Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "LTJ-fakultetens faktablad"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Number of items: 148.

2008

Bengtsson, Freddy (2008). Är GPS lönsamt? Alnarp: UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:5
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim (2008). Precisionsstyrd fosforgödsling till potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:10
[Factsheet]

Johansson, Eva (2008). Tillgång till minimälteri i Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:6
[Factsheet]

Mattsson, Jan Erik (2008). Affärsutveckling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:1
[Factsheet]

Mickelåker, Johan (2008). Platsspecifik ogräsbekämpning i skånsk vårsäd. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:7
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Rantzer, Dan and Svendsen, Jørgen (2008). Transponderutfodring (ESF) till dräktiga suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:4
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte (2008). Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:11
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Olsson, Anne-Charlotte and Rantzer, Dan (2008). Besättningsimmunitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:9
[Factsheet]

Svendsen, Jørgen and Wallgren, Per and Olsson, Anne-Charlotte (2008). Rödsjuka i ekologisk slaktgrisproduktion - en jämförelse mellan vaccinerade och inte vaccinerade grisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:12
[Factsheet]

Swensson, Christian and Lindström, Eva-Maria (2008). Majsensilage av god kvalitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:3
[Factsheet]

Sällvik, Krister and Hedlund, Sofia (2008). Storleken betyder inte allt – när det gäller arbetsbehov för mjölkkor! Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:2
[Factsheet]

Tahir, Ibrahim and Nybom, Hilde (2008). Jämförande försök med skorvresistenta äpplesorter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2008:8
[Factsheet]

2009

Bucht, Eivor and Deak, Johanna (2009). Klimatanpassning av Lunds stadskärna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:2
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes (2009). Amerikanska gödningsämnen testas i Biotronen på Alnarp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:19
[Factsheet]

Engman, Lina (2009). Kan de småskaliga kooperativen i Serbien bli framgångsrika ekologiska producenter? Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:14
[Factsheet]

Germer, Caroline and Brufors, Sofia (2009). Immunokastration som alternativ till obedövad kastration av smågrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:6
[Factsheet]

Haby, Lena (2009). Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalitet hos maltkorn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:4
[Factsheet]

Haby, Lena (2009). Är on-landplöjning något för skånska sockerbetsodlare? Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:17
[Factsheet]

Haby, Lena and Johansson, Eva (2009). Ökad skörd och bättre kvalitet hos maltkorn genom optimerad näringssammansättning och gödselplacering? Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:10
[Factsheet]

Herlin, Anders and Oostra, Huibert and Hedlund, Sofia (2009). Biofilm i mjölkningsanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:5
[Factsheet]

Johansson, Christina and Schroeder, Håkan (2009). Miljöanpassad parkskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:15
[Factsheet]

Larsson, Gunnel and Larsson, Jan and Håkansson, Bengt (2009). Kalkyllådan - "kalkyler på nätet". Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:16
[Factsheet]

Mickelåker, Johan (2009). N-sensor i fungicidförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:1
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Selberg Nygren, Emma and Andersson, Mats and Jeppsson, Knut-Håkan and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Böklåda med torv på rastgårdsytan i ekologisk slaktgrisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:20
[Factsheet]

Petersson, Kristin and Bostad, Elise (2009). Optimalt mottagningsstall för kalvar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:11
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). PorcoFer till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:12
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2009). TorvoJärn Extra till smågrisar i stället för järninjektion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:13
[Factsheet]

Rämert, Birgitta and Anderson, Peter and Nilsson, Ulf and Rännbäck, Linda-Marie (2009). Bevarande av naturliga fiendepopulationer i ett växtföljdssystem med blomstergräsremsor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:9
[Factsheet]

Schüssler, Hartmut K. and Bergstrand, Karl-Johan (2009). Lysdioder - framtidens växthusbelysning? Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:7
[Factsheet]

Slätt, Sara and Swensson, Christian (2009). Drank. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:3
[Factsheet]

