Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Number of items: 18.

1

Lundström, Christina and Roland, Johan and Tunared, Rolf and Lindén, Börje (2004). Jämförelser mellan jordbearbetningssystem på lätt och styv lera. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 1
[Report]

10

Wetterlind, Johanna and Jonsson, Anders and Stenberg, Bo (2007). Indelning av fält i mineraliseringszoner för varierad kvävegödsling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 10
[Report]

11

Stenberg, Maria and Etana, Ararso and Bergkvist, Göran and Wetterlind, Johanna and Myrbeck, Åsa and Aronsson, Helena and Rydberg, Tomas and Lindén, Börje (2007). Uthålliga täck- och fånggrödesystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 11
[Report]

12

Lundström, Christina, ed. (2007). Precisionsodling 2006. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 12
[Report]

13

Lundström, Christina (2007). Hållbar utveckling för stad och land. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 13
[Report]

14

Lindén, Börje (2008). Efterverkan av olika förfrukter. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 14
[Report]

15

Nyberg, Anna and Lindén, Börje (2008). Åkerbönor som förfrukt till vårsäd i ekologisk odling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 15
[Report]

16

Engström, Lena and Lindén, Börje (2008). Kväveförsörjning i ekologiska odlingssystem med vall - höstraps - vete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 16
[Report]

17

Lundström, Christina, ed. (2008). Precisionsodling 2007. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 17
[Report]

18

Almquist, Charlotta and Lerenius, Cecilia and Filipsson, Caroline and Jonsson, Anders (2008). Bestämning av förekomst av patogena svampar i vete med PCR-teknik. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 18
[Report]

2

Stenberg, Maria and Delin, Karl and Roland, Björn and Söderström, Mats and Stenberg, Bo and Wetterlind, Johanna and Helander, Carl-Anders (2005). Utveckling av hållbara och produktiva odlingssystem. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 2
[Report]

3

Stenberg, Maria and Myrbeck, Åsa and Lindén, Börje and Rydberg, Tomas (2005). Inverkan av tidig och sen jordbearbetning under hösten på kvävemineraliseringen under vinterhalvåret och på utlakningsrisken på en lerjord. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Soil Management
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 3
[Report]

4

Lindén, Börje and Engström, Lena (2006). Höstraps, havre och ärter som förfrukter till höstvete. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

5

Lindén, Börje and Lerenius, Cecilia and Nyberg, Anna and Delin, Sofia and Ferm, Martin and Torstensson, Gunnar and Hedene, Karl-Arne and Gruvaeus, Ingemar and Tunared, Rolf and Roland, Johan (2006). Kan växtskyddsåtgärder minska kväveförlusterna vid odling av höstvete? Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Water Quality Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 5
[Report]

6

Wetterlind, Johanna and Stenberg, Bo and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Tidig höstplöjning på lerjordar. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 6
[Report]

7

Lundström, Christina, ed. (2006). Precisionsodling 2005. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 7
[Report]

8

Lindgren, Johanna and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2007). Teknik för maximerat kväveutnyttjande och minimerad kväveutlakning i potatisodling. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 8
[Report]

9

Larsson, Sofia and Stenberg, Maria and Gruvaeus, Ingemar and Engström, Märet (2007). Odlingssystem för grovfoderproduktion med förbättrad avkastning och produktionsekonomi. Technical Report. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 9
[Report]

This list was generated on Sat Feb 4 05:54:37 2023 CET.