Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Landskap trädgård jordbruk : rapportserie"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Number of items: 165.

Gissén, Charlott and Larsson, Ingemar, eds. (2008). Miljömedvetna och uthålliga odlingsformer 1987-2005. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:1
[Report]

Lundqvist, Peter, ed. (2012). Health and safty in agriculture, Nordic and world-wide perspectives. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:16
[Report]

Qviström, Mattias, ed. (2008). Nordiska studier av stadsnära landskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:4
[Report]

Albertsson, Johannes and Björkholm, Anna-Mia and Mickelåker, Johan and Svensson, Sven Axel (2008). Fysikaliskt verkande växtskyddsmedel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:1
[Report]

Albertsson, Johannes and Ekelöf, Joakim and Råberg, Tora (2010). Subsoiling starch potato. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:40
[Report]

Alsanius, Beatrix and Gunnarsson, Anita and Håkansson, Bengt and Sandin, Håkan and Jensén, Paul J. C. and Asp, Håkan (2011). Förundersökning rörande minskat näringsläckage från odlingar med frilandsgrönsaker i Skåne. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Omvärld Alnarp, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:6
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina (2010). Ledarskap och lärande. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:25
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Barn och ungdomars säkra arbete (BUSA). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2011). Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom äggproduktionen? Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:46
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Lundqvist, Peter (2010). Utvärdering av projektet "Regionala arbetsmiljöutvecklare 2007-09". Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca and Lundqvist, Peter (2013). Förebyggande av arbetsskador inom lantbruket : utbildning av handledare inom "Säkert Bondförnuft". Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:3
[Report]

Axelson, Matilda and Ekelund, Lena and Tjärnemo, Heléne (2009). Konsumenter om jordgubbar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Barrdahl, Maria and Andersson, Lars GB and Huisman, Mark and Wård, Lisa (2012). Tågresenärens upplevelse av landskapet. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:18
[Report]

Bengtsson, Jens (2013). Grevebanan - mellan stad och land. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:15
[Report]

Bennerstål, Catja and Sällvik, Krister (2010). Tidsåtgång i mjölkproduktion under betessäsong och hela året. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:8
[Report]

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie (2011). IP SIGILL. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:35
[Report]

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie (2011). Livsmedelssäkerhet, ledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:34
[Report]

Björkholm, Anna-Mia and Olsson, Marie E. (2011). BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:36
[Report]

Björkman, Lise-Lotte (2012). Fritidsodlingens omfattning i Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:8
[Report]

Borg, Jennie and Ekelund, Lena and Tjärnemo, Heléne (2010). Växande växtmarknad. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:18
[Report]

Borg, Jennie and Tjärnemo, Heléne (2009). Konsumenter om julblommor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:9
[Factsheet]

Botermans, Jos and Gustafsson, Gösta and Jeppsson, Knut-Håkan and Brown, Nils and Rodhe, Lena (2010). Measures to reduce ammonia emissions in pig production. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Brånhult, Anna and Nord, Jenny and Persson, Erik and Emanuelsson, Urban (2013). Kartanalys för Sydsveriges agrara landskap. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:14
[Report]

Caspersen, Siri and Håkansson, Thilda Hanna Maria and Winter, Christina (2013). Trädgårdsblåbär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:10
[Report]

Christensen, Inger and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven-Erik (2010). Energi i växthusodling, energianalys och energieffektiv odlingsteknik. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:36
[Report]

Christensen, Inger and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven-Erik (2010). Gödsling i slutet odlingssystem i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:15
[Report]

Delshammar, Tim (2011). Hållbar utformning och förvaltning av vägrummet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:
[Report]

Delshammar, Tim and Alexandersson, Erik and Qviström, Mattias and Jansson, Märit and Palsdottir, Anna Maria and Gunnarsson, Allan and Rännbäck, Linda-Marie and Rämert, Birgitta (2013). Stadsodling – reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:31
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2011). Examensarbeten i forskningsprojekt - genomförande och examination. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:25
[Report]

Delshammar, Tim and Fors, Hanna (2010). Gröna och blå strukturer för en hållbar stadsutveckling. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Delshammar, Tim and Lindkvist, Elisabeth (2011). Rätt och fel på bostadsgården. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:23
[Report]

