Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Faktablad om växtskydd. Trädgård"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: 1 Ta | 1 Tb | 10 T | 100 T | 101 T | 102 T | 103 T | 104 T | 105 T | 106 T | 107 T | 108 T | 109 T | 11 T | 110 T | 111 T | 112 | 113 T | 114 T | 115 T | 116 T | 117 T | 118 T | 119 T | 12 T | 120 T | 121 T | 122 T | 123 T | 124 T | 125 T | 126 T | 127 T | 128 T | 129 T | 13 T | 130 T | 131 T | 132 T | 133 T | 134 T | 135 T | 136 T | 137 T | 138 T | 139 T | 14 T | 140 T | 141T rev | 142 T | 143 T | 144 T | 145T rev | 146 T | 147 T | 148 T | 149 T | 15 T | 150 T | 151 T | 152 T | 153 T | 154 T | 155 T | 156 T | 157 T | 159T | 16 T | 160 T | 161 T | 162 T | 163 T | 164 T | 165 T | 166 T | 167 T | 168 T | 169 T | 17 T | 170 T | 171 T | 172 T | 173 T | 175 T | 176 T | 177 T | 178 T | 18 T | 180 T | 181 T | 182 T | 183 T | 184 T | 185 T | 186 T | 187 T | 188 T | 189T | 19 T | 190 T | 191 T | 192 T | 193 T | 194 T | 195 T | 196 T | 197 T | 198 T | 199 T | 2 T | 20 T | 200 T | 201 T | 21 T | 22 T | 23 T | 24 T | 25 T | 26 T | 27 T | 28 T | 29 T | 3 T | 30 T | 31 T | 32 T | 33 T | 34 T | 35 T | 36 T | 37 T | 38 T | 39 T | 4 T | 40 T | 41 T | 42 T | 43 T | 44 T | 45 T | 46 T | 47 T | 48 T | 49 T | 5 T | 50 T | 51 T | 52 T | 53 T | 53T | 54 T | 55 T | 56 T | 57 T | 58T | 59 T | 6 T | 60 T | 61 T | 62 T | 63 T | 64 T | 65 T | 66 T | 67 T | 68 T | 69 T | 7 T | 70 T | 71 T | 72 T | 73 T | 74 T | 75 T | 76 T | 77 T | 78 T | 79 T | 8 T | 80 T | 81 T | 82 T | 83 T | 84 T | 85 T | 86 T | 87 T | 88 T | 89 T | 9 T | 90 T | 91 T | 92T | 93 T | 94 T | 95 T | 96 T | 97 T | 98T | 99 T
Number of items: 200.

1 Ta

Pettersson, Maj-Lis (2010). Skadegörare i växthuskulturer. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 1 Ta
[Factsheet]

1 Tb

Jönsson, Bodil and Svensson, Birgitta and Pettersson, Maj-Lis (2008). Skadegörare i frilandskulturer. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 1 Tb
[Factsheet]

10 T

Rämert, Birgitta and Säll, Christina and Åkesson, Ingrid (1990). Lagringssjukdomar på morötter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 10 T
[Factsheet]

100 T

Nilsson, Christer and Sjöberg, Patrick (2011). Skadedjur på ärt. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 100 T
[Factsheet]

101 T

Pettersson, Maj-Lis (2006). Svampsjukdomar på persika. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 101 T
[Factsheet]

102 T

Forsberg, Ann-Sofi and Svensson, Birgitta (2007). Jordgubbsmjöldagg. (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 102 T
[Factsheet]

103 T

Banck, Anita (1995). Bladnematoder i jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 103 T
[Factsheet]

104 T

Stephansson, David (1995). Tusenfotingar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 104 T
[Factsheet]

105 T

Åkesson, Ingrid (1993). Förökningssvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 105 T
[Factsheet]

106 T

Rännbäck, Linda-Marie (2010). Larver på kålväxter. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 106 T
[Factsheet]

