Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Faktablad om växtskydd. Trädgård"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Number of items: 202.

Alsanius, Beatrix (1998). Jordtrötthet. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 178 T
[Factsheet]

Andersson, Björn and Pettersson, Maj-Lis and Olofsson, Börje (2006). Bladmögel och brunröta på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231)
(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 40 T
[Factsheet]

Andersson, Gunnel (2009). Bladsjukdomar på lökväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 114 T
[Factsheet]

Andersson, Gunnel (2005). Lökbladmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 123 T
[Factsheet]

Andersson, Gunnel (2009). Lökflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 25 T
[Factsheet]

Andersson, Stig (2004). Nålnematoden Longidorus elongatus som skadegörare i jordgubbar. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 57 T
[Factsheet]

Andersson, Stig (1999). Potatiscystnematoder (Globodera rostochiensis och G. pallida). (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 39 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Stritar på trädgårdsväxter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 20 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr (1997). Vanlig spottstrit. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 33 T
[Factsheet]

Azrang, Manochehr and Pettersson, Maj-Lis (1991). Skadedjur på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 47 T
[Factsheet]

Banck, Anita (1995). Bladnematoder i jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 103 T
[Factsheet]

Banck, Anita (1996). Bladnematoder i prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 142 T
[Factsheet]

Barklund, Pia (2007). Askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 198 T
[Factsheet]

Bengtsson, Marie and Witzgall, Peter (2011). Användning av sexualferomoner som varnings- och bekämpningsmetod. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 183 T
[Factsheet]

Borg Ohlsson, Monica (2008). Bladmögel på impatiens (flitiga lisa m.fl.). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 200 T
[Factsheet]

Bulat, Stanislawa (1992). Bladmögel på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 161 T
[Factsheet]

Bulat, Stanislawa and Pettersson, Maj-Lis and Stråhle, Stefan (1994). Svampsjukdomar och skadedjur på viol och pensé. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 169 T
[Factsheet]

Bødker, Lars and Larsson, Mariann (1995). Svampsjukdomar på ärter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 173 T
[Factsheet]

Dalin, Peter (2009). Insekter på Salix och Populus i trädgårdar och parker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 162 T
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2001). Biologisk bekämpning av skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 138 T
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (1997). Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 135 T
[Factsheet]

Ekbom, Barbara (2002). Resistens mot insektsbekämpningsmedel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 188 T
[Factsheet]

Ellgardt, Karin and Rämert, Birgitta (2009). Morotsbladloppan. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 80 T
[Factsheet]

Ericsson, Nils-Arthur (1997). Kalciumrelaterade sjukdomar hos trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 177 T
[Factsheet]

Estberg, Magnus and Pettersson, Maj-Lis (2005). Växtskador orsakade av träskyddsmedel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 17 T
[Factsheet]

Forsberg, Ann-Sofi (2004). Bladmögel på gurka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 126 T
[Factsheet]

Forsberg, Ann-Sofi (2001). Sjukdomar och skadedjur på dill. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 130 T
[Factsheet]

Forsberg, Ann-Sofi (1994). Vitmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 170 T
[Factsheet]

Forsberg, Ann-Sofi and Pettersson, Maj-Lis (2006). Mjöldagg. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 63 T
[Factsheet]

Forsberg, Ann-Sofi and Pettersson, Maj-Lis and Ragnarsson, Sara (2010). Jordloppor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 92T
[Factsheet]

Forsberg, Ann-Sofi and Svensson, Birgitta (2007). Jordgubbsmjöldagg. (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 102 T
[Factsheet]

Gråberg, Maria (1992). Kron- och läderröta på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 163 T
[Factsheet]

Gråberg, Maria (2002). Rödröta på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 71 T
[Factsheet]

Gråberg, Maria and Berg, Magnus (2011). Päronpest. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 147 T
[Factsheet]

Gråberg, Maria and Tynelius, Sten (1998). Holländsk almsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 93 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (1995). Bladsteklar på krusbär och vinbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 12 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (2004). Gulhåriga skinnarbaggen. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 132 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (2004). Rostsjukdomar på vinbär och krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 116 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (2004). Skadedjur på jordgubbar. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 149 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (1993). Skadedjur på krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 90 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (1998). Skadedjur på svarta vinbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 154 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven (1993). Skadegörare på allåkerbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 166 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven and Pettersson, Maj-Lis (2009). Vinbärsgallkvalster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 16 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven and Sjöberg, Patrick (2011). Malfjärilar på vinbär. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 88 T
[Factsheet]