Ekelund, Lena and Larsson, Gunnel and Hansson, Torbjörn (2011). Kalkylera i växthusföretag. Alanrp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:26
[Report]

Ekelund Axelson, Lena and Karlsson , Rebecca and Olofsson , Filippa (2012). Svensk tomat 2013. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 26
[Report]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Markfuktens betydelse för knölsättning, skörd och kvalitet i potatisproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:39
[Report]

Ekelöf, Joakim and Albertsson, Johannes and Råberg, Tora (2010). Utvärdering av markfuktsensorer och prognosmodeller för styrning av bevattning i potatis. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 10:41
[Report]

Elisabeth, Lindkvist (2010). Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:11
[Report]

Emanuelsson, Rosmari (2009). Hälsa och säkerhet inom landsbygdsturism. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Emanuelsson, Rosmari (2009). Räddningsinsatser i lantbruksmiljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Emanuelsson, Rosmari (2010). Stresshantering för lantbrukare. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Gunnarsson, Allan and Jansson, Märit and Fors, Hanna and Kristensson, Eva (2012). Vegetationsstyrning för ökad trygghet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:13
[Report]

Haby, Lena and Mickelåker, Johan (2010). Global Navigation Satellite Systems (GNSS) i fältförsök. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:9
[Report]

Hansson, David and Svensson, Sven-Erik (2010). Ogräsbekämpning i fruktodling med naturligt förekommande herbicider. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Hansson, David and Tahir, Ibrahim and Svensson, Sven-Erik (2012). Nya ogräsbekämpningsmetoder i ekologisk och integrerad fruktodling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:2
[Report]

Hansson, Jonas and Schouenborg, Björn (2009). Trafikklassning för markbeläggningsplattor av natursten. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:8
[Report]

Hedlund, Sofia (2008). Arbetsåtgång i mjölkproduktion beroende på besättningsstorlek samt mekaniserings- och automatiseringsgrad. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:2
[Report]

Herlin, Anders and Hultgren, Jan and Ekman, Torkel (2007). Smittskydd i stora mjölkkobesättningar. Technical Report. Alnarp: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:1
[Report]

Holm, Lena and Gunnarsson, Anita and Rydberg, Tomas (2013). Efterredskap till plog för jämnare uppkomst i sockerbetor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:22
[Report]

Holm, Lena and Johansson, Eva (2012). Slutrapport för projektet "Optimerad näringssammansättning och gödselplacering för ökad skörd och förbättrad kvalité hos maltkorn – fältförsök". Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:5
[Report]

Huisman, Mark (2011). Bedömning av individers prestationer i grupparbeten. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:16
[Report]

Huisman, Mark (2008). Gävlekursen och Skånestudien. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:6
[Report]

Huisman, Mark and Åkesson, Ingrid and Östberg, Johan (2011). Miljömål och karantänsskadegörare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:17
[Report]

Hörndahl, Torsten (2008). Energy use in farm buildings. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:8
[Report]

Hörndahl, Torsten and Neuman, Lars (2012). Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:19
[Report]

Hörndahl, Torsten and Wachenfelt, Eva von and Wachenfelt, Hans von (2013). Belysning i stallbyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:8
[Report]

Isgren, Ellinor and Hunter, Erik (2012). Alternativa försäljningskanaler för nöt- och lammkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:23
[Report]

Isgren, Ellinor and Hunter, Erik (2013). Strukturer och strategier för lönsam produktion och säker tillförsel av inhemskt nötkött. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:24
[Report]

Jakobsson, Anna and Persson, Boel and Biwall, Anders and Jansen, Jane and Trinks, Immo and Andréasson, Anna (2012). Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:1
[Report]

Jansson, Märit (2008). Kommunala lekplatser i tider av förändring. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:9
[Report]

Jansson, Märit and Bolin, Maria and Urde, Ie and Larsson Lindersköld, Siri and Enquist, Kristoffer and Fehler, Joanna and Laurin, Niklas and Österberg, Tove and Karlsson, Ida and Sjöblom, Jenny and Lemberg, Jolanda and Gren, Sofia (2013). Hållbara städer. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:11
[Report]