Spendrup, Lena (2009). Potatisens smakord. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:18
[Factsheet]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Hetta, Mårten (2009). Majs, vilken sort skall man välja och när skall ensilaget skördas? Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:8
[Factsheet]

Thomsson, Annica (2009). Miljötillståndsprövning för animalieproduktion - en kartläggning av inblandade parters syn på processen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2009:21
[Factsheet]

2010

Alsanius, Beatrix and Burleigh, Stephen and Larsson, Christine and Suvinen, Anneli and Gustafsson, Anna Karin and Hultberg, Malin (2010). EHEC's öde på frilandsodlade grönsaker. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:8
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Kristensen, Lilly and Gustafsson, Pirjo (2010). Rädd för vatten - ta prover! Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:17
[Factsheet]

Andersson, Allan and Rahbek Pedersen, Thorsten (2010). Fröodling av rajsvingel och rörsvingel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:12
[Factsheet]

Andréasson, Anna and Larsson, Inger and Lundquist, Kjell and Persson, Boel (2010). Växter och växtlämningar inom de arkeologiska vetenskaperna: källor till odlingens, trädgårdarnas och kulturlandskapets historia. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:19
[Factsheet]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2010). Arbetstidsåtgång i mellankalvsuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:31
[Factsheet]

Carlsson, Anders (2010). Oljeproducerande knölar! Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:14
[Factsheet]

Delshammar, Tim (2010). Hållbar förvaltning av bostadsgårdar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:2
[Factsheet]

Ekelund, Lena and Larsson, Gunnel (2010). Tomatföretagare och gurkföretagare på en växande marknad. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:10
[Factsheet]

Ekelund, Lena and Öhman Nilsson, Annika (2010). Marknadsmöjligheter för odlade svenska blåbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:16
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora and Albertsson, Johannes (2010). Djupluckring höjer skörden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:36
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora and Hot, Vehbo (2010). Översvämmad potatis dör inte av syrebrist. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:35
[Factsheet]

Haby, Lena and Forkman, Johannes and Larsolle, Anders and Mickelåker, Johan (2010). Graderingsmetodik i ogräsförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:30
[Factsheet]

Hanson, Marie and Hansson, David (2010). Effektiv ogräsbekämpning i ekologisk morot. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:34
[Factsheet]

Hedberg, Sten and Lundquist, Kjell (2010). Antikens mest omfattande jordbrukslära, De re rustica, ("Tolv böcker om lantbruk") av Columella (ca 70 e.Kr.), nu på svenska. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:25
[Factsheet]

Hedberg, Sten and Lundquist, Kjell (2010). The most comprehensive agricultural textbook in the ancient world, De re rustica (“Twelve Books of Agriculture”) by Columella (c. 70 AD), now published in Swedish. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:26
[Factsheet]

Herlin, Anders and Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna (2010). Användning av betesdjur i parker och grönområden. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:32
[Factsheet]

Håkansson, Bengt (2010). Produktionsplanering vid linjeproduktion i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:6
[Factsheet]

Hörndahl, Torsten and Larsson, Jan and Lidström, Eva-Maria (2010). Idéer för att spara tid i mjölkproduktionen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:27
[Factsheet]

Jansson, Rikard and Albertsson, Johannes and Svensson, Sven Axel (2010). Sorkbekämpning i fruktodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:9
[Factsheet]

Johansson, Eva (2010). Odlingsplats viktigare än gödselplacering för proteinsammansättning hos maltkorn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:37
[Factsheet]

Johansson, Eva (2010). Proteiner i maltkorn påverkar ölkvaliteten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:3
[Factsheet]

Larsson, Inger and Lundquist, Kjell (2010). Icelandic medieval monastic sites. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:18
[Factsheet]

Lundquist, Kjell (2010). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:7
[Factsheet]

Lundquist, Kjell (2010). Skånska slott, herrgårdsparker och gestaltade godslandskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:20
[Factsheet]