107 T

Åkesson, Ingrid (2000). Rostsvampar på vedartade växter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 107 T
[Factsheet]

108 T

Nedstam, Barbro and Åkesson, Ingrid and Jansson, Johanna (2010). Växthusspinnkvalster. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 108 T
[Factsheet]

109 T

Norin, Ingegerd (1997). Tomatkräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 109 T
[Factsheet]

11 T

Svensson, Birgitta (2007). Skadedjur på hallon. Uppsala: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 11 T
[Factsheet]

110 T

Norin, Ingegerd (1998). Silverglans på fruktträd. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 110 T
[Factsheet]

111 T

Jönsson, Bodil and Stephansson, David (2002). Kålbladlus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 111 T
[Factsheet]

112

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skadegörare på akleja. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 112
[Factsheet]

113 T

Tornéus, Christer (2008). Äppleblomvivel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 113 T
[Factsheet]

114 T

Andersson, Gunnel (2009). Bladsjukdomar på lökväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 114 T
[Factsheet]

115 T

Pettersson, Maj-Lis (2005). Falska spinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 115 T
[Factsheet]

116 T

Hellqvist, Sven (2004). Rostsjukdomar på vinbär och krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 116 T
[Factsheet]

117 T

Norin, Ingegerd (2000). Skadegörare på primula. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 117 T
[Factsheet]

118 T

Hellqvist, Sven and Svensson, Birgitta and Pettersson, Maj-Lis (2010). Bladfallsjuka och bladfläcksjuka på ribes. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 118 T
[Factsheet]

119 T

Wallenhammar, Ann-Charlotte (1997). Klumprotsjuka på kålväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 119 T
[Factsheet]

12 T

Hellqvist, Sven (1995). Bladsteklar på krusbär och vinbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 12 T
[Factsheet]

120 T

Svensson, Birgitta (2005). Svampsjukdomar på jordgubbar. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 120 T
[Factsheet]

121 T

Tornéus, Christer (1999). Rönnbärsmal och äpplevecklare. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 121 T
[Factsheet]

122 T

Nilsson, Lennart (2000). Gråmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 122 T
[Factsheet]

123 T

Andersson, Gunnel (2005). Lökbladmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 123 T
[Factsheet]

124 T

Åhman, Gunilla (2002). Virus- och fytoplasma-sjukdomar på hallon. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 124 T
[Factsheet]

125 T

Norin, Ingegerd (1997). Gråmögel på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 125 T
[Factsheet]

126 T

Forsberg, Ann-Sofi (2004). Bladmögel på gurka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 126 T
[Factsheet]

127 T

Pettersson, Maj-Lis (2008). Grön sköldbagge. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 127 T
[Factsheet]

128 T

Pettersson, Maj-Lis (2001). Skorv på vedartade växter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 128 T
[Factsheet]

129 T

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skadegörare på buxbom. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 129 T
[Factsheet]

13 T

Pettersson, Maj-Lis and Lagerström, Tomas (2002). Växtskador av låg temperatur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 13 T
[Factsheet]

130 T

Forsberg, Ann-Sofi (2001). Sjukdomar och skadedjur på dill. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 130 T
[Factsheet]

131 T

Åsman, Karolina (1999). Purjolöksmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 131 T
[Factsheet]

132 T

Hellqvist, Sven (2004). Gulhåriga skinnarbaggen. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 132 T
[Factsheet]

133 T

Stig, Andersson (2003). Rotgallnematoder. (NL, NJ) > Institutionen för växtvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 133 T
[Factsheet]

134 T

Pettersson, Maj-Lis and Åkesson, Ingrid (2006). Barrträdsspinnkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 134 T
[Factsheet]

135 T

Ekbom, Barbara (1997). Naturliga fiender till trädgårdsväxternas skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 135 T
[Factsheet]

136 T

Pettersson, Maj-Lis (2000). Fruktbladstekel och lindbladstekel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 136 T
[Factsheet]