Jansson, Rikard and Albertsson, Johannes and Svensson, Sven Axel (2010). Bekämpning av vattensork och åkersork i svensk fruktodling. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Emission av ammoniak, lustgas och metan från gödselbäddar i stall för nötkreatur och grisar - litteraturgenomgång. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:3
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Gustafsson, Gösta (2009). Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Jeppsson, Knut-Håkan and Nilsson, Dan E and Wachenfelt, Hans von and Hörndahl, Torsten (2014). Dimensionering av belysningsstyrka i djurstallar med programmet DiaLux och en kvantitativ jämförelse av ljusmiljö i beteshagar och kostallar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:34
[Report]

Johansson, Christina (2011). Lokalt producerad bioenergi vid ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
(LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:1
[Report]

Johansson, Christina and Mattsson, Jan Erik and Svensson, Sven-Erik (2009). Växtnäring från trekammarbrunnar för hållbar produktion av energigräs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Johansson, Christina and Mattsson, Jan Erik and Svensson, Sven-Erik (2013). Växtnäring från trekammarbrunnar till energigräs. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:12
[Report]

Johansson, Christina and Persson, Jesper and Schroeder, Håkan and Gunnarsson, Allan and Hammer, Mårten and Gyllin, Mats (2011). Ekologisk uthållig parkskötsel. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:2
[Report]

Jonsson, Pauliina and Lindholm, Rolf and Svensson, Sven-Erik (2011). Marknadsanpassad produktion av matpotatis. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:43
[Report]

Kirsten Bille, Jenny (2011). Beijers Park i "Parkernas Stad". Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:7
[Report]

Kolstrup, Christina Lunner (2010). Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda inom storskalig mjölkproduktion? Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:31
[Report]

Kolstrup, Christina Lunner and Ullertun, Emma Lucia (2011). Uppsamlings- och behandlingsvagn för smågrisar. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:19
[Report]

Korpa, Viola and Zeverte-Rivza, Sandija and Paula, Līga and Janmere, Lana and Järvinen, Maija and Rantamäki-Lathinen, Leena and Pouta, Eija and Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan and Herzon, Iryna (2013). How to be innovative in the equine sector? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 33
[Report]

Kristensen, Lilly and Huselius, Lotta (2010). Hallonplantans fysiologi och näringsbehov. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Kristoffersson, Anders and Östberg, Johan (2012). Nyckeltal för kyrkogårdsskötsel. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Kronhed, Andreas and Lindholm, Rolf and Andersson, Stina and Svensson, Sven-Erik (2011). Lagring av potatis i ett föränderligt klimat. Alnarp Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:48
[Report]

Kulle, Annika and Sällvik, Krister (2009). Förbättring av djurskydd och välfärd vid lastning av slaktkyckling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Larsson, Inger and Åsen, Per Arvid and Kristjánsdóttir, Steinunn and Lundquist, Kjell (2012). Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:12
[Report]

Larsson Jönsson, Helene (2013). Studiebesökens pedagogiska potential i högre utbildningar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:25
[Report]

Larsson Jönsson, Helene and Asp, Håkan and Gissén, Charlott (2011). Kadmiuminnehåll i matpotatis. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:32
[Report]

Linderholm, Kersti and Mattsson, Jan Erik (2013). Analys av fosforflöden i Sverige. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:5
[Report]

Lundqvist, Peter (2010). Fyrhjulingar och skaderisker. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Lundqvist, Peter (2011). Ta tjuren vid hornen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:9
[Report]

Lundqvist, Peter and Nilsson, Kerstin and Alwall Svennefelt, Catharina and Svennefelt, Wiveca (2013). Säker barnmiljö i lantbruket - utmaningar och åtgärdsstrategier. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:23
[Report]

Lundqvist, Peter and Nilsson, Ulla (2012). Människan i ekologisk produktion - perspektiven år 2002. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:11
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Hörndahl, Torsten (2013). Teknisk utrustning och automatisering - en möjlig stressfaktor i lantbruket? Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:26
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Lundqvist, Peter (2013). Lantbrukets & landsbygdens psykosociala puls. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:20
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Paula, Līga and Järvinen, Maija and Karhu, Kaisa and Pyysiäinen, Jarkko and Pinzke, Stefan and Löfqvist, Lotta and Bostad, Elise (2013). Möjligheter och hinder i hästsektorn. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:30
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan (2013). Förebyggande av belastningsbesvär vid arbete i mjölkproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:19
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan and Löfqvist, Lotta and Järvinen, Maija and Korpa, Viola and Paula, Līga and Kursitis, Andis (2013). Current Status of the Equine Sector in the Central Baltic Region (Finland, Latvia and Sweden). Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:17
[Report]

