Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Lantbrukets affärer"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Number of items: 101.

2013

Nilsson, Jerker (2013). Alltför lätt och riskfritt att lura konsumenterna. Lantbrukets affärer :5 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Bolagisering skapar nya krav. Lantbrukets affärer :6-7 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Fördelar och nackdelar - med en VD-lös styrelse. Lantbrukets affärer :12 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Hämmande konkurrens på traktormarknaden. Lantbrukets affärer. 2013 :3 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Konsekvenserna av egna varumärken. Lantbrukets affärer :11 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Lantbruksproduktionen måste vårdas bättre. Lantbrukets affärer. 2013 :10 , 39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2013). Matfusket - en alltför lönsam chansning. Lantbrukets affärer :8 , 43-43
[Magazine article]

2014

Nilsson, Jerker (2014). Betalningsviljan för djurvälfärd varierar stort. Lantbrukets affärer. 2014 :6 , 50-50
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Det behövs mer investeringskalkylering! Lantbrukets affärer. 2014 :2 , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Föreningsmedlemmar svärmar vidare i bikupekooperativ. Lantbrukets affärer. 2014 :1 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). HK Scans framtid oviss! Lantbrukets affärer. 2014 :7 , 25-25
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Handelns egna varumärken stärker greppet! Lantbrukets affärer. 2014 :12 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Handelsföretagens dominans – ett växande problem. Lantbrukets affärer. 2014 :9 , 30-30
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Korruption – ett utbrett problem! Lantbrukets affärer. 2014 :8 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Nobelpristagare sätter monopolen i gungning. Lantbrukets affärer. 2014 :11 , 46-46
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Ny mobilapp avslöjar matens ursprung. Lantbrukets affärer. 2014 :10 , 40-40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Politikernas olika maktknep. Lantbrukets affärer. 2014 :5 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Skilda världar för HK Scans aktieägare. Lantbrukets affärer. 2014 :4 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Skomakare bliv vid din läst! Lantbrukets affärer. 2014 :3 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2014). Ökad livsmedelssäkerhet i Kina. Lantbrukets affärer. 2014 :4 , 18-18
[Magazine article]

2015

Nilsson, Jerker (2015). Annat än pengar styr engagemang i Lantmännen. Lantbrukets affärer. 2015 :6 , 25-25
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Bolagiseringens baksida. Lantbrukets affärer. 2015 :7 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Djurhållning utsatt för konkurrens. Lantbrukets affärer. 2015 :2 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Klimatsmart konsumtion för komplicerad. Lantbrukets affärer. 2015 :1 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Kooperation på kinesiska. Lantbrukets affärer. 2015 :11 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Långsam tillämpning av ny grekisk föreningslag. Lantbrukets affärer. 2015 :9 , 27-27
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Medlemsnytta och förräntning möjligt att förena. Lantbrukets affärer. 2015 :5 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Märkning och konsumtionsstöd bästa vägen till ökad djurvälfärd. Lantbrukets affärer. 2015 :8 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Obligatorisk ursprungsmärkning en kostnadsfälla. Lantbrukets affärer. 2015 :4 , 44-44
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Splittrad syn på oren kooperation. Lantbrukets affärer. 2015 :3 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2015). Svenska mjölkbönder prioriterar djurvälfärd högst. Lantbrukets affärer. 2015 :10 , 42-42
[Magazine article]

2016

Nilsson, Jerker (2016). Affärsmässighet och politik går inte ihop. Lantbrukets affärer. 2016 , 36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Fokusering och sparande gäller för kooperation i kris. Lantbrukets affärer. 2016 :7 , 32-32
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Inlåsning – kan leda förtroendevalda på kollisionskurs med medlemmarna. Lantbrukets affärer. 2016 :1 , 29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Kapitalenheter kan ge australiensiska kooperativ finansiella muskler. Lantbrukets affärer. 2016 :9 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Konsumenten avgör värdet i lokalproducerat. Lantbrukets affärer. 2016 :6 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Konsumenten definierar lokalproducerat. Lantbrukets affärer. 2016 :10 , 36
[Research article]

Nilsson, Jerker (2016). Lantbrukarandan är ur fas med omvärlden. Lantbrukets affärer. 2016 :3 , 41-41
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Många lantbrukare saknar planering inför pensionen. Lantbrukets affärer. 2016 :5 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Politik och ideologi går ut över affären i konsumentkooperationen. Lantbrukets affärer. 2016 , 36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Pseudovetenskapligt motstånd mot modern genteknik. Lantbrukets affärer. 2016 :2 , 35-35
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Rationell marknadsledare. Lantbrukets affärer. 2016 :4 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2016). Riskreducering en viktig del av företagandet. Lantbrukets affärer. 2016 :8 , 29-29
[Magazine article]

2017

Nilsson, Jerker (2017). Bibehållen Sovjetstruktur i ryskt jordbruk. Lantbrukets affärer. 2017 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Handel med insatser ger starka signaler. Lantbrukets affärer. 7 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Hög tillit bland mathantverkare. Lantbrukets affärer. 8 , 36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Lantbrukarnas engagemang för föreningarna ökar – men förtroendet minskar. Lantbrukets affärer. 2017 :6 , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Lätt att påverka – eftersom bioteknologi är svår att förstå. Lantbrukets affärer. 2017 , 48-48
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Medlemskap är inte ägande. Lantbrukets affärer. 2017 , 37-37
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Smak viktigare än hälsa och miljö. Lantbrukets affärer , 28-28
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Specialisering som skapar inlåsning. Lantbrukets affärer. 9 , 37
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Tysk djurvälfärd binder producenterna till handeln. Lantbrukets affärer. 2017 :12 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Varför kooperativa företag misslyckas. Lantbrukets affärer. 5 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Vildsvin problem med inneboende konflikter. Lantbrukets affärer. 2017 :10 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2017). Ökad riskmedvetenhet hos spannmålsodlare. Lantbrukets affärer. 4 , 35
[Magazine article]