137 T

Nedstam, Barbro (2002). Amerikansk blomtrips. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 137 T
[Factsheet]

138 T

Ekbom, Barbara (2001). Biologisk bekämpning av skadedjur. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 138 T
[Factsheet]

139 T

Nedstam, Barbro (2003). Biologisk bekämpning av skadedjur i växthusgurka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 139 T
[Factsheet]

14 T

Sandgren, Maria and Åhman, Gunilla (2001). Virussjukdomar hos växter. (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 14 T
[Factsheet]

140 T

Nedstam, Barbro (2002). Biologisk bekämpning av skadedjur i tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 140 T
[Factsheet]

141T rev

Pettersson, Maj-Lis (2011). Allmän frostfjäril och några andra mätarfjärilar på träd och buskar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 141T rev
[Factsheet]

142 T

Banck, Anita (1996). Bladnematoder i prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 142 T
[Factsheet]

143 T

Åhman, Gunilla (2000). Växtsjukdomar orsakade av fytoplasma. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 143 T
[Factsheet]

144 T

Olofsson, Einar (2002). Växtsteklar på barrväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 144 T
[Factsheet]

145T rev

Pettersson, Maj-Lis (2010). Mjöldagg på tomat. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 145T rev
[Factsheet]

146 T

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1989). Mullvad. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 146 T
[Factsheet]

147 T

Gråberg, Maria and Berg, Magnus (2011). Päronpest. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 147 T
[Factsheet]

148 T

Rännbäck, Linda-Marie (2010). Insekter på lök. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 148 T
[Factsheet]

149 T

Hellqvist, Sven (2004). Skadedjur på jordgubbar. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 149 T
[Factsheet]

15 T

Pettersson, Maj-Lis (2000). Något om gallbildningar på buskar och träd. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 15 T
[Factsheet]

150 T

Rännbäck, Linda-Marie (2010). Kålgallmyggan. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 150 T
[Factsheet]

151 T

v. Freytag, Birgitta and Åkesson, Ingrid (1990). Sjukdomar på juniperus, thuja, och chamaecyparis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 151 T
[Factsheet]

152 T

Kuusk, Anna-Karin and Sandskär, Boel (2004). Biologisk bekämpning av insekter med insektspatogena svampar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 152 T
[Factsheet]

153 T

Säll, Christina and Ericsson, Nils-Arthur (1990). Pricksjuka på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 153 T
[Factsheet]

154 T

Hellqvist, Sven (1998). Skadedjur på svarta vinbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 154 T
[Factsheet]

155 T

Nilsson, Bengt (1990). Bronsfläcksjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 155 T
[Factsheet]

156 T

Tornéus, Christer (2006). Plommonstekeln och plommonvecklaren. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 156 T
[Factsheet]

157 T

Åhman, Gunilla (2001). Stencellsjuka på päron. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 157 T
[Factsheet]

159T

Pettersson, Maj-Lis (2008). Sammetsfläcksjuka. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 159T
[Factsheet]

16 T

Hellqvist, Sven and Pettersson, Maj-Lis (2009). Vinbärsgallkvalster. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 16 T
[Factsheet]

160 T

Säll, Christina (1992). Sotdagg och sotdaggsvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 160 T
[Factsheet]

161 T

Bulat, Stanislawa (1992). Bladmögel på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 161 T
[Factsheet]

162 T

Dalin, Peter (2009). Insekter på Salix och Populus i trädgårdar och parker. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 162 T
[Factsheet]

163 T

Gråberg, Maria (1992). Kron- och läderröta på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 163 T
[Factsheet]

164 T

Sjöberg, Patrick (2010). Blodlus. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 164 T
[Factsheet]

165 T

Nedstam, Barbro (2009). Biologisk och integrerad bekämpning av skadedjur i krukväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 165 T
[Factsheet]