Lunner Kolstrup, Christina and Pinzke, Stefan and Löfqvist, Lotta and Järvinen, Maija and Korpa, Viola and Paula, Līga and Kursitis, Andy (2013). Hästsektorns aktuella status i mellersta Östersjöområdet – Finland, Lettland, Sverige. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:29
[Report]

Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn and Svensson, Sven Axel (2009). Förluster av växtskyddsmedel till omgivande mark och vatten vid användning i svenska växthus. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:6
[Report]

Löfkvist, Klara and Svensson, Sven Axel (2012). Förbättring av hantering av bekämpningsmedel i växthus. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:20
[Report]

Marmolin, Christina and Svensson, Sven-Erik (2012). Rationellare vitkålsskörd. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:25
[Report]

Mattsson, Jan Erik and Liss, Jan-Erik (2010). Knubbved istället för vanlig ved? Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:4
[Report]

Mattsson, Jan O. and Wadbro, John and Thorsson, Pontus and Skärbäck, Erik (2009). Meteorologiska mätningar med ballong för bedömningar av ljudutbredning i Åkarp 2008. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:7
[Report]

Meiner, Mie and Thomsson, Annica and Bernes, Gun and Ascárd, Kristina and Jeppsson, Knut-Håkan (2009). Byggnader och inhysningssystem för lammproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
(VH) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden
, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Mickelåker, Johan and Svensson, Sven Axel (2009). Automatisk avstängning av sprutan. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Nielsen, Anders Busse (2011). Landscape laboratories 2008-10. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie
[Report]

Nilsson, Anders T S and Johansson, Christina and Svensson, Sven Axel (2010). Vitaliteten hos två biologiska växtskyddsmedel, del I. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:33
[Report]

Nilsson, Christer and Friberg, Olof (2011). Ras och skador på ekonomibyggnader på grund av snölast vintrarna 2009/2010 och 2010/2011. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 33
[Report]

Nilsson, Kerstin (2011). Barn och ungdomars uppväxt och vardag i lantbruksmiljö. Sverige, Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; Rapport
[Report]

Nilsson, Kerstin (2009). Föräldrars attityder till barn och ungdomars uppväxtmiljö, risker och olyckstillbud på lantbruk. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Nilsson, Kerstin (2011). Äldre lantbrukares arbetssituation och hälsa. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:37
[Report]

Nilsson, Kerstin (2013). Åtgärder för att minska risken för arbetskador bland äldre lantbrukare. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:27
[Report]

Nilsson, Kerstin and Pinzke, Stefan (2011). Äldre lantbrukares olycksrisker. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:22
[Report]

Nilsson, Ulla and Nimmermark, Sven (2013). Restvärme för växthusproduktion. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:2
[Report]

Nimmermark, Sven (2009). Teknik, system och hälsa för personer som arbetar med djur. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:1
[Report]

Nimmermark, Sven and Gustafsson, Gösta and Nilsson, Tania (2008). Nödventilation och larm i djurstallar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:5
[Report]

Nord, Jenny and Persson, Boel and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2012). Inventering av genomförda karaktärsanalyser. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:3
[Report]

Nordmark, Lotta and Olsson, Marie (2013). Odling av basilika på friland i Sverige med sikte mot nya basilikaprodukter. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:7
[Report]

Ode, Åsa and Persson, Jesper and Qviström, Mattias (2010). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Botermans, Jos and Rantzer, Dan and Svendsen, Jørgen (2007). Besättningsstudier av system med elektronisk utfodring (ESF) till dräktiga suggor. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Andersson, Mats and Lörincz, Annika and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2009). Arbetseffektiva grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2009:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Botermans, Jos (2012). Semineringsrutiner i smågrisbesättningar för ökad effektivitet, produktivitet och attraktionskraft som arbetsplats. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:4
[Report]

