Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019
Number of items: 21.

2009

Wiklander, Gunnar and Aronsson, Helena, eds. (2009). Mark- och miljödagen 2009. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 1
[Report]

Bjäresten, Inger and Rosén, Klas and Jönsson, Birger (2009). Erfarenheter och motåtgärder inom jordbruket i Jämtlands län efter Tjernobylnedfallet. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 3
[Report]

Ulén, Barbro and Eriksson, Ann Kristin (2009). Observationsfält med lerjord. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 2
[Report]

2010

Börjesson, Gunnar and Menichetti, Lorenzo and Kätterer, Thomas (2010). Markbiologisk uppföljning i åkermark. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 7
[Report]

Delin, Sofia and Stenberg, Bo and Nyberg, Anna and Brohede, Leif (2010). Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 6
[Report]

Mattsson, Lennart (2010). Geologiskt ursprung och kornstorlek avgör kalkeffekten. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 5
[Report]

Wetterlind, Johanna (2010). Mätningar med Yara N-sensor för att skatta markens kvävelevererande förmåga. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 4
[Report]

2012

Delin, Sofia and Stenberg, Maria (2012). Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 10
[Report]

Hamnér, Karin and Kirchmann, Holger and Eriksson, Jan (2012). Mikronäringsämnen i svensk spannmål. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 9
[Report]

2013

Lindén, Börje (2013). Kvävetillgång och växtodling på en kärrtorvjord ovanpå lergyttja i Uppland. Uppsala, Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 12
[Report]

Lindén, Börje (2013). Metoder för förvaring och homogenisering av jordprover vid bestämning av mineralkväve. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 11
[Report]

2014

Delin, Sofia and Nyberg, Anna and Sarajodin, Jarmohammad (2014). Fosforgödslingseffekt av olika restprodukter. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 13
[Report]

Lindblom, Jessica and Lundström, Christina (2014). Lantbrukares beslutsfattande och lantbruksrådgivning. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 15
[Report]

Lindgren, Amelie and Lundblad, Mattias (2014). Towards new reporting of drained organic soils under the UNFCCC. Uppsala, Sweden: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 14
[Report]

2015

Larsson, Maja A. and Gustafsson, Jon Petter (2015). Vanadin i mark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 18
[Report]

Lindén, Börje (2015). Inverkan av vattenmättnad på kvävemineralisering, nitratbildning och utlakningsrisker i en odlad mulljord från Närke. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 17
[Report]

Lindén, Börje (2015). Kvävetillgång i odlade mulljordar i Kvismardalen i Närke. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 16
[Report]

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan and Löfgren, Ola (2015). Markförhållanden i svensk skogsmark. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 19
[Report]

2016

Nilsson, Torbjörn and Stendahl, Johan (2016). Växttillgängligt bor i svensk skogsmark. Sverige: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

Pahkakangas, Saila and Berglund, Örjan and Lundblad, Mattias and Karltun, Erik (2016). Markanvändning på organogena jordar i Sverige. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 21
[Report]

2019

Iwald, Johan and Karltun, Erik and Stendahl, Johan and Löfgren, Stefan (2019). Effekter på mark av 50 års försurningsbelastning från atmosfärisk deposition och katjonupptag i biomassa. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment
, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för mark och miljö) ; 20
[Report]

This list was generated on Fri Feb 26 01:49:59 2021 CET.