Mattsson, Jan Erik and Svensson, Sven-Erik and Ottosson, Peter (2010). Halmaska i kretslopp. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:22
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Rantzer, Dan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2010). 100 % ekologiskt foder till slaktgrisar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:13
[Factsheet]

Rantzer, Dan and Botermans, Jos and Andersson, Mats and Olsson, Anne-Charlotte (2010). Mjuka golv i grisningsboxar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:15
[Factsheet]

Rämert, Birgitta and Kärnestam, Elisabeth and Nyström, Monica and Rännbäck, Linda-Marie (2010). Kastanjemalens biologi, spridning och naturliga fiender. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:1
[Factsheet]

Sarlöv-Herlin, Ingrid and Deak, Johanna and Herlin, Anders (2010). Betesdjur i Bulltoftaparken - så tycker besökare och närboende. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:24
[Factsheet]

Sjöberg, Patrick and Hillbur, Ylva (2010). Bekämpning av vecklare i kommersiell äppelodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:4
[Factsheet]

Svennerstedt, Bengt (2010). Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:33
[Factsheet]

Svensson, Birgitta (2010). Spansk skogssnigel i grönsaker och bär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:5
[Factsheet]

Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik (2010). Metoder för vårskörd av stråbränslen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:21
[Factsheet]

Swiergiel, Weronika and Svedelius, Guy and Rämert, Birgitta (2010). Fruktträdskräfta. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:2
[Factsheet]

Sällvik, Krister (2010). Mjölkkalkylen vid nybygge måste analyseras. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2010:29
[Factsheet]

2011

Andersson, Allan and Rahbek Pedersen, Thorsten and Carlsson, Gustav (2011). Höst- och vårputsning i frövallar av timotej och ängssvingel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:28
[Factsheet]

Bostad, Elise and Swensson, Christian and Pinzke, Stefan (2011). Arbetstidsåtgång i ungtjursuppfödningen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:35
[Factsheet]

Ekelund, Lena and Öhman Nilsson, Annika (2011). Plantskolebranschen och framtida rådgivning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:1
[Factsheet]

Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora (2011). Vatten kan göra underverk i potatisodlingen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:32
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Axelson, Matilda and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om tomat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:19
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om lök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:20
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om sallat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:13
[Factsheet]

Fernqvist, Fredrik and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om äpple. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:18
[Factsheet]

Henriksson, Maria and Flysjö, Anna and Cederberg, Christel and Englund, Jan-Eric and Ledgard, Stewart (2011). Foderproduktion och metanbildning i våmmen utgör 85-90 % av mjölkens klimatpåverkan. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:17
[Factsheet]

Hultberg, Malin and Bengtsson, Therése and Liljeroth, Erland and Caspersen, Siri (2011). Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:42
[Factsheet]

Håkansson, Bengt and Christensen, Inger (2011). SluFert, ett datorprogram för beräkning av flytande näringslösningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:14
[Factsheet]

Johansson, Anna-Karin and Löfkvist, Klara (2011). Biologisk bekämpning av skadedjur i prydnadsväxter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:3
[Factsheet]

Johansson, Eva and Holm, Lena (2011). Utvecklingsrytmen hos maltkorn påverkar proteinkvaliteten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:31
[Factsheet]

Löfkvist, Klara and Johansson, Anna-Karin (2011). Biologiskt växtskydd i praktiken. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:2
[Factsheet]

Lövkvist, Klara and Schüssler, Hartmut K. (2011). Kvalitetsstyrning och minskat svinn i prydnadsväxtodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:25
[Factsheet]

Nielsen, Jonas Möller and Svensson, Sven-Erik (2011). Energibesparing i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:24
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Gödsling av hallon. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:8
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Hösthallon - odlingsteknik. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:7
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Kursmodul - hallonodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:4
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Odling av blåbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:11
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Odling av hallon under tak. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:9
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Sommarhallon - odlingsteknik. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:6
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Starta en hallonodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:5
[Factsheet]

Nilsson, Thilda (2011). Växtskydd i hallonodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:10
[Factsheet]