Hellqvist, Sven and Svensson, Birgitta and Pettersson, Maj-Lis (2010). Bladfallsjuka och bladfläcksjuka på ribes. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 118 T
[Factsheet]

Hägnefelt, Annette (2001). Sallatsbladmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 60 T
[Factsheet]

Jonasson, Thomas (1994). Skadedjur på selleri. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 76 T
[Factsheet]

Juhlin, Per (2008). Gloeosporium-röta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 70 T
[Factsheet]

Jönsson, Bodil (2009). Jordfly. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 5 T
[Factsheet]

Jönsson, Bodil (2007). Kålflugor. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 22 T
[Factsheet]

Jönsson, Bodil and Stephansson, David (2002). Kålbladlus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 111 T
[Factsheet]

Jönsson, Bodil and Svensson, Birgitta and Pettersson, Maj-Lis (2008). Skadegörare i frilandskulturer. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 1 Tb
[Factsheet]

Kuusk, Anna-Karin and Sandskär, Boel (2004). Biologisk bekämpning av insekter med insektspatogena svampar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 152 T
[Factsheet]

Kärnestam, Elisabeth and Grue, Therese and Ragnarsson, Sara (2004). Sorgmyggor. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 28 T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke (2004). Allmän träfjäril (Träd-ödare) och två närbesläktade arter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 192 T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke (2010). Bladlöss på träd och buskar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 91 T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke (2003). Svart lövborre. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 189T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2007). Häggspinnmal och några andra spinnmalar på träd och buskar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 171 T
[Factsheet]

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2006). Skadegörare på hästkastanj. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 195 T
[Factsheet]

Lundqvist, Lars (1999). Kvalster till skada och nytta på trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 180 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2002). Amerikansk blomtrips. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 137 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2002). Biologisk bekämpning av skadedjur i tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 140 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2003). Biologisk bekämpning av skadedjur i växthusgurka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 139 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2009). Biologisk och integrerad bekämpning av skadedjur i krukväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 165 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2004). Minerarflugor i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 86 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2008). Mjöllöss ("vita flygare") i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 24 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro (2007). Ullöss (ullsköldlöss). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 65 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro and Forsberg, Ann-Sofi (2004). Trips. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 84 T
[Factsheet]

Nedstam, Barbro and Åkesson, Ingrid and Jansson, Johanna (2010). Växthusspinnkvalster. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 108 T
[Factsheet]

Nilsson, Bengt (1990). Bronsfläcksjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 155 T
[Factsheet]

Nilsson, Christer (2004). Knäpparlarver knäpparlarvskador. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 6 T
[Factsheet]

Nilsson, Christer and Sjöberg, Patrick (2011). Skadedjur på ärt. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 100 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1997). Bakteriesjukdomar på hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 45 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1995). Fusarios på narciss och tulpan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 50 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (2000). Gråmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 122 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1996). Mjuka rötor i tulpanlök orsakade av phytophthora och pythium. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 35 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1998). Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 49 T
[Factsheet]

Nilsson, Lennart (1994). Rostsjukdomar på prydnadsväxter i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 82 T
[Factsheet]

Nilsson, Thilda and Nedstam, Barbro and Rämert, Birgitta (2008). Skinnbaggar. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 19 T
[Factsheet]

Nilsson, Ulf (2005). Svartfläcksjuka på kålväxter. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 194 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (1997). Gråmögel på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 125 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (2001). Rhizoctonia-svampar hos trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 34 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (1998). Silverglans på fruktträd. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 110 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (2000). Skadegörare på primula. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 117 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (2005). Svart rotröta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 99 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd (1997). Tomatkräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 109 T
[Factsheet]

Norin, Ingegerd and Åkesson, Ingrid (2003). Äppleskorv. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 72 T
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1993). Bladfläckar på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 168 T
[Factsheet]

Olofsson, Börje (1996). Skorv på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 41 T
[Factsheet]

