Home About Browse Search
Svenska


Items where Series is "Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 2.0 (e-plikt)
Group by: Year of publishing | Volume | Number | Creators | No Grouping
Jump to: 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Number of items: 31.

2014

Jong, Adriaan de (2014). Häckande fåglar på jordbruksmark utmed Botniabanans olika dragningsalternativ mellan Nyland och Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2014:24
[Report]

2017

Eriksson, Max and Sandström, Camilla and Ericsson, Göran (2017). Undersökning om attityder till aktiviteter i skyddad natur i Jämtland. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2017:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Edenius, Lars and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder (2017). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2016/2017. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2017:10
[Report]

2018

Neumann, Wiebke and Dettki, Holger and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Fohringer, Christian and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:7
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Widemo, Fredrik and Ericsson, Göran and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris (2018). Årsrapport GPS-märkta älgarna och rådjur i Nordmaling 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Jatko, Marcus and Sundgren, Björn and Saitzkoff, Roland and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-älgarna Norrbotten 2017-2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:5
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Dettki, Holger and Cromsigt, Joris and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-märkta älgar och rådjur i Växjö 2017/2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:6
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kenth and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Dettki, Holger and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport GPS-älgarna Öland 2017/2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:2
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Pettersson, Jimmy and Dettki, Holger and Edenius, Lars and Widemo, Fredrik and Singh, Navinder and Cromsigt, Joris and Ericsson, Göran (2018). Årsrapport SYDÄLG Öster Malma 2017/2018. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2018:3
[Report]

2019

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Fohringer, Christian and Singh, Navinder and Dettki, Holger and Ericsson, Göran (2019). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2018-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2019:4
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Dettki, Holger and Arnemo, Jon and Arnemo, Jon and Singh, Navinder and Jatko, Marcus and Sundgren, Björn and Saitzkoff, Roland and Ericsson, Göran (2019). Slutrapport: Rörelse, aktivitet, hemområden och landskapsutnyttjande av GPS-älgarna Norrbotten i Gällivare, Junosuando och Haparanda-Kalix, 2016-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2019:3
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Nilsson, Kent and Dettki, Holger and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2019). Slutrapport: älg och rådjur i stormarnas spår – GPS-märkta älgar och rådjur i Växjö 2015-2019. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 1
[Report]

2020

De Jong, Adriaan (2020). Stora fåglar kring Umeå Airport – en pilotstudie. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina and Arnemo, Jon and Dettki, Holger and Singh, Navinder and Ericsson, Göran (2020). Årsrapport GPS-älgarna i Haparanda-Kalix skärgård 2019/2020; fördelning, rörelse, aktivitet och livsmiljö. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:2
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Evans, Alina L. and Arnemo, Jon and Fohringer, Christian and Singh, Navinder and Dettki, Holger and Ericsson, Göran (2020). Årsrapport GPS-älgarna i Nikkaluokta 2019-2020; fördelning, rörelse, aktivitet och livsmiljö. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:3
[Report]

Persson, Lo and Leonardsson, Kjell (2020). Utformning och uppföljning av fiskpassagelösningar : underlagsrapport till Havs- och vattenmyndighetens webbvägledning. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2020:4
[Report]

2021

De Jong, Adriaan (2021). Övervakning 2020 och 2021 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:14
[Report]

De Jong, Adriaan (2021). Övervakning av vårrastande svanar, gäss och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland -- fåglarnas fördelning i tid och rum 2012 - 2021. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:15
[Report]

De Jong, Adriaan and Bocher, Pierrick and Brown, Daniel and Franks, Samantha and Gerritsen, Gerrit and Meyer, Natalie and Sviridova, Tatiana (2021). International guidelines for monitoring breeding populations and levels of reproduction in the Eurasian Curlew Numenius arquata. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:3
[Report]

Dressel, Sabrina and Sandström, Camilla and Bennett, Juliana and Ericsson, Göran (2021). En attitydundersökning om djur och natur i Jämtland. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:9
[Report]

Dressel, Sabrina and Sandström, Camilla and Bennett, Juliana and Ericsson, Göran (2021). En attitydundersökning om djur och natur i Norrbotten. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:11
[Report]

Dressel, Sabrina and Sandström, Camilla and Bennett, Juliana and Ericsson, Göran (2021). En attitydundersökning om djur och natur i Västerbotten. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:10
[Report]

Dressel, Sabrina and Sandström, Camilla and Bennett, Juliana and Ericsson, Göran (2021). En attitydundersökning om stora rovdjur och rovdjursförvaltning. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:8
[Report]

Leonardsson, Kjell (2021). Flödets inverkan på laxarnas vandring i naturfåran nedströms dammen i Norrfors, nedre Umeälven. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:5
[Report]

Leonardsson, Kjell (2021). Utvärdering av funktionen hos fisktrappan i Norrfors under perioden 2013-2020. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:2
[Report]

Leonardsson, Kjell and Lundqvist, Hans and Nilsson, Jan (2021). Effekt av åtgärder i Umeälvens nedre del på leklaxens vandring från älvmynningen till passage av Stornorrfors fisktrappa 2014. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Ericsson, Göran (2021). Överlapp mellan betesskadenivåer och älgrörelsedata från Norrbottens älgförvaltningsområden. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:12
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Johansson, Anders and Ericsson, Göran (2021). Årsrapport GPS-märkta älgar och inventeringar i brandområdet 2020-2021 – fördelning, rörelse, livsmiljö, bärris och spillning. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:13
[Report]

Widemo, Fredrik (2021). Urban viltförvaltning – kommunala behov och åtgärder för att begränsa viltrelaterade problem. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:7
[Report]

2022

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Ericsson, Göran and Jatko, Marco and Persson, David (2022). Årsrapport GPS-märkta älgar i Harads område 2020-2021 – fördelning, rörelse, livsmiljö och överlevnad. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2022:1
[Report]

Neumann, Wiebke and Stenbacka, Fredrik and Malmsten, Jonas and Ericsson, Göran and Jatko, Marco and Persson, David (2022). Årsrapport GPS-märkta älgar i Harads område 2021-2022 – fördelning, rörelse, livsmiljö och överlevnad. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2022:2
[Report]

This list was generated on Fri Dec 9 01:09:28 2022 CET.