Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Movium Fakta"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Number of items: 54.

2011

Huisman, Mark (2011). Beredskap för angrepp av karantänsskadegörare. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:3
[Factsheet]

Lenninger, Anna (2011). Vattenvett. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:1
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Ejder, Erland and Lorentzon, Kenneth and Öxell, Cecilia and Carlström, Magnus and Svensson, Helmer (2011). Stadsträd för framtiden – magnolia. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:2
[Factsheet]

Wahlsteen, Eric and Lorentzon, Kenneth (2011). Efter buxbom. (LTJ, LTV) > MOVIUM
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2011:5
[Factsheet]

2012

Sandell, Angela and Bille, Jenny Kirsten (2012). Kyrkogården på entreprenad – hur säkerställer man kvalitet på skötseln. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2012:5
[Factsheet]

Wahlsteen, Eric and Lorentzon, Kenneth (2012). Pioner i offentlig miljö. (LTJ, LTV) > MOVIUM
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2012:3
[Factsheet]

Östberg, Johan and Busse Nielsen, Anders (2012). Trädinventeringar i stadsmiljö. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Management, Design and Construction, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2012:4
[Factsheet]

2013

Deak Sjöman, Johanna (2013). Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden : mer än bara yta. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:1
[Factsheet]

Fransson, Ann-Mari and Emilsson, Tobias and Mårtensson, Linda-Maria and Rosenlund, Hans and Månsson, Karin and Kronvall, Johnny (2013). Gröna väggar i skandinaviskt klimat. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:6
[Factsheet]

Jansson, Märit (2013). Utveckla de offentliga lekplatserna. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:5
[Factsheet]

Nilsson, Elisabet and Holm, Gunnel (2013). Växter för framtiden : utvecklingsarbete vid elitplantstationen och E-märkning. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:3
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan (2013). Stadsträd för framtiden : ädelgranar. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:2
[Factsheet]

Östberg, Johan and Kristoffersson, Anders and Sjögren, Johan (2013). Trädvärdering i stadsmiljö. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:4
[Factsheet]

2014

Bodelius, Stina and Kylin, Maria (2014). Plats för lek i översiktig planering. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:5
[Factsheet]

Jansson, Eva and Nilsson, Elisabet and Oskarsson, Linnea (2014). Historiska trädgårdväxter får nytt liv och spridning. (LTJ, LTV) > Programmet för odlad mångfald (POM), Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:8
[Factsheet]

Mårtensson, Fredrika and Jansson, Märit (2014). Skolgårdsförgröning på lekens villkor. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:3
[Factsheet]

Normann Bjarsell, Elin and Kylin, Maria (2014). Säkerställ barnens utemiljöer! (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:6
[Factsheet]

Sahlgren, Malte and Ljungberg, Erik and Sörensen, Ann-Britt (2014). Förtätning av kyrkogårdar. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:7
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan (2014). Stadsträd för framtiden : granar. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:2
[Factsheet]

Svensson, Karin (2014). Vinterträdgård : växtval i paradisen under glas. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:1
[Factsheet]

Östberg, Johan (2014). Riskträd : identifikation och åtgärder. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2014:4
[Factsheet]

2015

Båtshake, Helene and Sörensen, Ann-Britt (2015). Hantering av underhållsskuld i utemiljö. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2015:4
[Factsheet]

Folkesson, Anders and Sjöman, Henrik and Brising, Karolina (2015). Växter för vinterfägring. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2015:1
[Factsheet]

Fridell, Kent and Jergmo, Fredrik (2015). Regnbäddar : biofilter för behandling av dagvatten. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
(LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2015:2
[Factsheet]

Årbrandt Johansson, Eva and Sörensen, Ann-Britt (2015). Uppenbart vanvårdad gravplats. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 3
[Factsheet]

Östberg, Johan and Stål, Örjan (2015). Skydd av träd vid byggnation. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2015:5
[Factsheet]

2016

Folkesson, Anders (2016). Växtbäddar för växter med speciella krav. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2016:5
[Factsheet]

Hellström, Björn and Cerwén, Gunnar (2016). Verktyg för akustisk design. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2016:6
[Factsheet]