Olofsson, Einar (2002). Växtsteklar på barrväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 144 T
[Factsheet]

Olsson, Christer (1996). Thrips palmi. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 175 T
[Factsheet]

Persson, Gunilla and Jönsson, Bodil (2006). Morotsminerarflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 197 T
[Factsheet]

Persson, Paula (2007). Stjälkbakterios, blötröta och ringröta på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 48 T
[Factsheet]

Persson, Paula and Gråberg, Maria (2009). Bakteriesjukdomar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 58T
[Factsheet]

Persson, Paula and Pettersson, Maj-Lis and Åkesson, Ingrid (2007). Pelargon- och begoniabakterios. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 68 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 141T rev
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2001). Barkfläcksjuka och några liknande svampsjukdomar på rosskott. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 42 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bestämningsnyckel för skador på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 61 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2007). Bladhorningar som växtskadegörare. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 27 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bladlöss. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 59 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1994). Dvärgkvalster på prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 95 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2005). Falska spinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 115 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2000). Fruktbladstekel och lindbladstekel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 136 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2003). Fruktmögel eller gul monilia. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 75 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1999). Gladiolustrips. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 79 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2008). Grön sköldbagge. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 127 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2009). Häxringar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 21 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2010). Mjöldagg på tomat. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 145T rev
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Nummerregister (Utgivning t.o.m. 2011). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2000). Något om gallbildningar på buskar och träd. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 15 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1991). Penselmögel/grönmögel på blomsterlök. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 31 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1998). Pungsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 30 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2007). Pärongallkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 172 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Rosmjöldagg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 37 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (1993). Rosrost. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 43 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2008). Rödvårtsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 62 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Sakregister. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2008). Sammetsfläcksjuka. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 159T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2001). Skadedjur på olvon. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 32 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2010). Skadegörare i växthuskulturer. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 1 Ta
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skadegörare på akleja. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 112
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skadegörare på buxbom. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 129 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skador och skadegörare på klematis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 167 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2001). Skorv på vedartade växter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 128 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2008). Sköldlöss. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 98T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2006). Svampsjukdomar på persika. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 101 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2009). Svampsjukdomar på vin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 201 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Vanliga skadegörare på krukväxter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 3 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2009). Vanliga växtsteklar på rosor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 36 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2011). Växtskydd i frítidsodling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 2 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis (2007). Öronvivlar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 23 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Carlson-Nilsson, Ulrika (2003). Svartfläcksjuka på rosor. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 38 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Lagerström, Tomas (2002). Växtskador av låg temperatur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 13 T
[Factsheet]

Pettersson, Maj-Lis and Åkesson, Ingrid (2006). Barrträdsspinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 134 T
[Factsheet]

Ragnarsson, Sara (2010). Bladfläcksjuka på selleri och persilja. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 78 T
[Factsheet]

Rinman, Ulrika (2004). Potatiskräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 46 T
[Factsheet]

Rämert, Birgitta and Säll, Christina and Åkesson, Ingrid (1990). Lagringssjukdomar på morötter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 10 T
[Factsheet]

Rämert, Birgitta and Åkerberg, Carl (1996). Morotsflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 77 T
[Factsheet]

Rännbäck, Linda-Marie (2010). Insekter på lök. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 148 T
[Factsheet]

Rännbäck, Linda-Marie (2010). Kålgallmyggan. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 150 T
[Factsheet]

Rännbäck, Linda-Marie (2010). Larver på kålväxter. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 106 T
[Factsheet]

Sandgren, Maria and Åhman, Gunilla (2001). Virussjukdomar hos växter. (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 14 T
[Factsheet]

Sandskär, Boel (1997). Biologisk bekämpning av skadesvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 176 T
[Factsheet]

Sjöberg, Patrick (2010). Blodlus. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 164 T
[Factsheet]

Stephansson, David (1995). Harkrankar och hårmyggor. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 29 T
[Factsheet]

Stephansson, David (1995). Myror. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 26 T
[Factsheet]

Stephansson, David (1995). Tusenfotingar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 104 T
[Factsheet]

Stig, Andersson (2003). Rotgallnematoder. (NL, NJ) > Institutionen för växtvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 133 T
[Factsheet]

Stig, Andersson (2000). Rotnematoder på trädgårdsväxter. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 55 T
[Factsheet]