Ohlsson, Ola and Caspersen, Siri and Råberg, Tora and Ekelöf, Joakim (2011). Inventering av mykorrhiza i potatisförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:40
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Svendsen, Jørgen (2011). Klövskador hos suggor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:26
[Factsheet]

Schüssler, Hartmut K. and Bergstrand, Karl-Johan (2011). Konventionella och ekologiska odlingsmedier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:39
[Factsheet]

Spendrup, Sara and Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2011). Konsumenter om potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:23
[Factsheet]

Svennerstedt, Bengt (2011). Industrihampa till bränsle- och materialframställning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:34
[Factsheet]

Swensson, Christian and Gustafsson, Kjell and Hetta, Mårten and Nadeau, Elisabet (2011). Svensk majsmästare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:33
[Factsheet]

Swensson, Christian and Mussadiq, Zohaib and Gustafsson, Anne-Maj and Hetta, Mårten (2011). Läget, läget, läget är helt avgörande för att lyckas med odling av majs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:27
[Factsheet]

Tjärnemo, Heléne (2011). Frukt- och grönsaksansvariga om svenska tomater. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:38
[Factsheet]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - kräv tillräcklig hållfasthet på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2011:29
[Factsheet]

2012

Alsanius, Beatrix and Alam, Mehboob and Rosberg, Anna Karin and Larsson, Christine and Bergstrand, Karl-Johan (2012). Fotokatalytisk on-line behandling vid bevattningsmaskinen ökar bevattningsvattnets kvalitet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:24
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Bergstrand, Karl-Johan and Nordmark, Per (2012). Nedbrytningsstudie av bekämpningsmedel i näringslösning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:16
[Factsheet]

Alsanius, Beatrix and Ljungquist, Johan and Strömblad, Rickard and Olenmark, Mikael and Eriksson, Thomas (2012). Utvärdering av prototyper för vertikala odlingssystem. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:2
[Factsheet]

Andersson, Allan (2012). Jordmotstånd i två odlingssystem med olika kvävenivåer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:31
[Factsheet]

Andersson, Mattias and Ekelund, Lena (2012). Konsumenter om märken på mat. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:3
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K. (2012). Nya tekniker inom växthusbelysning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:26
[Factsheet]

Bertholdsson, Nils-Ove (2012). Höstvetets förmåga att allelopatiskt reducera tillväxten av renkavle. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:25
[Factsheet]

Björkman, Lise-Lotte (2012). Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:4
[Factsheet]

Ekelund Axelson, Lena and Persson, Katarina (2012). Konsumenter om klimat, mat och klimatmärkning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:29
[Factsheet]

Götmark, Hulda (2012). Odlingsvärda arter inom släktet Schisandra. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:32
[Factsheet]

Götmark, Hulda (2012). Odlingsvärda vildarter inom släktet Clematis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:33
[Factsheet]

Johansson, Christina and Svensson, Sven Axel (2012). Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:13
[Factsheet]

Johansson, Christina and Svensson, Sven-Erik (2012). Analysmetoder för fastställande av 60 spårelement i klosettvatten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:23
[Factsheet]

Larsson, Anders and Germundsson, Lisa (2012). Mål och metoder för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:8
[Factsheet]

Lindholm, Rolf and Wijkmark, Lars and Svensson, Sven-Erik (2012). Precisionsgödsling med kalium höjer kokkvaliteten i matpotatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:30
[Factsheet]

Mujaju, Claid and Sehic, Jasna and Werlemark, Gun and Garkava-Gustavsson, Larisa and Fatih, Moneim and Nybom, Hilde (2012). Variationsrika vattenmeloner i södra Afrika. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:12
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Nallonens kärleksliv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:10
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Nya päronsorter från Sverige och Norge. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:20
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Växtsystematik hos nyponrosor – en utopi? Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:5
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Äppleskorv, resistensgener och resistensbrott. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:27
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Äpplesorter från Balsgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:28
[Factsheet]