Olsson, Anne-Charlotte and Pinzke, Stefan and Andersson, Mats and Rantzer, Dan and Botermans, Jos (2010). Arbetsbelastning och tidsåtgång i moderna svenska grisningsboxar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Olsson, Marie and Andersson, Staffan and Ekelund Axelson, Lena and Larsson, Gunnel (2011). Kvalitet och tillväxt för lökprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:45
[Report]

Olsson, Marie and Nordmark, Lotta (2013). Bladkryddor på friland. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:6
[Report]

Persson, Boel (2010). Genius Thomerupensis eller Tomarps själ. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Persson, Boel and Jakobsson, Anna (2011). Vårdplan för Göholms park och trädgård. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:14
[Report]

Persson, Jesper and Johansson, Madeleine and Margaux Raimond, dit Yvon, and Hedren, johan (2013). Monitoring a city. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013-18
[Report]

Persson, Jesper and Ode, Åsa and Råberg, Tora and Swiergiel, Weronika and Kjellsson, Anders and Wulkan, Gunilla and Emilsson, Tobias (2008). LTJ-Fakultetens miljöutredning. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2008:3
[Report]

Persson, Jesper and Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Nord, Jenny and Sarlöv-Herlin, Ingrid (2011). Projektredovisning inom FoMA-programmet Bebyggd miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:24
[Report]

Pinzke, Stefan and Järvinen, Maija and Kettunen, Krista and Lunner Kolstrup, Christina and Leppälä, Jarkko and Löfqvist, Lotta and Myllymäki, Marianna and Rautiainen, Risto and Reilas, Tiina and Saastamoinen, Markku and Särkijärvi, Susanna (2013). Säkerhet i häststallet. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:32
[Report]

Pinzke, Stefan and Lundqvist, Peter (2011). Arbetsolycksfall i jord- och skogsbruk 2004. Alnarp, Sverige: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:44
[Report]

Pinzke, Stefan and Nilsson, Kerstin and Lundqvist, Peter (2013). Trafikolyckor med traktorer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:4
[Report]

Prade, Thomas (2012). Fiber- och energigrödor som råvara till produktion av dissolvingcellulosa och biprodukter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:28
[Report]

Rumpunen, Kimmo and Öberg, Elisabeth (2011). Svarta vinbär för ekologisk odling. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:31
[Report]

Rydell-Andersson, Kristin and Skärbäck, Erik (2010). GIS-metodik för åtta karaktärer i stadsmiljö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Sandell, Bert (2010). Blanketter för egenkontroll av arbete i natursten. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Sandell, Bert (2012). Fysikalisk analys av golfgreener. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:22
[Report]

Sandell, Bert (2010). Lagning av nedslagsmärken på golfgreener med verktyget TurnUp®. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Sestak, Jan and Hladikova, Dana (2017). Creative Management in the young landscape of Alnarp´s Landscape Laboratory. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2017:16
[Report]

Skärbäck, Erik and Grahn, Patrik (2012). Grönska för kunskapande. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:9
[Report]

Skärbäck, Erik and Rydell-Andersson, Kristin (2010). GIS-metodik för åtta karaktärer i Malmö. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:20
[Report]

Stoltz, Jonathan and Björk, Jonas and Grahn, Patrik and Mattisson, Kristoffer and Skärbäck, Erik (2013). Klassificering av utemmiljöer i Kristianstad för hälsa och välbefinnande. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:9
[Report]

Stoltz, Jonathan and Grahn, Patrik and Brundell-Freij, Karin and Björk, Jonas and Skärbäck, Erik (2012). Malmöbors upplevelse av fem utemiljökaraktärer. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:10
[Report]

Svennerstedt, Bengt and Nilsson, Christer and Strömdahl, Camilla (2010). Återvunnen mineralullsisolering som lösull i lantbrukets ekonomibyggnader. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Svensson, Birgitta (2012). Ekologisk odling av hallon och björnbär i tunnel 2008-2011. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:49
[Report]

Svensson, Birgitta (2010). Integrerat växtskydd i jordgubbar 2010. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Svensson, Birgitta (2010). Jordgubbsprojekt Rånna försöksstation 2006-2008. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:5
[Report]