166 T

Hellqvist, Sven (1993). Skadegörare på allåkerbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 166 T
[Factsheet]

167 T

Pettersson, Maj-Lis (2011). Skador och skadegörare på klematis. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 167 T
[Factsheet]

168 T

Olofsson, Börje (1993). Bladfläckar på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 168 T
[Factsheet]

169 T

Bulat, Stanislawa and Pettersson, Maj-Lis and Stråhle, Stefan (1994). Svampsjukdomar och skadedjur på viol och pensé. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 169 T
[Factsheet]

17 T

Estberg, Magnus and Pettersson, Maj-Lis (2005). Växtskador orsakade av träskyddsmedel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 17 T
[Factsheet]

170 T

Forsberg, Ann-Sofi (1994). Vitmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 170 T
[Factsheet]

171 T

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2007). Häggspinnmal och några andra spinnmalar på träd och buskar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 171 T
[Factsheet]

172 T

Pettersson, Maj-Lis (2007). Pärongallkvalster. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 172 T
[Factsheet]

173 T

Bødker, Lars and Larsson, Mariann (1995). Svampsjukdomar på ärter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 173 T
[Factsheet]

175 T

Olsson, Christer (1996). Thrips palmi. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 175 T
[Factsheet]

176 T

Sandskär, Boel (1997). Biologisk bekämpning av skadesvampar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 176 T
[Factsheet]

177 T

Ericsson, Nils-Arthur (1997). Kalciumrelaterade sjukdomar hos trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 177 T
[Factsheet]

178 T

Alsanius, Beatrix (1998). Jordtrötthet. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 178 T
[Factsheet]

18 T

Åkesson, Ingrid (1993). Rotkräfta och knippebakterios. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 18 T
[Factsheet]

180 T

Lundqvist, Lars (1999). Kvalster till skada och nytta på trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 180 T
[Factsheet]

181 T

Åkesson, Ingrid (1999). Några svampsjukdomar på salix i park och trädgård. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 181 T
[Factsheet]

182 T

Åkesson, Ingrid (1999). Päronrost. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 182 T
[Factsheet]

183 T

Bengtsson, Marie and Witzgall, Peter (2011). Användning av sexualferomoner som varnings- och bekämpningsmetod. Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 183 T
[Factsheet]

184 T

Tornéus, Christer (2000). Bladvecklare på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 184 T
[Factsheet]

185 T

Tornéus, Christer (2001). Päronbladloppor. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 185 T
[Factsheet]

186 T

Åkesson, Ingrid (2002). Pepinomosaikvirus på tomat. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 186 T
[Factsheet]

187 T

Tornéus, Christer (2002). Pärongallmygga. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 187 T
[Factsheet]

188 T

Ekbom, Barbara (2002). Resistens mot insektsbekämpningsmedel. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 188 T
[Factsheet]

189T

Lindelöw, Åke (2003). Svart lövborre. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 189T
[Factsheet]

19 T

Nilsson, Thilda and Nedstam, Barbro and Rämert, Birgitta (2008). Skinnbaggar. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 19 T
[Factsheet]

190 T

Åsman, Karolina (2003). Bladlöss i sallat. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 190 T
[Factsheet]

191 T

Tornéus, Christer (2003). Bladlöss på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 191 T
[Factsheet]

192 T

Lindelöw, Åke (2004). Allmän träfjäril (Träd-ödare) och två närbesläktade arter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 192 T
[Factsheet]

193 T

Åsman, Karolina and Grue, Therese and Ragnarsson, Sara (2005). Skadedjur på växthussallat. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 193 T
[Factsheet]

194 T

Nilsson, Ulf (2005). Svartfläcksjuka på kålväxter. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 194 T
[Factsheet]

195 T

Lindelöw, Åke and Pettersson, Maj-Lis (2006). Skadegörare på hästkastanj. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 195 T
[Factsheet]

196 T

Tornéus, Christer (2006). Kvalster på äpple. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 196 T
[Factsheet]

