J
[Factsheet]

Andersson, Björn and Sandström, Magnus (2000). Bladmögel och brunröta på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 39 J
[Factsheet]

Andersson, Stig (1997). Potatiscystnematoderna. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 79 J
[Factsheet]

Andersson, Stig and Ireholm, Anita (1995). Cystnematoder på stråsäd. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 74 J
[Factsheet]

Andersson , Stig (2005). Betcystnematod. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 124 J
[Factsheet]

Atterwall, Stefan (1994). Kransmögel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 72 J
[Factsheet]

Azarang, Manochehr (2000). Stjälkflyet. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 70 J
[Factsheet]

Azran, Manochehr (1998). Skadedjur på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 92 J
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Stritar på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 85 J
[Factsheet]

Berg, Gunilla (1994). Gulrost. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 71 J
[Factsheet]

Berg, Gunilla (1998). Ljus bladfläck på höstoljeväxter. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 91 J
[Factsheet]

Bommarco, Riccardo (1993). Ärtbladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 30 J
[Factsheet]

Bång, Hans and Linder, Janne and Melin, Gustav (1995). Vanlig skorv och nätskorv på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 51 J
[Factsheet]

Bång, Ulla (1986). Fusariumröta i potatis. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 38 J
[Factsheet]

Bång, Ulla (1995). Phoma-röta i potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 48 J
[Factsheet]

Bång, Ulla (2001). Silverskorv och svartpricksjuka på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 19 J
[Factsheet]

Bång, Ulla and Bång, Hans (2003). Blåsskorv. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 27 J
[Factsheet]

Bödker, Lars and Larsson, Mariann (1993). Rotsjukdomar på ärter. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 68 J
[Factsheet]

Djurberg, Alf (1994). Sädesbladbaggen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 23 J
[Factsheet]

Djurle, Annika (1992). Sköldfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 9 J
[Factsheet]

Djurle, Annika (2017). Vetets brunfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 12 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Ekbom, Barbara (2000). Bevakningsschema för skadegörare i ärter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 46 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Lindblad, Mats (1992). Fritfluga. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 11 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Sandström, Magnus (2017). Sköldfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 9 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Stureson, Birgitta (1994). Oljeväxter-utvecklingsskala och bevakningsschema för vanliga skadegörare. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 7 J
[Factsheet]

Djurle, Annika and Teikari, Nina (2004). Svartrost. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 122 J
[Factsheet]

Edin, Eva (2011). Fungicider och fungicidresistens. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 33 J
[Factsheet]

Edin, Eva (2011). Torrfläcksjuka på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 128 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1999). Bacillus thuringiensis (Bt) och genmodifierade grödor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 98 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2012). Betflugan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 130 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2004). Biologisk bekämpning av skadedjur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 120 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1996). Blåvingad rapsvivel och fyrtandad rapsvivel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 43 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2012). Bönsmyg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 129 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2004). Kornfluga. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 121 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2005). Kornjordloppan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 125 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1996). Naturliga fiender i jordbrukslandskapet. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 78 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2000). Provtagning i växtskyddsarbete. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 100 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2002). Resistens mot insektbekämpningsmedel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 109 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2001). Ärtvecklaren. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 15 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara and Kuusk, Anna-Karin (2005). Jordloppor i våroljeväxter. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 45 J
[Factsheet]

Ekbom, Barbara and Lindblad, Mats (2004). Temperatursummor för att förutsäga insekters utvecklingshastighet. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 118 J
[Factsheet]

Engqvist, Göran (2002). Sjukdomar på vallbaljväxter. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 113 J
[Factsheet]

Engqvist, Göran (1997). Ärtrotröta. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 42 J
[Factsheet]

Engqvist, Göran and Vestman, Gösta (1999). Sjukdomar på vallgräs. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 95 J
[Factsheet]

Eriksson, Bengt (1997). Nematoder - världens vanligaste djur. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 84 J
[Factsheet]

Eriksson, Bengt (2003). Stjälknematod - med aptit på grödan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 115 J
[Factsheet]