Svensson, Birgitta and Nilsson, Thilda (2010). Hallon och nya bär. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:4
[Report]

Svensson, Birgitta and Nilsson, Thilda (2011). Raspberries and new soft fruits. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:15
[Report]

Svensson, Birgitta and Nilsson, Thilda and Håkansson, Bengt and Persson, Mårten (2011). Substratodlade jordgubbar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:5
[Report]

Svensson, Sven Axel and Albertsson, Johannes and Johansson, Christina (2011). Växtskyddsteknik för ekologisk frukt- och bärodling. Alnarp, Sweden: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:30
[Report]

Svensson, Sven Axel and Löfkvist, Klara (2007). Säkrare hantering av bekämpningsmedel i växthus. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:3
[Report]

Svensson, Sven Axel and Löfkvist, Klara and Hansson, Torbjörn (2010). Metodik för att mäta avsättning av sprutvätska på golv i växthus. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:3
[Report]

Svensson, Sven-Erik and Prade, Thomas and Hallefält, Fredrik and Mattsson, Jan Erik (2010). Utvärdering av metoder för vårskörd av stråbränslen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:21
[Report]

Sällvik, Krister and Palmén, Cecilia and Bäcklund, Nina and Bostad, Elise (2007). Transport av slaktkyckling från gård till slakteri - studier av klimat och analys av dödlighet - förslag till förbättringar. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2007:5
[Report]

Tahir, Ibrahim (2012). Framtagning av optimala lagringsbetingelser i ULO-lager samt optimala plockningstider för äpplesorten 'Frida'. Alnarp-Sverige: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:15
[Report]

Tahir, Ibrahim (2012). Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter. Alnarp- Sverige: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:24
[Report]

Tahir, Ibrahim (2012). Framtagning av optimala skördetidspunkten och ULO- lagringsbetingelser för några äppelsorter. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:24
[Report]

Tahir, Ibrahim (2012). Improvement of organic apple quality and storability. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:14
[Report]

Tjärnemo, Heléne and Rydenheim, Lisa and Larsson, Gunnel and Ekelund, Lena (2010). Tomater och gurkor - branschen och företagen. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:2
[Report]

Ulla, Nilsson and Bengt, Håkansson (2012). Förstudie för etablering av en must- och vinindustri på Bjärehalvön. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:27
[Report]

Wachenfelt, Hans von (2015). Kostnadseffektiv allväders paddock för häst. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2015:16
[Report]

Wachenfelt, Hans von (2010). Kostnadseffektiv konstruktion av utomhus vistelseytor för nöt. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Ventorp, Michael (2011). Säkra häststall - hästens sparkbelastning på inredning och byggnadskonstruktioner. Alnarp: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:20
[Report]

Wachenfelt, Hans von and Nilsson, Christer and Östergaard, Göran and Olofsson, Anders and Karlsson, Marie (2013). Beräkningsunderlag för dimensionering av plansiloväggar. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:16
[Report]

Wahlsteen, Eric (2010). Trädgården vid Tomarps Kungsgård 1614-1658. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:1
[Report]

Welander, Margareta (2011). Teknisk utveckling av bioreaktorer för storskalig mikroförökning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Plant Breeding and Biotechnology (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2011:4
[Report]

von Essen, Elisabeth and Andersson, Sarah (2010). Översiktlig kartläggning av fyra miljökaraktärer i Skåne. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:4
[Report]

von Essen, Elisabeth and Skärbäck, Erik (2010). Inventering av fem karaktärer i Hörby kommun. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:6
[Report]

von Essen, Elisabeth and Skärbäck, Erik (2010). Inventering av fem karaktärer i Östra Göinge kommun. Technical Report. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2010:7
[Report]

Östberg, Johan and Delshammar, Tim and Fransson, Ann-Mari and Busse Nielsen, Anders (2012). Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö. Alnarp: (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2012:17
[Report]

Östberg, Johan and Sjögren, Johan and Kristoffersson, Anders (2013). Ekonomisk värdering av urbana träd - Alnarpsmodellen. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. Landskap trädgård jordbruk : rapportserie ; 2013:13
[Report]

This list was generated on Sat Feb 4 15:36:22 2023 CET.