Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Kungl. Skogshögskolans skrifter"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 1949 | 1951 | 1952 | 1953 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1963
Number of items: 41.

1949

Björkman, Erik (1949). Om rötskador i granskog och deras betydelse vid framställning av kemisk pappersmassa och silkemassa. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 4
[Report]

Petrini, Sven (1949). Simplified deduction of some statistical formulae. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 3
[Report]

Petrini, Sven (1949). Tillväxtprognoser vid skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 2
[Report]

Streyffert, Thorsten (1949). Skogskulturåtgärdernas ekonomi. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 1
[Report]

1951

Mathiesen, Aino (1951). Die Geschwindigkeit und der Verlauf des Transpirationsstromes bei der Birke. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 5-6
[Report]

Petrini, Sven (1951). Beräkning av slutavverkningen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 5-6
[Report]

1952

Forselius, S and Notini, G and Bramford, S and Mellström, B (1952). Vildkaninen på Gotland. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 9
[Report]

Lundberg, Gustaf (1952). Skogsdikningarna på Bjurfors kronopark. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 8
[Report]

Streyffert, Thorsten (1952). Förenta staternas massa- och pappersindustri med särskild hänsyn till dess råvaruförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 7
[Report]

Troedsson, Tryggve (1952). Den geologiska miljöns inverkan på grundvattnets halt av lösta växtnäringsämnen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 10
[Report]

1953

Tamm, Olof, ed. (1953). Skogshögskolan 125 år. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 12-19
[Report]

Björkman, Erik (1953). The occurrence and significance of storage decay in birch and aspen wood with special reference to experimental preventive measures. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 16
[Report]

Karlberg, Sten (1953). Om behandling av tall- och granfrö i groningsstimulerande syfte. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 11
[Report]

Mattsson Mårn, Ludvig H (1953). Science of forest labour, its objects, methods, application in Sweden and present position at the Royal School of forestry. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 18
[Report]

Nordström, Lennart (1953). A method of stimulating the germination of pine seed (Pinus silvestris). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 17
[Report]

Notini, Gösta and Vesterberg, Ragnar (1953). Några synpunkter på kloralos som medel i kampen mot de skadegörande kråkfåglarna. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 13
[Report]

Petrini, Sven (1953). Intérêt simple ou intérêts composés dans le calcul de la croissance. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 14
[Report]

Petrini, Sven (1953). Sammansatt ränta vid tillväxtprocentberäkning i fleråriga perioder. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 15
[Report]

Streyffert, Thorsten (1953). Forst- und Holzwirtschaft in Schweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 12
[Report]

Troedsson, Tryggve (1953). Några synpunkter på de geologiska kartornas användbarhet i skogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 19
[Report]

1955

Troedsson, Tryggve (1955). Vattnet i skogsmarken. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 20
[Report]

1956

Notini, Gösta and Westman, Hans (1956). Sjöfågeln och sjöfågeljakten längs ostkusten. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 22
[Report]

Petrini, Sven (1956). Determining the possible yield. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 21
[Report]

Petrini, Sven (1956). Ämnet skogsuppskattning med skogsindelning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 26
[Report]

Streyffert, Thorsten (1956). Skogsbrukets företagsformer. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23a
[Report]

Troedsson, Tryggve (1956). Marktemperaturen i ytsteniga jordarter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 25
[Report]

Wikberg, Eskil (1956). The distribution of watersoluble radioactive substances in plant tissue - some experiments with an autoradiographic method. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 24
[Report]

1957

Streyffert, Thorsten (1957). Influence of ownership and size structure on forest management in Sweden. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 23b
[Report]

Streyffert, Thorsten (1957). Världens framtida virkesförsörjning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 27
[Report]

1958

Björkman, Erik (1958). Lagringsröta och blånad i skogslagrad barr- och lövmassaved. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 29
[Report]

Björkman, Erik (1958). Stockblånad och lagringsröta i tall- och grantimmer vid olika avverkningstid och behandling i samband med flottning. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 30
[Report]

Oksbjerg, Erik (1958). Sønderdelingsprocesser i sur humus. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 31
[Report]

Westman, Hans (1958). Älgens skadegörelse på ungskogen. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 28
[Report]

1959

Tamm, Olof (1959). Studier över klimatets humiditet i Sverige. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 32
[Report]

1960

Streyffert, Thorsten (1960). Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 33
[Report]

1961

Karlberg, Sten (1961). Development and yield of Douglas fir (Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.) and Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) in southern Scandinavia and on the Pacific Coast. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 34
[Report]

Lundeberg, Göran (1961). Accumulation and distribution of phosphorus in pine seedlings (Pinus silvestris L.). Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 38
[Report]

Notini, Gösta and Wettstein, Sigrid von (1961). Embedding biological objects in plastic. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 36
[Report]

Sjörs, Hugo (1961). Some chemical properties of the humus layer in Swedish natural soils. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 37
[Report]

Sjöström, Åke (1961). Kronhjortens skadegörelse på granskog. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 35
[Report]

1963

Streyffert, Thorsten and Malortie, Christian von (1963). Bondeskogsbruket. Stockholm: Predecessors to SLU > Royal School of Forestry, Sveriges lantbruksuniversitet. Kungl. Skogshögskolans skrifter ; 39
[Report]

This list was generated on Wed Sep 27 03:13:27 2023 CEST.