Nybom, Hilde (2012). Är du allergisk mot äpple? Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:14
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Ahmadi-Afzadi, Masoud and Tahir, Ibrahim and Sehic, Jasna (2012). Vi vill ha krasigare äpplen! Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:17
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Garkava-Gustavsson, Larisa and Sehic, Jasna (2012). Konsten att särskilja olika sorter av körsbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:15
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Garkava-Gustavsson, Larisa and Sehic, Jasna (2012). När pesten kommer till fruktodlingarna. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:11
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Sehic, Jasna and Garkava-Gustavsson, Larisa (2012). Rätt namn på päronen med hjälp av DNA-markörer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:18
[Factsheet]

Nybom, Hilde and Sehic, Jasna and Zborowska, Anna and Garkava-Gustavsson, Larisa (2012). Problem med fruktsättningen på dina äppleträd? Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:6
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:19
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Andersson, Staffan (2012). Bra stabilitet hos goda drycker med hög halt naturliga vitaminer och antioxidanter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:34
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo and Dahlqvist, Anders and Åhman, Gunilla (2012). Detektion av reversionsvirus i svarta vinbärsplantor med hjälp av RT-PCR. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:1
[Factsheet]

Wattsgård, Johan and Olsson, Anne-Charlotte and Botermans, Jos (2012). Ledarskap och management i storskalig grisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:21
[Factsheet]

Zubair, Muhammad and Rumpunen, Kimmo and Widén, Cecilia and Nybom, Hilde (2012). Kloka gummorna hade rätt – groblad kan läka sår! Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2012:9
[Factsheet]

2013

Andersson, Elias and Lundqvist, Peter (2013). Lantbrukets arbetsmiljö ur ett genusperspektiv. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:16
[Factsheet]

Bergstrand, Karl-Johan and Schüssler, Hartmut K. (2013). Retardering utan kemikalier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:8
[Factsheet]

Gunnarsson, Anita and Hedlund, Kajsa and Olsson, Maria and Persson, Mårten (2013). Prognosmodell för behovsanpassad bekämpning av Alternaria. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:9
[Factsheet]

Hansson, Torbjörn and Ekelund Axelson, Lena (2013). Utlandsfödda växthusföretagare ser tillväxtmöjligheter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:3
[Factsheet]

Hultberg, Malin and Carlsson, Anders and Gustafsson, Susanne (2013). Mikroalger i växthuset - ett redskap för minskat näringsläckage. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:6
[Factsheet]

Håkansson, Thilda and Winter, Christina and Caspersen, Siri (2013). Trädgårdsblåbär - växtnäringsbehov och gödsling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:7
[Factsheet]

Lankinen, Åsa and Öhlund, Linda (2013). Forskning om pollens kvalitet som hjälpmedel för att förbättra avkastningen i rödklöverfröodlingen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:10
[Factsheet]

Lindholm, Katarina (2013). Spansk skogssnigel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:14
[Factsheet]

Lindström, Sandra and Lankinen, Åsa and D'Hertefeldt, Tina (2013). Om blommor och bin. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:17
[Factsheet]

Norén, Kajsa (2013). Samodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:11
[Factsheet]

Olsson, Anne-Charlotte and Westin, Rebecka (2013). Ger gummimatta i grisningsboxen en bättre klövhälsa hos smågrisen? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:12
[Factsheet]

Qviström, Mattias (2013). Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:5
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo (2013). Bevarande och introduktion av härdiga klematissorter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:2
[Factsheet]

Rumpunen, Kimmo (2013). Nya svenska klematissorter med unika egenskaper. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:1
[Factsheet]

Waechter, Andreas and Nordmark, Lotta and Alsanius, Beatrix (2013). Klorofyllmätare är inte ett tillförlitligt redskap för kvävebestämning i vinblad. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTJ-fakultetens faktablad ; 2013:13
[Factsheet]

This list was generated on Sat Dec 3 04:20:14 2022 CET.