Lenninger, Anna and Olsson, Titti (2016). Platsbyggda lekmiljöer. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2016:3
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan and Bellan, Patrick (2016). Låga marktäckande buskar för offentliga miljöer. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2016:7
[Factsheet]

Åkerblom, Petter and Åkerlund, Ulrika and Normann Bjarsell, Elin (2016). Bygga stad för barn och unga : vägledning, inspiration och allmänna råd. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2016:1
[Factsheet]

Östberg, Johan and Grönwall, Eva and Mebus, Fabian and Sandberg, Karin (2016). Fria eller fälla : att besluta om träd i offentliga miljöer. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2016:2
[Factsheet]

2017

Blecken, Godecke-Tobias (2017). Reningsförmåga vid olika metoder för dagvattenhantering. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2017:2
[Factsheet]

Ignatieva, Maria (2017). Ängslika alternativ till konventionell bruksgräsmatta. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2017:6
[Factsheet]

Jungmark, Lena and Åkerblom, Petter (2017). Kvalitetssäkrad utemiljö på skolor och förskolor. (LTJ, LTV) > MOVIUM
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2017:5
[Factsheet]

Persson, Bengt (2017). Kvalitetsaspekter vid upphandling av utemiljöförvaltning. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2017:1
[Factsheet]

Rasmusson, Anders (2017). Checklistor för väl fungerande stadsbruk. (LTJ, LTV) > MOVIUM, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2017:4
[Factsheet]

Östberg, Johan and Wiström, Björn and Randrup, Thomas B. (2017). Kommunala förvaltares bild av skötseln av grönområden och träd. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2017:3
[Factsheet]

2018

Haaland, Christine and Fransson, Ann-Mari and Kruuse, Annika and Emilsson, Tobias and Malmberg, Jonatan (2018). Gröna tak för biologisk mångfald. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:6
[Factsheet]

Jansson, Märit and Andersson, Caroline (2018). Lekplatsers kvalitet – verktyg för värdering och utveckling. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:3
[Factsheet]

Persson, Bengt and Kristoffersson, Anders (2018). Skötsellogiken – redskap för uppföljning av skötselkvalitet. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:2
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan and Bellan, Patrick (2018). Solitärbuskar : mångfald och användning. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:5
[Factsheet]

Stål, Örjan and Walter, Maria and Åkerblom, Petter (2018). Att flytta stora träd : teknik, metoder och strategiska vägval. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:4
[Factsheet]

Svensson, Karin and Jones, Emma B. and Wingren, Carola (2018). Konsten att gestalta, planera och bygga en temporär trädgård. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2018:1
[Factsheet]

2019

Esaiason, Vera (2019). Sommargågata - en guide till lyckad planering och etablering. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2019:6
[Factsheet]

Jansson, Karin and Persson, Bengt (2019). Kan växtväggar ersätta grönska på marken? (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2019:5
[Factsheet]

Johansson, Kurt and Simonsen, Erik and Lang, Jan (2019). Överbyggnad - utformning vid beläggning av natursten och markbetong. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2019:2
[Factsheet]

Nordin, Kerstin (2019). Barnkartor i GIS. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2019:3
[Factsheet]

Qviström, Mattias and Fridell, Linnéa (2019). Att trixa genom staden – planering för ett löpvänligt stadslandskap. (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2019:1
[Factsheet]

2020

Bengtsson, Anna and Åshage, Anna and Burman, Robert and Oher, Nina (2020). Hälsofrämjande utemiljöer. (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2020:4
[Factsheet]

Berg, Sofie and Jansson, Märit and Beckman, Mimmi and Litsmark, Anna (2020). Bygglekplatsen : en möjlighet idag. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2020:2
[Factsheet]

Blomberg, Per (2020). Grönplanering : en kort handledning. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2020:5
[Factsheet]

Carlsson, Nils (2020). Invasiva främmande arter : ekologens perspektiv. UNSPECIFIED, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2020:3
[Factsheet]

Sjöman, Henrik and Hirons, Andrew and Bassuk, Nina and Levinsson, Anna (2020). Utvärdering av torktoleranta träd. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2020:1
[Factsheet]

This list was generated on Tue Sep 26 03:11:55 2023 CEST.