Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Jump to: 11 | 14 | 16 | 19 | 2022:61 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59
Number of items: 39.

11

Kumm, Karl-Ivar (2006). Vägar till lönsam nöt- och lammköttsproduktion. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 11
[Report]

14

Kumm, Karl-Ivar and Klasson, Johanna and Rustas, Bengt-Ove (2007). Utedrift med köttdjur : effekter på mark, skog och djurmiljö. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 14
[Report]

16

Kumm, Karl-Ivar (2007). Lönsam betesdrift genom stora sammanhängande betesmarker. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 16
[Report]

19

Wallin, Karin and Hessle, Anna (2008). Slutgödning av mjölkrasstutar. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 19
[Report]

2022:61

Dahlström, Frida and Wallin, Karin (2022). Obetad eller nötkreatursbetad skog - historik, skötsel och avverkningsresultat från en gård i Västra Götaland. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 2022:61
[Report]

23

Kumm, Karl-Ivar (2009). Produktionskostnad för grovfoder till köttdjur. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 23
[Report]

24

Hessle, Anna and Olsson, Ingemar and Englund, Jan-Eric (2010). Samband mellan bröstomfång och levandevikt hos växande nötkreatur. Skara: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 24
[Report]

25

Palmgren Karlsson, Carina (2009). Utvärdering av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande 2006-2008. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 25
[Report]

26

Kumm, Karl-Ivar (2009). Det framtida jordbruket. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 26
[Report]

27

Arnesson, Annika and Rustas, Bengt-Ove and Nadeau, Elisabet and Swensson, Christian (2009). Majsproduktion på gårdar i södra Sverige - odling, konservering och foderkvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 27
[Report]

28

Arnesson, Annika and Nadeau, Elisabet and Dahlström, Frida and Dahl, Jonas and Johansson, David and Johansson, Lars (2010). Forskningsverksamhet och försöksstallar inom nöt- och lammköttsproduktion i Wales, Irland, Skottland och Danmark. Skara, Sweden: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 28
[Report]

29

Nimmermark, Sven and Sandström, Viveca and Berglund, Charlotte and Algers, Bo (2010). Koldioxidavlivning av värphöns i inhysningsstallar. Skara: (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 29
[Report]

30

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2011). Dikalvsproduktion på två gårdar i Västsverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 30
[Report]

31

Arnesson, Annika and Nadeau, Elisabet (2011). Sporprojektet : vad har mjölkgårdar utan problem som mjölkgårdar med problem inte har? Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 31
[Report]

33

Kumm, Karl-Ivar and Salevid, Pernilla (2012). Vägar till lönsamma och växande företag med dikobaserad nötköttsproduktion. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 33
[Report]

35

Arnesson, Annika and Salevid, Pernilla (2012). Rörflen som foder till dikor under lågdräktighet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 35
[Report]

36

Westin, Rebecka (2013). Use of rubber mats in farrowing pens for loose housed sows. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 36
[Report]

37

Nadeau, Elisabet and Arnesson, Annika and Hallin, Ola (2014). Vallskördeteknikens och tillsatsmedlens betydelse för ensilagets kvalitet. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 37
[Report]

38

Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Avkastning och foderkvalitet i våtängsvegetation i översvämningsområden runt sjön Östen. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 38
[Report]

39

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika and Wallin, Karin (2014). Aluminiumburkar i ensilage – problem för korna och lantbrukarna. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 39
[Report]

40

Arnesson, Annika and Carlsson, Annelie and Helander, Carl (2015). Betesbaserad lammproduktion på åtta gårdar i Västsverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 40
[Report]

41

Wallin, Karin and Arnesson, Annika and Arvidsson Segerkvist, Katarina (2016). Lammslakt vid svenska slakterier - en enkätstudie. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 41
[Report]

42

Carlsson, Annelie and Arnesson, Annika and Arvidsson Segerkvist, Katarina (2016). Faktorer som påverkar lammköttskvaliteten - en litteraturstudie. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 42
[Report]

43

Dahlström, Frida and Arnesson, Annika (2016). Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat. Skara, Sweden: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 43
[Report]

45

Westin, Rebecka and Alvåsen, Karin (2018). Amsuggor i Sverige. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 45
[Report]

46

Hultgren, Jan and Almqvist, Viktor and Berg, Lotta (2020). Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 46
[Report]

47

Carlsson, Annelie and Arvidsson Segerkvist, Katarina (2018). Identifikation av faktorer som är viktiga för lammköttets kvalitetsegenskaper. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 47
[Report]

48

Hultgren, Jan and Algers, Bo and Arvidsson Segerkvist, Katarina and Berg, Charlotte and Karlsson, Anders and Larsen, Anne and Wallin, Karin and Öhgren, Camilla (2018). Småskalig och mobil slakt av nötkreatur. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 48
[Report]

49

Hultgren, Jan and Algers, Bo and Arvidsson Segerkvist, Katarina and Berg, Charlotte and Karlsson, Anders and Larsen, Anne and Wallin, Karin and Öhgren, Camilla (2018). Small-scale and mobile slaughter of cattle. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 49
[Report]

5

Johnsson, Sölve and Kumm, Karl-Ivar and Jeppsson, Knut-Håkan and Lidfors, Lena and Lindén, Börje and Pettersson, Bertil and Ramvall, Carl-Johan and Schönbeck, Perola and Törnquist, Mats (2004). Produktionssystem för nötkött : inhysningssystem, arbetsmiljö, djurmiljö, växtnäringscirkulation, utfordring, ekonomi. Skara: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology
(NL, NJ) > Dept. of Economics
(VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 5
[Report]

50

Gunnarsson, Stefan (2018). Utvärdering av systemet "Veranda Breeder" för värphöns och tuppar i produktion av kläckägg. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 50
[Report]

51

Wallgren, Torun and Wallenbeck, Anna and Berg, Lotta (2020). Bedövningsmetoder för gris vid slakt. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 51
[Report]

52

Jardstedt, Mikaela and Holmström, Kristina (2021). Rödalger som metanreducerande fodertillskott till nötkreatur - litteraturstudie och kostnadsberäkningar av att utfodra ett algtillskott i olika uppfödningsmodeller. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 52
[Report]

53

Kumm, Karl-Ivar (2021). Betesbaserad köttproduktion och kolinlagrande virkesproduktion på nedlagd och nedläggningshotad jordbruksmark. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 53
[Report]

54

Nadeau, Elisabet and Dahlström, Frida and Johansson, Birgitta and Hessle, Anna (2021). Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt till kalvar. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 54
[Report]

55

Hessle, Anna and Danielsson, Rebecca and Lidfors, Lena (2021). Ungtjurar på stall - kartläggning av omfattning och potential för naturvård. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health
(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 55
[Report]

56

Wallgren, Torun and Wallenbeck, Anna and Berg, Charlotte (2021). Stunning methods for pigs at slaughter. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 56
[Report]

58

Rehn, Therese and Lidfors, Lena, eds. (2022). Proceedings of the 32nd Nordic region winter meeting of the International Society for Applied Ethology.
[Proceeding (editor)]

59

Kumm, Karl-Ivar (2022). Stora betesmarker med växande träd för ekonomiskt och klimatmässigt hållbar köttproduktion. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) ; 59
[Report]

This list was generated on Sat Feb 4 15:51:24 2023 CET.