197 T

Persson, Gunilla and Jönsson, Bodil (2006). Morotsminerarflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 197 T
[Factsheet]

198 T

Barklund, Pia (2007). Askskottsjuka. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 198 T
[Factsheet]

199 T

Åhman, Gunilla (2008). Virussjukdomar hos vedartade prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 199 T
[Factsheet]

2 T

Pettersson, Maj-Lis (2011). Växtskydd i frítidsodling. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 2 T
[Factsheet]

20 T

Azrang, Manochehr (1997). Stritar på trädgårdsväxter. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 20 T
[Factsheet]

200 T

Borg Ohlsson, Monica (2008). Bladmögel på impatiens (flitiga lisa m.fl.). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 200 T
[Factsheet]

201 T

Pettersson, Maj-Lis (2009). Svampsjukdomar på vin. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 201 T
[Factsheet]

21 T

Pettersson, Maj-Lis (2009). Häxringar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 21 T
[Factsheet]

22 T

Jönsson, Bodil (2007). Kålflugor. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 22 T
[Factsheet]

23 T

Pettersson, Maj-Lis (2007). Öronvivlar. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 23 T
[Factsheet]

24 T

Nedstam, Barbro (2008). Mjöllöss ("vita flygare") i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 24 T
[Factsheet]

25 T

Andersson, Gunnel (2009). Lökflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 25 T
[Factsheet]

26 T

Stephansson, David (1995). Myror. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 26 T
[Factsheet]

27 T

Pettersson, Maj-Lis (2007). Bladhorningar som växtskadegörare. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 27 T
[Factsheet]

28 T

Kärnestam, Elisabeth and Grue, Therese and Ragnarsson, Sara (2004). Sorgmyggor. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 28 T
[Factsheet]

29 T

Stephansson, David (1995). Harkrankar och hårmyggor. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 29 T
[Factsheet]

3 T

Pettersson, Maj-Lis (2011). Vanliga skadegörare på krukväxter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 3 T
[Factsheet]

30 T

Pettersson, Maj-Lis (1998). Pungsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 30 T
[Factsheet]

31 T

Pettersson, Maj-Lis (1991). Penselmögel/grönmögel på blomsterlök. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 31 T
[Factsheet]

32 T

Pettersson, Maj-Lis (2001). Skadedjur på olvon. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 32 T
[Factsheet]

33 T

Azrang, Manochehr (1997). Vanlig spottstrit. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 33 T
[Factsheet]

34 T

Norin, Ingegerd (2001). Rhizoctonia-svampar hos trädgårdsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 34 T
[Factsheet]

35 T

Nilsson, Lennart (1996). Mjuka rötor i tulpanlök orsakade av phytophthora och pythium. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 35 T
[Factsheet]

36 T

Pettersson, Maj-Lis (2009). Vanliga växtsteklar på rosor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 36 T
[Factsheet]

37 T

Pettersson, Maj-Lis (2011). Rosmjöldagg. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 37 T
[Factsheet]

38 T

Pettersson, Maj-Lis and Carlson-Nilsson, Ulrika (2003). Svartfläcksjuka på rosor. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 38 T
[Factsheet]

39 T

Andersson, Stig (1999). Potatiscystnematoder (Globodera rostochiensis och G. pallida). (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 39 T
[Factsheet]

4 T

Åkesson, Ingrid and Jansson, Johanna (2011). Sanering och hygien i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 4 T
[Factsheet]

40 T

Andersson, Björn and Pettersson, Maj-Lis and Olofsson, Börje (2006). Bladmögel och brunröta på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231)
(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 40 T
[Factsheet]

41 T

Olofsson, Börje (1996). Skorv på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 41 T
[Factsheet]

42 T

Pettersson, Maj-Lis (2001). Barkfläcksjuka och några liknande svampsjukdomar på rosskott. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 42 T
[Factsheet]