2018

Nilsson, Jerker (2018). Den enskilde bondens värderingar avgör. Lantbrukets affärer. 2018 :8 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Digitaliserad livsmedelshandel pressar producenter. Lantbrukets affärer. 2018 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). ”En bonde nära dig” ger högsta mervärdet. Lantbrukets affärer. 2018 , 39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Externt kapital med komplikationer. Lantbrukets affärer. 2018 , 39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Framgångsrik kooperation till sjöss. Lantbrukets affärer. 2018 , 33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Handeln styr prisutvecklingen på livsmedel. Lantbrukets affärer. 2018 , 47-47
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Konsumentens attityd till GMO styrs av det politiska klimatet. Lantbrukets affärer. 2018 :11 , 40-40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Nya villkor ökar kraven på föreningsföretagens styrelser. Lantbrukets affärer. 2018 :7 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Snabbt växande kooperation i Kina. Lantbrukets affärer. 9 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2018). Var finns rättvisan i rättvisemärkt? Lantbrukets affärer. 2018 , 44-44
[Magazine article]

2019

Nilsson, Jerker (2019). Betala för både råvara och kapital. Lantbrukets affärer. 2019 , 32-32
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Kooperationens framgång svår att mäta. Lantbrukets affärer. 2019 :3 , 42-42
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Nya samarbetsformer för inköp och försäljning. Lantbrukets affärer. 2019 :9 , 43-43
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Oetiskt att inte använda modern genteknik. Lantbrukets affärer. 2019 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Små, äldre och privatägda mejerier mer flexibla. Lantbrukets affärer. 2019 :10 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Starkt stöd för försvar mot inskränkt äganderätt. Lantbrukets affärer. 2019 :6 , 53-53
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Strukturen en avvägning mellan olika former av tillgångar. Lantbrukets affärer. 2019 :1 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2019). Ägande påverkar betalningsviljan. Lantbrukets affärer. 2019 :2 , 38-38
[Magazine article]

2020

Nilsson, Jerker (2020). Den ekonomiska politiken diskriminerar landsbygden. Lantbrukets affärer , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Fler medlemmar fördärvligt fokus för LRF. Lantbrukets affärer. 2020 :3 , 40-40
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Grupptillhörighet och marknadsandelar påverkar GMO-val. Lantbrukets affärer , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Innovation för högre konkurrenskraft. Lantbrukets affärer , 27-27
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Insatsemissioner ger medlemmar del av det kollektiva kapitalet. Lantbrukets affärer , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Kooperation frånvarande i modern ekonomisk teori. Lantbrukets affärer. 2020 :5 , 30-30
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Politik för minskad klimatångest. Lantbrukets affärer , 36-36
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Samsyn kring mål och strategi avgörande. Lantbrukets affärer. 2020 :4 , 34-34
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2020). Ökat arealbehov gör ekologisk produktion sämre för klimatet. Lantbrukets affärer , 26-26
[Magazine article]

2021

Nilsson, Jerker (2021). Kvalitetssystem måste kommunicera verkliga mervärden. Lantbrukets affärer :5 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Lantbrukare positiva till genediterat ris. Lantbrukets affärer :12 , 23-23
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Naturlig integration och buffert. Lantbrukets affärer :10 , 6-6
[Newspaper article]

Nilsson, Jerker (2021). Politiker har mycket att lära av Föreningssverige. Lantbrukets affärer :11 , 41-41
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Politisk agenda snedvrider opinionsbildningen. Lantbrukets affärer :6 , 38-38
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Sociala nätverk avgörande för förtroendevalda inom lantbruket. Lantbrukets affärer :9 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Sortegenskaper mindre viktiga när lantbrukare väljer utsäde. Lantbrukets affärer :4 , 31-31
[Research article]

Nilsson, Jerker (2021). Till de oföddas försvar. Lantbrukets affärer :3 , 39-39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Unikt stark livsmedelshandel i Sverige. Lantbrukets affärer :10 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Äganderätten under attack. Lantbrukets affärer :7 , 26-26
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2021). Ökande byråkrati en påfrestande kostnad för lantbruket. Lantbrukets affärer :2 , 34-34
[Magazine article]

2022

Nilsson, Jerker (2022). Ekosektorn pressar mindre mejerier. Lantbrukets affärer :7 , 25-25
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Emissionsinsatser som andel av handel oproblematisk konkurrensfördel. Lantbrukets affärer :3 , 39-39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Ett högt förtroende ger stabila ekonomiska föreningar. Lantbrukets affärer :1 , 29-29
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Klimatkompensation kan öka klimatpåverkan. Lantbrukets affärer :2 , 39-39
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Klimatrörelsen offrar landsbygden. Lantbrukets affärer :8 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Kooperation – en ideologi som motverkar sina egna syften. Lantbrukets affärer :6 , 31-31
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Minskad köttkonsumtion stöter på patrull. Lantbrukets affärer :5 , 33-33
[Magazine article]

Nilsson, Jerker (2022). Reduktionsplikten en avgift på avstånd. Lantbrukets affärer :4 , 36-36
[Magazine article]

This list was generated on Tue Nov 29 01:12:24 2022 CET.