Folkesson, Örjan and Twengström, Eva (2003). Körskador vid bekämpning i växande gröda. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 65 J
[Factsheet]

Gripwall, Ulf (1993). Koloradoskalbaggen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 37 J
[Factsheet]

Hagenvall, Hans (2002). Sprutteknik i växtskyddsarbetet. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 47 J
[Factsheet]

Hovi, Linda (2005). Rotbrand på sockerbetor. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 127 J
[Factsheet]

Hörberg, Helena (2001). Fusarium-svampar i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 103 J
[Factsheet]

Jahr, Karin (1996). Bevakningsschema för skadegörare i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 2J
[Factsheet]

Jahr, Karin (1996). Skadetröskel och bekämpningströskel. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 2 J
[Factsheet]

Jansson, Johanna (2003). Långtidseffekter av skadedjursbekämpningar. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 58 J
[Factsheet]

Jennéus, Annika (1990). Mjöldryga. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 18 J
[Factsheet]

Johansson, Maria and Andersson, Björn (2003). Torrfläcksjuka och gråmögel på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 53 J
[Factsheet]

Johansson, Maria and Persson, Paula (2003). Stjälkbakterios och blötröta på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 29 J
[Factsheet]

Johnsson, Lennart (1999). Sotsvampar i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 96 J
[Factsheet]

Johnsson, Lennart (1999). Vanligt stinksot och dvärgstinksot på vete. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 41 J
[Factsheet]

Kuusk, Anna-Karin (2003). Rödröta på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 49 J
[Factsheet]

Kuusk, Anna-Karin (2002). Stora och lilla linjordloppan. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 111 J
[Factsheet]

Kuusk, Anna-Karin (2000). Torröta. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 102 J
[Factsheet]

Kuusk, Anna-Karin and Dixelius, Christina (2010). Torröta. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 102 J
[Factsheet]

Köpmans, Erik (1995). Randiga ärtviveln. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 31 J
[Factsheet]

Larsson, Hans (1991). Jordlevande skadedjur i sockerbetor. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 61 J
[Factsheet]

Larsson, Hans (1993). Sädesbladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 69 J
[Factsheet]

Larsson, Hans (1995). Trips i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 73 J
[Factsheet]

Lennefors, Britt-Louise and Lindsten, Klas (2002). Rhizomania på betor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 108 J
[Factsheet]

Lindsten, Klas and Waern, Peder (2002). Dvärgskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 21 J
[Factsheet]

Melin, Gustav and Nordin, Karin (1996). Potatiskräfta. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 55 J
[Factsheet]

Mörner, Johan and Nehlin, Gunilla (1991). Kålmalen. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 32 J
[Factsheet]

Nilsson, Christer (1995). Knäpparlarver och knäpparlarvsskador. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 6 J
[Factsheet]

Nilsson, Christer (1996). Kålgallmyggan. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 76 J
[Factsheet]

Nilsson, Christer (1995). Rapsbaggar. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 35 J
[Factsheet]

Nilsson, Christer (1997). Skadedjur på ärter. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 81 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1990). Kornets bladfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 8 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1996). Skorv på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 77 J
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1990). Strimsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 20 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (2001). Fungicider och fungicidresistens. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 33 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1999). Havreflygsot. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 94 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Havrens bladfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 87 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Rotdödare i stråsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 93 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (2000). Snömögel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 34 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1999). Utvintringssvampar på höstsäd. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 97 J
[Factsheet]

Olvång, Hans (1998). Vetets bladfläcksjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 90 J
[Factsheet]

Olvång, Hans and Twengström, Eva (2002). Stråknäckare. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 17 J
[Factsheet]

Paulsson, Bodil (1995). Svampsjukdomar på lin. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 75 J
[Factsheet]

Persson, Paula (1995). Ljus och mörk ringröta på potatis. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 52 J
[Factsheet]

Persson, Paula (1991). Timotejflugan. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 4 J
[Factsheet]

Persson, Paula and Olvång, Hans (2000). Gulstrimsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 22 J
[Factsheet]

Päts, Peeter (1993). Sniglar. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 36 J
[Factsheet]