43 T

Pettersson, Maj-Lis (1993). Rosrost. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 43 T
[Factsheet]

44 T

Thon, Bjarne (1978). Bladfläcksjuka på hyacint (embellisia hyacinthi). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 44 T
[Factsheet]

45 T

Nilsson, Lennart (1997). Bakteriesjukdomar på hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 45 T
[Factsheet]

46 T

Rinman, Ulrika (2004). Potatiskräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 46 T
[Factsheet]

47 T

Azrang, Manochehr and Pettersson, Maj-Lis (1991). Skadedjur på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 47 T
[Factsheet]

48 T

Persson, Paula (2007). Stjälkbakterios, blötröta och ringröta på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 48 T
[Factsheet]

49 T

Nilsson, Lennart (1998). Några gråmögelsjukdomar på blomsterlök. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 49 T
[Factsheet]

5 T

Jönsson, Bodil (2009). Jordfly. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 5 T
[Factsheet]

50 T

Nilsson, Lennart (1995). Fusarios på narciss och tulpan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 50 T
[Factsheet]

51 T

Säll, Christina (1988). Fallsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 51 T
[Factsheet]

52 T

Thon, Bjarne (1979). Värmeskadad lök - hinnaktiga blomknoppar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 52 T
[Factsheet]

53 T

Åkerberg, Carl (2003). Liljebaggen. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 53 T
[Factsheet]

53T

Åkerberg, Carl (2003). Liljebaggen. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 53T
[Factsheet]

54 T

Åhman, Gunilla (2009). Virussjukdomar på potatis. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 54 T
[Factsheet]

55 T

Stig, Andersson (2000). Rotnematoder på trädgårdsväxter. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 55 T
[Factsheet]

56 T

Stig, Andersson and Eriksson, Bengt (2001). Nematoder - världens vanligaste varelser. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 56 T
[Factsheet]

57 T

Andersson, Stig (2004). Nålnematoden Longidorus elongatus som skadegörare i jordgubbar. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 57 T
[Factsheet]

58T

Persson, Paula and Gråberg, Maria (2009). Bakteriesjukdomar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 58T
[Factsheet]

59 T

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bladlöss. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 59 T
[Factsheet]

6 T

Nilsson, Christer (2004). Knäpparlarver knäpparlarvskador. (LTJ, LTV) > Department of Crop Science (until 20080507), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 6 T
[Factsheet]

60 T

Hägnefelt, Annette (2001). Sallatsbladmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 60 T
[Factsheet]

61 T

Pettersson, Maj-Lis (2006). Bestämningsnyckel för skador på potatis. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 61 T
[Factsheet]

62 T

Pettersson, Maj-Lis (2008). Rödvårtsjuka. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 62 T
[Factsheet]

63 T

Forsberg, Ann-Sofi and Pettersson, Maj-Lis (2006). Mjöldagg. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 63 T
[Factsheet]

64 T

Thon, Bjarne (1979). Kärnröta och gummiflöde, förorsakade av etylen. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 64 T
[Factsheet]

65 T

Nedstam, Barbro (2007). Ullöss (ullsköldlöss). UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 65 T
[Factsheet]

66 T

Thon, Bjarne (1980). Kastning eller "spottning" hos hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 66 T
[Factsheet]

67 T

Thon, Bjarne (1980). Toppröta hos hyacint. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 67 T
[Factsheet]

68 T

Persson, Paula and Pettersson, Maj-Lis and Åkesson, Ingrid (2007). Pelargon- och begoniabakterios. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 68 T
[Factsheet]

69 T

Åkesson, Ingrid and Boysen, Bengt (2005). Fruktträdskräfta/ lövträdskräfta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 69 T
[Factsheet]

7 T

Svensson, Birgitta (2008). Svampsjukdomar på hallon. (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 7 T
[Factsheet]

70 T

Juhlin, Per (2008). Gloeosporium-röta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 70 T
[Factsheet]