Stig, Andersson and Eriksson, Bengt (2001). Nematoder - världens vanligaste varelser. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 56 T
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2010). Gråmögel på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 97 T
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2007). Skadedjur på hallon. Uppsala: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 11 T
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2008). Svampsjukdomar på hallon. (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 7 T
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2005). Svampsjukdomar på jordgubbar. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 120 T
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2003). Jordgubbsvivel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 96 T
[Factsheet]

Svensson, Birgitta and Hellqvist, Sven (1999). Mjöldagg på vinbär och krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 8 T
[Factsheet]

Säll, Christina (1988). Fallsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 51 T
[Factsheet]

Säll, Christina (1992). Sotdagg och sotdaggsvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 160 T
[Factsheet]

Säll, Christina and Ericsson, Nils-Arthur (1990). Pricksjuka på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 153 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1981). Avvikande sjukdomar hos tulpan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 87 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1978). Bladfläcksjuka på hyacint (embellisia hyacinthi). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 44 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1980). Kastning eller "spottning" hos hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 66 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1979). Kärnröta och gummiflöde, förorsakade av etylen. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 64 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1980). Toppröta hos hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 67 T
[Factsheet]

Thon, Bjarne (1979). Värmeskadad lök - hinnaktiga blomknoppar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 52 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2003). Bladlöss på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 191 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2000). Bladvecklare på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 184 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2006). Kvalster på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 196 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2006). Plommonstekeln och plommonvecklaren. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 156 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2001). Päronbladloppor. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 185 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2002). Pärongallmygga. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 187 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (1999). Rönnbärsmal och äpplevecklare. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 121 T
[Factsheet]

Tornéus, Christer (2008). Äppleblomvivel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 113 T
[Factsheet]

Twengström, Eva (1998). Bomullsmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 9 T
[Factsheet]

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1997). Klumprotsjuka på kålväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 119 T
[Factsheet]

v. Freytag, Birgitta and Åkesson, Ingrid (1990). Sjukdomar på juniperus, thuja, och chamaecyparis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 151 T
[Factsheet]

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1989). Mullvad. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 146 T
[Factsheet]

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1994). Sallatsrotlus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 83 T
[Factsheet]

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1993). Sorkar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 89 T
[Factsheet]

Åhman, Gunilla (2001). Stencellsjuka på päron. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 157 T
[Factsheet]

Åhman, Gunilla (2002). Virus- och fytoplasma-sjukdomar på hallon. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 124 T
[Factsheet]

Åhman, Gunilla (2008). Virussjukdomar hos vedartade prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 199 T
[Factsheet]

Åhman, Gunilla (2009). Virussjukdomar på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 54 T
[Factsheet]

Åhman, Gunilla (2000). Växtsjukdomar orsakade av fytoplasma. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 143 T
[Factsheet]

Åkerberg, Carl (2003). Liljebaggen. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 53T
[Factsheet]

Åkerberg, Carl (2003). Liljebaggen. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 53 T
[Factsheet]

Åkerberg, Carl (1992). Sniglar och snäckor. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 81 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1997). Blom- och grentorka eller grå monilia. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 74 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1993). Förökningssvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 105 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1995). Honungsskivlingar- flera arter inom Armillaria. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 85 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1999). Några svampsjukdomar på salix i park och trädgård. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 181 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (2002). Pepinomosaikvirus på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 186 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1999). Päronrost. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 182 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (2000). Rostsvampar på vedartade växter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 107 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid (1993). Rotkräfta och knippebakterios. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 18 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid and Boysen, Bengt (2005). Fruktträdskräfta/ lövträdskräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 69 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid and Jansson, Johanna (2011). Sanering och hygien i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 4 T
[Factsheet]

Åkesson, Ingrid and Tornéus, Christer (2005). Äpplemjöldagg. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 73 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina (2003). Bladlöss i sallat. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 190 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina (2006). Kålmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 94 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina (1999). Purjolöksmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 131 T
[Factsheet]

Åsman, Karolina and Grue, Therese and Ragnarsson, Sara (2005). Skadedjur på växthussallat. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 193 T
[Factsheet]

This list was generated on Sat Feb 4 15:49:57 2023 CET.