Rufelt, Snorre (1995). Rapsjordloppa. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 54 J
[Factsheet]

Rufelt, Snorre (1994). Rotröta på klöver. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 5 J
[Factsheet]

Rydén, Kerstin and Sandgren, Maria (1991). Rostringar i potatis. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 40 J
[Factsheet]

Sandgren, Maria (1999). Havrerödsot. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 24 J
[Factsheet]

Sandgren, Maria (1997). Virussjukdomar på potatis. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 82 J
[Factsheet]

Sandnes, Eva and Waern, Peder (1991). Brunrost. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 62 J
[Factsheet]

Sandström, Magnus (2001). Potatis - utvecklingsskala och bevakningsschema för skadegörare. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 107 J
[Factsheet]

Sandström, Magnus and Twengström, Eva (2002). Växters resistens mot sjukdomar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 112 J
[Factsheet]

Schiller Luttenberger, Anna (1992). Bipolaris Sorokiniana. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 64 J
[Factsheet]

Sigvald, Roland (2000). Potatisvirus Y. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 101 J
[Factsheet]

Sigvald, Roland (2006). Vetedvärgsjuka. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 83 J
[Factsheet]

Sigvald, Roland (2005). Virus i höstoljeväxter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 126 J
[Factsheet]

Sigvald, Roland and Lindblad, Mats (1991). Vetemyggor. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 63 J
[Factsheet]

Stegmark, Rolf and Twengström, Eva (2002). Ärtbladmögel. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 110 J
[Factsheet]

Stephansson, David (1998). Klöverspetsvivlar och några andra skadedjur på klöver. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 86 J
[Factsheet]

Stephansson, David (1993). Kålbladlusen. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 67 J
[Factsheet]

Stephansson, David (1998). Sadelgallmyggan och kornmyggan. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 89 J
[Factsheet]

Stephansson, David and Lundin, Ola (2014). Klöverspetsvivlar – och några andra skadeinsekter på klöver. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 86 J
[Factsheet]

Stephansson, David and Åhman, Inger (1998). Blygrå rapsvivel och skidgallmygga. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 57 J
[Factsheet]

Svanold, Annelie and Ronquist, Eva (1995). Sotdagg. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 16 J
[Factsheet]

Svensson, Christer (1995). Kålbladmögel. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 14 J
[Factsheet]

Twengström, Eva (1999). Bomullsmögel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 25 J
[Factsheet]

Twengström, Eva (2003). Pythium-röta på potatis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 50 J
[Factsheet]

Twengström, Eva (2001). Svartpricksjuka på vete. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 105 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Persson, Paula (2001). Bladbakterios på havre. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 104 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Rasmussen, Morten (2004). Ramularia-bladfläck på korn. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 116 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Rasmussen, Morten and Waern, Peder (2004). Fysiologiska fläckar i korn. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science (until 161231)
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 117 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Svensson, Christer (2001). Svampsjukdomar i rågvete. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 106 J
[Factsheet]

Twengström, Eva and Svensson, Christer (1996). Svartfläcksjuka. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 26 J
[Factsheet]

Vestman, Gösta (1992). Trådklubba, gräsröta. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 66 J
[Factsheet]

Waern, Peder (1997). Kålbladstekel. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 80 J
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1997). Klumprotsjuka på oljeväxter. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 44 J
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1998). Rostsvampar på stråsäd. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 88 J
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1999). Skadeinsekter på lin. Uppsala: (NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 99 J
[Factsheet]

Wiik, Lars (1990). Gräsmjöldagg. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 10 J
[Factsheet]

Wiik, Lars (1990). Mjöldagg i sockerbetor. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 60 J
[Factsheet]

Wiktelius, Staffan (1992). Havrebladlusen. Uppsala: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 13 J
[Factsheet]

Öberg, Helena (2004). Klöverröta. Uppsala: (LTJ, LTV)
(NL, NJ), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 123 J
[Factsheet]

Öberg, Sandra (2003). Spindlar-biologi och roll i biologisk bekämpning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Jordbruk ; 114 J
[Factsheet]

This list was generated on Tue May 30 03:15:46 2023 CEST.