71 T

Gråberg, Maria (2002). Rödröta på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 71 T
[Factsheet]

72 T

Norin, Ingegerd and Åkesson, Ingrid (2003). Äppleskorv. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 72 T
[Factsheet]

73 T

Åkesson, Ingrid and Tornéus, Christer (2005). Äpplemjöldagg. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 73 T
[Factsheet]

74 T

Åkesson, Ingrid (1997). Blom- och grentorka eller grå monilia. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 74 T
[Factsheet]

75 T

Pettersson, Maj-Lis (2003). Fruktmögel eller gul monilia. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 75 T
[Factsheet]

76 T

Jonasson, Thomas (1994). Skadedjur på selleri. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 76 T
[Factsheet]

77 T

Rämert, Birgitta and Åkerberg, Carl (1996). Morotsflugan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 77 T
[Factsheet]

78 T

Ragnarsson, Sara (2010). Bladfläcksjuka på selleri och persilja. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 78 T
[Factsheet]

79 T

Pettersson, Maj-Lis (1999). Gladiolustrips. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 79 T
[Factsheet]

8 T

Svensson, Birgitta and Hellqvist, Sven (1999). Mjöldagg på vinbär och krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 8 T
[Factsheet]

80 T

Ellgardt, Karin and Rämert, Birgitta (2009). Morotsbladloppan. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 80 T
[Factsheet]

81 T

Åkerberg, Carl (1992). Sniglar och snäckor. (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 81 T
[Factsheet]

82 T

Nilsson, Lennart (1994). Rostsjukdomar på prydnadsväxter i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 82 T
[Factsheet]

83 T

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1994). Sallatsrotlus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 83 T
[Factsheet]

84 T

Nedstam, Barbro and Forsberg, Ann-Sofi (2004). Trips. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 84 T
[Factsheet]

85 T

Åkesson, Ingrid (1995). Honungsskivlingar- flera arter inom Armillaria. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 85 T
[Factsheet]

86 T

Nedstam, Barbro (2004). Minerarflugor i växthus. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 86 T
[Factsheet]

87 T

Thon, Bjarne (1981). Avvikande sjukdomar hos tulpan. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 87 T
[Factsheet]

88 T

Hellqvist, Sven and Sjöberg, Patrick (2011). Malfjärilar på vinbär. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 88 T
[Factsheet]

89 T

von Freytag-Loringhoven, Birgitta (1993). Sorkar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 89 T
[Factsheet]

9 T

Twengström, Eva (1998). Bomullsmögel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 9 T
[Factsheet]

90 T

Hellqvist, Sven (1993). Skadedjur på krusbär. (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 90 T
[Factsheet]

91 T

Lindelöw, Åke (2010). Bladlöss på träd och buskar. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 91 T
[Factsheet]

92T

Forsberg, Ann-Sofi and Pettersson, Maj-Lis and Ragnarsson, Sara (2010). Jordloppor. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 92T
[Factsheet]

93 T

Gråberg, Maria and Tynelius, Sten (1998). Holländsk almsjuka. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 93 T
[Factsheet]

94 T

Åsman, Karolina (2006). Kålmal. (NL, NJ) > Dept. of Entomology (until 061231), Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 94 T
[Factsheet]

95 T

Pettersson, Maj-Lis (1994). Dvärgkvalster på prydnadsväxter. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 95 T
[Factsheet]

96 T

Svensson, Birgitta (2003). Jordgubbsvivel. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 96 T
[Factsheet]

97 T

Svensson, Birgitta (2010). Gråmögel på jordgubbar. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 97 T
[Factsheet]

98T

Pettersson, Maj-Lis (2008). Sköldlöss. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 98T
[Factsheet]

99 T

Norin, Ingegerd (2005). Svart rotröta. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad om växtskydd. Trädgård ; 99 T
[Factsheet]

This list was generated on Sat Feb 4 15:49:57 2023 CET.